What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet

0
Vote
Title
Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet
Affiliation
SMA Negeri 1 Payangan
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
google.com
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu, sane wangiang tityang angga panureksa, sapunika taler para semeton sinareng sami sane banget tresna sihin tityang Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Ring galah e sane becik puniki, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet.

Ring Bali sampun kaloktah antuk crash spending utawi balap liar ring margi. Punika ngawinang akeh wenten kecelakaan ring margi tur akeh jadma sane nenten iwang keni imbasnyane. Pinaka imba ring kawentenan crash spending ring wewidangan polresta Denpasar ring rahina Saniscara 11 11 2023 kecelakaan punika kaduga kamedalang aksi balap liar sane kamargiang olih makudang-kudang yowana. Saking kacilakaan punika padem 3 diri

Nenten wenten pamerintah sane mautsaha nepasin pikobet punika? Punapike paindikane punika jaga terus mamargi, kantos akeh jadmane sane tan maderbe iwang jaga padem? Lan ngiring iraga sareng sami pinaka yowana mangda nenten malih ngelaksanayang hal-hal sane pastika akeh ngerusak anak lianan, sajabaning ngelaksanayang pacuan liar masih akeh hal positif sane prasida kalaksanayang pinaka yowana antuk bangsa lan negara puniki.

Titiang ngaptiang majeng ring para pamimpin sane jagi kapilih ring warsa 2024 mangda sayan urati miwah sayan teleb ring indike puniki, mangda nenten akeh jatmane sane padem sangkaning parilaksana sane nenten bertanggung jawab. Titiang ngaptiang pemerintah prasida ngicenin panyawis lan solusi indik sapunapi carane nanganin indike puniki mangda nenten malih mamargi.

In Indonesian