UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Pastika

From BASAbaliWiki
psÓik.
pastika
Root
Pastika
Other forms of "Pastika"
Definitions
 • must be en
 • pasti id
Translation in English
must be
Translation in Indonesian
pasti
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
Pastika
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Yening iraga jemet melajah, pastika lakar polih kaweruhan
English
If we study diligently, we must be get knowledge
Indonesian
Jika kita rajin belajar, maka pasti akan mendapat pengetahuan
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Dumogi para pamimpin eling yening pamutus sane becik pastika pacang kalaksanayang olih rakyate sami tur ngawinang gumine prasida mamargi becik malih.
English
Thank You
Indonesian
-
VisualArt " Kali Citta Pralaya : Egoisnya seorang pemimpin "
Balinese
Madue akeh pabinayan agama pastika wenten manten pikobet, buina pabinayan agama madue kapracayaan sane mabinayan makrana pepes wenten manten biota utawi kabaos isu sara.
English
Who doesn't know the motto of Indonesia?
Indonesian
Siapa yang tidak tahu semboyan bangsa Indonesia?
Intercultural "Be One in Difference"
Balinese
I raga dados wargi Indonesia pastika uning ring semboyan bangsa Indonesia, inggih punika Bhinneka Tunggal Ika suksmannyane mabinayang nanging tetep asiki (berbeda-beda tetap satu jua) sakadi sane sampun katulis ring lambang dasar negara Garuda Pancasila.
English
We as citizens of Indonesia must know the Indonesian motto, namely Bhinneka Tunggal Ika, which means different but still one as stated on the Garuda Pancasila symbol.
Indonesian
Kita sebagai warga Indonesia harus tahu semboyang bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua seperti yang sudah tertera pada lambang Garuda Pancasila.
Intercultural "Be One in Difference"
Balinese
Yening iraga kirang informasi sane patut lan iraga percaya teken sane kacingak lan kapirengan saking sumber sane ten jelas, wenten pastika anak utawi oknum- oknum sane ten bertanggung jawab ngemang pasaur sane iwang anggen keuntungan pribadi utawi golongan nyane.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kendalikan Ibu Jari demi Ibu Pertiwi
Balinese
Ipun boya wantah ngrereh genah sane pastika kewanten, nanging ipun taler ngrereh genah sane linggah buat ngrereh buron sane pacang pademang ipun.
English
-
Indonesian
-
Government "Ngicen Gegendong Jinah langsung, ngawinang ipun malas makarya
Balinese
Para panitia Tim Basa Bali taler para titi sareng sami, ring rahina iki kita sampun nyaksiang pangelumbungan sane pastika mawasta ring jagate, samian jani sampah.
English
Nevertheless, we must continue to live in harmony with nature and uphold our responsibilities.
Indonesian
Ketakutan besar meliputi sektor pariwisata, stabilitas ekonomi, dan reputasi global kita.
Government "Pangelumbungan Sampah Menyuarakan Kepedulian, Menyemai Perubahan"
Balinese
Hasil uli hidroponik ento, bisa dadi lahan bisnis ane menjanjikan, apa buin bisa memasarkan di dunia digital pastika bisa nembur pasar internasional.
English
-
Indonesian
-
Literature Hidroponik Anggen Ngembangin Kreativitas
Balinese
Yening indike puniki kabanggiang, tanah sane kaadol sayan nincap, kabenjang pungkur jagat Baline pastika jagi kaebekin lan kakwesayang antuk wong duranegara, mawastu krama Baline sayan-sayan meweh kahuripan ipun.
English
-
Indonesian
-
Literature jangan menjual tanah Bali
Balinese
Bali kapungkur wekas pastika akeh perubahan krana teknologi.
English
-
Indonesian
-
Literature Teknologi sebagai Teman Zaman Modern
Balinese
Pastika banget mengaruhin sapunapi peradaban manusane sekadi mangkin lan sane pacang rauh.
English
-
Indonesian
-
Literature PENGARUH WISATAWAN ASING TERHADAP BUDAYA LOKAL BALI
Balinese
Sapasira sane nenten urati ring Pendidikan pastika pacang manggihin pikobet ri kala ngarepin aab jagat sakadi mangkin.
English
-
Indonesian
-
Literature NINCAPANG PENDIDIKAN RING PALEMAHAN 3T
Balinese
Nolih peluang ane ada, apa ane ngidang nekang pipis, eto pastika jemak anggo geginnane.
English
-
Indonesian
-
Literature Hidroponik Anggen Ngembangin Kreativitas
Balinese
minakadi paiketan sesama manuse (pawongan) paiketan mànusa lan alam (palemahan) paiketan manuse lan ida hyang widhi (parahyangan) Sané kapaiket ne abesik sareng nelianan ring paiketan punika medue pedoman hidup ngargain aspek sané wenten di sampingne Utamannyane ring bagian pawongan sané artinnyane iraga dados mànusa wajib nyaga paiketan sareng krame bali sané lianan yadiastun agamannyane mabinaan nangging yening iraga bise numbuhang rasa lolerassi sané tinggi pastika kerukunan antar umat aluh ke juju
English
-
Indonesian
-
Intercultural .
Balinese
Om Swastyastu, Indik Pariwisata sane sayan rered duaning Pandemi Gering Agung puniki langkah Pemerintah inggih punika mangda Pariwisata Bali metangi , Pemerintah nenten lengah antuk krama saking dura Negara utawi investor sane sampun ngicenin strategi mangda Pariwisata Bali puniki kaambil antuk investor, Pemerintah mangda ngangge SDM Bali mawinan krama Bali mangda terlibat duaning yening krama nenten terlibat pastika investor punika nenten sukeh ngambil Gumi bali Puniki.
English
-
Indonesian
-
Government 4M , Bali metangi
Balinese
Semeton pastika sampun akeh mapupul sareng timpal-timpal matemu kangen tur nglaksanayang acara.
English
-
Indonesian
Setelah lama mengalami karantina, kini telah dinyatakan bahwa kita memasuki masa New Normal yaitu kebiasaan yang baru.
Covid POSTER-Nyalanin Sima Dresta Anyar -adaptasi kebiasaan baru-
Balinese
Sebagai penduduk lokal Bali pastika ring soang-soang jatma nuenang impian utawi harapan antuk daerah Bali baik saking segi ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial budaya, ngantos kapemimpinan sane kalaksanayang olih pemimpin Bali.
English
As a local resident of Bali, everyone certainly has dreams or hopes for their own region, both in terms of the economy, education, infrastructure, socio-culture to the leadership carried out by their regional leaders.
Indonesian
Sebagai penduduk lokal Bali setiap orang tentunya mempunyai impian ataupun harapan pada daerahnya sendiri baik dari segi ekonominya, pendidikannya, infrastrukturnya, sosial budayanya hingga kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin daerahnya.
Literature SETANGKAI HARAPAN UNTUK BALI TERCINTA!
Balinese
Nyritayang indik yowana sane madue rasa optimis miwah pracaya Indonesia pastika polih pamimpin sane hebat, punika mawinan ragane madue pangaptin miwah standar sane melah anggen pamimpin Indonesia.
English
Tells of a young man who still has a sense of optimism and believes that Indonesia can get a great leader, that's why he has high expectations and standards for Indonesian leaders
Indonesian
Menceritakan Seorang Pemuda yang masih memiliki rasa optimis dan percaya bahwa Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang hebat, itulah mengapa Ia memiliki harapan dan standar yang tinggi untuk pemimpin Indonesia
Literature Surat untuk Calon Pemimpin Indonesia
Balinese
Pastika akeh panepas anggen ngupapira anake sane sungkan pikayun mekadi rauh ke psikiater utawi polih makudang-kudang terapi.
English
-
Indonesian
-
Intercultural ARMONIA COMICS: EDUCATIONAL COMICS FOR GROWING PUBLIC AWARENESS IN INTER-FAITH TOLENRANCE IN BALI
Balinese
Yening sampun ngelaksanayang 3A utawi Asah, asih, miwah asuh pastika konflik-konflik agama di masyarakat pacang ilang.
English
We don’t need to see who one is or what religion one believes in.
Indonesian
Namun, bila kita tifak melaksanakan 3A atau asah, asih, dan asuh, maka konflik di masyarakat kian besar.
Intercultural ASAH, ASIH, ASUH
Balinese
Malarapan kahanan kauripan san sampun lascarya pastika w nten panedung jagat sekadi Panca Sila Undang-Undang Dasar lan NKRI san sampun teges katincap ujar ulih Bapak Presiden Indonesia Bapak Jokowi Panca Sila, Undang-Undang dasar 45 lan NKRI niki harga mati san patut kajunjung kadabdaban lan katinut margiang olih samian warga negara Indonesia, patut tegen malih matandang baos pacang ngemargiang tatuek suluh kauripan Indonesia punika.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Adung Luung
Balinese
Sampun pastika kahanan puniki durgame pisan ring palemahan berbangsa dan bernegara.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Adung
Balinese
Yening irage medue carik sampun pastika irage mawali magae ring carik punika.
English
-
Indonesian
-
Literature Lahan Pertanian untuk Meningkatkan Perekonomian di Bali
Balinese
Bapak meraga sang pradnya/ pastika wenten pamargi ngicalang pikobet e puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Akeh Pikobet Macet Ring Bali
Balinese
Iraga para yowana sapatutne ngisinin kemerdekaan antuk teleb malajah, nyarengin upacara bendera, nelebin teknologi digital, miwah setate nglaksanayang semboyan bhinneka tunggal ika ring kahuripan bernegara. (Soekarno: Icenin titiang 1 yowana pastika pacang sida ngejerang jagat Indonesia puniki)
English
-
Indonesian
-
Comics Aksi Milenial Ngwangun Negeri
Balinese
Ekonomi sane becik pastika ngawinang kesejahteraan sane becik.
English
-
Indonesian
-
Government Alas Boya Ja Abian
Balinese
Pastika sinalih tunggil rabin ida sane anyar pacang dados maduwe oka.
English
-
Indonesian
Sudah pasti salah satu diantara istri beliau yang baru akan bisa memiliki anak.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Pinaka kawentenan peran anak luh punika pastika meminimalisir berita hoax sane wenten ring jagat.
English
Women often feel insecure, and feel less intelligent than others, so, they are scared to express their opinions if they find wrong information.
Indonesian
Perempuan sering sekali merasa tak percaya diri, dan merasa kurang pintar dibanding orang lain, sehingga kurang berani menyampaikan pendapatnya apabila menemukan informasi yang salah.
Womens Spirit Anak Istri Benteng Utama Nglawan Panglimbak Hoax
Balinese
Berita Hoax puniki kkaryanin lengut tur yen suluhin gatrane puniki sekadi fakta, nika ngawiang para jana sane ngwacen pastika sampun percaya teke gatrane punika.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Truna sane Keni Disinformasi
Balinese
Pinaka krama sane madue agama pastika iraga patut nglimbakang rasa toleransi majeng ring krama sane maderbe agama sane tiosan.
English
As religious people, of course we must apply an attitude of tolerance towards people of other religions.
Indonesian
Konsep ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menggaungkan toleransi dan moderasi beragama dalam kehidupan kita.
Intercultural Application of the Tat Twam Asi Concept to create inter-religious harmony
Balinese
Nanging napi mawinan ngawit saking Dinasti IV pastika wénten badai?
English
-
Indonesian
Namun mengapa mulai pada Dinasti IV mesti terjadi prahara?.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ri sampuné kawedar tetujon miwah tatujonnyané, raris wénten 10 pengikut sané pastika percaya tekén keberanian, keikhlasan miwah kesanggupannyané ngantar Arya Dalem Bansuluk Tegehkuri.
English
So, Arya Kenceng, take my son, make him your adopted son, the ceremony with a bonfire on top of which is filled with a buffalo head.
Indonesian
Sejak itulah I Gusti Pucangan dinamai I Gusti Bagus Alit Notor Wandira.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Yéning kayun, pastika prasida, tur pamargi sané kapertama wantah pamargi sané becik utawi nénten becik.
English
This tale is also written at Prasasti Babad Dalem Tabanan Tegehkori manuscript.
Indonesian
Jika mau pasti bisa, dan langkah awal adalah penentu berhasil tidaknya langkah selanjutnya.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ento makrana sekancan barang sube pastika lakar ngemetuang limbah lan lulu (sampah) ane ngranayang masalah di idup iragane jak mekejang.
English
-
Indonesian
-
Literature BALI BERSIH
Balinese
Malarapan pakeweh punika yening nenten mangkin tangiang sareng-sareng pastika sayan lami gumi Bali sayan rered, pulo sane kabaos pulo seribu pura nenten maude taksu, ical taksu ipune ring jagat Bali, saking pakewehe punika pangapti titiang teken pemimpin Bali warsa 2024 sane pacang kapilih mangda prasida nepasin pakeweh-pakewehe punika.
English
Talking about the land environment that has been converted into a tourist spot, of course there are many daily activities carried out to produce plastic waste for society, this is what will become Bali's next problem.
Indonesian
Sebelum itu, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat beliaulah, kami dapat berkumpul disini dengan rasa bahagia dalam acara Wikithon Partisipasi Publik Bali berorasi, yang mengusung tema, Pemilu 2024: apa masalah yang paling mendesak untuk ditangani oleh para calon pemimpin Bali?
Government BALI DAKI NAPI BALI MEWALI?
Balinese
Pastika akeh semetone sane nenten prasida nyalanang swadarma sadina-dina ring genah sane nenten becik.
English
Of course, many of you are reluctant to live in a dirty place.
Indonesian
Sudah tentu banyak dari saudara sekalian yang enggan tinggal di tempat yang kotor.
Government BALI DAKI NAPI BALI MEWALI?
Balinese
Inggih Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, yening cingak aab jagate mangkin pastika sampun mabinayan ring aab jagate duke riin, napi malih mangkin akeh pakeweh sane wenten ring Bali, pakeweh sane pinih utama rerehang panepas inggih punika kawentenan palemahan Bali sane sayan lami sayan ngancan telas kawangun antuk genah-genah pariwisata, puniki prasida mabuatang palemahan gumi baline sayan nyupitang lan sayan rered.
English
Happy attendees, if I conclude it is related to the problems in Bali, so that Balinese leaders can provide solutions related to problems: the transfer of land or the environment to become tourist attractions and the rampant waste which has not received special attention from the government.
Indonesian
Hadirin yang berbahagia, jika dilihat kehidupan sekarang tentu sudah berbeda dengan kehidupan terdahulu, terlebih lagi dengan masalah-masalahnya, permasalahan yang paling utama adalah berkaitan dengan lingkungan dan lahan pulau Bali yang habis dibangun dan dijadikan tempat obyek wisata, hal ini yang akan membuat pulau bali dari segi lahan dan lingkungannya akan semakin menyempit, jika semua lahan dan lingkungan yang ada di Bali dijadikan obyek wisata, dimana kita (manusia), hewan dan yang lainnya akan tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari?
Government BALI DAKI NAPI BALI MEWALI?
Balinese
Yening wantah nyinahang genah sekadi Pantai Kuta, Pantai Pandawa manten, para wisatawan pastika sampun akeh sane uning.
English
One of the creative businesses that can generate tourism in Bali is an application called BALI MELALI.
Indonesian
Pariwisata di Bali sebagai sumber perekonomian yang menghidupi sebagian besar masyarakat Bali.
Government BALI MELALI: Nangiang Pariwisata Ring Bali
Balinese
Pastika ring laksanannyane pamerintah yakti nindakang para Nuni Bali (Truna Truni) utamannyane para influencer, sane dados yowana Bali sane uning tekening teknologi miwah artin penting tradisi punika.
English
-
Indonesian
Tentunya dalam pelaksanannya pemerintah harus menggerakan peran NUNI (Truna Ttruni) utamanya para influencer, sebagai generasi muda Bali yang cakap akan teknologi dan arti penting sebuah tradisi.
Government Bali Metangi sareng Trasi (Tradisi lan Modernisasi)
Balinese
Ngemargiang urip new normal daweg mangkin, pastika iraga makasami esti mangda pariwisata Bali mewali mapraba, luih ipun ring negara utawi ring dura negara.
English
-
Indonesian
Menjalani kehidupan new normal saat ini, tentu saja kita semua menginginkan pariwisata Bali kembali bersinar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Government Bali Metangi sareng Trasi (Tradisi lan Modernisasi)
Balinese
Sakemaon, yadiastun Bali kabaos sektor pariwisata sane maju tur kasub ring dura negara, pastika wenten kakirangannyane.
English
However, even though Bali is said to be an advanced tourism sector and is well known in parts of the world.
Indonesian
Akan tetapi meski bali dikatakan sebagai sektor pariwisata yang maju dan sudah terkenal di belahan dunia.
Literature PARIWISATA DI BALI YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA
Balinese
Kawentenan BASAbali Wiki puniki sampun pastika prasida nuldulin akeh krama Bali mangda nyarengin isu-isu sipil sane wenten.
English
This year, the BASAbali Wiki platform has become widely known among millennials.
Indonesian
Platform BASAbali Wiki di tahun ini sudah banyak dikenal di kalangan milenial.
Literature BASAbali WIKI, PLATFORM DIGITAL SEMUA KALANGAN
Balinese
Sekadi padine nenten wenten Bikul, pastika padine punika pinih becik tur luwih.
English
-
Indonesian
-
VisualArt BIKUL MEDASI MERANA RING PEMERINTAH
Balinese
Bali ring budayanyane lan pesona alamnyane sampun sue dados magnet ring wisatawan ,yadiastu domestik nenten taler manca negara.Bonus demografi bise ngicening dorongan ekonomi tambahan ring sejeroning pekaryan sane lebih ageng lan lebih energik sane wenten kawigunannyane anggen ngelimbakang industri pariwisata lan sane tiosan.Niki jagi ngewentenang peluang ngelimbakin ekonomi sane gelis lan ngemecikan kauripan iraga sareng sami ring Bali.Sakewanten pitakennyane mangkin Malih Pidan Bali jagi ngawit ngerasayang kawigunan ring Bonus Demografi punika?menawi akeh sane ngawikaning kewentanyane iraga ring galah punika.Duaning ring sejaroning kewentenan jadma wimuda sane ngakehang indik nincapin sekolahnyane lan pelatihan taler galah antuk kawigunanyane bonus sane sampun nampek.sakewaten penting antuk ngelingang bonus demografi punika,boya je jaminan jagi ngemajuang ekonomi.Niki perlu diimbangi sareng investasi sane pastika ring sejoroning pendidikan,kesehatan,lan infrastruktur,Kebijakan sane mempromosikan inovasi lan kewirausahaan.
English
-
Indonesian
Maka dari itu kita butuh seorang pemimpin bijaksana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Bali khususnya golongan bawah, dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di bidang industri, pendidikan, dan kesehatan.
Government BONUS DEMOGRAFI PELUANG MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BALI
Balinese
Sane mangkin iraga sareng sinamian memerlukan pemimpin sane bijaksana antuk prasida nemuang kesejahteraan masyarakat ring Bali,inggih punika pastika masyarakat sane wenten ring kauripannyane kaon mangdane prasida ngewentenang prakaryan sane becik ring bidang industri, pendidikan, lan kesehatan.
English
-
Indonesian
Maka dari itu kita butuh seorang pemimpin bijaksana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Bali khususnya golongan bawah, dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di bidang industri, pendidikan, dan kesehatan.
Government BONUS DEMOGRAFI PELUANG MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BALI
Balinese
Lan pastika iraga pacang nglaksanayang pemilu.
English
-
Indonesian
Dan kita akan segera melaksanakan pemilu.
Government BONUS DEMOGRAFI BAGI PENDIDIKAN
Balinese
Wantah para jana sane sampun pastika prasida ngamolihang pikolih.
English
-
Indonesian
Oleh karena itu, bonus demografi adalah bentuk tantangan bagi pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas.
Government BONUS DEMOGRAFI DIWILAYAH BALI YANG SANGAT RENDAH
Balinese
Kawentenan wisatawan sane rauh punika Pastika nyihnayang rasa bangga irage dados Krama Bali.
English
-
Indonesian
-
Government BUDAYA LAN TRADISI SANE KALETEHIN
Balinese
Kawentenan budaya ring Bali pinaka warisan leluhur sane sampun Wenten saking nguni, yening budaya punika nenten irage jaga Pastika nyansan ngeredang Lan nyansan Leteh.
English
-
Indonesian
-
Government BUDAYA LAN TRADISI SANE KALETEHIN
Balinese
Yening irage nenten rungu pastika budaya lan awig-awig sane Wenten ring Bali punika punah lan Leteh.
English
-
Indonesian
-
Government BUDAYA LAN TRADISI SANE KALETEHIN
Balinese
Lan ngiring iraga sareng sami pinaka yowana mangda nenten malih ngelaksanayang hal-hal sane pastika akeh ngerusak anak lianan, sajabaning ngelaksanayang pacuan liar masih akeh hal positif sane prasida kalaksanayang pinaka yowana antuk bangsa lan negara puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet
Balinese
silih tunggil conto inggih punika ,yening Wenten desa adat sane penghasil nyuh utawi buah kelapa , buah nyuh nika becik pisan keolah anak istri dadosang Lengis nyuh utawi nandusin ring Bale Banjar,
    sampun Kenten Wenten conto malih pengembangan UMKM berbasis desa adat ngarya dupa olih Krama istri ring Bale Banjar taler keadol majeng ring Krama utawi Masyarakat sane nampek ring genah punika, yening sampun kenten Pastika bale Banjar Niki pancang sesai keanggen olih Krama istri rikalaning pemargi pengolahan produk UMKM punika 
     Dadosne bale Banjare Wenten manfaat sane becik taler terpelihara nenten terbengkalai, duaning sampun keanggen olih Krama istri rikalaning pemargi pengembangan UMKM berbasis desa adat.
    

@wikibasabali @luhayumanikmas

@echalaksmi
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bale Banjar Pinaka genah Kreativitas angge pengembangan UMKM berbasis desa adat
Balinese
Ngiring sameton sami stata nyaga dewek soang-soang mangdane rahayu, yening sampun rahayu pastika pacang nemu karahajengan.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Akan Bangkit Lagi
Balinese
Inggian jumlah sane kakeniang nenten akidik, pastika jagi wenten makeh karya anyar tur inovatif saking para seniman sane jagi berpartisipasi ring parikrama seni pinih ageng ring pulau dewata puniki.
English
With a large number of engagements, there will certainly always be new and innovative performances and works from artists participating in this biggest art event on the Island of the Gods.
Indonesian
-
Literature Pesta Kesenian Bali (PKB) 2023
Balinese
Yening, nenten kauratiang, wewidangan pastika nenten nyaman.
English
There is less mutual cooperation.
Indonesian
-
Literature Bali Asri dari sampah plastik
Balinese
ring kewentenan pasar seni lan toko oleh oleh modern ida dane prasida nyutetang pikayun genah meblanja manut pikayun lan kesenengan, ring toko oleh oleh modern minakadi toko krisna lan erlangga sampun wenten makueh kerjinan lokal lan pekaryan tiosan sane nyihnayang kerjaninan tradisional maciri bali antuk pengarga sane pastika, sakewanten ring pasar tradisional minakadi pasar sukawati lan pasar seni kumba sari.
English
-
Indonesian
Beberapa tempat yang populer dijadikan tempat wisata belanja di Bali adalah toko Krisna, Erlangga, Hawaii Bali, pasar seni Sukawati, Ubud, Guwang, Kuta dan pasar seni Kumbasari, yang terletak di tengah-tengah kota Denpasar.
Literature ekonomi bali bisa
Balinese
Yen asapunika pastika jagat sami rahayu.
English
-
Indonesian
-
Literature Pulau Dewata oleh Wiwin
Balinese
Guru wisesa utawi pemerintah katunas mangda sida makarya lan netepang indik pamidanda sane janten tur pastika.
English
-
Indonesian
-
Government Pendapatan Asli Daerah Bali Sane Sayan Menurun
Balinese
Yadiastun sampun rauh ring titik puniki, pastika nenten dados kaanggen pinaka alasan mangda nenten mautsaha ngutsahayang kamajuan Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Mendunia
Balinese
Dampak negatifnyane inggih punika muncul pabuat-pabuat sane nenten manut ring uger-uger krama Bali, pabuat corah wisatawan puniki, pastika sampun mikobetin Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Surga Bali
Balinese
Soang-soang wewidangan ring wewidangan Indonésia puniki pastika madué makudang-kudang budaya sané matiosan sareng sané tiosan. 2.
English
So bali is named as the most beautiful island that must be visited by local or foreign tourists.
Indonesian
Sehingga bali di nobatkan sebagai pulau terindah yang wajib di kunjungi oleh wisatawan lokal atau manca negara.
Literature Bali Binasa? Kenyataan yang berambang
Balinese
Yening genah-genah wisata ring Bali sampun bebas saking luu, pastika para wisatawan meled manah ipun rauh ka Bali, saha prasida nangiang pariwisata Baline mangkin kantos ka pungkur wekas.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Resik Bali Matangi
Balinese
Punika mawinan, pangaptian titiang majeng Bali wantah akeh destinasi wisata sane anyar sane pastika pacang nincapang krama Bali.
English
-
Indonesian
Maka dari itu, harapan saya untuk bali adalah banyaknya destinasi wisata baru yang pastinya akan memperbaikin umkm Bali.
Literature Objek Wisata Bali
Balinese
Sekenkennyane sampun kasurat ring Kitab Bhagavadghita IX.26, sloka punika pastika yening ketulusan ati ngerauhin kebagiaan kasira sane mekayun ngehaturang Yajnã dalem punapika rupané, ten kenapi yening ten mewah, ten kenapi yening ten sugih, krana sapasira ja dados meyajnã.
English
As written in Bhagavadghita IX.26, this verse proves that sincerity can bring happiness to anyone who wishes to perform Yajnã in any form, it doesn't have to be luxurious, it doesn't have to be rich, because anyone can give Yajnã .
Indonesian
Sebagaimana tertulis pada Kitab Bhagavadghita IX.26, sloka tersebut membuktikan bahwa ketulusan hati dapat mendatangkan kebahagiaan pada siapapun yang berkenan melakukan Yajnã dalam bentuk apapun, tidak harus mewah, tidak harus kaya, karena siapa saja boleh beryajnã.
Literature Bali menurut dari konsep Tri Hita Karana
Balinese
Tatujon sasuratan puniki inggih punika mangdennye kapanggihin pamargi lan framework sane pastika mawastu panglimbak lan fatalitas sane kawetuang olih panyungkan Covid-19 prasida katunayang sagelise mangdennye pikobet selanturnyane ngeninin ekonomi lan sosial prasida kapekirangin.
English
The aim of this study is to find the right steps and frameworks that reduce the spread and death caused by COVID - 19 as quickly as possible with minimum impact on the socioeconomic sustainability of the island.
Indonesian
Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan langkah dan framework yang tepat

yang memungkinkan persebaran dan fatalitas dari kasus persebaran COVID - 19 dapat ditekan secepat dan seminimal mungkin, sehingga dampak lanjutan terhadap ekonomi

sosial dapat ditekan.
Scholars Room Bali in the Covid-19 Pandemic: Population and Employment Dilemmas
Balinese
Raris usaha sane ngajegang punika pastika sampun mresidayang mamargi antar antuk pikayun sane becik lan lascarya ngemargiang swadarman punika
English
-
Indonesian
Yaitu tradisinya karena semakin lama seseorang akan semakin susah untuk mempertahankan tradisi karena zaman akan berubah setiap waktunya jadi Harapan akan berubah menjadi jawaban jika diiringi dengan usaha.
Literature Bali dikenal lewat "tradisi"
Balinese
sangkaning pamargi puniki, Bali pastika pacang tetep prasida mikukuhin daya Tarik wisatawan sane pacang rauh, lan digelis prasida dados destinasi sane berkelanjutan lan lestari.
English
-
Indonesian
-
Literature Pariwasata bali sudah terkenal di mancanegara
Balinese
Iraga dados masyarakat Bali/ yowana Bali pastika uning sareng kebudayaan duene sane akeh tur kasub ke dura negara, sane mangkin marak generasi muda sane minim minat antuk nglestariang kesenian Bali duene, sane ngawinag kebudayaan iraga akuine sareng daerah/bangsa lianan, kekayaan iraga dados nak bali nenten patut kambil alih, sepatutne iraga dados parajana utawi yowana Bali ngajegang tur nresnain kebudayaan Bali punika, dumogi pemerintah selaku wadah masyarakat akeh nglaksanayang sosialisasi indik nincapang tresna asi ring generasine sami, tur nyiagayang piranti utawi sarana prasarana anggen yowane Baline sane madue bakat ring sajeroning seni, dumogi Bali stata maju malarapan antuk yowana Bali sane kreatif tur berbudaya.
English
-
Indonesian
-
Literature Generasi Muda Bali Harus Punya Rasa Malu.
Balinese
Kramane pastika mresidang berperan mekarya orti lan ngametuang opini publik via platform media sosial.
English
A part of public surely the writers have a social media accounts and can use that easily, cause easy to use of course public choose social media for show their aspiration, from daily activities, hobby.
Indonesian
Sebagian masyarakat termasuk penulis memiliki akun media sosial dan dapat mengoperasikannya dengan mudah, karena mudah dioperasikan tentu masyarakat memilih media sosial sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu, dari aktivitas keseharian, hobbi.
Literature Bad Boy Bermedia sosial
Balinese
Saantukan kawentenan fitur fitur punika pastika memudahkan iraga sebagai krama antuk berpartisipasi dalam isu isu publik.
English
Opinion area can be a platform secure by government, realize balance of public and government to growth social media for control social and evaluation government, by public participation.
Indonesian
Ruang opini ini tentunya sebagai wadah yang terjamin oleh pemerintah sehingga terdapat keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun sosmed sebagai Kontrol sosial evaluasi terhadap pemerintah melalui partisipasi masyarakat.
Literature Bad Boy Bermedia sosial
Balinese
Om Swastyastu Titiang Dinda Ariyani, manut kadi titiang Basa Bali pinaka akah budaya Baline, yening akahnyane sampun kukuh sinah tarunyane pastika bakuh.
English
Om Swastyastu I'm Dinda Ariyani, in my opinion the Balinese language is pinaka or Balinese culture, yening akahnyane sampun kukuh sinah tarunnyane pastika bakuh.
Indonesian
Om Swastyastu Saya Dinda Ariyani, menurut pendapat saya, Bahasa Bali adalah akar budaya Bali, apabila akarnya kuat maka yang lain pasti kokoh.
Literature Basa Bali Wiki Sebagai Tonggak Berpartisipasi Dalam Isu Sipil
Balinese
Yening cingakin ring jagat kadi mangkin, sanistane krama ring masa pandemi puniki, pastika pacang ngwentenang yadnya, inggian yadnya sane nista, madia, utawi utama.
English
-
Indonesian
-
Literature Usaha Ulam Banten Sebagai Pengukuh Budaya dan Penghidup Ekonomi Keluarga
Balinese
Napi mawinan para sisia alit-alité miwah anaké lingsir seneng ring paplajahan basa Inggris bandingang ring basa Bali pastika wénten alasan-alasan sané patut katemuin saking riset-riset basa asing utaminnyané basa Inggris madué genah sané strategis pisan ring kauripan ring Bali, duaning Bali dados ikon pariwisata Indonésia.
English
-
Indonesian
-
Government Basa Bali Dados Basa Asing
Balinese
Iraga sareng sami sampun pastika uning ring kawéntenan basa Baliné pinaka bantang utawi sarana ngrajegang budaya Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Basa Bali Pinaka Pamikukuh Budaya Bali
Balinese
Kawentenan bule ring Bali puniki sampun pastika ngwetuang kahanan sane becik utawi iwang, silih sinunggilnyane antuk kawentenan bule ring Bali sida ngrauhin rezeki miwah ngaenang pariwisata ne ring Bali mangda becik.
English
-
Indonesian
-
Literature Being a Guest in Your Own Home?
Balinese
Santukan punika pastika ngawinan nenten melah antuk perekonomian krama baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Karena beryadnya bisa menumbuhkan ekonomi bali
Balinese
Sadina-dina iraga pastika makarya sane mawasta “kegiatan sosial” mawinan jadma ipun kewastanin “MAKHLUK SOSIAL”.
English
Everyday we must carry out activities "social activities" because we are "social beings".
Indonesian
Sehari-hari pastlah kita melakukan kegiatan-kegiatan “kegiatan sosial” karena merupakan “makhluk sosial”.
Covid “ Becik nganggen Media Sosial ritatkala Pandemi COVID-19 “
Balinese
Sakadi munggah ring Bhagavad Gita Sloka 21 Sahananing sane kalaksanayang olih pamucuk, pastika taler kalaksanayang olih kramane lianan"., napi sane dados pamutus pastika katinutin.
English
-
Indonesian
-
Government Becikang Makarya Pamutus
Balinese
Pastika yéning wénten pemilihan umum warsa 2024 puniki galah sané becik pisan anggén iraga sareng sami milih pamimpin sané patut.
English
-
Indonesian
-
Government Becikang Margiang Pamutus Sane Patut
Balinese
Para semeton sareng sami, ring galah pemilihan umum sane jagi rauh ring warsa 2024 pastika iraga sareng sami madue swadharma lan tanggung jawab antuk milih pemimpin sane pacang kapilih.
English
-
Indonesian
-
Government Becikang Margiang Pamutus Sane Patut
Balinese
Ri kala mirengang kruna bedugul, pastika ida dane eling ring kawentenan Danu Beratan miwah Pura Ulun Danu sane mangkin dados genah wisata pinih kaloktah ring Bali utawi taler Kebun Raya Bedugul sane dados genah malila citta pinih becik majeng ring kulawarga.
English
-
Indonesian
-
Place Bedugal
Balinese
Punika sane mawinang panggangguran sayan angkehang, piutang panegarane sayan ngagenggan, supremasi hukume nenten pastika, mawinan sayan rered kepercayaan rakyate ring pamerintah.
English
-
Indonesian
-
Government Bhakti Ring Guru
Balinese
punika sane mawinang pengangguran sayan angkehang, piutang panegarane sayan ngagenggan, supremasi hukume nenten pastika, mawinan sayan rered kepercayaan rakyate ring pemerintah.
English
-
Indonesian
-
Government Bhakti ring guru pengajian
Balinese
Ritatkala sukane matilar saking ipun, ipun pastika pacang sebet duaning ipun nenten malajahin indik katyagan.
English
There are some parts of this kakawin which are quite different from the original account, perhaps because of innacuracy of translation.
Indonesian
Ada beberapa bagian kakawin ini yang berbeda dengan kisah sejarah aslinya, mungkin karena faktor akurasi penerjemahan.
Lontar Bhomantaka (Bhomakawya)
Balinese
Gusti pastika ledang.
English
-
Indonesian
Di tengah hutan, teronggok buah-buahan kesukaan kera.
Folktale Bojog Dadi Raja
Balinese
Nanging, sane kawastanin manusa pastika nenten naenin lega teken deweknyane, jele melah nika sane kawastanin jeleme, wenten sane melah nampi, tur wenten mase sane jele nampi sulur saking pamrentah puniki.
English
However, what is called a human being will never be satisfied with himself, good or bad is his name, man, there are those who have good views and accept it, and there are those who have bad views of this government.
Indonesian
Tetapi, yang dinamakan manusia pasti tidak akan pernah puas dengan dirinya, baik maupun buruknya itulah namanya manusia , ada yang memiliki pandangan baik dan menerimanya , dan ada juga yang memiliki pandangan buruk terhadap pemeritah ini.
Covid Budaya kalawan Grubug
Balinese
Cara tahun ane suba-suba sabilang tanggal 17 agustus pastika krama Baline merayakan HUT Negara Republik Indonesia puniki antuk lomba-lomba sakadi lomba layangan, lomba baleganjur miwah pawai budaya.
English
As in previous years, every August 17, the Balinese people celebrate the anniversary of the Republic of Indonesia with competitions such as kite competitions, Baleganjur competitions, and cultural parades.
Indonesian
Seperti tahun-tahun sebelumnya setiap tanggal 17 agustus pasti masyarakat Bali merayakan HUT Negara Republik Indonesia ini dengan lomba-lonba seperti lomba layangan, lomba baleganjur, dan pawai budaya.
Comics Budaya Lestari Ngwangun Bali Era Baru
Balinese
Ring Veda, pastika akeh sloka-sloka sane madaging indik kerukunan, silih sinunggilnyane ring catur Veda inggih punika pahan atapa Veda.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Build harmony with Tri Hita Karana
Balinese
Usaha-usaha sane kadi puniki pacang ngalimbakang ekonomi krama baline, duaning Bali puniki kauningin akeh madue upacara utawi piodalan, sane pastika nganggen sarana upacara puniki, punika mawinan nenten malih iraga ngandelang pariwisata sawireh sampun kawangun pabrik sane dados inceran kramane ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Membangun Pabrik untuk Mengembalikan Ekonomi Masyarakat Bali
Balinese
Yaning genah bulane tepet ring Rahu lan Ketune, gerhana pastika ngawit.
English
If the position of the moon is at the Rahu and Ketu points, an eclipse will occur.
Indonesian
Apabila posisi bulan berada di titik Rahu dan Ketu ini, maka gerhana akan terjadi.
Holiday or Ceremony Bulan Kapangan
Balinese
Ring Buleleng taler wenten genah wisata sane pastika nudut kayun parajanane, minakadi Danu Buyan, Danu Tamblingan miwah Danu Beratan sane dados tetiga danu kembar sane kapanggih ring kaldera sane ageng, Pasisi Lovina sareg lumba-lumbanyane sane sampun boh, pulo Menjangan sane isin pasihnyane dahat ngulangunin, pulo Menjangan antuk isin pasihnyane sane ngulangunin saha akeh genah wisata alam lianan ring wewidangan Bulelenge.
English
-
Indonesian
-
Place Buleleng
Balinese
Ngawit saking parilaksana alit sayan lami pastika gumi Bali pacang becik, ajeg, asri, tur lestari.
English
The province of Bali, which is well known to foreign countries, has made the province of Bali an island of tourism, moreover, the province of Bali is known as the Island of a Thousand Temples.
Indonesian
Mulai dari hal yang kecil lama-kelamaan pastinya provinsi Bali akan bagus, asri, lestari, dan ajeg.
Literature PEMBERSIHAN MENJADI LEBIH BAIK
Balinese
Pastika akeh pisan karya utawi upakara sane sampun kalaksanayang olih kramane.
English
Of course there are many ceremonies or works that have been carried out by the Balinese.
Indonesian
Jika dilihat sampah tersebut bisa membuat Taksu yang ada di Bali lama kelamaan akan punah, jika sudah punah pastinya kita sebagai masyarakat Bali akan malas untuk melaksanakan persembahyangan Karena tempatnya yang tidak bagus, begitupun halnya dengan turis asing akan malas berlibur ke Bali karena keadaan lingkungan Bali yang tidak lagi Asri.
Literature PEMBERSIHAN MENJADI LEBIH BAIK
Balinese
Yening selehin luu punika prasida mabuatang ketaksuan palemahane sayan rered, yening sampun rered pastika i raga mayus ngrastiti karana genah sane nenten becik, asapunika taler turis'e mayus malancaran ke Bali karana palemahan Bali nenten kantun asri.
English
Of course there are many ceremonies or works that have been carried out by the Balinese.
Indonesian
Jika dilihat sampah tersebut bisa membuat Taksu yang ada di Bali lama kelamaan akan punah, jika sudah punah pastinya kita sebagai masyarakat Bali akan malas untuk melaksanakan persembahyangan Karena tempatnya yang tidak bagus, begitupun halnya dengan turis asing akan malas berlibur ke Bali karena keadaan lingkungan Bali yang tidak lagi Asri.
Literature PEMBERSIHAN MENJADI LEBIH BAIK
Balinese
Keindahan ring Bali prasida dados sumber ekonomi krama ring sekitarne, nanging yening nenten madue pemimpin sane prasida nuntun soang-soang masyarakat mangda bergerak, miara lan nglestariang kekayaan alam sane wenten pastika Bali nenten pacang bertahan sue tur nuju kapunahan Bali.
English
-
Indonesian
Keindahan di bali dapat menjadi sumber ekonomi warga sekitarnya, namun jika tidak memiliki pemimpin yang dapat memandu setiap masyarakat untuk bergerak, menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang ada tentu Bali tidak akan bertahan lama dan menuju kehancuran Bali.
Government Calon Pemimpin Bali Patut Nyidang Ngadepin Tantangan Sane Bakal Ngadepin Bali
Balinese
Samian manusane pastika dot ngelah idup sane bagia lan rukun menyama braya.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Capability of the A3 Trilogy (Asah, Asih, Asuh) in responding to diversity in Indonesia.
Balinese
Yening iraga numbas pecel lele pastika ajinne mael.
English
-
Indonesian
-
Literature Ternak Lele Sebagai Usaha Pendongkrak Perekonomian Bali Di Masa Pandemi
Balinese
Nanging kawentenan kabrebehane puniki Pastika janten Wenten pikenohnyane.
English
-
Indonesian
-
Covid Cemer Ikang bhuan (Ngurah ardinata)
Balinese
Yening parindikan puniki tan kaparidabdab, pastika pacang sayan ngalimbak panglempas pangawigunan pakarangan sane tan nganutin uger uger pangawigunannyane sane mapuara ngawetuang biota lan pikobet rikalaning maridabdab wawidangan inucap.Panyuratan puniki maduwe tatujon mitelebin paobahan pangawigunan pakarangan ring wawengkon Konsolidasi Lahan ring Desa Seminyak lan separiindikan utama sane makaawinan paobahan pangawigunan inucap.Metoda kualitatif kawigunayang ritepengan mitatasin paobahan pangawigunan pakarangan lan parindikan parindikan utama inucap.
English
The phenomenon of land use that occurs in this region tends to ignore the spatial planning that has been determined by the government.
Indonesian
Fenomena penggunaan lahan yang terjadi di kawasan ini cenderung mengabaikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Scholars Room Changes Land Use in Land Consolidation Area in Seminyak, Kuta
Balinese
Uningan sumber informasi lan pastika informasi sane kabaca nenten ring konten palsu.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Cingakin Daging Ortinyane
Balinese
Pastika penerapan program promosi kesehatan nenenan nyidang majalan nganggon bantuan sosial media akun resmi pemerintah wiadin swasta, tur masih para influencer di wewidangan soang-soang.
English
-
Indonesian
Dengan ketiga program unggulan tersebut diterapkan maka indonesia lebih cepat terbebas dari virus covis-19
Literature Program Penanganan Covid-19