UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Banten Ulam Business as a Cultural Strengthener and Family Economic Life

From BASAbaliWiki
33587985-2E22-4EBF-AA56-1DD7B41D0ED6.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Anak Agung Ari Plasa Octoyota
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  Gungwira97

  36 months ago
  Votes 1++
  Becik pisan niki, inspirasi ekonomi kreatif tatkala pandemi. Dumogi prasida dados referensi majengbring oarajana sami ūüôŹūüôŹūüôŹ

  Gung Ari Plasa

  36 months ago
  Votes 0++
  Astungkara. Matur suksma bligungūüôŹ
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  ‚Ź§

  In Balinese

  Sira sane nguningang jagate pacang kadi asapuniki? Kawentenan pariwisata sane dados sangganing urip saking riin, ritepengan mangkin sampun nylempoh sangkaning keni ius panglalah gering agung sane nibenin jagat Bali, panegara Indonesia, miwah jagate sami. Makasami tan wenten sane uning malih pidan geringe puniki pacang ninggalin jagate. Ngatonang kadi asapunika, napikeh iraga pinaka generasi milenial pacang sakadi kebo mabalih gong? Tan dados Iraga patut ngwetuang rasa jengah ngwantu ngupapira kahuripan kulawarga antuk utsaha kreatif miwah efisien mangda prasida makedus cangkem paone . Silih tunggil sane dahat utama inggih punika Utsaha Ulam Banten . Yening cingakin ring jagat kadi mangkin, sanistane krama ring masa pandemi puniki, pastika pacang ngwentenang yadnya, inggian yadnya sane nista, madia, utawi utama. Yadnya inucap pastika ngamerihang ulam banten, sakadi sate, kawisan, perangkat, ulam caru, miwah sane tiosan. Utsaha ulam banten puniki dahat mautama majeng ring generasi milenial. Napi mawinan? Duaning iraga ngamolihang kakalih kahanan sane dahat mawiguna ring kauripan. Sane kapertama, utsaha puniki pacang prasida nincapang ekonomi kulawarga, duaning sang sane nglaksanayang prasida ngamolihang jinah. Sane kaping kalih, utsaha puniki pinaka dasar mikukuhang kawagedan makarya sahananing ulam banten pinaka pikamkam sane becik pisan anggen nglanturang urip rikalaning benjang pungkuran sampun grehasta asrama. Rikalaning parajana utawi generasi milenial sampun mawastu ngranjing ring krama banjar, pastika kawagedan sakadi makarya sate, makarya ulam caru, miwah sane tiosan pacang kautamang pisan. Tios punika, iraga taler sareng nglestariang adat, seni, miwah budaya Bali mangda sayan nglimbak miwah lestari. Utsaha inucap sampun raris kasokong olih pikamkam pemerintah sane ngwantu krama Baline sane nuenang utsaha malarapan antuk program UMKM mangda utsaha puniki sayan nglimbak. Napi malih sane kal jantos? Ngiring para generasi milenial, inganan tangane mangda budaya Bali tetep ajeg miwah ekonomi kulawarga taler mamargi.

  In Indonesian

  ‚Ź§