UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Nglanturang

From BASAbaliWiki
nglanturang
Root
Other forms of "lantur"
Definitions
  • carry forward en
  • melanjutkan id
Translation in English
continue
Translation in Indonesian
melanjutkan
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
nglanturang
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Swastiastu. Wastan titiang Made Rai Semara Yasa.Titiang mangkin…e…mayusa plekutus tiban. Tiang taler mangkin nglanturang masekolah ring Universitas Udayana fakultas pertanian, jurusan arsitektur landscape. Tiang maduwe hobi nyurat lan ngwacen puisi tresna. Puput.
English
Swastiastu. My name is Made Rai Semara Yasa. I am… err.. eighteen years old. I read architectural landscape in Udayana University’s Faculty of Architecture. I like to read and write love poetries. There goes.
Indonesian
Swastiastu. Nama saya Made Rai Semara Yasa.Saya sekarang…e…berumur delapan belas tahun. Saya juga sekarang melanjutkan sekolah di Universitas Udayana fakultas pertanian, jurusan arsitektur landscape. Saya punya hobi menulis dan membaca puisi cinta. Selesai.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Pendidikan pinaka sarana ngrereh pangupajiwa, anggen nglanturang lan nincapang kauripan.
English
-
Indonesian
-
Literature NINCAPANG PENDIDIKAN RING PALEMAHAN 3T
Balinese
Sadurung titiang nglanturang matur, ngiring sareng-sareng ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa malarapan antuk ngaturang pangastungkare pangayubagia "Om Swastyastu".
English
Om Swastiastu.
Indonesian
Pertama-tama mari kita bersama-sama menghaturkan rasa bahagia kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, berkat anugrahnya kita bisa berkumpul bersama-sama disini dalam rangka acara Wkithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
Government 3 Pikobet Ring Pemilu 2024
Balinese
Yening sami sampun puput, iraga patut nglanturang.
English
-
Indonesian
Bali yang penuh budaya dan tradisi akan hilang.
Government Macet Ngawinang Bali Padem
Balinese
Nenten wenten sane mamanah nglanturang.
English
-
Indonesian
Apakah budaya kita akan hilang ditelan zaman?
Government Macet Ngawinang Bali Padem
Balinese
Sadurung titiang nglanturang matur, lugrayang titiang ngaturang rasa angayubagia rasa bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
English
-
Indonesian
Lihat, saat ini seberapa banyak masyarakat bali yang meninggalkan budayanya.
Government Macet Ngawinang Bali Padem
Balinese
Raris, sang atma nglanturang palampahnyane nuju Tukad Sarayu.
English
After leaving his body, the spirit sees his relatives who are surrounding him.
Indonesian
Kemudian, roh melanjutkan perjalanannya ke Sungai Sarayu untuk menyucikan diri sebelum melanjutkan perjalanan.
Lontar Aji Palayon
Balinese
Tan asue Ida Bhatari ical, raris I Gusti Pucangan nglanturang pamarginnyane, kasarengin antuk pangiring sane mawasta I Tambiak saking Gunung Batur nuju Puri Swecapura ring Gelgel.
English
The king of mengwi then ask Gusti Made Tegeh who he really is.
Indonesian
Shri Prabu Astasura Ratna Bumi Banten adalah nama Raja Bedahulu.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Sadurung titiang nglanturang atur, pinih ajeng ngaturang parama suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat.
English
-
Indonesian
-
Government BAKAP LIAR
Balinese
Kala semengan, Gede Pasekan nglanturang pamargine kantos tiba ring Desa Panji.
English
-
Indonesian
Paginya, I Gede Pasekan melanjutkan perjalanan dan tiba Desa Panji.
Folktale Babad Buleleng
Balinese
Dumogi becik sareng sami

Sadurung titiang nglanturang amatra Ngiring iraga sareng sami ngaturang angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa saantukan antuk asung kerta wara nugrahanyane iraga sareng sami setara ngamolihang kerahayaun Ring galahe mangkin titiang jagi ngaturang indik napi pikobet sane patut keuratiang majeng ring para calon pemimpin Bali 2024

Inggih punika pikobet indik Luu
English
-
Indonesian
-
Government Bali Kedas
Balinese
Sane kaping kalih, utsaha puniki pinaka dasar mikukuhang kawagedan makarya sahananing ulam banten pinaka pikamkam sane becik pisan anggen nglanturang urip rikalaning benjang pungkuran sampun grehasta asrama.
English
-
Indonesian
-
Literature Usaha Ulam Banten Sebagai Pengukuh Budaya dan Penghidup Ekonomi Keluarga
Balinese
Ngregeh I Blenjo nyautin, “I busan kuluke makerah di paon”.

“Men dadi sing ulah?” keto I Nyoman Jater nglanturang.

“Kaling ke icang ngulah kuluk, awak icange kebus dingin,” keto I Blenjo nglanturang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Beno
Balinese
Ne ada sampi inane, ne nyen piara apang kanti ia manakan tur sida anggon Cening nglanturang urip Ceninge.
English
-
Indonesian
-
Folktale Begawan Domia
Balinese
Wénten program bantuan keuangan/beasiswa, antuk bantuan beasiswa mangda sisia sané kirang mampu prasida nglanturang masekolah ring genah sane becikan.Nincapang kualitas paplajahan, guru patut ngamargiang metode paplajahan sané inovatif miwah ngawigunayang teknologi paplajahan mangda prasida nincapang kualitas paplajahan.Nganggén kurikulum sané relevan, Nganutin kurikulum antuk kaperluan dunia nyata, ngranjingang keterampilan sané kabuatang ring dunia kerja miwah kahuripan sadina-dina.Infrastruktur pendidikan sané becik, sekolah patut madué fasilitas miwah infrastruktur sané becik mangda prasida nyiptayang lingkungan paplajahan sané optimal.
English
-
Indonesian
Adanya program bantuan keuangan / beasiswa, dengan bantuan beasiswa untuk membuat siswa yang kurang mampu sehingga dapat melanjutkan sekolah dengan baik.Peningkatan kualitas pengajaran, guru harus menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan menggunakan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.Menggunakan kurikulum relevan, Sesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata, memasukkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.Infrastruktur pendidikan yang baik, sekolah harus memiliki fasilitas dan infrastruktur yang Memadai untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal.
Government Calon pemimpin bali patut nincapang kualitas pendidikan ring bali
Balinese
Kalingke nampak ngadeg gumi, baanga ngidih nasi dogen beli nyak ngematiang I Benaru. “I Grantang nglanturang munyine teken jero dagang nasi. “Inggih jero dagang nasi durusang uningan marika ring Ida Sang Prabu.
English
-
Indonesian
Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Bias selem vulkanik ring Kabupaten Klungkung, Bali Timur, ipun nglanturang adol-adolan panglingsiripune, sakewanten ipun pacang dados sentanan pinih untat sane ngruruh pangupa jiwa saking geginan ngaryanin tasik puniki.
English
-
Indonesian
-
Place Rumah Garam Laut
Balinese
Sadurung titiang nglanturang matur, lugrayang titiang ngaturang panganjali umat "Om Swastiastu" Rasa angayu bagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning asung kerta wara nugraha Ida, prasida titiang mapadu wadana ngaturang sarin sarin manah titiang ring lomba Wikithon puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Demam Berdarah Dengue (DBD) Ring Bali
Balinese
Raris santukan arah-arah saking sang patapa, ida okan sang ratu nglanturang pamargi nuju kelod kantos rauh ing genah sane katuju.
English
-
Indonesian
-
Place Desa Tista Tabanan
Balinese
Sane mangkin, tiang sedek nyurat cakepan kaping kalih rikalaning tiang nglanturang pakaryan ring Bali.
English
-
Indonesian
Saat ini saya sedang mengerjakan buku kedua sambil melanjutkan proyek lain di Bali.
Biography of Desak Yoni
Balinese
Diastun guminé buka jani, krama Bali tusing dadi kelem di sebeté muah patut bangun nglanturang idupé.
English
-
Indonesian
-
Literature Masa Pandemi Covid-19, Ayo Buat Sesuatu yang Baru!
Balinese
Paindikan punika inggihan prioritas utama antuk nglanturang keberlangsungan idup manusa.
English
-
Indonesian
-
Government Ekonomi Sulit, Krama Menjerit
Balinese
Nah lanturang satua unduk perange ento, lenan teken liu ane mati lan ngusak fasilitas, liu pesan masih anake ane ngrarud, ngalih tongos aman, apanga maan madaar, tur nglanturang idup.
English
Returning to the topic of war, apart from causing many casualties and damaging public facilities, many refugee victims are looking for a safe place, meeting their food needs, and trying to continue their lives.
Indonesian
Kembali ke topik perang, selain menyebabkan banyak korban jiwa dan merusak fasilitas umum, banyak sekali korban pengungsi yang mencari tempat aman, memenuhi kebutuhan pangan, dan berusaha melanjutkan hidup.
Literature Merangkul Korban Pengungsi Perang
Balinese
Gubernur Bali nglanturang buin indik solusi apang PKB nyidayang kalaksanayang di warsa 2021 ane lakar teka.
English
-
Indonesian
-
Covid Corona Ngranayang PKB Tusing Kalaksanayang
Balinese
Akèh sampun utsaha sane kalaksanayang olih semeton Balinè mangda prasida nglanturang urip ring kawèntenan pandemi sakadi puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature Kreativitas Dimasa Pandemi Covid19
Balinese
Yening selehin saking lapangan, akeh truna-truni nenten kayun nglanturang karir ring widang punika.
English
-
Indonesian
-
Government Gaji Guru Tileh Cenik Ngranayang Gegaen Guru Kacingak Sebelah Mata, Napika Pemerintang Ngerunguang?
Balinese
Om Swastyastu Ttiang ngaturang suksma ring ida sang hyang widhi wasa antuk asung kertha wara nugraha ida,titiang prasida nyarengin lomba teks orasi ring wikithon basa bali sepisanan nglanturang keneh indik pikobet macet ring bali.
English
OPTIONAL
Indonesian
OPTIONAL
Government Goverment Macer ring Bali, Pikobet Tanpa Solusi
Balinese
Bapane nglanturang mapitutur, “Cening Durma awak enu cerik, patut cening seleg malajahang awak.
English
-
Indonesian
Walau pun demikian ia tidak pernah lupa bermasyarakat, selalu ingat dengan petuah ayahnya serta ajaran Jero Dukuh.
Folktale I Durma
Balinese
Raris dané nglanturang masekolah ring Universitas Ngurah Rai, Dénpasar.
English
Then he continued studying at Ngurah Rai University, Denpasar.
Indonesian
Ia adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Biography of I Gusti Ayu Bintang Darmawati Bintang Puspayoga
Balinese
Nglanturang ring SMP 1 Tabanan, lan ngawit punika dané seneng ngwacén cakepan sastra.
English
In Tabanan he founded Sanggar Pelangi (Rainbow Studio) in 1976 and now has changed the name to Sanggar Sastra Remaja Indonesia (SSRI, Indonesian Teenage Literature Studio) of Bali, which disseminates modern Balinese and Indonesian literature to students at elementary, junior high, and vocational/high schools and young adolescents who enjoy literature.
Indonesian
Melanjutkan ke SMP 1 Tabanan, dan mulai saat itu ia gemar membaca buku sastra.
Biography of I Gusti Putu Bawa Samar Gantang
Balinese
Sasampuné nglanturang ring B1 Jurusan Bahasa, uleng kayunné ring kakawian raris nyansan tumbuh.
English
His Balinese novel entitled “Sunari” was published by the Obor Foundation, Jakarta in 1999.
Indonesian
Tahun 1980, mendapat juara I Sayembara Mengarang Novel Bahasa Bali dalam rangka Bulan Bahasa.
Biography of I Ketut Rida
Balinese
Dané muputang sekolah ring SGA Stella Duce/ Kanisius Yogyakarta, warsa 1958, raris nglanturang B1 Bahasa Indonésia ring Dénpasar, sakéwanten tan prasida puput.
English
His collection of poems entitled “Nyiksik Bulu” was published by the Dénpasar Language Center in 2004.
Indonesian
Tahun 1979 menjadi pemenang I perlombaan mengarang prosa dalam Pésta Kesenian Bali (PKB).
Biography of I Ketut Rida
Balinese
Ida sang prabu nenten nyingakin napi-napi, Ida nglanturang ngrayunang.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Klesih
Balinese
Sakadi sisya pradnyan sane tiosan, riwuse masekolah ring SMP, Nanda mamanah nglanturang pendidikan ring SMA Negeri 1 Tabanan.
English
-
Indonesian
Prestasi-prestasi itu didapatkan karena keuletannya belajar serta menuruti perintah guru.
Biography of I Made Nanda Adi Saputera
Balinese
Dané tamat saking SMA Negeri 1 Manggis ring warsa 2012, lantas nglanturang kuliah ring Univérsitas Pendidikan Ganesha, Singaraja tur ngambil Jurusan Pendidikan Matematika.
English
-
Indonesian
-
Biography of I Putu Supartika
Balinese
Sasampuné sibuk dados guru, dané nglanturang masekolah ring Institut Hindu Dharma (mangkin dados Universitas Hindu Indonésia) tur ngamolihang gelar Sarjana Muda ring warsa 1986.
English
He is very skilled in translating complex Hindu religious philosophy to the general public using simple, clear and straightforward language accompanied by a great sense of humor.
Indonesian
Ia mediksa atau menjadi pedanda pada tahun 1994.
Biography of Ida Pedanda Gede Made Gunung -
Balinese
Salanturnyané dané nglanturang pendidikan menengah pertama ring SMPN ring Gianyar ngantos puput ring warsa 1968.
English
It is not surprising that he often appears in various media, both electronic and print media, to provide Dharma Wacana (sacred discourse) to Hindus.
Indonesian
Selain sebagai guru sekolah, ia juga adalah seorang pemegang sabuk hitam karate dan pernah bergabung dalam DPD Gojukai (Dewan Sabuk Hitam) tahun 1988 – 1991.
Biography of Ida Pedanda Gede Made Gunung -
Balinese
Sekat wenten patibaya sejagat sane kebaos COVID-19 akeh parikrama sane kaundur minakadi tes ngrereh sekolahan mangda prasida nglanturang pendidikan ring jenjang kuliah.
English
-
Indonesian
-
Covid Inguh Dados Sisia - Kadek Jayanta
Balinese
Mangda nenten akeh nelasang jinah anggen nglanturang kahuripan sarahina, krama panepi siring sane sadurungnyane sampun makehan nganggen kompor gas, mangkin mawali malih ngudusang pawaregan nganggen saang.
English
-
Indonesian
-
Covid Irit Ulian Gerit (I Made Bhakti Triasnantara)
Balinese
Sadurung titiang nglanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida prasida iraga mapupul iriki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
English
-
Indonesian
-
Government Jagat Kertih
Balinese
Pamuput Kerukunan umat beragama umat beragama saking jagat bali mangda prasida nglanturang nglestariang lan nglestariang kerahayuan ring Bali, kaaptiang pemerintah lan tokoh agama nenten dados lempas.
English
-
Indonesian
-
Intercultural KERUKUNAN UMAT BERAGAMA RING JAGAT BALI SAMPUN WENTEN SAKING MASA KERAJAAN
Balinese
Sasubane maan mangaso, Prabu Suradarma nitahang patih idane lan juru borose nglanturang maboros.
English
-
Indonesian
Mereka beristirahat sambil menikmati bekal.
Folktale Kedis Sikep Nylametang Prabu Suradarma
Balinese
Cara seseleh indik parilaksana ane kalaksanayang yening para jana nampi orti di media sosial, gumanti ane paling bek milih, ada 46 diri ane nyambatang lakar ngraris nglanturang ortine ento ke anak lianan, apake ke timpalne newek, publik, utawi grupne (Rahadi, 2017).
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Turmaning akeh Sampun Sane nenten medue pakaryan santukan keni PHK taler akeh genah mautsaha sane nenten prasida nglanturang utsahanyane.
English
-
Indonesian
-
Literature KREATIVITAS DIMASA PANDEMI COVID-19
Balinese
Om Swastyastu Sane wangiang titiang para angga panureksa, sane wangian titiang para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang, para pemilih sane mapan krama Bali, sami samiang tur nglanturang ring panglipur jagate Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Kualitas Fasilitas Sane Sampun Tersedia Ring Bali
Balinese
Pamangku nglanturang nguncarang mantra-mantra pangastawa majeng ring ista dewata mangda Ida makasami ledang ngicen waranugraha.
English
The pamangku then chants mantras to the gods so that they are pleased to give blessings.
Indonesian
Dalam prosesi selanjutnya, pamangku mempersembahkan semua banten piodalan mulai dari Sanggar Agung, Padmasana, semua Palinggih dan Panggungan.
Lontar Kusumadewa
Balinese
Buktinne, umahne tusing layak huni, dedaarane tusing cukup gizi, tusing ngidaang nglanturang sekolah.
English
-
Indonesian
-
Literature AGAR SEMUA BISA
Balinese
Napi malih ring kawéntenan aab jagaté sakadi mangkin, akéh anaké sané keni PHK utawi nénten madué pakaryan sané gumanti prasida katulungin, mangda ipun prasida nglanturang kauripan ring marcapada.
English
-
Indonesian
-
Literature Catur Purusa Artha Adalah Cara Untuk Menghadapi Covid-19
Balinese
Gubernur Bali nglanturang buin indik solusi apang PKB nyidayang kalaksanayang di warsa 2021 ane lakar teka.
English
-
Indonesian
-
Literature Corona Ngranayang PKB Tusing Kalaksanayang
Balinese
Dugas rahina Nyepi tiang ningeh orti yening krama non-Hindu sane agama Islam utawi Muslim ring Bali dados nglanturang ibadah teraweh ring Masjid.
English
-
Indonesian
-
Literature Jeg Sakadi Mantap Toleransi Di Bali
Balinese
Selanturnyané Ida Padanda Sakti Telaga nglanturang pamarginnyane ring kangin, ring pesandekan ida utawi genah yoga ida ring basa jawa kuno sane maarti pangulingan.
English
-
Indonesian
Mitos ini unik karena masyarakat bali sangat senang mengonsumsi babi guling namun di Banjar (dusun) Lebah Sari ini tidak boleh membuat acara (pesta) menggunakan babi guling.
Literature Kapurwan Desa Gulingan
Balinese
Krama Bali sapatutnyane satata ngajegang seni lan budaya puniki, umpaminnyane nglanturang miwah nyritayang mitos, legenda, miwah kapurwan ring para yowanane mangda satata tresna ring seni lan budaya Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Kapurwan Parinama Desa Batubulan
Balinese
Salanturnyane babaosan punika kalanturang olih silih tunggil budayawan Bali taler panglingsir Sanggar Mahabajrasandhi, Ida Wayan Oka Granoka nglanturang yening aksara Bali punika makuta mandita budaya Bali taler budi punika makuta imanusa.
English
-
Indonesian
Sebagian besar masyarakat Bali menggunakan bahasa Bali sebagai alat komunikasi yang pertama dan utama, sehingga bahasa Bali merupakan bahasa ibu.
Literature Kawigunan Basa Ibu ring Sajeroning Pendidikan Karakter
Balinese
Utsaha sane kanggen nambakin panglalah kaon ri tatkala mapagubugan, inggian punika para yowanane sane pacang nglanturang prayojanan bangsa Indonesiane, pinaka tetujon utama nabdabin laksana maparajana sane sida ngarepin kawentenan masa sane sampun ngawit saking alit.
English
-
Indonesian
-
Literature Mahardikaning Aguron-Guron ring Cerita Adiparwa
Balinese
Yening iraga maosang indik sira, pastika iraga prasida nyaurin mungguing para yowana Bali punika sane patut nglanturang seni lan budaya sane wenten ring pulau Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Mari Lestarikan Bersama
Balinese
Sadurung mayuda, Kumbakarna naenin ngaturang piteket majeng ring Rahwana mangda nenten nglanturang yuda santukan yudane punika wantah maprawesa kaon, nenten wenten sane jagi ngamolihang karahayuan.
English
-
Indonesian
-
Literature Melanin Negara sakadi Pamargin Kumbakarna
Balinese
Minab amun nika manah tiang ngitungin semeton iraga maka pengungsi apang ngidang makatang tongos bakal anggon ipun nglanturang kauripan.
English
-
Indonesian
-
Literature Niat Menolong Pengungsi
Balinese
Kagunannyane majeng pianak-pianak krama sane disabilitas mangda prasida nglanturang pendidikan.
English
-
Indonesian
-
Literature Program Becik Mangda Kalanturang
Balinese
Buktinne, umahne tusing layak huni, dedaarane tusing cukup gizi, tusing ngidaang nglanturang sekolah.
English
-
Indonesian
-
Literature SEMUA BISA
Balinese
Om Swastyastu, ring kesempatan lomba menulis opini puniki uningayang titiang nglanturang pendapat manut saking kawentenan upaya pemerintahe nanganin indik pencegahan penularan virus Covid-19.
English
Om Swastyastu, on the occasion of this opinion writing competition, allow me to express my opinion regarding the government's policies in handling the prevention of the transmission of the COVID-19 virus.
Indonesian
Om Swastyastu, dalam kesempatan lomba menulis opini ini ijinkan saya mengeluarkan pendapat saya mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani pencegahan penularan virus Covid-19.
Literature Sedih Akibat Peraturan Pemerintah
Balinese
Guru wisesa sane dahat maduwe swadarma indik nglanturang pikobet puniki.
English
-
Indonesian
-
Literature TIDAK BISA BERKUTIK
Balinese
Punika ngawinang saluiring kramane prasida nglanturang uripnyane ring tengahing masa sane abot sekadi mangkin.
English
-
Indonesian
Bantuan langsung tunai yang dijanjikan pemerintah hanya dinikmati sebagian kecil dari orang-orang yang tahu.
Literature Transparansi Bantuan Covid-19: Untuk Siapa?
Balinese
Yadiastun pemimpinn malianan, anak dados nglanturang kebijakan saking pemimpin sane dumun.
English
Even though the leader is different, it is okay to continue the policies of the previous one.
Indonesian
Walaupun pemimpin itu berbeda, boleh saja melanjutkan kebijakan dari pemimpin yang sebelumnya.
Literature Yening maosang indik pemimpin sane kaaptiang
Balinese
Nglanturang crita sane kantun punggel.
English
-
Indonesian
Melanjutkan cerita yang terhenti sejenak.
Comics Mabudaya, magama lan makulawarga
Balinese
Punika ngawinang akeh krama bali sane nenten malih makarya ngamolihang pangupa jiwa anggen nglanturang urip.
English
This causes many Balinese people who are no longer working, earning income to continue their lives.
Indonesian
Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat Bali yang tidak lagi bekerja, memperoleh penghasilan untuk melanjutkan hidup.
VisualArt Makarya Ngulat
Balinese
Sadurung nglanturang Orasi ne puniki, ngiring ngaturang rasa angayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida, iraga prasida mapupul iriki ring sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Berorasi.
English
-
Indonesian
-
Government Manggala Anyar, Bali Anyar!
Balinese
Sasampune malukat irika, sang sane malukat dados nglanturang malukat ring Pasraman Tan Hana, sane kapracaya dados dwara nuju genah niskala.
English
This holy water is sprinkled in each house and to all family members.
Indonesian
Seluruh masyarakat boleh bergabung tanpa kecuali.
Holiday or Ceremony Masiram Toya Daha
Balinese
Nglanturang kemerdekaan saha tegas.
English
-
Indonesian
-
Comics Matangi
Balinese
Pangaptian titiang ring masa sane pacang rauh inggih punika dumogi iraga pinaka generasi muda prasida nglanturang budaya Bali lan prasida nglestariang jagat Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Pulauku yang Indah
Balinese
Sadurung nglanturang matur, pinih riin titiang ngaturang parama suksma majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, duaning malarapan pasuecan Ida, titiang rauhin ida dane prasida sadu ajeng iriki rahinane mangkin, turmaning makasami ngamangguhan karahayuan.
English
-
Indonesian
Berbagai jalan yang menjadi titik kemacetan ini tersebar di enam kabupaten dan kota yang ada di Pulau Bali, yakni Kabupaten Bangli, Gianyar, Klungkung, Kota Denpasar, Badung, dan Tabanan.
Government Ngelimurang Kemacetan Ring Bali
Balinese
Ipun sane jagi nglanturang tongkat estafet kepemimpinan ring negara puniki.
English
They are the ones who will continue the baton of leadership in this beloved country.
Indonesian
Serta bagaimana kita sebagai masyarakat dapat memfasilitasi hal tersebut.
Government Ngicenin kebebasan majeng ring yowana mangda makarya sapakayunan ipun, miwah memfasilitasi sajeroning pencapaian minat bakat kramanyane
Balinese
Prosesi Ngiris puniki sujatinnyane inggih punika parilaksana ngambil nira (sari) sane sampun kapupulang ring slongsong tiing tur nglanturang nyadap malih bongkol sekar jakane mangda getahnyane nglantur ngetel.
English
There are various other ceremonies associated with the production of this Pedawa palm wine and sugar.
Indonesian
Ada berbagai upacara lain yang terkait dengan produksi tuak dan gula aren Pedawa ini.
Holiday or Ceremony Ngiris di Pedawa
Balinese
Raris punapi antuk iraga pinaka “generasi milenial” nglanturang perjuangane punika?
English
-
Indonesian
-
Comics Ngrajegang Budaya Pinaka Cihna Nresnain Indonesia
Balinese
Citra naenin kuliah ring Fakultas Sastra Universitas Udayana (2008) lan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha (2009), duaning manahnyane nglanturang paplajahan ring seni gegambaran nenten kapaica olih almarhum bapannyane sane daweg punika dados guru kimia.
English
Then in 2016 in the exhibition “Merayakan Murni”, an exhibition dedicated to the painter Murniasih (1966-2006), Citra presented an installation of 100 pieces of ceramics combined with the hanging scales “Mea Vulva, Maxima Vulva” which represents the inequality of social class and people's habits.
Indonesian
Citra sempat kuliah di Fakultas Sastra Universitas Udayana (2008) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha (2009), karena keinginannya untuk melanjutkan studi lukis tidak direstui oleh almarhum ayahnya yang saat itu menjadi guru Kimia.
Biography of Ni Putu Citra Sasmita
Balinese
Sadurung nglanturang atur, ngiring sareng-sareng ngaturang rasa

angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning asung kertha

wara nugrahan Ida, iraga sareng sami prasida ngamiletin wimbakara Bali Berorasi puniki.
English
-
Indonesian
Sebelum melanjutkan pembahasan, mari bersama-sama mengucapkan puji

syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas anugerah-Nya lah, kita semua dapat

mengikuti lomba Bali Berorasi ini.
Government Nyungsung Pemilu 2024, “Napi manten suaran krama Bali?”
Balinese
Yan wantah titiang ngelar "Pemilihan umum" ring mawinan setiap kaping 5 warsa, madue pininget puniki pacang ngaturang suksma nglanturang pilih ring Kepala Negara anyar, ring Kota, lan Desa.
English
-
Indonesian
-
Government PEMILU NIKE WAJIB
Balinese
Mangkin tiang mapamit jagi nglanturang ring krama linanan.” “Durus, durus dane juru arah,” keto pasautne Pan Balang Tamak.
English
-
Indonesian
Terima kasih atas sambutannya, saya melanjutkan informasi ini ke warga lainnya.
Folktale Pan Balang Tamak, Pacentokan Tain Cicing
Balinese
Sasubane tamat kuliah, Pande lantas nglanturang magae di dunia IT dadi back-end programmer lan tim ahli IT di bagian pembangunan sistem LAPERON ( layanan perizinan online) Kabupaten Badung.
English
Currently, Pande is active as a co-founder and CTO (Chief Technology Officer) at BTW Edutech, a digital education company that has a big mission to help students pass the selection to enter official colleges, universities state, CPNS and TNI or POLRI.
Indonesian
Saat ini, Pande aktif sebagai co-founder dan CTO (Chief Technology Officer) di BTW Edutech, sebuah perusahaan edukasi digital yang mempunyai misi besar membantu siswa untuk lolos seleksi masuk perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi negeri, CPNS dan TNI atau POLRI.
Biography of Pande Putu Widya Okta Pratama, S.Kom Pande
Balinese
Krana iraga para Yowana sane pacang nglanturang lan nentuang pamargin masa depan bangsa mawit saking pilihan iraga ring Pemilune benjang.
English
-
Indonesian
-
Government Pemilu Sehat Yowana Cerdas
Balinese
Sadurung titiang nglanturang atur, ngiring ulengan pikayun melarapan antuk pangastungkara panganjali umat "Om Swastyastu".
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Lalu Lintas Pariwisata Bali
Balinese
Sadurung nglanturang atur lugrayang titiang ngaturang panganjali umat, Om Swastyastu.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet indik pelanggaran rikala Hari Raya Nyepi
Balinese
Titiang polih ngwacen informasi indik pikobet disinformasi puniki korbannyane inggih punika anak istri sane wawu mayusa 10 tiban, foto ipun kaedit kadadosang foto-foto porno, punika ngawinang ipun depresi berat raris nenten prasida malih nglanturang sekohnyane.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Puara Disinformasi Majeng ring Anak Istri
Balinese
Ri kala ida nglanturang pamarginne, ida ngalahin tedung ida.
English
-
Indonesian
-
Place Pura Puncak Tedung
Balinese
Dane namatang sekolah Taman Kanak-Kanak ring TK Mutiara Singaraja ring warsa 1993, Sekolah Dasar ring SD Negeri 2 Banyuasri, Singaraja nyantos kelas 4, (riantukan nyarengin reramandane pindah tugas) raris nglanturang masekolah ring SD Negeri 2 Pekutatan, Jembrana nyantos tamat ring 1999.
English
He completed Kindergarten education at Mutiara Singaraja Kindergarten in 1993, elementary school at SD Negeri 2 Banyuasri, Singaraja up to grade 4, (due to following his parents’ job mutation) and continued his study at SD Negeri 2 Pekutatan, Jembrana until graduating in 1999.
Indonesian
Menamatkan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Mutiara Singaraja tahun 1993, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Banyuasri, Singaraja hingga kelas 4, (karena mengikuti orang tuanya pindah tugas) dan melanjutkan sekolahnya di SD Negeri 2 Pekutatan, Jembrana hingga tamat tahun 1999.
Biography of Putu Sabda Jayendra Sabda
Balinese
Sadurung titiang nglanturang atur, pinih riin ngiring iraga sareng sami ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa sangkaning pasuecan Ida, iraga prasida masadu ajeng ring genah lan galah sane becik puniki.
English
-
Indonesian
-
Government SAMPAH DIANTARA WISATA ALAM BALI
Balinese
Kari akeh alit-alit saking kaluarga kirang madue harta brana utawi tiwas nenten prasida ngranjing jantos 9 tiban miwah nglanturang ajah-ajahan jantos 12 tiban.
English
-
Indonesian
-
Government SANGKANING WERUH AJI GINEGEN
Balinese
Krama Bali sane banget wangiang titiang, Generasi muda punika generasi penerus wangsa sane jagi nglanturang, nagingin, lan ngawewehin pekembangan, saha ngawangun Bali nyujur “Bali Era Baru”.
English
Om Santih Santih Santih Om
Indonesian
Pada hari yang berbahagia ini, dalam rangka mengikuti acara Wikithon Bali Berorasi, izinkan saya menyampaikan orasi yang berjudul “Stunting Pinaka Kapiameng Masa Depan Bali”.
Government Kesetaraan Gender
Balinese
Tan makadi-kadi kaledangan kayun Ida, lantas nglanturang pamargi, sujati ngulangunin buat kesiran anginne di tepi siring segara kalawan alas girine, ngeninin anggan Ida Sang Prabhu, kadulurin bon sekar gadunge ane miik sumirit.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Aji Dharma
Balinese
Tiosan pinaka nglanturang tetamiwan leluhur, siat sambuk puniki kaangkenin pinaka panulak bala miwah nyomya sarwa Bhuta miwah sakancan parindikan sane kaon ring wewidangan desa.
English
In addition to continuing the traditions of the ancestors, siat sambuk is also believed to be a repellent against reinforcements and neutralize negative things in the village environment.
Indonesian
Selain untuk meneruskan tradisi dari leluhur, siat sambuk juga dipercaya sebagai penolak bala dan menetralisir hal-hal negatif pada lingkungan desa.
Holiday or Ceremony Siat Sambuk
Balinese
Arjuna nglanturang pamargin ida nyantor rauh ring sisin tukad suci Saraswati.
English
Like other kakawins adapted from original Sanskrit texts, Subhadra Wiwaha is also an adaptation that has undergone many modifications of the original Mahabharata story written by Krishna Dvaipayana Vedavyasa.
Indonesian
Arjuna bertemu Ulupuy (Ulupi atau Udupi dalam literatur asli) di hulu sungai Gangga.
Lontar Subhadra Wiwaha
Balinese
Arjuna matilar, ngalahin Ulupuy tur nglanturang pamargi.
English
Arjuna left Ulupuy and continued his journey.
Indonesian
Oleh Kresna, Samba disuruh mengundang Arjuna.
Lontar Subhadra Wiwaha
Balinese
Sampun pisan para pemimpin Bali pacang ngancani, para nenten idup ring seleg sekepat sane setata pacang terus nglanturang.
English
-
Indonesian
-
Government Sugihan bali
Balinese
Om Swastyastu Rahajeng semeng,Ida Dane sareng sinami sane wangiang titiang,ring dinane mangkin titiang jagi nglanturang orasi “Tote Bag sing majalan, Bali terancam, ngiring ngaturang rasa pangayubagia riantukan Sangkaning kerta wara nugraha iraga prasida ngemolihen kerahayuan.
English
-
Indonesian
-
Government TOTE BAG SING MEJALAN BALI TERANCAM
Balinese
Om Swastyastu

Om Awighnamastu Namo Shidam

Sadurung tityang nglanturang matur tityang jagi ngaturang sinampura majeng ring Hyang Sangkan Paraning Dumadi,santukan tityang pinaka silih tunggil yowana Baliné kajumput nyaksiang Basa Ibu tityang ring Bali ngangsan kapendem, ngangsan ngreredang utamannyané ring Kota Denpasar, dados kacingak ring pola pergaulan para yowana Kota Denpasar sané akéhan nganggén Basa Gaul lan Indonesia utamannyané para yowana SMP lan SMA akéh sané gengsi nganggén Basa Bali silih tunggil ring sekolah tityang,wénten sisya sané seneng mabasa Bali nanging akéh kantun sisya sané nénten purun nganggé lan malajahin Basa Ibu iraga inggih punika Basa Bali.
English
-
Indonesian
-
Government TRESNA ASIH TEKENING “BASA IBU” SANE SAYAN NGREREDANG
Balinese
Riwusan punika wawu nglanturang antuk ngaturang upakara majeng ring tetanduran punika.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TRI HITA KARANA PINAKA DASAR HIDUP MAAGAMA MIWAH TOLERANSI ANTAR AGAMA
Balinese
Sadurung titiang nglanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,duaning sangkaning paswecan Ida titiang prasida ngaturang sarin-sarin manah titiang ring lomba Wikithon puniki, maduluran antuk panganjali umat,
English
-
Indonesian
-
Government Utsaha Pemerintah Ngaonang Korupsi
Balinese
Sadurung titiang nglanturang atur, pinih riin ngiring iraga sareng sami ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa sangkaning pasuecan Ida, iraga prasida masadu ajeng ring genah lan galah sane becik puniki.
English
-
Indonesian
-
Government WISATA BUDAYA BALI DENGAN SAMPAH
Balinese
Nah , mangkin dapat di simpulkan manfaat atau tetujon uli Bahasa Bali , mangkin dalam mengembangkan ( ngelestariyang ) Bahasa Bali dados nglanturang antuk tata titi carane , contohne : Menurut petinget tyang antuk ngelestariyang Bahasa Bali baik pemerintah lan masyarakat sangatlah penting , dados dengan cara pemerintah lan masyarakat patut siap lan berani ngomong ( komunikasi ) nganggon Bahasa Bali dalam kehidupan sehari - hari , dadis dengan mengadakan sebuah lomba “ BULAN BAHASA BALI “ , lan pemerintah wajib mengatisipasi masyarakatne antuk Budaya Bahasa Bali ring Provinsi Bali.
English
From this understanding, it can be concluded that the Balinese language is very important and needs to be preserved, because Balinese is one of the languages for communication in the Province of Bali, if Balinese is not developed or preserved, then there will be extinction in Balinese culture.
Indonesian
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Bali sangat penting dan perlu dilestarikan, karena bahasa Bali merupakan salah satu bahasa untuk komunikasi di Provinsi Bali, jika bahasa Bali tidak dikembangkan atau dilestarikan maka akan terjadi kepunahan budaya Bali.
Literature Mengapa Bahasa Bali penting dan harus di lestarikan?
Balinese
Pendidikan Lanjutan: Para yowanané ring Bali dados milih nglanturang pendidikan, ring universitas lokal, genah tiosan ring Indonesia, utawi ring dura negara.
English
-
Indonesian
-
Government YOWANA BALI
Balinese
Nglanturang pendidikan ngicénin galah anggén nglimbakang kawagedan miwah kaweruhan sané sayan teleb ring widang sané kasenengin. 2.
English
-
Indonesian
-
Government YOWANA BALI
Balinese
Pidabdab para sang bela pati sampun puput, mangkin sampun galah para generasi milenial mangda nglanturang semangat perjuangan duaning siu paralingsir wantah prasida ngipiang lan siki yowana prasida ngletegang jagat.
English
The struggle of the heroes is over, now the time for the milennial generation to continue the spirit of struggle because a thousand parents can only dream and one young man can shake the world.
Indonesian
Perjuangan para pahlawan telah usai, kini saatnya generasi milenial untuk meneruskan semangat perjuangan karena seribu orang tua hanya dapat bermimpi dan satu orang pemuda dapat mengguncang dunia.
Comics Yowana Ngisi Kemerdekaan