Kapurwan Desa Gulingan

Desa Gulingan.jpeg
Title (Other local language)
Photograph by
Website Desa Gulingan
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Desa Gulingan
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Kapurwan D sa Gulingan, Mengwi

  Pulo Bali satios kaloktah antuk kaw ntenan pelemahannyan san gumanti ngulangunin kayun san rauh nyingakin, taler kasub antuk kesustraan Bali san w nten ring tengah masyarakat bali puniki. Ring Pulo Dewata puniki w nten makudang-kudang kapurwan d sa san w nten ring krama Balin , kapurwan utawi asal usul d sa ring Bali w nten ring Kesusastraan Bali Purwa sekadi Babad, purana miwah san lianan. Mengwi dumun kaparinama antuk Mengepura utawi Mangupura, Mengwi w nten 15 desa lan 5 kelurahan. Indik d sa pakraman adat kaw ntenan desa san unik ring Desa Gulingan, Mengwi. Maosang parindikan kaw ntenan D sa Gulingan, san w nten ring Kecamatan Mengwi, wewidangan jagat Badung, wantah maparang indik sejarah . Ring kapurwan punika w nten paiketanipun ring makudang-kudang wastan Banjar, san mangkin w nten ring Desa Gulingan. Saking d sa pakraman punika kekepah malih limang banjar sakadi : Banjar Batulumbung, Banjar Tengah, Banjar Lebah Sari, Banjar Babakan, Banjar Angkeb Canging. Kapurwan patut pisan malarapan antuk cihna bukti san w nten ring d sa Gulingan, w nten bukti-bukti sekadi wewangunan kuno, patung-patung, prasasti tambra, sila, rajata, kanaka , purana lan babad miwah sane lianan. Manut sakadi punika, kaw ntenan Desa Gulingan, wawu kapanggih ring sajeroning Dwijendra Tattwa lan babad inggih punika Babad Brahmana lan Babad Mengwi. Ring Babad Mengwi puniki nyritayang Raja-Raja Mengwi miwah sejarah Mengwi. Ring Babad Brahmana nyritayang antuk pandita Hindun , ida mapesengan Dang Hyang Nirartha san ngambel swadharma pacang ngraksa ajah-ajahan suci, Babad nikinuturang indik palampah Ida Dang Hyang Nirartha, pandita Hindu saking jaman Majapahit. Babad niki taler nyaritayang kasaktian Ida san kaaksi olih para wargine tur pura san cen manten san kakaryanang Ida tur olih akudang warih Ida. Ring Dwijendra Tattwa w nten sane nyritayang ring Brambangan Blambangan , ring Blambangan puniki kabentuk soroh Brahmana Kaniten san mapesengan Ida Rai Istri Ida Padanda Istri Rai , Ida Padanda Sakti Telaga Ida Pedanda Sakti Ender lan Ida Padanda Kaniten. Kacaritayang mangkin Ida Padanda Sakti Telaga utawi Ida Pedanda Sakti Ender puniki urak-urakan sakewanten ida sakti tan patandingan. Ring desa Gulingan puniki w nten makudang-mukudang mitos sane kauningin ring krama desa Gulingan. Mitos puniki wenten paiketannyane sareng kapurwan Desa Gulingan, Mengwi. Silih tunggil mitos supatan Ida Pedanda Sakti Ender san ten dados ngangen pintu kuadi panil ring Banjar Tengah , ten dados w nten sulinggih ring Banjar Batulumbung, yening sumpat puniki kalanggar sunglinggih pastika ida keni sengkala. Warsa 2013 w nten peranda sane mepesengan Alm Ida Pedanda Putu Kemenuh ring Griya Bun keni sengkala ring banjar batulumbung, Pamastun punika kalambukin san sampun kawedar olih Ida Pedanda Sakti Ender san dumun kasedayang, raris nyakala. Mitos san unik ten dados ngaryanin acara ngangen be guling ring banjar lebah sari desa Gulingan. Kacriyang krama banjar puniki ngaryanin guling, krama d sa puniki magrudugan paling ngengkebang guling krana Ida Pedanda Sakti Ender niki seneng nunas majeng ring anak lianan. Serauh ne ida ring Mahapura ida mataken sareng krama san meneng ring banjar tengah napi san kaengkebang nika ning? sami kraman mauk ida, sane kaengkeban puniki timun guling, lantas ida ngenika yening nika timun guling, pastika nika timun guling sesampun ida budal, kraman nyingakin guling san sampun dados timun guling. Lantas Ida Peranda Sakti Telaga niki nyupat mangda banjar puniki benyah. Mitos puniki unik krana sami krama balin seneng pisan nganjeng be guling nanging ring banjar Lebah Sari puniki ten dados ngaryanin acara pesta ngangen be guling. Selanturnyan Ida Padanda Sakti Telaga nglanturang pamarginnyane ring kangin, ring pesandekan ida utawi genah yoga ida ring basa jawa kuno sane maarti pangulingan. Kruna pengulingan dados kruna gulingan, san mangkin kawastanin dados D sa Gulingan. D sa Gulingan puniki makudang-kudang genah ida mesandekan utawi genah yoga. Sejarah lan mitos desa patut kauningin tur ajeg ring krama bali n . Punika mawinan tan surud-surud jagi nunas ring krama bali samian, ngiring setata ngrajegang kapurwan bali druen , mangda rajeg ring angga, saha mangguhang karahajengan ring jagate, prasida raris mangguhang tetujon umat Hindun . San kaping untat iraga sareng sami sapatutnyan oneng ring raga lan sang pandhita punika sidhi, piteket-piteket anak lingsir pastika manados nyekala.

  In Indonesian