Magrudugan

  • people running helter-skelter without any organization
Media
magrudugan
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Suplir.jpg
Ujan bales Katak dongkang magrudugan
[example 1]
It's pouring and frogs are jumping all over the place.

Nadaksara langite peteng. Krebek magrudugan tur kilape pakebyarbyar. I Rika ngrebut lan ngamatiang telpunne ento. "Tito, baya sajan maplalianan telpun ajak ngetis di beten punyan kayune yen ada krebek jak kilap tawang." I Tito tusing masaut. Ia ajak dadua saling gebeg telpun tur tusing karasa mecik tombol.
[example 2]
Soon, it got dark. Thunder cracked and lightning flashed. Rika grabbed for the phone to turn it off. “Tito, using a phone or taking shelter under a tree during a lightning storm is dangerous.” Tito did not listen. They fought for the phone and accidentally pressed a button.

  1. Suplir Sledet Pong, https://www.facebook.com/suplir.kepek
  2. https://reader.letsreadasia.org/read/2993f5f0-4da5-4357-b8b8-1327d4baf5aa