UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Mataken

From BASAbaliWiki


mtekn/
mataken
Root
Other forms of "taken"
Definitions
  • ask a question en
  • bertanya id
Translation in English
ask
Translation in Indonesian
Synonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
matakon
Alus sor
nunasang
Alus madya
-
Alus mider
mataken
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Om Swastiastu. Nawegang, dados tiang mataken? Om Swastiastu. Nggih, rarisang, napi jagi takenang?
English
Peace be with you. Pardon, may I ask a question? Peace be with you. Yes, go ahead, what would you like to ask?
Indonesian
Om Swastiastu. Permisi, boleh saya bertanya? Om Swastiastu. Iya, silakan, apa yang mau ditanyakan?
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
mangda nenten iraga percaya tekening gatra sane kantun mawasta “opini” (3) Salanturnyane mataken malih, sira sang sane nyurat gatra punika?
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Istri Era Digital Anti Hoaks
Balinese
Ritatkala sang kalih mawali, rabin danene mataken ring dane, indik kawentenan okan danene.
English
These days they have big ceremony, use this magic box there.
Indonesian
Saban siang Beliau menyembunyikan diri di lubang perlindungan yang ditutup dengan gedek.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ida Dalem angob pisan, raris mataken: “Puniki semeton tiange saking dija, tur sira wastane?”.
English
His two children were ask to permission to his mother to accompany him to find rice.
Indonesian
Beliau menuju rumah dagang nasi, istri Dalang Patemon.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Wénten makudang-kudang anak sané mataken napi sané ngawinang Bali nénten wénten ring daftar 10 destinasi wisata sané kasub ring jagaté ring warsa puniki.
English
The 6th " Bali Biggest Clean-Up”, which was held in February this year and as part of the waste Care Day commemoration, managed to collect 88,000 pieces of plastic in 130 locations and involved about 4,000 people, including domestic and foreign tourists.
Indonesian
-
Literature Daya tarik wisata bali tercoreng oleh sampah
Balinese
Tiang mataken punapi tiang ring setop, ngorahang ajin tiange sedeng banjir krana selokanne liu tumpukan sampah.
English
I asked why I was stopped, the father said he was in the middle of a flood because the ditch was blocked
Indonesian
Saya bertanya kenapa saya di setop, kata bapak nya di sedang banjir di karenakan selokan nya terdapat banyak tumpukan sampah.
Literature Bali Dengan segala cuacanya
Balinese
Tiang mataken punapi tiang ring setop, ngorahang ajin tiange sedeng banjir krana selokanne liu tumpukan sampah.
English
I asked why I was stopped, the father said he was in the middle of a flood because the ditch was blocked
Indonesian
Saya bertanya kenapa saya di setop, kata bapak nya di sedang banjir di karenakan selokan nya terdapat banyak tumpukan sampah.
Literature satu bahasa
Balinese
Tiang mataken punapi tiang ring setop, ngorahang ajin tiange sedeng banjir krana selokanne liu tumpukan sampah.
English
-
Indonesian
-
Literature Terjadi banjir di bali
Balinese
Rauh di pasisin Singasarine, ida manggihin anak mamancing, lantas ida buin mataken, “Maman, maman mamancing, desa apane adane?”

“Desa Singasari, puniki wastanipun.” “Yen kadi sekar, sekar apa gustin mamane?” “Sekar Bakung, kudu putih grempiangan.”

Buin ida malayar.
English
-
Indonesian
Inilah wanita yang menjunjung tahi ayam sebesar kukusan, yang hamba beli dari Tuan sendiri.” Setelah mendengar ucapan Raden Mantri, raja menangis sambil menceritakan semua hal yang dialami sebelumnya.
Folktale I Dempu Awang
Balinese
Tusing misi kene keto tiang langsung mataken ngajak bapan tiange, napi manten piranti-piranti anggen ngecet.
English
It was exactly the full day of Kadasa, where I prayed in front of Bhatara Hyang Guru, asking for a way to get inspired to sell, after praying, suddenly my offering container was burnt with incense.
Indonesian
Tidak bertele-tele, saya langsung bertanya dengan ayah saya, apa saja alat-alat untuk ngecat.
Covid Foto-(Jegèg Nyelolèt)-(Kadek Ambarwati)
Balinese
Sadurung mulih tityang mataken teken Dokternyane indik penyakit HIV/AIDS. "Dokter uning teken penyakin menular sexual sane madan HIV/AIDS,? " Pitaken tityang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kenangan di Kalbu
Balinese
Indike punika ngawinang iraga pacang mataken, wenten ke pakilitannyane telaga sane matoya ening punika, sekar tunjung sane mentik irika taler bramara sane pagrieng antuk ajahan yoga sane kaplajahin olih Mpu Yogiswara?
English
-
Indonesian
-
Folktale Kembang miwah Kumbang
Balinese
Nah antosang jani pawales Ki Balian Batur!” “Yening keto keneh gurune, kenkenang carane?” Ni Biang Putu mataken.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ki Balian Batur Jengah
Balinese
Bali ical saking daftar 10 destinasi wisata sané pinih kasub ring jagaté warsa 2022, ngawinang akéh sané mataken indik kawéntenannyané.
English
-
Indonesian
-
Government Leluu Mangkin Dados Pikobet Pariwisata (SMAVEN)
Balinese
Bali ical saking daftar 10 destinasi wisata sané pinih kasub ring jagaté warsa 2022, ngawinang akéh sané mataken indik kawéntenannyané.
English
-
Indonesian
-
Government Leluu Mangkin Dados Pikobet Pariwisata
Balinese
Titiang mataken teken cerik cerike ento, saget akeh sane ten uning teken basa bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Anak-Anak Bali Sekarang
Balinese
Pak Gung Aji mataken. “Sampun Pak”.
English
-
Indonesian
Pak Gung Aji mataken. “Sampun Pak”.
Literature Di sekolah
Balinese
Serauh ne ida ring Mahapura ida mataken sareng krama sané meneng ring banjar tengah “ napi sané kaengkebang nika ning? ” sami kramané mauk ida, sane kaengkeban puniki timun guling, lantas ida ngenika “ yening nika timun guling, pastika nika timun guling ” sesampuné ida budal, kramané nyingakin guling sané sampun dados timun guling.
English
-
Indonesian
Diceritakan masyarakat banjar (dusunn) ini membuat guling, penduduk desa ini berhamburan panik menyembunyikan guling karena Ida Pedanda Sakti Ender suka meminta makan di tempat orang lain.
Literature Kapurwan Desa Gulingan
Balinese
Indike punika ngawinang iraga pacang mataken, wenten ke pakilitannyane telaga sane matoya ening punika, sekar tunjung sane mentik irika taler bramara sane pagrieng antuk ajahan yoga sane kaplajahin olih Mpu Yogiswara?
English
-
Indonesian
-
Literature Kembang miwah Kumbang
Balinese
Dalam masalah niki ten warga bali gen sane ngidang salahin, tapi wisatawan utawi bule ne mase, saharusne bule punike mataken sareng irage krama bali, cen base bali sane layak ucapang lan sane ten becik ucapan.
English
-
Indonesian
-
Literature Konten Bahasa Bali Kasar
Balinese
Sadurung puputang tiang opini niki, dados tiang mataken?
English
-
Indonesian
-
Literature Sampai Tanggal 9 Agustus (Katanya)
Balinese
Ida Sang Hyang Suratma raris mataken, “Eh cai atma...
English
-
Indonesian
-
Folktale Lubdaka
Balinese
Sane mangkin titiang pacang mataken majeng ring Bapak/Ibu calon pemimpin Bali, napi program sane prasida ngawantu mangda Basa lan Aksara Bali nenten ngantos punah?.kaaptiang para calon pemimpin jagat Baline mangda prasida nguratiang kawentenan Basa miwah aksara Bali punika antuk nyokong program-program sane samoun kalaksanayang olih pemimpin sadurung nyane Inggih , ida dane sane banget wangiang titiang , asapunika indik pikobet ring aab jagate sakadi mangkin, titiang mapinunas sumangdane Bapak/Ibu calon pemimpin madue solusi taler program sane becik,taler sayan nincapang rasa jemet mabasa Bali lan seneng antuk malajahin Aksara Bali.
English
-
Indonesian
-
Government NGRAJEGANG BASA LAN AKSARA BALI
Balinese
Saantukan nenten wenten rahina pastine upacara puniki mamargi, ida dane minab becikne mataken sareng pamucuk desane.
English
In this series of festival, residents are required to bring local fruits and collect them at Pura Bale Agung (Pura Desa) temple.
Indonesian
Masing-masing desa Bali Aga tersebut memiliki ragam dialek dan tradisi unik yang berbeda-beda.
Holiday or Ceremony Ngaturang Buah di Sidatapa
Balinese
Ragane mataken hotel-hotel sane kawangun ring bali nika nyen ane ngelahang, semeton uling bali utawi semeton uling luar bali?
English
-
Indonesian
-
Government Ngwangun napi Ngelestarian?
Balinese
Sang sane rauh mrika sering mataken indik kawentenen anak alit sane wawu embas, sapa sira sane mantuk mapawayangan, utawi sira sane seda.
English
Clients may ask about a newborn, from whom the baby was reincarnated, or why someone died.
Indonesian
Ni Putu Yuliana alias Jro Putu lahir di Mengwi, Badung, Bali, 4 Juli 1979.
Biography of Ni Putu Yuliana Jro Putu
Balinese
Reraman ipune demen santukan alit-alitne nenten ngulik HP manten dadosne. “Apa ane tulungin?” sapunika Bapa Darma mataken.

“Akua satu dus.”

“Peh kena plelenan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ogoh-ogoh Ngendih
Balinese
Anake minab akeh mataken indik kawigunan sane kaaptiang saking tradisi madiman, duaning suang-suang agama pastika tan micayang anake ngelar agamya-gamana tur matemu semara sadurung mawiwaha.
English
One might ask about the benefits of a kissing ritual, because every religion certainly forbids illicit relationships between unmarried men and women.
Indonesian
[ID] Setiap hari Ngembak Geni (sehari setelah hari Nyepi), warga Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar, melakukan sebuah upacara unik yang disebut Omed-omedan.
Holiday or Ceremony Omed-Omedan in Sesetan
Balinese
Tiang mataken punapi tiang ring setop, ngorahang ajin tiange sedeng banjir krana selokanne liu tumpukan sampah.
English
-
Indonesian
Saya bertanya kenapa saya di setop, kata bapak nya di sedang banjir di karenakan selokan nya terdapat banyak tumpukan sampah.
Literature Satu Hari
Balinese
Buin pidan jai ia suud ngaba tumbak poleng, kala ento icang lakar suud ngindeng ngaba umah.” Sawiréh keto sangkene I Tumisi, I Lutung nakonin I Capung Bangkok. “Wih iba Capung Bangkok, kai mataken jani teken Iba, ngudiang ileh-ileh iba ngaba tumbak poleng?
English
-
Indonesian
Kemudian I tumisi menyahuti, “Maafkan saya Tuan Lutung, yang menyebabkan saya kemana-mana membawa rumah, karena saya sangat takut melihat I Capung Bangkok yang selalu kemana-mana membawa tombak belang.
Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
Balinese
yening mani puan wenten krama tiosan sane mataken indik kitab suci Veda Apang nenten buka sasenggakane "Buka siape sambehin injin" kilang-kileng nenten Nawang napi ,ngiring iraga sareng sami nglestariang budaya iraga antuk malajah basa Sanskerta, Napi malih mangkin teknologi sampun sayan maju sayan aluh iraga malajah basa Sansekerta iraga prasida malajah nganggen piranti seluler sakadi YouTube miwah sane lianan, Wenten taler makudang-kudang yayasan sane ngurukang basa Sanskerta.
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan bahasa Sansekerta supaya tidak hilang ditelan jaman
Balinese
Kacerita ne jani, mataken lantasan Dewa Kunti, “Naweg, nawegang titiang Ratu Pedanda, presangga wiakti titian purun matur, napi mawinan Singgih Pedanda maswabawa sungsut kadi puniki?” Ngandika Sang Pandita, “Ibu sang maraga datengan, kalintang luih Idewa, mataken indik kabyaparan tiange.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Bima Dados Caru
Balinese
Mesesuluh sebilang wai memen tiange nyambatang orta nak di margine ento ba sing nyandang gugu, pelih ningeh informasi pelih pejalan ne jemak, jani memen tiange sedurung membenarkan informasi ne dingeh e di jalane pasti mataken kin panak panak ne, ane suba tamat mesekolah.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Semangan –Mangat Tajine nu Manganan Bungute
Balinese
Yaning sameton pacang rauh ring Bunutin tur nyaksiang sasolahan puniki, becik yaning sameton mataken ring prajuru desane indik malih pidan cutetne Mongah jagi masolah.
English
[EN] There are two Bunutin Villages in Bangli Regency.
Indonesian
Tarian Mongah dipentaskan setiap dua tahun sekali di sekitar bulan September-Oktober.
Holiday or Ceremony Sasolahan Mongah ring Bunutin Kintamani
Balinese
Sikap lan tanggung jawab titiang yening prade wenten anak sane raud ka genah titiang sangkaning rebat sekadi ring Ukraina inggih punika sane kapertama titiang jagi nguningayang kepala lingkungan utawi pemerintah ring genah tiange yening wenten anak sane raud ka genah tiange, sane kaping kalih titiang jagi mataken teken kepala lingkungan utawi pemerintah dados napi nenten nampi anake sane raud punika, sane kaping untat yening dados, titiang jagi ngusulang ka pemerintahe apang pemerintahe micayang genah anggen raud punika lan wantuan marupa kebutuhan pangan miwah sandang anggen raude bertahan idup.
English
In my opinion, the conflict that occurred at the beginning was a simple problem that could not be resolved quickly.
Indonesian
Menurut saya, konflik yang terjadi di Ukraina bukanlah masalah sederhana yang tidak bisa diselsaikan dalam waktu cepat.
Literature Konflik dari Ukraina dan Rusia Merupakan Sisa Dari Perang Dingin
Balinese
Yening (orang dewasa) nenten malih mlajah, punika dados conto sane kaon ring alit-alite, sane ngawinang iraga alit-alite mataken, "napi gunane mlajah yening kenten?" Kadi asapunika taler kramane ngehormatin anake sane tegehan.
English
-
Indonesian
-
Government Tombol Suhu