More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Mataken

mataken

mtekn/
  • ask a question en
  • bertanya id
Andap
matakon
Kasar
-
Alus sor
nunasang
Alus mider
mataken
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Om Swastiastu. Nawegang, dados tiang mataken? Om Swastiastu. Nggih, rarisang, napi jagi takenang?
[example 1]
Peace be with you. Pardon, may I ask a question? Peace be with you. Yes, go ahead, what would you like to ask?

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   mangda nenten iraga percaya tekening gatra sane kantun mawasta “opini” (3) Salanturnyane mataken malih, sira sang sane nyurat gatra punika?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wénten makudang-kudang anak sané mataken napi sané ngawinang Bali nénten wénten ring daftar 10 destinasi wisata sané kasub ring jagaté ring warsa puniki.

In English:   The 6th " Bali Biggest Clean-Up”, which was held in February this year and as part of the waste Care Day commemoration, managed to collect 88,000 pieces of plastic in 130 locations and involved about 4,000 people, including domestic and foreign tourists.

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang mataken punapi tiang ring setop, ngorahang ajin tiange sedeng banjir krana selokanne liu tumpukan sampah.

In English:   I asked why I was stopped, the father said he was in the middle of a flood because the ditch was blocked

In Indonesian:   Saya bertanya kenapa saya di setop, kata bapak nya di sedang banjir di karenakan selokan nya terdapat banyak tumpukan sampah.

In Balinese:   Tiang mataken punapi tiang ring setop, ngorahang ajin tiange sedeng banjir krana selokanne liu tumpukan sampah.

In English:   I asked why I was stopped, the father said he was in the middle of a flood because the ditch was blocked

In Indonesian:   Saya bertanya kenapa saya di setop, kata bapak nya di sedang banjir di karenakan selokan nya terdapat banyak tumpukan sampah.

In Balinese:   Tiang mataken punapi tiang ring setop, ngorahang ajin tiange sedeng banjir krana selokanne liu tumpukan sampah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rauh di pasisin Singasarine, ida manggihin anak mamancing, lantas ida buin mataken, “Maman, maman mamancing, desa apane adane?”

“Desa Singasari, puniki wastanipun.” “Yen kadi sekar, sekar apa gustin mamane?” “Sekar Bakung, kudu putih grempiangan.” Buin ida malayar.

In English:  

In Indonesian:   Inilah wanita yang menjunjung tahi ayam sebesar kukusan, yang hamba beli dari Tuan sendiri.”

Setelah mendengar ucapan Raden Mantri, raja menangis sambil menceritakan semua hal yang dialami sebelumnya.

In Balinese:   Tusing misi kene keto tiang langsung mataken ngajak bapan tiange, napi manten piranti-piranti anggen ngecet.

In English:   It was exactly the full day of Kadasa, where I prayed in front of Bhatara Hyang Guru, asking for a way to get inspired to sell, after praying, suddenly my offering container was burnt with incense.

In Indonesian:   Tidak bertele-tele, saya langsung bertanya dengan ayah saya, apa saja alat-alat untuk ngecat.

In Balinese:   Sadurung mulih tityang mataken teken Dokternyane indik penyakit HIV/AIDS. "Dokter uning teken penyakin menular sexual sane madan HIV/AIDS,? " Pitaken tityang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indike punika ngawinang iraga pacang mataken, wenten ke pakilitannyane telaga sane matoya ening punika, sekar tunjung sane mentik irika taler bramara sane pagrieng antuk ajahan yoga sane kaplajahin olih Mpu Yogiswara?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah antosang jani pawales Ki Balian Batur!” “Yening keto keneh gurune, kenkenang carane?” Ni Biang Putu mataken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali ical saking daftar 10 destinasi wisata sané pinih kasub ring jagaté warsa 2022, ngawinang akéh sané mataken indik kawéntenannyané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali ical saking daftar 10 destinasi wisata sané pinih kasub ring jagaté warsa 2022, ngawinang akéh sané mataken indik kawéntenannyané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang mataken teken cerik cerike ento, saget akeh sane ten uning teken basa bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pak Gung Aji mataken. “Sampun Pak”.

In English:  

In Indonesian:   Pak Gung Aji mataken. “Sampun Pak”.

In Balinese:   Serauh ne ida ring Mahapura ida mataken sareng krama sané meneng ring banjar tengah “ napi sané kaengkebang nika ning? ” sami kramané mauk ida, sane kaengkeban puniki timun guling, lantas ida ngenika “ yening nika timun guling, pastika nika timun guling ” sesampuné ida budal, kramané nyingakin guling sané sampun dados timun guling.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan masyarakat banjar (dusunn) ini membuat guling, penduduk desa ini berhamburan panik menyembunyikan guling karena Ida Pedanda Sakti Ender suka meminta makan di tempat orang lain.

In Balinese:   Indike punika ngawinang iraga pacang mataken, wenten ke pakilitannyane telaga sane matoya ening punika, sekar tunjung sane mentik irika taler bramara sane pagrieng antuk ajahan yoga sane kaplajahin olih Mpu Yogiswara?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dalam masalah niki ten warga bali gen sane ngidang salahin, tapi wisatawan utawi bule ne mase, saharusne bule punike mataken sareng irage krama bali, cen base bali sane layak ucapang lan sane ten becik ucapan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sadurung puputang tiang opini niki, dados tiang mataken?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Hyang Suratma raris mataken, “Eh cai atma...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane mangkin titiang pacang mataken majeng ring Bapak/Ibu calon pemimpin Bali, napi program sane prasida ngawantu mangda Basa lan Aksara Bali nenten ngantos punah?.kaaptiang para calon pemimpin jagat Baline mangda prasida nguratiang kawentenan Basa miwah aksara Bali punika antuk nyokong program-program sane samoun kalaksanayang olih pemimpin sadurung nyane Inggih , ida dane sane banget wangiang titiang , asapunika indik pikobet ring aab jagate sakadi mangkin, titiang mapinunas sumangdane Bapak/Ibu calon pemimpin madue solusi taler program sane becik,taler sayan nincapang rasa jemet mabasa Bali lan seneng antuk malajahin Aksara Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saantukan nenten wenten rahina pastine upacara puniki mamargi, ida dane minab becikne mataken sareng pamucuk desane.

In English:   In this series of festival, residents are required to bring local fruits and collect them at Pura Bale Agung (Pura Desa) temple.

In Indonesian:   Masing-masing desa Bali Aga tersebut memiliki ragam dialek dan tradisi unik yang berbeda-beda.

In Balinese:   Ragane mataken hotel-hotel sane kawangun ring bali nika nyen ane ngelahang, semeton uling bali utawi semeton uling luar bali?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang sane rauh mrika sering mataken indik kawentenen anak alit sane wawu embas, sapa sira sane mantuk mapawayangan, utawi sira sane seda.

In English:   Clients may ask about a newborn, from whom the baby was reincarnated, or why someone died.

In Indonesian:   Ni Putu Yuliana alias Jro Putu lahir di Mengwi, Badung, Bali, 4 Juli 1979.

In Balinese:   Reraman ipune demen santukan alit-alitne nenten ngulik HP manten dadosne. “Apa ane tulungin?” sapunika Bapa Darma mataken.

“Akua satu dus.”

“Peh kena plelenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake minab akeh mataken indik kawigunan sane kaaptiang saking tradisi madiman, duaning suang-suang agama pastika tan micayang anake ngelar agamya-gamana tur matemu semara sadurung mawiwaha.

In English:   One might ask about the benefits of a kissing ritual, because every religion certainly forbids illicit relationships between unmarried men and women.

In Indonesian:   [ID] Setiap hari Ngembak Geni (sehari setelah hari Nyepi), warga Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar, melakukan sebuah upacara unik yang disebut Omed-omedan.

In Balinese:   Tiang mataken punapi tiang ring setop, ngorahang ajin tiange sedeng banjir krana selokanne liu tumpukan sampah.

In English:  

In Indonesian:   Saya bertanya kenapa saya di setop, kata bapak nya di sedang banjir di karenakan selokan nya terdapat banyak tumpukan sampah.

In Balinese:   Buin pidan jai ia suud ngaba tumbak poleng, kala ento icang lakar suud ngindeng ngaba umah.” Sawiréh keto sangkene I Tumisi, I Lutung nakonin I Capung Bangkok. “Wih iba Capung Bangkok, kai mataken jani teken Iba, ngudiang ileh-ileh iba ngaba tumbak poleng?

In English:  

In Indonesian:   Kemudian I tumisi menyahuti, “Maafkan saya Tuan Lutung, yang menyebabkan saya kemana-mana membawa rumah, karena saya sangat takut melihat I Capung Bangkok yang selalu kemana-mana membawa tombak belang.

In Balinese:   yening mani puan wenten krama tiosan sane mataken indik kitab suci Veda Apang nenten buka sasenggakane "Buka siape sambehin injin" kilang-kileng nenten Nawang napi ,ngiring iraga sareng sami nglestariang budaya iraga antuk malajah basa Sanskerta, Napi malih mangkin teknologi sampun sayan maju sayan aluh iraga malajah basa Sansekerta iraga prasida malajah nganggen piranti seluler sakadi YouTube miwah sane lianan, Wenten taler makudang-kudang yayasan sane ngurukang basa Sanskerta.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita ne jani, mataken lantasan Dewa Kunti, “Naweg, nawegang titiang Ratu Pedanda, presangga wiakti titian purun matur, napi mawinan Singgih Pedanda maswabawa sungsut kadi puniki?” Ngandika Sang Pandita, “Ibu sang maraga datengan, kalintang luih Idewa, mataken indik kabyaparan tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mesesuluh sebilang wai memen tiange nyambatang orta nak di margine ento ba sing nyandang gugu, pelih ningeh informasi pelih pejalan ne jemak, jani memen tiange sedurung membenarkan informasi ne dingeh e di jalane pasti mataken kin panak panak ne, ane suba tamat mesekolah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yaning sameton pacang rauh ring Bunutin tur nyaksiang sasolahan puniki, becik yaning sameton mataken ring prajuru desane indik malih pidan cutetne Mongah jagi masolah.

In English:   [EN] There are two Bunutin Villages in Bangli Regency.

In Indonesian:   Tarian Mongah dipentaskan setiap dua tahun sekali di sekitar bulan September-Oktober.

In Balinese:   Sikap lan tanggung jawab titiang yening prade wenten anak sane raud ka genah titiang sangkaning rebat sekadi ring Ukraina inggih punika sane kapertama titiang jagi nguningayang kepala lingkungan utawi pemerintah ring genah tiange yening wenten anak sane raud ka genah tiange, sane kaping kalih titiang jagi mataken teken kepala lingkungan utawi pemerintah dados napi nenten nampi anake sane raud punika, sane kaping untat yening dados, titiang jagi ngusulang ka pemerintahe apang pemerintahe micayang genah anggen raud punika lan wantuan marupa kebutuhan pangan miwah sandang anggen raude bertahan idup.

In English:   In my opinion, the conflict that occurred at the beginning was a simple problem that could not be resolved quickly.

In Indonesian:   Menurut saya, konflik yang terjadi di Ukraina bukanlah masalah sederhana yang tidak bisa diselsaikan dalam waktu cepat.

In Balinese:   Yening (orang dewasa) nenten malih mlajah, punika dados conto sane kaon ring alit-alite, sane ngawinang iraga alit-alite mataken, "napi gunane mlajah yening kenten?" Kadi asapunika taler kramane ngehormatin anake sane tegehan.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software