How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Tombol Suhu

20231113T045930368Z482456.png
0
Vote
Title
Tombol Suhu
Affiliation
SMA Negeri 1 Negara
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Dokumen pribadi (Canva)
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu. Salam rahayu majeng ring iraga sareng sami, iraga dados manusa sane magenah ring gumi sane asiki puniki. Ida dane sinareng sami, puniki wantah suara-suara sane prasida aturang titiang, boya ja suara-suara saking manah titiang kemanten, nanging suara-suara saking gumine. Sane mangkin, ngiring iraga sareng-sareng nyaurin pitaken puniki: Napi mawinan jagate mangkin panes pisan?

Becik pisan yening wenten AC ring jerone, napi malih ring korsi dewan sane wenten AC, nenten ja panes sakadi ring sisi sakadi Kawah Gomukha. Tiang dot idup jaen buka kenten, iraga makasami dot buka kenten. Nanging, sujatinne iraga sampun idup enak kanti seenaknya . Pencet tombol remot, suhune tuun. Rikala nyejukin ruangan, iraga tan uning wenten maakeh es ring kutub sane lebur santukan pemanasan global. Punika mawinan, yening wenten anake ngorahang, Pemanasan global nika nyata Tiang nunas mangda percaya. Iraga sareng sami sampun ngrasayang paundukanne sapuniki. Nenten wenten tombol sane prasida kapencet mangda nenten malih nincap suhu globalne. Punika wantah karman iragane Indike punika abot pisan, tur punika sane ngawinang urip iragane sayan nglimbak.

Ida dane sareng sami, ngiring saurin pitaken puniki, makudang ring sejaroing ida dane sane enu ngangge sepeda gayung utawi mejalan kaki ka sekolah utawi kantor? Akidik? Ngiring iraga cingak ring para pejabat. Nenten wenten sane ngangge sepeda gayung, minab makejang ngangge mobil pribadi. Sayan akeh pejabat, ngeakehang sane madue mobil, sayan akeh masi CO2 sane kahasilin dihasilkan? , sayan nincap suhu jagate mangkin. Iraga sane ngawinang sengkala kadi asapunika. Nanging iraga tan ja pacang naenin ngangkenin indike punika. Sangkaning rasa urati punika, raris ida dane ngardi awig-awig kadi asapuniki: Masyarakat mangda peduli ring lingkungan . Titiang seneng ring baos punika, nanging sakewanten, kari wenten banjaran titiange sane madue jabatan tinggi ring pemerintahan, sering pisan ngendihang sampah ring arepan jerone. Apakah peraturan itu cuma jadi tugas masyarakat? . Dados ipun, sapasira sane kabaos masyarakat punika? Pemanasan global punika wantah pikobet ring sajebag jagat, tan ja kenten? Dados ipun, yening wantah makejang pihak sane iwang, sira sane paling bertanggung jawab?

Yening nenten wenten sane negur, memberitahu , utawi ngajakin, nenten wenten kramane jagi mejalan. Indik puniki ngabuktiang iraga makasami ngancan koh ati pisan. Tiang wantah anak alit sane bisa mlajahin indik pemanasan global kemanten, nenten ja pacang kapireng olih orang dewasa sane ngaku tiang sampun uning tekening indik kahuripan . Yening orang dewasa nenten malih mlajah, punika dados conto sane kaon ring alit-alite, sane ngawinang iraga alit-alite mataken, napi gunane mlajah yening kenten? Kadi asapunika taler kramane ngehormatin anake sane tegehan. Ring indike puniki, pemerintah sane iraga tuutin. Tiang wantah jadma sane madue tangan kakalih manten, sane tiang bisa laksanayang wantah parindikan sakadi ngematiang lampu yening nenten kaanggen, ngirangin nganggen motor yening mamargi ka warung ring ujung gang, miwah nenten ngebakar sampah. Yening indik pemanasan global, cingakin CO2 sane kehasilin olih PLTU, akeh pisan Sakewala, yadiastun iraga sampun uning, iraga kantun merluang listrik, raris pemerintah ngebangun akeh pisan PLTU. Lantas tiang ngenehang kadi asapuniki: Tusing mape gumine buin karusak apang idupe stata jaen, pemerintahne dogen milu ngerusak.

Yening ragane dados anak sane madue kawikanan lan uning tekening pemanasan global punika, napi kawigunan ragane yening kaicenin genah sane becik puniki ring jagate nanging nenten bertanggung jawab? Yening solusine punika wantah ngicalang sane ngawinang pikobet punika, kenapi tan iraga ngicalang ragane makasami? Pemerintah sane madue kuasa, sepatutne peduli ring palemahan sakadi napi sane kalaksanayang olih rakyat. Yening iraga prasida ngwangun pembangkit listrik sane ramah lingkungan, ngiring kembangkan mangda optimal. Yening iraga polih angkutan umum, iraga patut nglimbakang tur ngawigunayang. Yening iraga makeneh idup sane becik, iraga mesti bersusah-susah dulu . Nenten wenten tombol sane prasida kaanggen nambakin pemanasan global sane sayan nincap, sajabaning kecuali iraga mautsaha. Punika mawinan, titiang banget ngaptiang, pinaka silih sinunggil makhluk hidup sane keni dampak pemanasan global, para pejabat miwah pemerintah sareng sami mautsaha nyangkepin pikobet puniki. Panen nenten becik, cuaca nenten stabil, harga kebutuhan sayan nincap, kemacetan masi sayan nincap, pinungkan penyakit sayan nglimbak, punika sami sangkaning pemanasan global. Titiang nunas, yening ida dane kapilih dados dewan rakyat, mangdane suara-suara puniki prasida kapiragi tur kajawab. Yening neten mangkin iraga bergerak sareng sami, pidan malih? Yening nenten iraga sareng sami sane idup ring gumine, sira malih?

Klungkung Semarapura, kirang langkung titiang nunas ampura. Om Santih Santih Santih Om. Suksma.

In Indonesian