Sapuniki

From BASAbaliWiki
spuniki
Root
Other forms of "puniki"
Definitions
 • this way; thus this; like this; here is (Alus mider) en
 • begini; demikian ini; seperti ini (Alus mider) id
Translation in English
this way; thus this; like this
Translation in Indonesian
begini; demikian ini; seperti ini
Synonyms
 • kene (l)
 • Antonyms
 • Sapunika (h)
 • Keto (l)
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  kene
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  sapuniki
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Sapuniki carane ngwacen aksara Bali.
  English
  Here's how to read Balinese script.
  Indonesian
  Begini caranya membaca aksara Bali.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Akeh tamu mancanegare berlomba-lomba ngerauhin jagi nyingakin keindahan pulau dewata bali.Irage sane bali asli patutkeh ngedengaang teken tamu sane Rauh , sapunapi tata karme sane sampun terkenal becik ne ring bali lan sapunapi beragam keindahan sane pulau bali duenang , budaya tradisional sane unik-unik pastike tamu seneng nyingakin.Irike irage dadi anak agama Hindu ring bali patut ngedengang sapuniki keasrian pulau dewata bali.Nenten nyen irage nyarengin gaya dari luar, sareng ngangge kuace sane terbuka , irage patutne ngedengnag anak bali pastike sopan lan ramah.Santukan punike sane mangkin irage patut melajahin tata karme saking alit ,uning budaye,irike jagi ngemolihang kewentenan pare alit-alit trune truni sane madue pemikiran sane patutne laksanayang.Malih siki ring bali puniki patut ngajegang bahasa bali alus , pang nenten megenah ring bali nenten midep base bali.Lan sane utama irage patut nyage kebersihan ring Bali, nenten ngutang luu sewenang wenang mangde gumine setate asri.Santukan punike ngiring saking mangkin ajegang lan lestariang napi Nike budaye tradisional, berbase bali,lan jage kebersihan keasrian pang tercipane bali sane becik lan maju mangde terkenal Bali ring mancenegare.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Membangkitkan pulau dewata Bali
  Balinese
  Sapuniki sané katur manut panampen ibu PKK saking Banjar Tegal, Desa Kukuh, Marga, Tabanan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Anak Istri Meweh Nyebitang Galah
  Balinese
  Ritatkala ipun kapanggih ring Ida Hyang Yesus, ipun nylempoh nunas ica sapuniki: "Inggih Ratu, yen wantah IRatu ledang, janten IRatu mrasidayang nyegerang dewek titiange".
  English
  He excused himself from pupetter’s house and then left to Bubunan Village.
  Indonesian
  Di luar istana Tambangan, ada pohon beringin yang sangat keramat.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Sang prabu raris ngandika ring Dane Artahsasta sapuniki: "Titiang tan pisan maderbe iwang pamantuka ring iratu.
  English
  You better get there, go ".
  Indonesian
  Yang tersisa hanya berupa kotoran tikus bercampur kulit gabah, istri I Kelian Pengkoh hanya menemukan itu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Irika Sang Nata Ratu raris sumungkem ring ajeng idane, sarwi ngandika sapuniki: "Duh Ratu Sang Nata Ratu Sang Hyang Widi Wasa!
  English
  These days they have big ceremony, use this magic box there.
  Indonesian
  Saban siang Beliau menyembunyikan diri di lubang perlindungan yang ditutup dengan gedek.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Ida Sang Prabu Mengwi raris ngandika ring paraprakanggen idane, sapuniki: "Ih sawatek prajurite, entungangja tiang!" Ida raris tedun saking genah danene makolem, tumuli ngastawa.
  English
  Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
  Indonesian
  Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Anake punika raris mawali saha maduluran atur sapuniki: "Inggih Ratu Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ledang IRatu mapaica urip ring titiang".
  English
  Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
  Indonesian
  Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Ida Sang Prabu Manoah raris nrima sanjata miwah tumbak punika, sarwi ngandika sapuniki: "Duh Ratu Sang Prabu Dalem, puniki panugrahan sanjata miwah tumbak titiange.
  English
  Night before the Mengwi’s prince arrive to marry the princess, Pucangan with his troops storming the Satria palace.
  Indonesian
  Keris ini bernama Carita Belebang, khasiatnya untuk menjaga keselamatan dan tak berani musuh melihatnya.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring dane, sapuniki: "Kita tusing lakar maan duman cecatu".
  English
  Night before the Mengwi’s prince arrive to marry the princess, Pucangan with his troops storming the Satria palace.
  Indonesian
  Keris ini bernama Carita Belebang, khasiatnya untuk menjaga keselamatan dan tak berani musuh melihatnya.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Ida Sang Prabu Menku ngandika sapuniki: "Ane jani, ih Arya, tegarang orahang teken tiang, gumi apa ane tunas kita.
  English
  The king of mengwi then ask Gusti Made Tegeh who he really is.
  Indonesian
  Shri Prabu Astasura Ratna Bumi Banten adalah nama Raja Bedahulu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Dados Genah Sane Becik Antuk Ngaryanin Kegiatan Sareng Krama Istri
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Dados Genah Sane Becik Antuk Ngaryanin Kegiatan
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Pinaka Genah Ngewangun Kreativitas Antuk Anak Istri
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Pinaka Genah sane Patut Anggen Malajah Keahlian Anyar
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Pinaka genah Kreativitas angge pengembangan UMKM berbasis desa adat
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video: Bale Banjar silih sinunggil genah angge nincapan kreatifitas, nenten je genah krama lanang nanging anak istri polih ruang sane patuh.
  English
  There are many innovations that can be done, such as health activities, arts, customs and religion.
  Indonesian
  Semoga perempuan selalu mendapatkan ruang untuk meningkatkan kreativitas.
  Womens Spirit Bale Banjar pinaka Genah anak Istri nincapang kreatifitas
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar pinaka Genah Nglimbakang Seni miwah Ekonomi Bali
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar pinaka genah keanggen ngelimbakan seni lan budaya bali
  Balinese
  Sapuniki jro kelian, cicing tiang punika boya ja cicing awag-awagan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Celempung
  Balinese
  Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  Therefore, a place is needed to be able to carry out pkk activities.
  Indonesian
  Maka dari itu diperlukan tempat untuk dapat melaksanakan kegiatan pkk.
  Womens Spirit Kawigunan Wewangunan Bale Banjar Anggen Kegiatan Krama Istri
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut panampen Ibu Ni Putu Sutariani saking Banjar Denuma, Desa Kukuh, Marga, Tabanan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kegiatan ring Banjar Denuma
  Balinese
  Sapuniki sané katur manut panampen Ibu Ni Ketut Geriani pinaka silih tunggil PKK ring Banjar Dalem Kerti, Desa Kukuh, Marga, Tabanan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kegiatan rutin ring Banjar Dalem Kerti
  Balinese
  Sida nginstingin supaya Bali kaajengin infrastruktur sane niki tangkas lan sapuniki ngalih perkembangan pariwisata ing masa depan.
  English
  -
  Indonesian
  Dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi Bali, diharapkan pariwisata tetap dapat menghasilkan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat Bali.
  Literature Harapanpan Bali di masadepan
  Balinese
  Sapuniki minakadi anu indik sane positif kahatur ring pariwisata bali, awinan dugas pandemi covid, bali jakti kepek ring dalem sekancan aspek sane meutama ring bidang pariwisata sane matemahan daya tarik utama bali.
  English
  -
  Indonesian
  Terlihat dari meningkatnya kedatangan turis yang berkunjung ke bali, baik turis lokal maupun mancanegara.
  Literature Pariwisata Bali
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Melajah Ngingel - Kreativitas Anak Istri
  Balinese
  Sapuniki ide kreatif sane katur manut pabligbagan ring video :

  Ong Swastyastu

  Hallo Nyama, Tiang Desak Maharani sareng Dewa Ayu Manis lan Yuli Setiawati ane jani buin makunyit di alas matemu malih di Desa Nyalian.
  English
  I am Desak Maharani with Dewa Ayu Manis and Yuli Setiawati.
  Indonesian
  Seperti ini ide kreatif yang bisa saya berikan menurut wawancara pada di video ini:

  Om swastyastu,

  Hallo Nyama, saya Desa Maharani beserta Dewa Ayu Manis dan Yuli Setiawati yang saat ini bertemu kembali di Desa Nyalian.
  Womens Spirit Milu Lomba Apang Ngidang Staycation
  Balinese
  Sapuniki sané katur manut panampen Ibu Ni Putu Sekar Sari saking PKK Banjar Batanwangi, Desa Kukuh, Marga, Tabanan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Mirengang atur PKK Banjar Batanwangi
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Mlajah Ngigel ring Bale Banjar
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  For example, young women can meet every Sunday afternoon to write short stories or poetry in the bale banjar.
  Indonesian
  Salah satu tempat yang lumrah di desa yaitu bale banjar.
  Womens Spirit Puikin Pelih, Luungan Ojog Pepes Dadiang Tongos Maguna
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit STT Putra Perkanthi Ngortang Bale Banjar Sareng Bli Gede
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  Don't be afraid, don't be shy!
  Indonesian
  Kalau begitu, mari saudari perempuan semuanya, kita berkumpul di Bale Banjar!
  Womens Spirit Sampunang Jejeh, Sampunan Elek! Bale Banjar Punika Genah Iraga Sareng Sami Antuk Mapupul!
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  So that there is a balance in the utilization of the bale banjar.
  Indonesian
  Seperti berlatih menari untuk upacara agama, latihan senam PKK, bersih-bersih di wilayaj banjar, latihan makidung (seni suara), berkumpul untuk arisan, kegiatan belajar mengolah sampah rumah tangga, dan membuat perlengkapan sajen dari janur.
  Womens Spirit Sampunang Jejeh, Sampunan Elek! Bale Banjar Punika Genah Iraga Sareng Sami Antuk Mapupul
  Balinese
  Sapuniki indike, Desa Ekacakra kawawa antuk Raksasa Baka.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Bima Dados Caru
  Balinese
  Iraga sampun saking nguni nampi sabda sane sapuniki: "Santukan iraga puniki maraga tunggal".
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural THE ROLE OF TOLERANCE IN RELIGIOUS LIFE
  Balinese
  Sapuniki sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sapuniki: "Ulun ene Widi ane nyinahang sih pasuecan Ulune.
  English
  All of these must be fulfilled
  Indonesian
  -
  Intercultural Tat Twam Asi
  Balinese
  Sapuniki sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sapuniki: "Ulun ene Widi ane nyinahang sih pasuecan Ulune.
  English
  All of these must be fulfilled
  Indonesian
  -
  Intercultural Tat Twam Asi
  Balinese
  Iraga sareng sami sampun ngrasayang paundukanne sapuniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Tombol Suhu
  Balinese
  Nanging titiang setata kakirangan amah, kantos titiang berag sapuniki.
  English
  -
  Indonesian
  Di kamar tidur raja juga ada binatang lainnya.
  Folktale Tuma Teken Titih
  Balinese
  Sapuniki Kaputusan Wariga Gmet, wit wetuning wuku.
  English
  Ring lontar puniki taler munggah ketekan wuku, sasih (bulan) miwah wewaran sinarengan akeh urip utawi neptu suang-suang wuku.
  Indonesian
  Dalam lontar ini termuat juga perhitungan wuku, sasih (bulan) dan wewaran dengan jumlah urip atau neptu masing-masing wuku.
  Lontar Wariga Gemet
  Balinese
  Sapuniki panampen sané katur olih silih tunggil ibu PKK dinas Banjar Tengah, Desa Kukuh, Marga, Tabanan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Wawancara Terhadap Ibu Dinas Tengah
  Balinese
  Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video:
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Yowana Br. Padang Tegal Tengah, Ubud, Gianyar
  Balinese
  Pikobet niki medasar antuk prilaku iraga tan eling indik ngenah Luwu sane tan becik,lan indik sepengerauh wisatawan rauh ring Bali inggihan nincap minaka ring genah wisata kecingakin semakin kosek.Ningalin indik pikobet sekadi sapuniki minakadi inggihan nyimbaran genah wisata sane sampun wenten lan nitenin wisatawan indik ngenahan luwu ring genah sane sampun kecumawis lan pinunas mantuk ring wisatawan sane wenten ring Bali mangda dados ketincapan lan sane besik, lan mangdane guru.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Banyak sampah di tempat wisata