In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

Anak Istri Meweh Nyebitang Galah

20220725T030213542Z339389.png
0
Vote
Photo credit
Dipta Perana dkk
Issue name
Year
Contributor
I Putu Eka Dipta Permana, I Putu Angga Priyana, Ni Putu Sekardianti Putri (STT Wana Kusuma, Banjar Tegal, Desa Kukuh, Marga, Tabanan)
Author(s)
  Wikithon competition
  Bale Banjar


  Novia Ariani

  14 months ago
  Votes 0++
  Matur suksma antuk pendapatnya, bu. Niki ampun sane dados pikobet ibu-ibu miwah truni-trunine mangkin. Santukan dados anak istri nika akeh pisan tanggung jawabne di paumahan. Kaling ke lakar ka banjar, rasane lakar ngae tugas sekolah gen nu uber-uberan ngajak kewajiban ngae banten di odalane. Nanging pemanfaatan banjar masih perlu pesan dikembangkan, agar kita perempuan bisa menjadi orang yang kreatif dan punya karya.

  Desak Made Yunda

  13 months ago
  Votes 0++

  Ring video niki irage uning, anak istri ring Bali akeh sane nenten medue "me time". "Me time" punika boyeje indik melali maseneng-seneng, sakewanten indik mengembangkan bakat lan minat sane wenten ring ragan anak istri punika. Anak istri sampun dibebani akeh tanggung jawab, mabersih ring jero, matetanding, makarya isin dapur miwah "pekerjaan domestik" rumah tangga sane tiosan. Nyingakin kewentenane puniki, napike dados tiang maosang akeh adat ring Bali sane nenten sama memperlakukan gender?

  Inggih, sepatutnyane pekerjaan domestik rumah tangga nenten dados tanggung jawab anak istri kemanten. Anak lanang pateh medue tanggung jawab. Mekarya banten, mabersih paumahan, makarya ajengan nasi sire manten dados, boye anak istri kemanten. Nenten kodrat anak istri kemanten. Yening sampun papineh puniki nyusup, pekerjaan domestik rumah tangga kakaryaning sareng-sareng, pastika anak istri medue galah "me time", mapupul ring bale banjar makarya kegiatan sane praside mengembangkan minat bakat ragan anak istri soang-soang. Suksma
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How could a traditional Balinese community townhall be developed as a creative space for women?

  Description


  English

  Balinese

  Malarapan antuk Wikithon Partisipasi Publik - Bale Banjar, titiang Sekardianti, Dipta mieah Angga saking STT Wana Kusuma sayaga nangiang gegiras krama Bali utamannyan para anak istri mangda prasida migunayang bal banjar pinaka genah angg n ngembasang, ngembahang miwah ngupapira sarin-sarin pikayunan becik. Sapuniki san katur manut panampen ibu PKK saking Banjar Tegal, Desa Kukuh, Marga, Tabanan. Ring banjar punika wau wenten kegiatan rutin sakadi posyandu miwah rapat ring banjar. Kegiatan rutin sane sujatinnyane patut kalaksanayang minab makarya seka gong anak istri. Sakewanten mangkin anak istri utamannyane sane sampun ring grhasta asrama meweh pisan nyebitang galah anggen latihan ka banjar.

  wikibasabali luhayumanikmas echalaksmi

  basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik balebanjar semangatperempuanhebat milenialberaksi

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )