Bale

bale

bel
  • building like house (Mider) (Noun)
  • community or neighborhood building used as a meeting place and recreation hall for all members of the local community who are organized into a group. The group has two aspects, that which intersects government (civil) law, and that which concerns customary (adat) law. Or bale means a quantity of steamed rice.
  • hall (Mider) (Noun)
  • building; dwelling; house (Mider) (Noun)
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Yoga: Beli lakar ngumbah lima. Dija kamar mandine, Yu? Ayu: Oh, ditu, di samping bale delode.
[example 1]
Yoga: I am going to wash my hands. Where is the bathroom, Yu? Ayu: Oh, right there, next to the south building.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Usaba sri puniki kadagingin antuk upacara adat calonanrang muah daratan, akeh pisan krama desa sane keni kerauhan ritatkala nedunang ida betare san wenten ring bale agung sibetan puniki, ritakala wenten kerauhan punika sane katepak ngayah punika katusuk keris nanging nenten sungkan krana sampun kalinggihin olih ida betare.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di bale paseban, kasaksiang antuk Raden Putri, Pepatih, lan bhagawanta, Gusti Prabu masabda.

“Gede Cupak, manut semaya sayemwarane, yen wong lanang nyidang ngalahang satru purine, kaadegang agung dadi raja.

In English:  

In Indonesian:   Di balai pertemuan, disaksikan oleh Raden Putri, patih, dan penasehat, sang raja bersabda.

“Gede Cupak, sesuai sayembara, jika lelaki yang berhasil mengalahkan mush kerajaan maka diangkat jadi raja.

In Balinese:   Bale paseban sepi.

In English:  

In Indonesian:   Ruang pertemuan istana sepi.

In Balinese:   Wenten akeh genah malinggih sakadi bale bengong anggen masliahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makudang-kudang tetamian budaya Bali Aga ring Desa Sidetapa sane kari kacingak inggih punika kawentenan wewangunan umah adat sane sampun wreda kawastanin Bale Gajah Tumpang Salu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane anteg di umahe totonan, dapetanga ada raksasa nyleleg di bale gedene, sedeng ngengkis pules.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kelian banjar nguduhang juru arahe mapangarah ka soang-soang krama, galah buin mani lakar sangkep di bale banjar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita jani Ida Raden Mantri ring Daha, nuju peteng ida malinggih di bale kambange di taman, lantas ida mireng raos ngambara. “Cening, Cening Mantri Daha, jani suba teka karman Ceninge, kema jani Cening luas ngaba prau takon-takonang karman Ceninge.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian Ni Limbur ditikam dengan daun alang-alang dan dipotong-potong mayatnya, lalu dilemparkan ke dalam jurang.

In Balinese:   Duk 2011 sarat nyarengin pameran, makadinipun, Museum Puri Lukisan, Museum Arma, Allcaps Gallery, Bentara Budaya Bali, Titian Artspace Ubud, Paradiso Ubud, Griya Santrian Gallery, Bale Banjar Sangkring Jogja.

In English:   Since 2011, he has been actively exhibiting, including at the Puri Painting Museum, Arma Museum, Allcaps Gallery, Bentara Budaya Bali, Titian Artspace Ubud, Paradiso Ubud, Griya Santrian Gallery, Bale Banjar Sangkring Jogja.

In Indonesian:   Sejak 2011 aktif berpameran, antara lain di Museum Puri Lukisan, Museum Arma, Allcaps Gallery, Bentara Budaya Bali, Titian Artspace Ubud, Paradiso Ubud, Griya Santrian Gallery, Bale Banjar Sangkring Jogja.

In Balinese:   Ring puri agung, Ida Anaka Agung ngawentenang paruman ring bale pasamuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Om swastyastu semeton Rahina sane mangkin titiang jagi ngajak semeton sami nyingakin kebun kopi ring Desa Bale Timbang,Kecamatan Pupuan,Kabupaten Tabanan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inggih asapunika video titiang ring desa bale timbang ,dumogi video puniki dados titi utawi margi antuk kemajuan ring desa puniki

Om santhi, santhi, santhii, om

Suksma

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Garjita pisan kayun Ida Sang Nata santukan tabeng wijang sane pinih andel sampun tangkil ka bale paseban. “De Bendesa, tabeng wijang ane andelang manira, kema cai luas ke Karang Kedangkan, matiang Ki Balian Batur,” asapunika titah Ida Cokorda Sakti Blambangan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Upami ring rong sanggah nganggen tikeh, ring bale nganggen tikeh, rikalaning upacara Ngaben nganggen tikeh, ring sekancan Yadnya irage tusing lempas teken tikeh sane dados anggen negak tur anggen natakin sekancan banten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di bale gedene, kacrita Nang Bangsing ajaka kurenanne pakisi, “Nanangne, turah icang jaranne lakar mejuang pipis akroso, i tunian dingeh icang jaranne suba meju pakrecek ulungan tainne, sinah suba ento mas, perak, slaka mabrarakan, dong enggalang jemak kaumah metén!” keto munyinne ane luh nundung somahne. “Eda uyut, nu peteng guminne mani semengan duduk alihang kisa batu apang melah baan ngaba,” keto pasautne Nang Bangsing laut madingin tundun somahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Polah-palih upacara puniki lumrah kalaksanayang ring Catuspata (paempatan desa) utawi ring Pura Bale Agung.

In English:   Managing wastes and keeping the surroundings clean are real action for Nangluk Merana which is equally important to rituals.

In Indonesian:   Apabila terkait dengan pertanian, merana adalah penyakit dan hama pada tumbuhan.

In Balinese:   Ring dudonan upacara puniki, wargine keni ayah ngaturang who-wohan lokal tur kapulpulang ring Pura Bale Agung (Pura Desa).

In English:   In this series of festival, residents are required to bring local fruits and collect them at Pura Bale Agung (Pura Desa) temple.

In Indonesian:   Masing-masing desa Bali Aga tersebut memiliki ragam dialek dan tradisi unik yang berbeda-beda.

In Balinese:   [BA] yening anake jagi ngwangun bale, umah utawi wewangunan sane lianan, kapertama anake patutne ngelaksanayang upacara Ngeruwak.

In English:   [EN] If someone wants to build a house or any other buildings, one must first perform the Ngeruwak ceremony.

In Indonesian:   Upacara Ngeruwak kemudian disertai dengan membersihkan pekarangan, lalu mengukur lahan.
[[Word example text ban::[BA] yening anake jagi ngwangun bale, umah utawi wewangunan sane lianan, kapertama anake patutne ngelaksanayang upacara Ngeruwak.| ]]

In Balinese:   Biasane, sadina-dina kegiatan ane kalaksanayang di bale serbaguna ento luire anggona olahraga ajak bajang-bajang tur teruna-turane makadi skateboard, senam ibu-ibu, tur bulu tangkis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Layon sane sampun karingkes lan kategul raris kagenahang ring bale.

In English:   [EN] Before the dead body is cremated or burried as is traditioned, there is a special and important ceremony called nyiramang layon (bathing the dead).

In Indonesian:   Jenazah yang telah dibungkus dan diikat lalu disemayamkan.

In Balinese:   Indik dauh utawi galah, mirengang suaran kulkul,” keto Juru Arahe nekedang teken Pan Balang Tamak.

“Inggih, inggih dane juru arah, benjang pastika titiang nyarengin paum ring bale banjare.” “Suksma Pan Balang Tamak sampun katampi arah-arah titiange.

In English:  

In Indonesian:   Besok saya pasti hadir,” jawab Pan Balang Tamak.

“Baiklah kalau begitu.

In Balinese:   Sane ngabuktiang inggih punika Desa Pemaron nenten madue Bale Agung, tur Pura Segara duaning kari dados siki sareng Desa Panji, punika prasida kacingak ring lengkara, “Pemaron kaambil olih kruna ‘PAROAN’ ane artinne pembagian...”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening sampun ngemargiang prokes punika, ngiring iraga sareng sami ngemargiang pentas seni budaya Bali umpami : Pementasan bale ganjur, pementasan ogoh-ogoh, pementasan igel-igelan, miwah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane pinih untat, ring jaba tengah wenten Bale Agung pinaka genah malinggih betara-betara ri kala ngusaba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Soang-soang pura kajangkepin antuk palingih, bale parantenan miwah wangunan-wangunan lianan nganutin tetujon suang-suang pura.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Merasa sungsut manahe mangenehang, ring pantai Pandawa puniki kantun wenten makueh pikobet sekadi toilet umum sane durung terawat, bale utawi gazebo sane sampun tatas rusak miwah wenten makudang-kudang toko sane durung layak kanggen maadolan ring wewidangan pantai Purnama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wantuan hunian punika pastika sane paling penting utawi umah warga sane kaanggen dados posko lan tongos sane lianan sekadi bale banjar, bale wantilan miwah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pangawi sane madue perpustakaan becik sane kagenahang ring Bale Saraswati puniki, ring reriptannyane nlatarang cerita-cerita indik Kali Sanghara sane munggah ri sajeroning pustaka-pustaka lontar kuna, sakadi Mosala Parwa, Cantaka Parwa, miwah sane tiosan.

In English:  

In Indonesian:   Demikian ajaran agama menyebutkan.

In Balinese:   Tradisi puniki inggih punika silih tunggil dudonan acara daweg piodalan ring Pura Bale Agung, pinaka cihna bakti majeng ring Ida Batara Sakti Pingit.

In English:   This tradition is one of the events in a series of piodalan ceremonies at Bale Agung Temple, to honor Ida Batara Sakti Pingit.

In Indonesian:   Salah satu tradisi unik di Desa Pengotan, Bangli adalah perang dengan menggunakan pohon pisang yang masih muda.

In Balinese:   Dadosne, ida dane nenten pacang nyingakin wewangunan pomahan malakar antuk bata ring Desa Kapal, sajaba wewangunan pura lan bale umum.

In English:   So, you won't find a house made of red bricks in Kapal Village, except for temple buildings and public halls.

In Indonesian:   Tampaknya, berdasarkan filosofi ritus ini, tradisi Siat Tipat Bantal ini mengandung unsur-unsur tantrisme yang berkembang pada abad ketiga belas.

In Balinese:   Alit-alit lan truna-trunine sane nyarengin sekaa tabuh ring bale banjar biasane ngelar upacara pangawit malajah mangda peplajahan ipun ngancan teleb lan jemet.

In English:   In this day also, teenagers who join traditional music classes in balai banjar (Balinese traditional community hall) usually take initiation for more intensive and deeper learning.

In Indonesian:   Pada hari ini juga, anak-anak remaja yang mengikuti latihan menabuh di balai banjar biasanya diinisiasi agar belajar menabuh lebih intensif dan mendalam.

In Balinese:   Matilar Ida saking Desa, malinggih Ida ring Bale Agung, Ida Sanghyang Bhagawati pesengan Ida.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasmpune sami rauh mapupul ring Pura Bale Agung, Pratima Ida Batara kalinggihang utawi mapanggung ring Bale Agung raris kasembah olih parajana Desa Adat Sibetan.

In English:   A total of 38 Jempana (Ida Betara's sacred throne) descended during the "Pamedal" ceremony, plus Ida Betara Ratu Gede Sakti (in the form of a Barong).

In Indonesian:   Total ada 38 Jempana (singgasana suci Ida Betara) yang tedun (turun) saat upacara "Pamedal" tersebut, ditambah Ida Betara Ratu Gede Sakti (berwujud Barong).

In Balinese:   Batara Mabiasa inggih punika Jempana (Pratima Ida Batara), Randa, miwah Barong katedunang masolah ring kalangan pura Bale Agunge kairing antuk gong.

In English:   Does not involve the entire Sibetan community.

In Indonesian:   Tidak melibatkan seluruh masyarakat Sibetan.

In Balinese:   I pidan, yening suud madaar di bale timbange, yeh ane anggona goh nasine tui-tuah nyelong yeh umane dogen.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software