Bale Banjar Sapatutne Becik Kanggen Genah Kreativitas Anak Istri

20220731T100820600Z118495.jpeg
0
Vote
Photo credit
Contributor
I Dewa Gede Ananda Iswara Pramidana
Wikithon competition
Bale Banjar


You are not allowed to post comments.

How could a traditional Balinese community townhall be developed as a creative space for women?

Description


English

Balinese

Malarapan antuk Wikithon Partisipasi Publik - Bale Banjar, titiang Dewa Ananda sayaga nangiang gegiras krama Bali utamannyan para anak istri mangda prasida migunayang bal banjar pinaka genah angg n ngembasang, ngembahang miwah ngupapira sarin-sarin pikayunan becik.

Bale Banjar sapatutne becik kanggen genah kreativitas anak istri. Sakewanten, mangkin bale banjar kanggen olih krama lanang kemanten. Dadosnyane anak istri kirang polih duman utawi galah ngawigunayang bale banjar punika. Bale banjar becik kanggen genah kreativitas wasia krama banjar, sakemaon antuk anak istri kantun kirang.

wikibasabali luhayumanikmas echalaksmi

basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik balebanjar semangatperempuanhebat milenialberaksi

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )