UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Lanang

From BASAbaliWiki


l n*¾
lanang
Root
lanang
Other forms of "lanang"
Definitions
  • considered to be male en
  • smaller of the gongs or drums or gangsas, in a gong kebyar en
  • lawan jenis kelamin wanita id
  • karakter bunyi gamelan yang lebih kecil antara pasangan "gong", "gangsa", "kendang", dll id
Translation in English
gamelan instrument; male
Translation in Indonesian
pria; laki-laki
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
lanang
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
ibi peteng krama lanang sangkep di bale banjar
English
-
Indonesian
kemarin malam masyarakat pria rapat di balai banjar
Balinese
kendang lanange ngawitin gending gamelane
English
-
Indonesian
kendang "lanang" memulai lagu dari gamelan
Balinese
Desa Kukuh Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan kasumbung ka mancanegari santukan kawentenan daya tarik wisata Alas Kedaton. Ring Desa Kukuh taler akeh wenten kerajinan ukir kayu. Kerajinan puniki nglimbak duk warsa 1992. Kerajinan puniki sampun dados industri. Akeh krama Kukuh, cerik kelih tua bajang, makarya ring ukiran kayu. Kerajinan puniki taler nglimbak ke pakubon warga. Sane ngukir nenten krama lanang kemanten. Krama istri akeh taler waged ngukir kayu.

“Tiang ngukir uling SD. Tiang muruk jumah. Mbok tiang nguruka. Ngukir ringring maan upah 20 ribu. Sambilan ngempu nika.”

Inggih, asapunika prasida atur uningayang titiang indik kawentenan seni ukir ring Desa Kukuh.
English
The village of Kukuh in the district of Marga is known throughout many countries because of the tourist attraction called Alas Kedaton. In Kukuh there is also a lot of woodcarving. Woodcarving started to become popular in 1992 and has since become an industry. Many in the village of Kukuh – children, adults, the elderly as well as adolescents – engage in woodcarving. And woodcarving has become a cottage industry i.e. carvings are done at home. It is not only men who do woodcarving. There are also many women who are good at carving wood.

“I have been carving since Elementary School. I learned at home. My older sister taught me. Carving a ringring* gets me about twenty thousand Rupiah. I do it while looking after my children.” So that’s what I can tell you about the art of carving in Kukuh.

•Elaborately carved decorative edges for buildings, often painted.
Indonesian
Desa Kukuh Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan terkenal ke mancanegara karena keberadaan daya tarik wisata Alas Kedaton. Di Desa Kukuh juga banyak terdapat kerajinan ukir kayu. Kerajinan ini meluas pada tahun 1992. Kerajinan ini sudah menjadi industri. Banyak warga Kukuh, kecil dewasa tua remaja, membuat ukiran kayu. Kerajinan ini juga meluas ke rumah warga. Yang mengukir bukan hanya warga laki-laki. Warga perempuan banyak juga pandai mengukir kayu.

“Saya mengukir sedari SD. Saya belajar di rumah. Kakak perempuan saya yang mengajari saya. Mengukir ringring (ukiran tirai) mendapat upah 20 ribu. Itu sambil mengasuh anak.”

Baik, demikianlah saya informasikan tentang keberadaan seni ukir di Desa Kukuh.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Sampah puniki maosang ring anake lanang, istri, anak lanak, tur manusa sane seluruhnya.
English
Together, let us unite, be humble, and work collectively in managing this waste.
Indonesian
Bersama-sama, mari bersatu, bersikap rendah hati, dan bekerja secara kolektif dalam mengelola sampah ini.
Government "Pangelumbungan Sampah Menyuarakan Kepedulian, Menyemai Perubahan"
Balinese
Ring unteng samadin ida, ida karauhin anak lanang mabusana soleh, malakar antuk keraras.
English
The third king of Mengwi Kingdom was Cokorda Nyoman Munggu (I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng).
Indonesian
Pada kuartal kedua abad kedelapan belas (tahun 1700-an), Kerajaan Mengwi tampil sebagai kerajaan baru di Bali bagian tengah-selatan.
Holiday or Ceremony Aci Tulak Tunggul di Taman Ayun
Balinese
Mangkin kacerita rabin ida ngembasang oka lanang istri.
English
-
Indonesian
Setelah bayinya lahir, ibunya sakit, tidak sadarkan diri.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Yan ring masa kasmaran, nedeng kembang sekar anak istrine, napi malih nudut pikayunan anak lanang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Istri Patut Celih Ngeresepang Gatra
Balinese
Wenten gatra sane marupa vidio sinalih tunggil sane nyinayang anak lanang sane kaprekpek olih anak akeh katakenin indik viralnyane ring sajeroning media sosial.
English
Circulating a video showing a man surrounded by many people as if he was being interrogated, went viral on social media.
Indonesian
Beredar sebuah video yang menampilkan seorang pria dikerubungi banyak orang seakan sedang diinterogasi, viral di media sosial.
Womens Spirit Anak Lanang Maglendahang Pitulas Anak Istri
Balinese
Tan asue putrane lanang punika medal saking pameremane.
English
After Arya Tabanan died, Ngurah Rangong become next king.
Indonesian
Raja V adalah I Gusti Tegeh Tegal Kutha.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ri sampuné sué malinggih ring Satria, Ida (Tegehkori VII) madué oka kakalih inggih punika okan istri miwah okan lanang.
English
So, Arya Kenceng, take my son, make him your adopted son, the ceremony with a bonfire on top of which is filled with a buffalo head.
Indonesian
Sejak itulah I Gusti Pucangan dinamai I Gusti Bagus Alit Notor Wandira.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
I Gusti Jambe Pule (Pucangan) dados raja ring Negara Badung, madue putra kakalih lanang.
English
The pupetter's family then making a well hole for him to take shelter in.
Indonesian
Amat heran pikiran I Bendesa melihat kejadian yang aneh dan ajaib itu.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ri tatkala sampun tigang igelan, okan danene sane lanang, sane sedek malinggih ring natar griannyane, raris ngeling masesambatan tur masesambatan ring biang miwah ajin danene: “Wahai Satria Dalem Bansuluk Tegehkori, cingakinja titiang, sampun sué kadi asapunika ngantos mangkin titiang durung taler manggihin rerama miwah ibu, mogi-mogi Hyang Widhi mangda prasida kapanggih sesai”.
English
Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
Indonesian
Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Saking pasemetonan punika raris Luh Bendesa ngembasang putra lanang sané kawastanin I Gusti Pucangan.
English
You better get there, go ".
Indonesian
Yang tersisa hanya berupa kotoran tikus bercampur kulit gabah, istri I Kelian Pengkoh hanya menemukan itu.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Kaceritayang Ida Dalem madue putra lanang sane wawu mekedekan mayusa solas sasih.
English
Night before the Mengwi’s prince arrive to marry the princess, Pucangan with his troops storming the Satria palace.
Indonesian
Keris ini bernama Carita Belebang, khasiatnya untuk menjaga keselamatan dan tak berani musuh melihatnya.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Punika wantah cihna, mangda ngawit saking mangkin ngantos turun-temurun, saking urip ngantos padem sampunang lali ring anak lanang Panji Sakti, miwah taler anak lanang Panji Sakti (II) sampunang pisan lali Sira Arya salami-laminipun ngantos turun-temurun ngwangun candi pemujaan mangda setata pateh eling, sapasiraja sane lali ring karahayuan puniki mangda manggihin sengkala sedih hati, nenten manggihin napi sane kabuatang.
English
Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
Indonesian
Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Tan sue ring genah Ki Pasek Gobleg, Luh Pasek ngembasang oka lanang, kawastanin I Gede Pasekan.
English
-
Indonesian
Tak berapa lama anaknya lahir.
Folktale Babad Buleleng
Balinese
Mangdane wenten keseimbangan antuk lanang istri rikalaning pemanfaatan bale banjar puniki.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bale Banjar Dados Genah Sane Becik Antuk Ngaryanin Kegiatan Sareng Krama Istri
Balinese
Mangdane wenten keseimbangan antuk lanang istri rikalaning pemanfaatan bale banjar puniki.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bale Banjar Dados Genah Sane Becik Antuk Ngaryanin Kegiatan
Balinese
Akeh bale banjare sane sampun kaanggen antuk kegiatan-kegiatan sane bermanfaat nanging kegiatan punika wantah krama banjar sane lanang manten sane sasai nganggen bale banjare padahal yening bale banjare kamanfaatin antuk kegiatan para istri pastike becik pisan pemanfaatan bale banjare.
English
Many bale banjars have been used for useful activities, but they are only carried out by male residents who use the bale banjar facilities more.
Indonesian
Banyak bale banjar yang sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tetapi kegiatan itu hanya dilakukan oleh warga yang laki-laki saja yang menggunakan fasilitas bale banjar tersebut.
Womens Spirit Bale Banjar Kelakahan Gede Anggen Genah Kreativitas Anak Istri
Balinese
Mangdane wenten keseimbangan antuk lanang istri rikalaning pemanfaatan bale banjar puniki.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bale Banjar Pinaka Genah Ngewangun Kreativitas Antuk Anak Istri
Balinese
Sakewanten, mangkin bale banjar kanggen olih krama lanang kemanten.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bale Banjar Sapatutne Becik Kanggen Genah Kreativitas Anak Istri
Balinese
Sapuniki idé kréatif sané katur manut pabligbagan ring video: Bale Banjar silih sinunggil genah angge nincapan kreatifitas, nenten je genah krama lanang nanging anak istri polih ruang sane patuh.
English
There are many innovations that can be done, such as health activities, arts, customs and religion.
Indonesian
Semoga perempuan selalu mendapatkan ruang untuk meningkatkan kreativitas.
Womens Spirit Bale Banjar pinaka Genah anak Istri nincapang kreatifitas
Balinese
Ring genah titiange, wenten akeh krama lanang istri sane muatang genah sekadi puniki.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bale Banjar pinaka genah keanggen ngelimbakan seni lan budaya bali
Balinese
Anak lanang sané sampun 18 tiban meneng ring Bali puniki maosang indik kesadaran indik sampah ring masyarakat ring pulo punika sampun sayan nincap bandingang ring warsa sadurung pandemi.
English
It's just that, he said, the facilities and infrastructure for waste management are still inadequate.
Indonesian
-
Literature Daya tarik wisata bali tercoreng oleh sampah
Balinese
Dugas pidan ada anak lanang kasub maadan Ki Balian Batur.
English
-
Indonesian
Dahulu kala ada seorang pria tersohor bernama Ki Balian Batur.
Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
Balinese
Krama Hindu Bali percaya yéning Barong Brutuk pinaka cihna panguasa ring Désa Trunyan, Ratu Sakti Pancering Jagat (lanang/ ring prasasti kasengguh Ratu Datonta) miwah Ida Ratu Ayu Pingit Dalem Dasar (istri).
English
-
Indonesian
-
VisualArt Barong Berutuk
Balinese
Krama Hindu Bali percaya yéning Barong Brutuk pinaka cihna panguasa ring Désa Trunyan, Ratu Sakti Pancering Jagat (lanang/ ring prasasti kasengguh Ratu Datonta) miwah Ida Ratu Ayu Pingit Dalem Dasar (istri).
English
-
Indonesian
-
VisualArt Barong Brutuk
Balinese
Wenten anak lanang istri sane magenah ring Denpasar, sane mawasta Made Hok lan Wayan Hit.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bes Percaya Teken Hoak
Balinese
Video puniki nyaritayang kawentenan anom lanang makekalih sane maduwe agama sane malianan.
English
This video tells the story of the friendship of two interfaith youths who inspire everyone that diversity is there to be grateful for and accepted, and all religions teach to always live in harmony in diversity to achieve the happiness of life.
Indonesian
Video ini menceritakan kisah pertemanan dari dua pemuda lintas iman yang banyak memberikan inspirasi kepada setiap orang bahwa keberagaman ada untuk disyukuri dan diterima, serta semua agama mengajarkan untuk senantiasa hidup harmonis dalam keberagaman untuk mencapai kebahagiaan hidup.
Intercultural Best Buddie
Balinese
Sane lanang ngutamayang maliang-liang.
English
-
Indonesian
Hamba ingin sekali jadi manusia, karena jadi manusia itu gampang.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Data sane kapupulang ngeninin demografi, pikobet pandemi, penampen ngeninin pasekongkelan, panyungkem ring media konvensional yadian sumber resmi lan pamineh nampi Vaksin.Analisa bivatriat lan multivatriat kalaksanayang mantuka ring determinan nampi Vaksin antuk SPSS 23.0 Pikolih : 779 diri responden sane kajudi mawilang 38,9 persen ipun lanang, sawatara yusian ipun 24 tahun ( IQR 20-26 tahun).
English
We conducted bivariate and multivariate analysis for determinants of vaccine acceptance with SPSS 23.0.
Indonesian
Kami melakukan analisa bivariat dan multivariat untuk determinan penerimaan vaksin dengan SPSS 23.0.
Scholars Room Conspiracy beliefs and trust as determinants of COVID-19 vaccine acceptance in Bali, Indonesia: Cross-sectional study
Balinese
I Dagang nasi masaut, Jero, jero anak lanang sareng kalih jagate puniki mawasta jagat Kediri.
English
-
Indonesian
Namun jika tombaknya jatuh ke arah selatan, itu pertanda bahwa saya kalah. "Setelah berpesan kepada kakaknya, kemudian I Grantang turun ke goa itu.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Di bale paseban, kasaksiang antuk Raden Putri, Pepatih, lan bhagawanta, Gusti Prabu masabda. “Gede Cupak, manut semaya sayemwarane, yen wong lanang nyidang ngalahang satru purine, kaadegang agung dadi raja.
English
-
Indonesian
Di balai pertemuan, disaksikan oleh Raden Putri, patih, dan penasehat, sang raja bersabda. “Gede Cupak, sesuai sayembara, jika lelaki yang berhasil mengalahkan mush kerajaan maka diangkat jadi raja.
Folktale Cupak Nulak Dadi Raja
Balinese
Ida Sang Prabu raris ngelar sayemwara, nyen ja nyidang ngmatiang kedis gerudane, yening wong lanang lakar kasandingang tekening Raden Putri samaliha kaadegang agung dadi raja.
English
-
Indonesian
-
Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
Balinese
Lingga inggih punika pralambang Purusa (lanang), Yoni inggih punika pralambang Pradana (istri).
English
After that, the development was continued with the making of dioramas that depicted the life history of the Balinese from time to time.
Indonesian
-
Government Dadalan Sejarah Wangunan Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Balinese
Sujatinyane budaya literasi punika patut kalaksanayang olih samian krama nenten kadasarin antuk lanang istri, cerik kelih, tua bajang, mangdane nempasin disinformasi punika.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit De Ulah Aluh Ngugu Munyi di Sisi
Balinese
Tiang sering malancaran, marabian, ngembasang putra lanang, tur makarya ring Australia sinambi ngalanturang paplajahan ring perguruan tinggi miwah perguruan tinggi, pamuputnyané tiang ngamolihang gelar Master of International Business saking Newcastle University, New South Wales, Australia.
English
Since returning to Bali I have experienced at first hand the challenges facing Balinese women in the parallel universe of modern tourism and traditional life, where families struggle to maintain a balance between traditional adat duties and the temptations of the island’s tourism playground, illicit drug and sex scene.
Indonesian
Saya kembali ke Bali pada tahun 2012 setelah hampir dua puluh tahun tinggal di luar negeri, dengan harapan dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik, membangun kembali keluarga saya dan menciptakan lapangan kerja bagi sesama warga Bali.
Biography of Desak Yoni
Balinese
Nah nika mawinan banget pinunas titiang arepe ring para alit-alite mangkin lan para anom-anom lanang istri prasida gelis pada rumasa prasida ngewentenan pamargi sane manut ring kepradnyanane soang-soang mangda prasida nagingin pakaryane sane mautama.
English
-
Indonesian
Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus cepat tanggap, kreatif, serta inovatif jika terjadi perubahan situasi yang sangat mendadak seperti ini agar tetap dapat menciptakan pekerjaan dikala krisisnya perekonomia.
Literature Tidak Boleh Meremehkan Suatu Pekerjaan
Balinese
Mawilang 161 responden marupa 34,2 persen lanang lanang mayusia rarate 36,31 ( kirang langkung 7,16) warsa.
English
As many as 161 respondents of which 34.2% males were involved had a mean age of 36.31 (± 7.16) years.
Indonesian
Jenis kelamin perempuan, kerentanan pekerjaan, kerentanan pendapatan, dan stres yang dirasakan ditemukan sebagai determinan independen.
Scholars Room Economic Insecurity and Stress as Determinants Of COVID-19 Preventive Behaviour In Denpasar
Balinese
Lianan ring parikramane sor, taler sane sampun kemargiang Bale Banjar ketah kaanggen olih krama lanang utawi truna desa antuk ngaryanin kegiatan sakadi, ngaryanin ogoh-ogoh, olahraga, megambel, tur akeh malih sane lianan.
English
In addition, usually bale banjar is also more often used by village men / youth for activities such as making ogoh-ogoh, sports, magambel and many others.
Indonesian
Selain itu biasanya bale banjar juga lebih sering digunakan oleh lelaki/pemuda desa untuk berkegiatan seperti membuat ogoh-ogoh, olahraga, magambel dan masih banyak lainnya.
Womens Spirit GAMBIR (Gegiras Anak Istri ring Bale Banjar)
Balinese
Panyuratan kalaksanayang ring tigang Kabupaten lan kota inggih punika Buleleng,Tabanan lan Denpasar.Ring soang soang Kabupaten lan Kota kajudi kalih Desa inggihan ring Kota lan ring pedesaan.Data kapupulang antuk saur pitaken nganutin papaletan madasar antuk pitaken mantuka ring 120 diri panyawis tur kalanturang antuk saur pitaken sane teleb mantuka ring panyawis panyawis utama.Panyuratan mitegesang inggihan makeh kantun panyawis( 68,30 persen)durung tatas ngeninin pidabdab gender, mawastu wantah 21,70 persen sane gumanti uning tur madue panampen yadiastun kantun mabina binaan ngeninin gender wiadin kesetaraan lan kesetaraan gender.Mapaiketan ring kesetaraan lan kesetaraan gender wantah 24,20 persen panyawis sane naanin ngawacen lan mireng parindikan inucap.Nanging yening kapaiketang ring utsaha nabdab kesetaraan lan kesetaraan gender mawilang 91,60 persen panyawis mitegesang cumpu ring paridabdab inucap.Siosan ring punika kapanggihin taler ring kasujatiane timbis timbis makasami para panyawis sampun ketah metukar widang pakarya inggihan sane marupa ageman anak istri kalawan ageman anak lanang sekadi adung paras paros.Kasujatian puniki mitegesang sampun wenten paobahan pikayunan prejanane ngeninin widang karya sane duk rihin kantun kaku mangkin sampun sayan lues.Madasar antuk kawentenan inucap presida kapitegesang inggihan yadiastun kantun arang prejanane sane uning tur teleb ring paridabdab gender rauhing kesetaraan lan kesetaraan gender kasujatiane ipun sampun pada ngalaksanayang ring kauripan sedina dina.Makeh taler wargi sane cumpu ngobah panampen ipune ngeninin gender,mawastu kaadilan lan kasetaraan gender presida kalaksanayang.
English
Therefore, struggle toward gender equity and equality is become interesting global issue for the world and also Indonesia and Bali.The aims of this study is 1) to analyze knowledge, perception, and attitude of Balinese community toward gender concept and gender equity and equality, and 2) to know implementation of gender role in the family and community.
Indonesian
Oleh karena itu, perjuangan menuju kesetaraan dan kesetaraan gender menjadi isu global yang menarik bagi dunia, termasuk Indonesia dan Bali.
Scholars Room GENDER AND GENDER EQUALITY AND JUSTICE: A STUDY OF THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF BALI PEOPLE
Balinese
Ri kala rebat punika, yowana lanang makakalih saling gebug nganggen panyalin lan tameng bunter malakar antuk ulatan pering.
English
In this ritual, two young men fight with a stick and a round woven bamboo shield.
Indonesian
Anda dapat menyaksikan ritual menarik ini setiap bulan Oktober-November di lapangan Desa Seraya atau tempat khusus lain yang disediakan oleh otoritas setempat.
Holiday or Ceremony Gebug Ende (Gebug Seraya)
Balinese
Gender ring parikrama politik Indonesia gumanti durung semare seantukan durung sumaih kasinarengan para lanang kalawan para istri ring parikrama politik.
English
Gender in Indonesian politics is still unbalanced considering not yet optimal and balance the contribution between men and women in politics world.
Indonesian
Gender dalam politik Indonesia masih belum seimbang mengingat belum optimalnya dan keseimbangan kontribusi laki-laki dan perempuan dalam dunia politik.
Scholars Room Gender Perspectives in Political Campaigns
Balinese
Tan suwe, Sang Anoman nyingakin raksasa lanang nglemesin anak istri listuayu.
English
-
Indonesian
-
Folktale Hanoman Duta
Balinese
Anake akehan pracaya, anak istri mustine meneng ring umah utawi jero, miara alit-alit tur ngayahin rabi lanang.
English
Luckily for Kartini, she was able to attend the Europeesche Lagere School (ELS) which was actually exclusively established for people of European descent and Javanese aristocrats.
Indonesian
Tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku ini dalam bahasa Melayu dan diberi judul “Habis Gelap Terbitlah Terang.” Buku ini kemudian terbit lagi di tahun 1938 oleh Armin Pane, yang mengulas surat-surat Kartini secara sastra.
Holiday or Ceremony Hari Kartini
Balinese
Majeng ring krama sareng sami titiang Kadek Ambarwati ngiringang semeton sami inggian lanang wiadin istri ngawit saking pamargi sederhana puniki, mangdaning prasida milah milah informasi sané faktual taler nénten ngalimbakang Berita Hoax sané prasida ngawetuang biyuta.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Nénten Marakyat
Balinese
Kacrita ada tuturan satua Ida Sang Prabu Daha madue putra tetiga, lanang kekalih istri adiri.
English
-
Indonesian
Sumber: Dongeng Panji dalam Kesusastraan Bali oleh I Gusti Ngurah Bagus, I Ketut Lama, dan Ida Bagus Udara Naryana
Folktale I Dempu Awang
Balinese
Kantun wenten penglaksana mabinaan ngeninin pewarisan mantuka ring warga lanang lan warga istri manut budaya patrilineal inucap.
English
There are differences in inheritance rights between men and women in patrilineal culture system.
Indonesian
Terdapat perbedaan hak warisan antara laki-laki dan perempuan menurut budaya patrilineal.
Scholars Room Inheritance Rights of Women Based on Customary Law
Balinese
Jayaprana tresna kapining Ni Layonsari punika taler Ni Layonsari kaliwat seneng kapining Jayaprana santukan anak lanang punika karsuryanin bagus genjing.
English
-
Indonesian
-
Folktale Jayaprana dan Layonsari
Balinese
Rahina mangkin, rahina Saniscara, tanggal 10 April 2021 wenten anak lanang sane rauh ka jero titiange, ipun ngangken dados pegawai sane jagi ngarsayang jinah angsuran ring paman titiange.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Jinah Telas sangkaning Disinformasi
Balinese
Nanging para yowana Bali (khususnyane para yowana lanang) ngawonin indik kawigunanipun saking arak punika.
English
-
Indonesian
-
Government KAALANTUR NGIWANGIN PARILAKSANA
Balinese
Kakawin puniki mawit saking satua Ida Sang Prabu Dasaratha sane maduwe istri tiga tur oka lanang patpat.
English
Kakawin Ramayana starts with a narration about King Dasaratha who has three wifes and four sons.
Indonesian
Kakawin ini dimulai dari kisah Maharaja Dasaratha yang memiliki tiga istri dan empat putra.
Lontar Kakawin Ramayana
Balinese
Mesolah punika boya ja maosang indik lanang utawi istri, sakewanten sujatine mesolah punika mapaiketan sareng Jiwa pramananing i manusa.
English
The soul that appears through the body, whether he is male or female, to bring out the true character.
Indonesian
Jiwa yang tampil melalui tubuh, entah dia lelaki, perempuan, untuk membawakan karakter yang sebenarnya.
Performance 'Kenapa Legong' JAPATWAN
Balinese
Anak lanang sané mayusa 56 tiban puniki seneng pisan malancaran ring sajebag jagaté.
English
-
Indonesian
-
Government Kurangnya kesadaran melestarikan lingkungan
Balinese
Lan wenten timpal titiang sane kenal sareng anak lanang ring sosial media lan ipun dados gegelan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit LIANGE MANADI SEBET
Balinese
Anggapan kadene soroh lanang lanang manten sane prasida ngaryaning nike nenten patut, lanang lanang yadiastun istri nenten dados halangan ngaryanin ogoh-ogoh.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Lanang Istri nenten dados halangan mekarya ogoh-ogoh
Balinese
Melajah Ngigel Budaya Bali polih galah melajah ngigel.Para siswa-siswi kelas dasa lan kelas solas demen melajah ngigel, Sisya sane lanang melajah ngigel Gopala lan sisya sane istri melajah ngigel Rejang Dewa.
English
-
Indonesian
-
Literature Melajah Ngigel
Balinese
Wenten anak lanang sane ngunggahang video punika ring internet, sane kaposting olih parajanane.
English
-
Indonesian
-
Government Leluu Mangkin Dados Pikobet Pariwisata (SMAVEN)
Balinese
Wenten anak lanang sane ngunggahang video punika ring internet, sane kaposting olih parajanane.
English
-
Indonesian
-
Government Leluu Mangkin Dados Pikobet Pariwisata
Balinese
Kerana antuk lolos paskibraka harus ngidang ngigel, tiang ajak timpal tiange ane lanang kejut, kerane ten taen utawi kapah ngigel, tiang rumasuk ane ten taen ngigel.
English
-
Indonesian
-
Literature Belajar Nari Untuk PASKIBRAKA
Balinese
Bajune nganggen kebaya utawi kemeja mawarna putih, yening anak istri kamen ne patut mewarna kuning ngaliwatin mata cokore, yening anake lanang patut makamen putih tur masaput kuning lan maudeng putih.
English
-
Indonesian
-
Literature Berpakaian adat Bali yang baik
Balinese
Lanang Istri sami megarapan ngarye banten lan klakat.
English
-
Indonesian
-
Literature Bersaudara saling Asah, Asih, Asuh
Balinese
Bajune nganggen kebaya utawi kemeja mawarna putih, yening anak istri kamen ne patut mewarna kuning ngaliwatin mata cokore, yening anake lanang patut makamen putih tur masaput kuning lan maudeng putih.
English
-
Indonesian
-
Literature Busana Adat Bali yang Baik
Balinese
I Bikul nimbalin malih indik anak tiwas sareng patpat punika saking wangsa brahmana, lanang istri, madue putra adiri, taler kasarengin olih mantu.
English
-
Indonesian
-
Literature Geguritan Yadnya di Kuruksetra: Yadnya Sederhana Paling Utama
Balinese
Wenten carita oka lanang saking raja Tabanan.
English
-
Indonesian
-
Literature Kapurwan Indik Parinama Desa Tista
Balinese
anak Lanang nenten dados medue istri lebih kin asiki.
English
-
Indonesian
-
Literature METATU SING MAGETIH
Balinese
Para yowana apang bisa ngelestariang tradisi lan budaya seni, uli alit sube demen mlajahin seni, keto masih harapan tiang apang iraga jak makejang kedepanne state ngukuhang tradisi ane sube ada, lan ngembangin seni budaya, Baline apang sing kalah saing jak budaya ane lanang.
English
-
Indonesian
-
Literature Mengukuhkan Tradisi dan Budaya Bali
Balinese
Ring orti Koran Jakarta pinanggal 27 Februari 2023, gubernur Bali Wayan Koster maosang program KB Indonesia sane ngenikain pasangan lanang istri mangda madue pianak kalih nenten manut ring adat dan tradisi krama Bali.
English
-
Indonesian
Dalam berita Koran Jakarta tanggal 27 Februari 2023, gubernur Bali Wayan Koster mengatakan jika program KB Indonesia yang menyuruh pasangan suami istri agar memiliki dua anak tidak sejalan dengan adat dan tradisi masyarakat Bali.
Literature Nyoman Dan Ketut Hampir Punah, Haruskah Kita Takut?
Balinese
Ring sajeroning kauripan sosial adat Bali, yéning anak luh nénten prasida ngicénin sentana lanang utawi jomblo kantos lingsir dané pacang nyarengin ngambil peran ring banjar / menyame braye kantos puput kauripannyané, nanging napiké dané pacang dados pewaris?
English
-
Indonesian
-
Literature Suara Remaja Bali! Sampunang Bali Moderen Kaicen Budaya
Balinese
Joged Bumbung puniki ngelibatang pamiarsa sane berhak ngibing pinaka sinalih tunggil ring seni tari pergaulan, pengibing sane kapilih lebian olih lanang, mawinan asapunika keayuan sang pragina makeh anak lanang-lanang sane dot ngibing ane tidong-tidong.Biasane igelan puniki kapentasang ring acara sosial masyarakat ring bali contone acara pawiwahan lan hari raya.
English
-
Indonesian
-
Literature TARI JOGED BUMBUNG DI BALI
Balinese
Irika akeh pisan anak rauh, ngawit saking anak lanang istri sane sampun magegelan, rauh ring kulawarga miwah alit-alit.
English
-
Indonesian
-
Literature Taman Kota
Balinese
Ring Pulau Bali,terkenal budaya sane liu salah satune kebudayaan tarian.Tarian sane terkenal inggih punika tari kecak.Tari kecak inggih punika tarian drama seni sane pinih utama nyritayang indik Ramayana lan kalaksanayang anak lanang.Tarian puniki unik pisan.Kaungguhang tanpa wenten pangiring musik gamelan.Biasane kapentasang diacara ageng sane ngranjing akeh sane anak lanang.
English
-
Indonesian
-
Literature Tari Kecak - Gusti Ayu Dina Meidiswari
Balinese
Tur mangkin gaya mabusana bali sane patut sampun mageser, contohnhyane udeng misi lampu, makamen kebanjiran sane lanang (mekamen duur entud) makamen jogeg bumbung (sibakan kamenne di tengah tengah).
English
-
Indonesian
-
Literature bahasa dan pakaian adat bali di batasi??
Balinese
Upacara puniki kasarengin olih teruna-teruna lanang ring sandikalaning Pangerupukan (Tawur Agung Kesanga: cingak entrinyane).
English
Lukat means 'holy bath', but in the Lukat Geni ceremony, what is used for 'bathing' is fire ignited from 36 dried coconut leaves (called danyuh: see dictionary 'danyuh').
Indonesian
Upacara ini diikuti oleh para laki-laki muda pada senja hari Pangerupukan (Tawur Agung Kesanga: lihat entri).
Holiday or Ceremony Lukat Geni di Paksebali
Balinese
Sasampune siat puniki puput, wargine ngelar balih-balihan Gandrung, pinaka palila cita sane masaih sareng joged bumbung sane makasami pragina miwah sane ngibing wantah anak lanang.
English
These villages are called Bali Aga villages because their culture has existed before the expansion of Majapahit in 1343 AD.
Indonesian
Desa-desa ini disebut desa Bali Aga karena kebudayaan mereka telah ada sebelum ekspansi Majapahit pada tahun 1343 Masehi.
Holiday or Ceremony Magepokan ring Sembiran
Balinese
Ketahnyane parikrama puniki kalaksanayang olih kalih kelompok, lanang miwah istri.
English
Usually, this activity is carried out by two groups of men and women.
Indonesian
Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh dua kelompok pria dan wanita. 
Holiday or Ceremony Magoak-goakan
Balinese
Duk Siat Pandan, yowanane sane lanang masiat sareng kalih nganggen ron pandan maduwi lan tameng malakar aji ulat-ulatan penyalin.
English
During the Pandanus War, young men combat with one another by using thorny pandanus and rattan shield.
Indonesian
Tak hanya pemuda belasan tahun yang mengikuti Siat Pandan ini, namun juga anak-anak.
Holiday or Ceremony Makare-kare (Perang Pandan) Ring Tenganan
Balinese
Duk ritual puniki, wargi lanang saking yusa 13 ngantos 60 makta juan malakar antuk kayu pulet sane lantangnyane kirang langkung 3-4 meter.
English
The Ngrebeg Makotek tradition itself is a big ceremony aimed at rejecting reinforcements.
Indonesian
Karena itu, pelestarian budaya harus dibarengi dengan penjagaan dan pelestarian alam, sebab kehidupan manusia sangat tergantung dari alam.
Holiday or Ceremony Makotek ring Munggu
Balinese
Akeh seniman istri sane nelebin lukisan gaya Kamasan nenten makeh sekadi sane lanang.
English
Since childhood, she followed her father to paint by coloring typical wayang paintings in Kamasan Village, Klungkung.
Indonesian
Walau setia dengan tradisi seni rupa klasik Kamasan, dalam karyanya ia juga menyinggung perkembangan sosial dan politik di Bali.
Biography of Mangku Muriati
Balinese
Tradisi puniki kalaksanayang olih makudang-kudang anak lanang sane mapasangan.
English
This tradition is carried out by several men in pairs.
Indonesian
Hal itu bermaksud bahwa warga Bebandem sebagai penyungsung Ida Bhatara Alit menunjukan jati diri kesatria untuk menjaga Desa Bebandem dari mara bahaya.
VisualArt Matigtig Papah Biu
Balinese
[BA] Upacara Matimpugan kalaksanayang nyabran warsa ring Tenganan Pagringsingan, Karangasem, lan dados upacara paminget munggah bajang ipun anak lanang lan istri.
English
[EN] Matimpugan tradition is held every year in Tenganan Pegringsingan village and is a part of rites of passage for dahas (girls) and terunas (boys) to enter adulthood.
Indonesian
Dalam tradisi Veda, kotoran sapi disebut sebagai benda yang suci dan menjadi bahan utama dalam upacara penyucian atau prayascitta.
Holiday or Ceremony Metimpugan
[[Word example text ban::[BA] Upacara Matimpugan kalaksanayang nyabran warsa ring Tenganan Pagringsingan, Karangasem, lan dados upacara paminget munggah bajang ipun anak lanang lan istri.| ]]
Balinese
Kegiatan ring banjar dominan ring anak lanang contoh nyane ngae ogoh", megambel, lan sane lianan sane kaangen kesempatan mengasah kreativitas anak lanang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Melajah Ngingel - Kreativitas Anak Istri
Balinese
[BA] gelis sasampun anak lanang ngamêjuhin tur anak istri ngaraja kaping pêrtamane, upacara Mênek Kêlih kakarsayang.
English
[EN] as soon as a boy experiences nocturnal emission and a girl menstruates for the first time, a Mênek Kêlih ritual is prepared.
Indonesian
[ID] segera setelah seorang anak laki-laki mengalami mimpi basah atau anak perempuan mengalami menstruasi pertama kali, sebuah upacara Mênek Kêlih dibuat.
Holiday or Ceremony Menek Kelih
[[Word example text ban::[BA] gelis sasampun anak lanang ngamêjuhin tur anak istri ngaraja kaping pêrtamane, upacara Mênek Kêlih kakarsayang.| ]]
Balinese
Duang tiban makelon idane mobot lantas embas putranida lanang, nanging marupa naga.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Parikrama puniki kasarengin oleh krama desa maka sami, sane lanang, istri, taler alit-alintnyane.
English
This activity was attended by all village residents without exception, both men, women, adults and children.
Indonesian
Kegiatan ini diikuti oleh semua warga desa tanpa terkecuali, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa, maupun anak-anak.
Holiday or Ceremony Nasi Blabar
Balinese
Pragina sane nyolahang wantah jadma lanang antuk busana sane mawit saking setra, sane kasolahang arahina sadurung pamargin pengutangan.
English
The dancers are men with makeup sourced from setra or graves, which are staged the day before a series of cremation ceremonies called pengtangan (a place to throw away the results of the cremation).
Indonesian
Penarinya adalah kaum laki-laki dengan riasan bersumber dari setra atau kuburan, yang dipentaskan sehari sebelum rangkaian upacara ngaben yang disebut dengan pengutangan (tempat membuang hasil-hasil pengabenan).
Holiday or Ceremony Ngaben Massal Jatiluwih
Balinese
Parikraa Ngambeng puniki kamargiang olih para pengayah anak-anak alit sane kantun masekolah ring SD (kelas 6), inggih punika sane istri wiadin sane lanang seneng pisan ngamargiang upacara parikrama puniki.
English
This Ngambeng tradition is carried out by fathers (participants) of children who are still in grade 6 of elementary school and below.
Indonesian
Tradisi Ngambeng ini dilakukan oleh Pengayah (peserta) anak-anak yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ke bawah.
Holiday or Ceremony Ngambeng
Balinese
Upacara puniki kamargiang antuk sasolahan saking krama lanang sane kakawitin saking jaba pura kantos jeroan pura.
English
This ritual is held by men dancing while carrying out courtship, starting from the jaba (outer part of the temple) to the ka jeroan (main part of the temple).
Indonesian
Ritual ini digelar dengan tarian kaum laki-laki sambil membawa pacanangan yang dimulai dari jaba (bagian luar pura) menuju ka jeroan (bagian utama pura).
Holiday or Ceremony Ngaturang Pacanangan di Pura Lempuyang Madya
Balinese
Para krama lanang makta sakancan perabot sane prasida kagedig tur masuara.
English
The participants are covered in white chalk and make their faces as scary as possible.
Indonesian
Di masa lalu, masyarakat banyak terserang kolera (meskipun catatan sejarah menyatakan bahwa kolera dibawa ke Jawa dan Bali oleh orang Eropa pada abad kesembilan belas), malaria, dan penyakit-penyakit tropis lain yang biasanya muncul pada puncak musim hujan.
Holiday or Ceremony Ngedeblag ring Kemenuh
Balinese
Parikrama puniki kalaksanayang olih krama negak sane lanang saking Desa Adat Padangbulia, sane sampun madesa utawi makrama (sane sampun dados krama adat) utawi sane sampun ngamargiang grhasta asrama.
English
This tradition is carried out by krama negak, who are male residents of the Padangbulia Traditional Village who have descended from Madesa (recorded as indigenous peoples) or are already married.
Indonesian
Tradisi ini dilakukan oleh krama negak yang merupakan warga laki-laki dari Desa Adat Padangbulia yang sudah turun madesa (tercatat sebagai masyarakat adat) atau sudah berkeluarga.
Holiday or Ceremony Ngigel Desa
Balinese
Bale Banjar inggih punika genah sane patut keanggen ngelaksanayang pekaryan-pekaryan sane becik olih krama lanang miwah krama istri.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Ngiring krama istri sareng sami, sareng-sareng manfaatkan bale banjar duwene kaanggen antuk genah ngelaksanayang pekaryan sane patut
Balinese
Kapertama, Sokan sane pacang kategen olih krama lanang miwah Sokan sane kasuun olih krama istri.
English
The two offerings will later be offered at the peak of Ngusaba at the Mother Temple or Paibon and also at Dalem Temple.
Indonesian
Kedua persembahan tersebut nantinya akah dihaturkan saat puncak Ngusaba di Pura Ibu atau Paibon dan juga Pura Dalem.
Holiday or Ceremony Ngusaba Dodol
Balinese
Ri tatkala upacarane puniki kamargiang, krama lanang makta sarana upakara antuk mategen miwah sarana sane katur punika marupa benten tegen-tegena.
English
At the time of Ngusaba Tegen, the men from the residents bring banten (ceremonial facilities) by means of being carried (carried) and the ceremonial facilities offered are in the form of offerings of tegen-tegena.
Indonesian
Pada saat Ngusaba Tegen tersebut, laki-laki dari penduduk membawa banten (sarana upacara) dengan cara ditegen (dipikul) dan sarana upacara yang dipersembahkan tersebut berupa sesajian tegen-tegena.
Holiday or Ceremony Ngusaba Tegen
Balinese
Desa Ngis magenah saking kecamatan manggis,kabupaten Karangasem,Bali.Desa ngis madue tigang banjar salah satunnyane banjar pekarangan.Mayoritas utsaha masyarakat ring banjar pekarangan,makarya ngaryanin tikeh pandan,terutaman ipun sane istri.Sane lanang makarya ring uma taler wenten sane dados buruh.Tikeh pandan niki dados Keanggen genah aturan ritatkala ngelaksanayang upacara keagamaan hindu lan dados kaanggen genah melinggih.
English
-
Indonesian
-
Place Nincapang Kerajinan Tikeh Pandan Lan Genah Wisata Bukit Bulgari
Balinese
Lianan saking anak lanang sane bebas nentuin umur kuda lakar nganten beralasan ring kesiapan ekonomi.
English
-
Indonesian
-
Government “Sing Beling Sing Nganten” Penampen Keliru sane Patut Kasisihan olih Calon Pemimpin
Balinese
Nyentana niki kalaksanayang ritatkala ring keluarga nenten madue keturunan pianak lanang, nike mawinang pianak istri sane kabaos ngidih anak lanang ritatkala nganten.
English
Nyentana is carried out when the family does not have a son, this causes girls to ask for boys when they get married later.
Indonesian
Nyentana ini dilaksanakan ketika di dalam 1 keluarga tidak memiliki anak laki-laki, hal ini menyebabkan anak perempuan yang meminta anak laki-laki ketika menikah nanti.
Womens Spirit Nyentana Ngranayang Sengsara
Balinese
Pemargi mapikuren sane sampun ketah kemargiang tan sios mapikuren biasa inggih punika sang meraga istri matilar saking kaluwarga ipune raris karanjingang ring kulawarga sang lanang.
English
Commonly the recognized form of marriage is biasa (common) marriage (the wife left her house and joined her husband’s family) and nyentana marriage (the husband left his house and joined his wife’s family).
Indonesian
Bentuk perkawinan yang umum dikenal adalah perkawinan biasa (istri meninggalkan rumah dan masuk dalam keluarga suami) dan perkawinan nyentana (suami meninggalkan rumah dan masuk dalam keluarga istri).
Scholars Room Obligations in “Pada Gelahang” Marriage System from the Perspective of Balinese Customary Law
Balinese
Omed maartos ‘saling kedeng’ lan upacara puniki wantah lelanguan saling kedeng para yowana lanang lan istri.
English
Teen age must be controlled so that someone knows the meaning of life.
Indonesian
Dilihat dari sudut pandang moral dan agama, tradisi ini memang sesungguhnya bukanlah tradisi berciuman di tempat umum.
Holiday or Ceremony Omed-Omedan in Sesetan
Balinese
Yėn tolih tuah 1 uling 1000 manusanė anė tusing update status di dunia maya, nyak bajang nyak krama bulangkep, lanang istri agung alit cerik kelih masan janine mekejang main facebookan instagraman, tiktok, wa, ngeyoutube lan anė lėnan.
English
-
Indonesian
-
Government PASTEL (Pariwisata Berbasis Teknologi Digital)
Balinese
Sekadi conto ane istri icenin pelatihan nyait baju nganggen mesin, ngolah asil pertanian, makarya kerajinan, yening ane lanang icenin pelatihan bengkel, pertukangan, tatacara ngolah abian sane patut.
English
-
Indonesian
-
Government PENAMPIH SANE TAN KATEKEDANG
Balinese
Mapikuren sekadi ketah (sane istri matilar saking kulewarga ipune raris karanjingang ring kulewarga sane lanang). 2.
English
-
Indonesian
Apabila calon pengantin tidak mungkin memilih bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan nyentana, maka akan dipilih bentuk perkawinan pada gelahang.
Scholars Room Pada Gelahang Marriage System in Customary Law-based Community in Bali Province, a Review of Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 about Marriage
Balinese
Patung sane nyihnayang kawentenan anak istri, anak lanang miwah okan-okannyane ngunusang keris miwah tombak ring yudan Puputan Badung warsa 1906.
English
-
Indonesian
-
Place Patung Puputan Badung
Balinese
Yéning pamimpin ring soang-soang daérah punika wantah lanang, pastika akéh pisan pikobet indik kesetaraan génder ring Bali.
English
-
Indonesian
Sekian orasi yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman sekalian, terima kasih.
Government Peran anak istri antah Kepemimpinan Bali