In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

Literature Kapurwan Indik Parinama Desa Tista

20200326183456.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Ni Putu Asri Ranaswari
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • wit parinama desa
Reference
Related Places
Desa Tista
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Pulo Bali sampun kasub ring wewidangan jagat, akeh para janane saking dura negara uning indik kawentenan Bali puniki. Pulo sane asri, becik sakadi swarga loka. Pulo Bali puniki kasub krana parinamannyane inggih punika Bali . Madue petang aksara miwah kalih kecap wanda. Nika mawinan para janane satata eling indik wastan Bali puniki. Nenten wantah wastan Balinnyane kemanten, akeh genah-genah sane nglimbak ring wewidangan jagat Bali sane ngawinang wastan Bali puniki setata luih. Makudang-kudang genah sane nglimbak ring jagat Bali puniki madue parinama. Parinama punika ketah indik kapurwan sane ngawinang kawentenan wastan ipun. Silih tunggil genah sane wenten ring wewidangan jagat Bali inggih punika desa Tista. Desa Tista puniki madue kapurwan indik parinama sane neket. Desa Tista mawit saking kruna ngetis . Wenten carita oka lanang saking raja Tabanan. Ida nglintang ring wewidangan pagunungan sareng nglintangin tukad krana daweg punika nenten wenten margi sane ageng miwah becik. Ring margi punika Ida matemu sareng yogin sane sakti. Raris Ida ngamolihang pauwus mangda ngrarisang pamarginnyane ngelodang. Sasampune Ida rauh ring genah sane katuju, genah tetujon punika nenten becik, Ida ngalerang mawali ngrereh genah sane sampun kalintangin sadurungnyane inggih punika desa Kerambitan. Ring genah punika, Ida ngaryanin puri sane mawasta Puri Agung Kerambitan. Ring desa Kerambitan wenten yuda ri kala Ida rauh, para janane sane ajerih ngawinang akeh sane nunas karahayuan. Okan raja punika nganikain para janane mangdane ngrereh genah sane becik anggen ngetis. Kruna ngetis punika raris kaangen parinama desa Tista ngetis-ditu , kaambil saking kecap wandannyane inggih punika tis kemanten. Raris genahnyane punika kawastanin Tista kantos mangkin. Parinama puniki ring ilmu linguistik kawastanin parinama mawit saking kapurwan indik genah. Krama desa kantos mangkin kantun percaya indik kapurwan wastan desa puniki. Desa Tista ngancan nglimbak inggih punika madue banjar. Desa Tista madue petang banjar sane nagingin desa puniki. Sane kapertama, inggih punika Dangin Pangkung. Kawastanin asapunika santukan banjar Dangin Pangkung inggih punika banjar kapertama sane wenten ring Desa Tista, genahnyane ring dangin pangkung sane wenten ring desaTista. Desa Tista nglimbak malih, genah punika ring dauh saking pangkung sane wenten i rika. Nika mawinan banjar punika kawastanin banjar Dauh Pangkung. Nenten ja kantos i rika, desa puniki ngancan akeh madue krama, banjar sane kaping tiga kaangen genah krama desa Tista meneng ring sor utawi endepan saking genah banjar sane lianan, nika mawinan banjar punika kawastanin banjar Lebah. Banjar Lebah genahnyane ring delod desa Tista. Sane kaping untat puniki banjar Carik, parinama indik banjar Carik krana banjar puniki genahnyane kalingkerin antuk carik sane wenten ring desa Tista. Banjar carik puniki genahnyane pinih kaja saking desa Tista. Parinama puniki ring ilmu linguistik kawastanin parinama mawit saking genahnyane sane dados ceciren genah ipun, kruna saking wastan punika kantun rajeg nenten mauwah. Inggih asapunika reragragan indik kapurwan desaTista sareng banjar sane wenten ring wewidangan desa Tista. Parinama utawi wastan saking genah kakeniang saking kapurwan utawi carita saking genah i rika. Raris indik kapurwan punika, krama desa Tista cumpu desa punika mawasta desa Tista, sareng banjar sane wenten ring wewidangan desa inggih punika banjar Dangin Pangkung, banjar Dauh Pangkung, banjar Lebah sareng banjar Carik. Titiang polih gatra puniki saking situs resmi sane kadruenang olih Desa Wisata Tista. Lianan punika wenten narawakya sane nuturang carita indik kapurwan desa sareng banjar puniki, ipun saking krama desa Tista ring banjar Carik sane mawasta I Nyoman Juliastra 53 .

In Indonesian