Dauh

  • division of day, 1.5 hrs. long
  • there are 8 dauh from 0600 to 1800 (pisan, ro, tiga, pat, lima, nem, pitu, and kutus)
  • west
Media
dauh
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

dauh jurang
Foreigners (literally, "West of the ravine")

Ri kala suryané engseb ba dauh, tangkah belinè nrugtug cara gentuh di sasih kaulunè, ngruruh pasih pang sida aor macampuh di empugan ombak pesisinè. Inargamayang dèwèk belinè cara bintang anè setata tresna tur satya ngantosang i peteng. Diastu di kénkénè kasaputin gulem, kaampehang angin dingin, beli tetep nelekep anget, magantung di langit pangantungan tresnan Adinè.
[example 1]
No translation exists for this example.

  1. I Gede Nala Antara, 21/08/2017