Literature Belahan Pot Bawah Pisang, Kebanyakan Ngaco Sembahyang

From BASAbaliWiki
20230509T143307086Z681452.png
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMKN 6 Denpasar
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Buka sesenggak , celebingkah bet n biu, gumi linggah ajak liu . Nak mula saja iraga idup di Bali kraman tusing ja tuah m gama Hindu dog n. Anak san magingsir ka Bali masih magenepan agaman , Islam, Kristen, Katolik, Budha. Kanti jangkep Balin ngelah tongos mabakti lima agama. Atep buin, conton kompl ks Puja Mandala ring Nusa Penida.

  Sabilang dauh lima das lemah dugas tiang mara bangun, tusing ja munyin siap g n tiang dingeh. Jeg makalukan munyin adzan masjid saling pasaut. Saat gati anak Islam ngaturang bakti, kanti kesiab-kesiab tiang ningeh geluran to a masjid . Dong k nken kabar krama Balin , kon liunan kraman m gama Hindu? Adi sing ta n asan tiang ningeh munyin Tri Sandhya saling pasaut?

  Eda ja ngaturang Tri Sandhya, anak mabakti ka pura g n misi ngendah. Anak ilu saat sajan ka pura mapusung. Jani jeg suba mal nan, bajang-bajang bokn tuah macaklok baan jepit, di k nk n magambahan. Nyak buin bokn masemir gading, jeg patuh jenengn sekadi bok l ak. Sedeng sibuk mangkun ngleneng lan mamantra, anak iteh nyelek HP, mabalih TikTok, sosm d, sing dadi gigisang. Ngawit kramaning sembah, sabilang ada anak cerik ngeling, solusin tuah baanga HP tek n reraman . Anteng ja ia mecik gam , mabalih YouTube, nanging gudip sajan liman nged nang volume, sing dadi gigisang abedik. Jeg grimutan basang nepukin. Adi k n jadma Hindun mebakti? Tusing k ngerasa elek?

  Pangaptin tiang , yadiapin jamann suba ngancan maju, parisolah antuk ngaturang bakti sampunang ngatr k ka duri. Lan jani malajah nyaga solah, mabakti baan keneh ening tur nirmala, sampunang ng ndah. Y n tusing ngawit saking iraga, ny n buin?

  In Indonesian