mula

mul
  • to plant (Andap) (Verb)
  • indeed; to be in a place as expected; (Andap) (Adverb)
Andap
mula
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Taen ka Denpasar dugas cenik dogen, gah danune nanging nak mula langganan banjir mula.
[example 1]
He had been to Denpasar when he was a child, when his mother took him with her to sell sweet potatoes and salt.

Mula Keto.
[example 2]
An expression meaning "That's the way you do it."

Guna: Ampun sue nyemak e.. gae mamula padi, Pak? Ketut: Tiang (su)ba makelo. Terus tiang magae mula padi.
No translation exists for this example.

Ia mula anak ane tusing bisa ngawales legaan reramane, buka cicinge singal mara dibi belianga sepeda motor saget biin nagih mobil.
[example 3]
He is such a spoiled brat. Like a pampered puppy, his father just bought him a new motorcycle yesterday and now he’s already demanding for a car (used if a person is spoiled by someone else).

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Anak Bali mula lebian aget.

In English:   Balinese people or people are always grateful.

In Indonesian:   Orang atau masyarakat Bali senantiasa bersyukur.

In Balinese:   Om Swastyastu

Inggih wastan tiang Bumi saking Sukawati, lengkapne Ni Kadek Bumi Krismentari akeh sane nenten percaya teken wastan tiange nanging nak mula seken wastan tiange sekadi puniki, baange ajak I bapa pidan pas lekad di gumi sane krisismoneter, dadine Bumi Krismentari.

In English:   Om Swastyastu My name is Bumi from Sukawati, my full name is Ni Kadek Bumi Krismentari.

In Indonesian:   Om Swastyastu

Baik nama saya Bumi dari Sukawati, nama lengkapnya Ni Kadek Bumi Krismentari.

In Balinese:   Yen anake nyambatang mula jaan pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia masih tusing epeh tur sing ngelah sesana.

“Ampura, icang mula balian ane demen mapitulung, kewala benengan janine icang tusing nyidang nulungin cai,” saut I Kedis Cangak.

“Bobab!” saut I Cicing Alas. “Cai pasti nyidang nulungin icang.

In English:  

In Indonesian:   Lolongannya serak dan tambah lemah.

In Balinese:   Nyanan petenge I Cicing Gudig buin ka Pura Dalem, mabakti mapinunas apang buin dadi cicing, buka jati mula.

In English:  

In Indonesian:   Kau kira gampang?” “Sungguh mudah paduka.

In Balinese:   Corona ento mula virus sane ngaenang gumi ne tengkejut krana virus ne enggal menyebar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masekeb di tengah umahe mula ja sumpek kanti ngidaang ngae sirahe pesu uap, nanging daripada iraga ngiah-ngiuh sabilang wai, sing ngidang melali, sing maan ketemu ngajak timpal-tipale, med ngoyong jumah, adenan ngae gegaen ane positif, da pesu ke jalane yen sing ngelah kepentingan, ane tugas sekolahanne numpuk suud ngeluh lan jani gae tugase apang enggal pragat, adenan jani iraga nyalanang kebiasaan idup ane sehat, ingetang nyaga kesehatane apang tusing enggal gelem, de naar dedaaran ane matah-matah, ingetang ngumbah lima yen suud ngisiiang apa-apa, krana ia ngidang menular liwat sentuhan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen orahang sakti, jeg mula saja sakti viruse ene, bisa ngaenang gumine krisis buka kene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saja mula mrana ene ngranang iraga takut, nanging yening iraga nyak nolih lan nyemak sisi ane luunga, pasti iraga tusing mrasa liunan kena dampak jelek (karugian).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patilesang raga beline digumin anak. “Sakewala I Cupak bengkung ngelawan tur tuara ngugu munyin adine. “Adi baas setata, adi mula getap.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Raris Ida Sang Prabhu ngandika, ” Ih memen cening, yen mula saja buka atur men ceninge, lautang kema tunden ia tangkil ka puri apang tawang gelah!” Sesampune wenten renteh wacanan Ida Sang Prabhu,’I Dagang nasi jek ngenggalang ngalih I Cupak teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu buin I Cupak matakon teken adine, “Nyen ane ngae gunung gunungan dini adi?” sambilange maklemir I Grantang nyaurin petakon beline. “Ene tusing ja gunung-gunungan beli, ene mula tuah taine I Benaru beli.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kai teka mai mula nyadia lakar ngalahan iba, tur kai lakar mendak Raden Dewi putran Ida Sang Prabhu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patakone, apake bikas luh-luhe buka keto mula aba-abaan palekadan ?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging da Cening jejeh, reh mula keto pakardin Ida Sang Hyang Widhi lakar matemuang Cening marabi.

In English:  

In Indonesian:   Ketika itu raja minta ampun dan minta supaya jiwanya diselamatkan.

In Balinese:   Mbok Ayuk nlatarang “mékkk, tiang belog mék, tiang belog” masaut lantas mémén tiangé nyengking “nak kénkén nyai yan nak belog kénkén” titiang makeneh-keneh padidian nak nyai mula belog ajum lin cenik mbok, ngrikik titiang kedék mangenehang unduké punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Silih tunggil swadharman anake dadi dosen anak mula ngalih inspirasi tulisan ilmiah.

In English:   One of the obligations of a lecturer is to find inspiration for scientific writing.

In Indonesian:   Salah satu kewajiban sorang dosen memang adalah mencari inspirasi untuk tulisan ilmiah.

In Balinese:   Masekeb di tengah umahe mula ja sumpek kanti ngidaang ngae sirahe pesu uap, nanging daripada iraga ngiah-ngiuh sabilang wai, sing ngidang melali, sing maan ketemu ngajak timpal-tipale, med ngoyong jumah, adenan ngae gegaen ane positif, da pesu ke jalane yen sing ngelah kepentingan, ane tugas sekolahanne numpuk suud ngeluh lan jani gae tugase apang enggal pragat, adenan jani iraga nyalanang kebiasaan idup ane sehat, ingetang nyaga kesehatane apang tusing enggal gelem, de naar dedaaran ane matah-matah, ingetang ngumbah lima yen suud ngisiiang apa-apa, krana ia ngidang menular liwat sentuhan.

In English:  

In Indonesian:   Saat ini ada yang terkenal tapi bukan artis korea, bukan juga youtuber, ia adalah virus.

In Balinese:   Yen orahang sakti, jeg mula saja sakti viruse ene, bisa ngaenang gumine krisis buka kene.

In English:  

In Indonesian:   Tidak hanya masyarakat yang resah akan virus ini, para dokter pun juga sama resah untuk menangani pasien yang terpapar.

In Balinese:   Yén ento mula suba pajalan idup, nu dadi benahin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula seken-seken tenget gering koronane, kaden ja tongos-tongos cara setra gen tenget, virus patuh masi tenget.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di sastrane mula ada kasurat sekalane madasar niskala.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula saja buka anake ngorang, aab jagate buka jani tusing ja keweh iraga mautsaha yen suba ngelah kabisan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keweh mula idupe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring era new normal puniki ngiring sareng-sareng irage megatang tali gek korona puniki, mangde gumi puniki malih mewali sekadi jati mula lan rahayu sareng sami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén énto bakat tuturang sebet pesan kenehé, nanging énto tusing dadi seselin, mula amoné iraga dadi jelema, jele melah suba seken ada.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lega pesan kenehe, gumine suba lakar mawali kadi jati mula diastun wabah koronane enu idup di masyarakat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula saja, Indonesia suba suud kajajah olih Belanda, nanging konden suud kajajah olih virus Covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   yening padange baat sing ngidang tiang ngootang pedidi, ape buin tusing ade anak marengan ngootang, nyungkil tiang padang di pundukane ungkat-ungkit ngangsang pang ngidang je tiang nyuun padange aba ke kubu ne apang maan dogen ngamah sampine, disubane sube mesuun abe tiang ke kubu serasa ngetel yeh peningalan tiange krana baat sajan padange, buin pundukane belig krana suud ujan dibi sanje serad-serod batis tiange mejalan dipundukane, mekeneh tiang pedidi “ hidup mula keras tiang harus semangat, yen sing megae sing ngidang medaar, ape buin alihan-alihan ne keweh care jani”, tingalin tiange sampi ne milu ngeling ngetel yeh mata ne, mirib Ia sedih krana tiang berjuang ngalihang Ia maman.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang mula harus melajah, melajah hidup baru, hidup new normal, karna covide sing kal ilang uli gumine niki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rasayang pejalan hidup jani mula keweh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baca tiang, mula saja krama desane tusing dadi nrima krama tamiu.

In English:   My parents also don't know yet, I'm ashamed, anyway it's just rented land.

In Indonesian:   Orang tuaku juga belum tahu, aku malu, toh juga hanya tanah sewaan.

In Balinese:   Mula sebet pesan keneh tiange yen tuturang ulian panglalah Virus Coronane.

In English:   It's really sad when told about the impact of this corona virus.

In Indonesian:   Kemudian saya diberikan aturan-aturan tentang penanggulangan COVID-19 itu.

In Balinese:   Keneh tiange yen suba masan new normal, suba mabalik buin Ka jati mula, tiang lakar tetep nongos dini, suba kadung demen nongos di padesan, kesiran angine setata ngetisin dewek tiange, keto masih selah ngalih pipis suba tepukin tiang saka bedik, baang kurenan tiange dogen magae di rantauan.

In English:   Especially now that it is approaching normal, my husband has started working again all the time.

In Indonesian:   Nasehat perangkat desa itu benar dan bagus sekali, itu akan saya jalani, agar semua saudara, tetangga, dan seluruh warga desa yang lain bisa selamat dan sehat.

In Balinese:   Ene tanah carik beline ulian ngontrak, uli pidan beli mula ngengkebang, sing taen maorahan teken iluh.

In English:   It's really sad when told about the impact of this corona virus.

In Indonesian:   Kemudian saya diberikan aturan-aturan tentang penanggulangan COVID-19 itu.

In Balinese:   Nanging tiang jani sadar, Widhine mula adil.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto wit mula metunida sang panca dewata.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patut tetep sayage, Era New Normal punika iraga idup tetep wenten COVID ring jagate nanging iraga mresidayang tetep seger oger tur mekarya kadi jati mula.

In English:  

In Indonesian:   Kita harus tetap waspada, di New Normal ini kita akan hidup dengan atau bersama COVID di sekitar kita tapi dengan keadaan kita tetap sehat walafiat dan dapat bekerja seperti semula.

In Balinese:   Yén ento mula suba pajalan idup, nu dadi benahin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula pragat pelih dogénan mula apabuin dadi nak luh to kadi aluh aluh abot.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula pragat pelih dogénan mula apabuin dadi nak luh to kadi aluh aluh abot.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula saja tuni sanjane ada meri mai ngelangi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala Pan Meri setata ngorahang tidong, kerana mula saja merine makejang ento tidong merine Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda takut…, merine bengil ento mula kai ane ngaba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula saja tuni sanjane ada meri mai ngelangi.

In English:  

In Indonesian:   kw....

In Balinese:   Eda takut…, merine bengil ento mula kai ane ngaba.

In English:  

In Indonesian:   setelah itu sosok besar hitam itu berkata lagi

In Balinese:   Sakewala Pan Meri setata ngorahang tidong, kerana mula saja merine makejang ento tidong merine Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:   Peliharalah dengan baik agar bisa menghasilkan, skarang bawa pulang anak bebek ini!"

In Balinese:   Mula saja manusane tusing ngelah pangrasa, tusing bisa ngwales budi.

In English:  

In Indonesian:   Belum terhitung berapa elang yang mati ditembak oleh manusia.

In Balinese:   Kacerita jani cicingne I Celempung suba dadi gelah jro kelian ane mula sugih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging da Cening jejeh, reh mula keto pakardin Ida Sang Hyang Widhi lakar matemuang Cening marabi.

In English:  

In Indonesian:   Ketika itu raja minta ampun dan minta supaya jiwanya diselamatkan.

In Balinese:   Mula saja, pianak icange makadadua gelem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong I Bongol, “Ada meong duur grobage.” “Ulahang meonge, Bongol!” Mendep I Bongol, wireh ia mula tusing ningeh.

In English:  

In Indonesian:   Kalau ada yang mememanggil- manggil selain ibu, jangan dibukakan pintu!"

In Balinese:   Sawireh sesai buka aketo dadi sangkep lantas burone makejang, pamucuk pasangkepane ento tusing ada len mula I Samong, rajan burone.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia mula andel mongkod.

In English:   He’s quite good at climbing.

In Indonesian:   Dia cukup jago memanjat.

In Balinese:   Mula saja cai belog, nyen ane sadia ngatehang cai mulih?

In English:  

In Indonesian:   ha… kau memang bodoh.

In Balinese:   ha…… ha….” I Cetrung kedek nyautin.

“Nah yen mula cai edot ngamah icang, apang cai tusing keweh sawireh awak icange katos.

In English:  

In Indonesian:   Sekarang kau kumangsa,” jawab Cici Padi dengan penuh tawa.

“Baiklah, jika kau ingin memangsaku, agar tak menemui kesulitan karena tubuhku keras, dan agar tubuhku lunak, makanlah aku dari depan,” ungkap Kelabang.

In Balinese:   Cai mula timpal ane sujati, ada ri kala suka muang duka!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, apang tawang nyai, kai mula terehan bojog mawisesa, nyidayang ngabut gunung, Leluhur kaine kakaula baan Betara Rama.

In English:   I am from SD 2 Petiga, I will present a story entitled "I Sangsiah teken I Bojog".

In Indonesian:   Saya dari SD 2 Petiga akan mempersembahkan cerita yang berjudul “I Sangsiah teken I Bojog”.

In Balinese:   Yening sampun pituduh Hyang Widhi sinah iraga sareng sami sida ngamargiang kauripan madampingan sareng virus civid 19 puniki lamakana sami sektor sane wenten ring pemerintah utawi kakuuban jagate sida taler maurip malih sakadi jati mula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mogi-mogi Covid puniki gelis matilar tur prasida mamargi sakadi jati mula.

In English:   That's what causes everything to Lock Down, not to leave the house, not to be stubborn, just stay at home.

In Indonesian:   Saking Sukanya melihat wadah sesajennya bagus kembali, ia lalu mencarikan pelanggan untuk saya.

In Balinese:   Indik punika ten patut, masker N95 mula saja dados melindungi iraga uling virus corona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia mula buron becat malaib.

In English:  

In Indonesian:   Sesungguhnya ia marah mendengar perkataan Kijang yang sombong. “Kupatuk sekali, kau pasti binasa.

In Balinese:   Wake mula ngraja yen ajak macentok malaib.

In English:  

In Indonesian:   Jika kau hebat, ayo ada kekuatan denganku,” kata si Kijang.

In Balinese:   Nanging para Janane setata ngerastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mangda jagat Bali lan sedaging nyane sida nemu rahayu lan degdeg sekadi jati mula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dampak covid 19 mula gede pesan ring pedesaan tusing je berdampak ke pariwisata lan ekonomi kemanten nanging ken alit alit sane wenten ring pedesaan naler berdampak covid 19 sube nguatesin masa masa bahagia mecanda alit alit e ring desa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane sekadi mangkin pariwisata baline meweh keandelang antuk ngewangun perekonomian krama bali duaning, pemerintah kantun meutsaha antuk pencegahan covid-19 taler ngelaksanang vaksinasi mangdane gelis pariwisata baline prasida sekadi sejati mula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mamunyi cara jani mula elah, ningehang orta masih aluh, ningalin orti masih sing ja keweh, ane ngae gae nglebihan bin bedik tuah minehin tuture ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Adane gen layah, mula wayah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kulawarga mula ané utama, kewala liunan anake engsap teken kulawarga ulian ngalih kasugihan.

In English:  

In Indonesian:   Sebelum adanya wabah Virus Corona, tidak sedikit terjadi perselisihan sesama saudara, tetapi akhir-akhir ini karena intensitas pertemuan yang justru menjadi tinggi membuat saudara yang demikian justru semakin dekat.

In Balinese:   Kulawarga mula ané utama, kewala liunan anaké engsap tekén kulawarga ulian ngalih kasugihan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minab gering di gumine jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget teken kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya.

In English:  

In Indonesian:   Sebelum adanya peraturan dari pemerintah untuk tinggal di rumah saja, tidak sedikit orang yang jarang dapat berkumpul dengan keluarganya.

In Balinese:   Dumogi makasami pakewuh ring masa geringe puniki prasida gelis ical mangda perekonomian Bali gelis mawali sakadi jati mula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Niki mula conto sane sepele nanging ring conto puniki iraga uning yening dados manusa khususnyane anak luh patut lebih peka terhadap informasi sane beredar, walaupun nika hal cenik tetep iraga nenten dados enggal percaya sadurung iraga uning kebenarane.

In English:  

In Indonesian:   Memang ini contoh yang sangat sepele tetapi dari ini Kita bisa belajar bahwa sebagai manusia khususnya perempuan harus lebih peka terhadap informasi yang beredar walaupun hanya hal kecil tetap kita tidak boleh langsung mempercayainya.

In Balinese:   Paling siduri, ia nyaplok rajan godoganne sambilanga ngomong, “Ane belog mula tetadan ane ririh.”

In English:  

In Indonesian:   Terakhir ia mencaplok Raja Kodok, seraya berkata, “Yang bodoh pasti menjadi korban kecerdikan.”

In Balinese:   Buung nglawar Penyu, payu ngelah timbungan Lutung.”

I Lutung lantas masaut. “Inggih Gurun Iluh, ebén tiangé mula jaen.

In English:  

In Indonesian:   Rasain lu, emang enak dikerangkeng!”

Selesai menggiling bumbu, Luh Ayu Manik bergegas menuju jeruji besi.

In Balinese:   Sembiran, sinarengan sareng akudang desa ring wewengkon lereng Denbukit, inggih punika desa-desa purwa sane kasengguh desa Bali Mula utawi Bali Aga.

In English:   The month of Kalima is believed to be the beginning of unfortunate sasih (months).

In Indonesian:   Pada saat itu, warga berkumpul di depan Pura Puseh dengan membawa tongkat bambu yang ujungnya dihias dengan janur.

In Balinese:   Mula seken-seken tenget gering koronane, kaden ja tongos-tongos cara setra gen tenget, virus patuh masi tenget.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén énto bakat tuturang sebet pesan kenehé, nanging énto tusing dadi seselin, mula amoné iraga dadi jelema, jele melah suba seken ada.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén énto bakat tuturang sebet pesan kenehé, nanging énto tusing dadi seselin, mula amoné iraga dadi jelema, jele melah suba seken ada.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida anak mula maraga mawisesa, maraga sakti, sakedap dini sakedap ditu, cara angin tuara ngenah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula saja, tiang anak desa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen i dewek dadi nak muani bajang, kenken ya demene.” Mare ia suud ngrengkeng keto, lantas teka anak luh, kene abetne teken Ni Daha Tua, “Nyai Daha Tua, eda nyai ngrengkeng, ngorahang Widine mabaat-baatan mapaica, anak mula asah antuk Ida.

In English:   If you want to be a young healthy man, then it shall be granted.” that’s what that elderly woman said, and vanished.

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening jagate sampun mawali kadi jati mula, kaptiang mangda camping ring negeri di atas awan puniki prasida nudut kahyun wisatawan dura negara sakadi dumun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   [BA] Krama Bali manut sejarahne kabantih antuk kalih soroh, inggih punika “Bali Mula” (utawi “Bali Aga”) lan “Bali Majapahit”.

In English:   At the end of the 13th century, Bali was ruled by a pair of twin male and female kings, namely Masula and Masuli.

In Indonesian:   Pada abad itu, pusat pemerintahan (dan spiritual) Bali berada di Kintamani (bukan Besakih).
[[Word example text ban::[BA] Krama Bali manut sejarahne kabantih antuk kalih soroh, inggih punika “Bali Mula” (utawi “Bali Aga”) lan “Bali Majapahit”.| ]]

In Balinese:   Kak mula top!”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija ada unduk kedis cangak vegetarian, mula ebe mamahan kaine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh idup ebene mula di yehe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngejalanin utsaha mula ada untung rugi, keto mase petani wenten untung rugine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula sing tawang tekane pidan Matilarne buin pidan?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Paketel-tel yeh peningalane ulung

Ngarasayang idupe buka kakene Bayane tusing ngidang ban narka Lacure teka nibenin buka ne jani Ngangah rasa tangkahe benyah Virus coronane teka ngubek gumi Ngarebeda iriki ring umate sami Bingung, sebet kenehe maadukan Sami jatmane duka mondong lara Tusing pesan bani kija-kija Sami nuutin pituduh Guru Wisesa Ngoyong jumah mangda mayasa Nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa Dumogi ja, virus coronane gelis ical Wusan ngawinang sengsara

Mangda mewali ring jati mula

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa mula tusing suud-suud?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mogi jagate gelis mewali jati mula,

Setata pirengang baos guru wisesa, Apang tusing nemu sengkala, Ulian tambet titiange dadi jatma,

Titiang wantah nunas Sinampura.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lelingsire narka nganti bikas ala manusane sida masalin jalan mula

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali sane kasumbung sida mulih kadi mula

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kapertama, wantah wanten paragan Bhatara miwah Bhatari (Siwa miwah Saktinida, inggih punika Uma wyakti Parwati) pinaka kalih unteng bayu sane pinih mula.

In English:   Lord Shiva then came down to earth as Bhatara Kala (Bhairawa) because he was attracted by the power of Bhatari Durga's vision.

In Indonesian:   Brahmana, Bhujangga dan Rsi diberi tugas oleh Bhatara Kala menghaturkan sesaji kepada dirinya dan Bhatari Durga dan meruwat sepuluh jenis kekotoran (manusia).

In Balinese:   Gelisin ngemecikin malih kadi jati mula.

In English:  

In Indonesian:   Cepatlah sembuh bumiku

Cepatlah membaik

Selamat malam.

In Balinese:   Duaning kadi asapunika dadosné pangaptin iraga sareng sami dumogi pandemi(grubug) virus corona puniki gelis ical mangda prasida para sisiané nyarengin paplajahan sekadi jati mula.

. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  1. jegfotogen #bersamalawancorona #staysafe

    In English:  

    In Indonesian:  

In Balinese:   Domogi jagat Bali lan jagat Indonesia mangde sida nemu rahayu sekadi jati mula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di sastrane mula ada kasurat sekalane madasar niskala.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula dasar lekad lan idup di desa uli cenik nyemak gae ngarit sabilang wai.

In English:  

In Indonesian:  
  1. dari kolom ‘Bungklang Bungkling’, ‘Kota’, di harian Bali Post, Minggu, 17 April 2011, oleh I Wayan Juniartha. Diterjemahkan oleh Putu Semiada.
  2. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010
  3. Fred Eiseman