In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

Improving the Local Economy through Camping Business in Kintamani

Camping di Kintamani.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Wayan Antari
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  MITAYANI

  27 months ago
  Votes 0++

  Om Swastyastu. Mantap pisan niki ton, yening manut penampen titiang niki silih sinunggil tata cara ngawaliang ekonomi krama baline. Yening cingakin mangkin, sampun akeh krama baline puniki baosang titiang demen malancaran sekate wenten covid, napi malih mresidayang camping sareng keluarga. Kawentenan covid puniki mula jakti nyatuang keluarga, umpami dugase pidan tusing san polih libur megae ulian liu wisatawan dura negarane ke bali "jeg sepanan ngeladenin", jani awuku tuah ping 2 magae. Ento suba ane ngranayang anake demen sajan meluangkan waktu untuk keluarga ring situasi buka kene, wireh toden taen karasayang olih sajebang krama bali ring warsane sane sampun lintang. Dumogi Krama Baline satata madue usaha-usaha sane prasida ngawaliang ekonomine puniki. Salam Rahayu....

  Suksma
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Ri kala masa pandemi COVID-19, kawentenan pariwisata Bali kabaos loyo. Puniki sangkaning kawentenan pariwisata saking dumun bergantung sareng kunjungan wisatawan dura negara. Ri sampune jagate ngwatesin kunjungan masyarakat saking dura negara mangda prasida ngwatesin panglimbak lalahan virus coronane, nadak ngawinang genah-genah wisata sepi, akeh sane ngemasin tutup, miwah akeh kramane sane kicalan pakaryan duaning keni PHK.

  Sakewanten, mangkin krama Baline sampun pada wikan ngrereh peluang usaha anyar sane nenten lempas saking bisnis pariwisata. Pariwisata Bali nenten wantah terpaku sareng jinah dolar sane kabakta olih tourist saking dura negara, nanging mangkin wisatawan lokal Bali taler prasida nyarengin nongkrak kawentenan wisata ring Bali. Sakadi sane wenten ring makudang-kudang genah camping ring Kintamani. Sasukat jagate ngranjing ring masa New Normal, sampun sayan akeh krama Baline sane ngrereh genah-genah masliahan, sakadi camping ring Kintamani puniki. Wewidangan Kintamani sampun kasub saking dumun antuk kaluihan Gunung miwah Danu Bature. Sami pada angob, napi malih yening polih nyingakin Sang Suryane kala endang katimpalin antuk ambune, kadirasa sang sane ngatonang matinggah ring duur ambune. Punika sane ngawinang sang sane ngatonang nenten pacang wadih-wadih nyingakin kaluihan jagat sane kabaos negeri di atas awan puniki.

  Kawentenan wisata camping puniki kaaptiang prasida ngwantu perekonomian krama Bali, pamekas majeng ring sang sane madue genah-genah camping. Asapunika taler sang sane madue usaha nyewaang sarana camping miwah dagang-dagang sane nampek sareng genah-genah camping puniki mangda taler ngrasaang iusan saking wisata lokal puniki. Yening jagate sampun mawali kadi jati mula, kaptiang mangda camping ring negeri di atas awan puniki prasida nudut kahyun wisatawan dura negara sakadi dumun. Napi malih, yening Pemerintah prasida taler nukung kawentenan wisata lokal puniki pastika perekonomian ring Bali prasida sayan nincap.

  Sang Surya endag ngicenin galang

  Kasanggra suaran siap muani

  Yening meled ngrereh liang

  Ngiring camping ring Kintamani

  Pariwisata Mawali, Ekonomi Makenyir

  In Indonesian