Caption - Aget Yadiapin Corona - I Wayan Karyasa

F01A4BF0-F69A-45F8-ACE0-946E953CB863.jpeg
Title
Caption - Aget Yadiapin Corona - I Wayan Karyasa
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Anak Bali mula lebian aget. Yadiapin lara enu masi aget. Amonto ke Virus Coronane ngawinang anake liunan lara, nanging tiang enu ngidang nyambatang aget. Aget dikenene tiang ngidang nulungin kurenan majaitan. Aget dikenene tiang ngidang mapunduh ajak nyama. Yan sing ulian Corona, mirib suba dija maungkulan maburuh. Yan sing ulian Corona, mirib tusing taen tiang ngasanin ngelung semat nulungin kurenane ane sarahina majaitan. Gumanti jejaitan ene ane pinaka yadnyan kurenane ngaptiang tiang apang satata seger tur ngidang mulih ngaba bekel lebihan. Mogi ulian kletikan semate tyg mapinunas apang virus Coronane enggal matilar, apang lebian buin aget tiange.

   In Indonesian