Amonto

From BASAbaliWiki
hemoenÓo
Root
Other forms of "amun"
Definitions
  • much as that as big as that en
  • sebanyak itu; segitu id
  • demikian id
Translation in English
much as that as big as that
Translation in Indonesian
sebanyak itu; segitu
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
amonto
Andap
amonto
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Amongkén ja liangé, amonto masih sebetné.
English
No matter how much your happiness, so as much as the sadness.
Indonesian
Seberapa pun kebahagiaan, demikian juga kesedihan.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Amonto ke Virus Coronane ngawinang anake liunan lara, nanging tiang enu ngidang nyambatang aget.
English
No matter how big the misery is caused by the Corona virus, I am still grateful.
Indonesian
Sebesar apapun kesengsaraan yang disebabkan oleh virus Corona, saya tetap bersyukur.
Covid Aget Yadiapin Corona - I Wayan Karyasa
Balinese
Nah tuah amonto malu perkenalanne.
English
Many people do not believe my name, but it's truly my name, given by my father when i was born into the earth that is in a financial crisis, therefore the Bumi Krismentari.
Indonesian
Banyak yang tidak percaya dengan nama saya, tapi memang seperti inilah nama saya, diberikan oleh Bapak dulu saat lahir ke bumi yang sedang krisis moneter oleh karena itu bumi krismentari.
Covid Aluh Keweh Tatkala Pandemi-Ni Kadek Bumi Krismentari
Balinese
Matur lantas I Kedis Nuri, “Sumangkane puniki umpamiang tiang anak istri, batun ipun punika okan anake istri punika.”

Mara amonto atur I Kedis Nurine ngandika Anake Agung, “Nah terusang jani lantas tuturang!”

“Wenten Anak Agung madue rabi dadua.
English
-
Indonesian
Begitu kata Si Burung Nuri.

“Baiklah Tuanku Raja, Ini ada dua buah semangka silahkan ditebak, masing-masing bijinya ada berapa?” Sang Raja berkata,”Yang kecilan ini berbiji seratus, yang besaran barbiji dua ratus.”

Si Burung Nuri berkata, “Tidak ada Tuanku Raja, semangka yang kecilan ini bijinya dua, dan yang berasan tanpa biji.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Tuah amonto manusa ne nawang, wantah kajelekan dogen setata merasa paling beneh.
English
-
Indonesian
Hanya segitu manusia yang tau, cuma kejelekannya saja tetapi merasa paling benar.
VisualArt Ari Sudarmini
Balinese
Tuah amonto manusa ne nawang, wantah kajelekan dogen setata merasa paling beneh.
English
-
Indonesian
Hanya segitu manusia yang tau, cuma kejelekannya saja tetapi merasa paling benar.
VisualArt Angkara Murka
Balinese
Amonto gen bisan tyng pk kelungkung semare pura kiranglangkung nunas ampura🙏
English
-
Indonesian
-
Government Bali bebas korup
Balinese
Amonto gen bisan tyng pk kelungkung semare pura kiranglangkung nunas ampura🙏
English
-
Indonesian
-
Government Bebas korup
Balinese
isu ne patut kauratian olih calon pimpin unduk kenken caranne nepasin bully ane ade di indonesia.Dumogi isu bullyng ene bisa kakepasin tuur tusing ade buin kakumpur wekas tuah amonto ane bisa sobiaah an tiyang durus tampenin.
English
-
Indonesian
-
Government Bully Ring Bali
Balinese
Amonto I Grantang ngomong teken bapane laut majalan makaad uli jumah.
English
-
Indonesian
Namun jika tombaknya jatuh ke arah selatan, itu pertanda bahwa saya kalah. "Setelah berpesan kepada kakaknya, kemudian I Grantang turun ke goa itu.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Nah amonto sube tiang nyeritaang unduk tiang sane tusing bisa medaang kēn berita hoax kēn berita fakta.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Masa pandemi
Balinese
Sing pesan iba ngelah jengah, yan amonto awak ibane gede siteng, tanduk ibane lanying nyapnyap.” I Sampi masaut alon, “Ih Macan, eda iba bani langah masuang munyi.
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Ulam agung tusing ja nyengkalen nanging ulame masuara sekadi manusa. “Ih cai Congeh, dibi sanja amonto gelah suba maang cai piteket, nanging cai tusing masih ngerti apa isin pitekete totonan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Congeh Kacunduk Ratun Segara
Balinese
Yen suba mobot rabin Ceninge, sinah Cening lakar buin magoba manusa.” Amonto kone raose ane pirenga teken Ida Mantri Daha, lantas ida mantuk.
English
-
Indonesian
Oleh karena itu, Raden Mantri melepas tali pengikat raja beserta rakyatnya.
Folktale I Dempu Awang
Balinese
Nah, amonto bapa mituturin cening, dumadak Ida Sang Hyang Widhi Wasa sweca mapica karahayuan tekening cening muah bapa”.
English
-
Indonesian
Baiklah, demikian ayah memberi tahukan kamu, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) memberikan anugerahNya kepada kamu dan ayah".
Folktale I Durma
Balinese
Cit tah kung Klabangapit….” Mara amonto, jeg suba nengeng celeng gede, macaling, bulune jering, tur ngelumbih punyan nyuh.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Gringsing Teken Ni Ranjani
Balinese
Melahang dogen ngaba, lekadne durinan, da nyai ngencereweanga, manian lamun suba bisa ia nakonang bapa, patujuhin ngalih ira tanggun langite barak kangin!” Mara amonto maan di pangipian, lantas ia ngendusin.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Melahang dogen ngaba, lekadne durinan, da nyai ngencereweanga, manian lamun suba bisa ia nakonang bapa, patujuhin ngalih ira tanggun langite barak kangin!” Mara amonto maan di pangipian, lantas ia ngendusin.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Nah amonto malu semeton, sesai yen uyak macet kedidian ngoceh, jani jeg rahayu gen tunas!
English
-
Indonesian
-
Literature Bertembokan Motor
Balinese
Nenten suud amonto dogen, sabilang rahina tumpek, sisyane masi tundena ngangge baju adat ka sekolah.
English
-
Indonesian
-
Literature Jangan Terlalu Sering
Balinese
Semeton Bali ajak mekejang suud suba amonto galak di kandang pedidi, jani suba galah nindihin Bali, ane ngelah budaya, adat-istiadat, seni, dresta Bali ane paling luhur, jalan ento lestariang, apang tusing dadi kerana mani puan.
English
-
Indonesian
Harapannya untuk pemerintah, agar benar-benar berani memperingatkan kepada seluruh msyarakat, kalau salah, salahkan.
Literature Jangan galak di kandang sendiri
Balinese
Bali kèto anakè ngorahang, mara amonto dogèn suba masrieng bulun kalongè.
English
-
Indonesian
-
Literature Nyepi Caka 1942 Pinaka Srana Nangluk Mrana
Balinese
Amonto uli tiang, dumugi kapireng olih ida dane pamerintah.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemerintah Harus Mengajarkan Masyarakat Menolak Hoask Tentang COVID-19
Balinese
Anak cenik umur amonto baang hp deen be degeng langsung tiba-tiba nyak engsap jak alam sekitar.
English
-
Indonesian
-
Literature Pengaruh HP
Balinese
Amonto gen, masa tusing bisa, kone dueg!
English
-
Indonesian
-
Literature Sing Pati Belog Unduk Disabilitas
Balinese
Semenge dinane jani patuh dogen rasayang tiang, tusing ade ane demenin tiang, sewai-wai tuah amonto dogen, mirib gumine tusing mejalan ulian pandemine .
English
-
Indonesian
-
Literature Sundih Kahuripan Ring Tengahing Sasab Merana COVID-19
Balinese
nah amonto gen gagasan rage, semoga diterima.
English
-
Indonesian
-
Literature jadwal pembuangan sampah organik lan anorganik
Balinese
Di subanne teked di puri, ngandika Ida Betara teken I Naga, “Ye Cai Naga Kiles, apa tunas cai mai?” Matur I Naga Kiles, “Inggih Paduka Betara, yening Paduka Betara sueca, titiang mapinunas mangda titiang marupa manusa bagus.” Tuah amonto pinunas I Nagane, ngandika Ida Betara Guru, “Nah keto ja pinunas caine, nira ngisinin.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Kiles
Balinese
Nah, amonto manira ngemang cening jalan, lautang laksanayang!” Ri sampun sayemwarane kasobiahang ka dura negari, akeh semeton puri ngrauhin santukan meled nyarengin sayemwarane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Sakti
Balinese
Tuah amonto tiang nyidang nuturang unduk tiange jani ulian uyak corona.
English
-
Indonesian
-
Covid Nandurin Karang Awak muah Karang Tegalan (Ida Ayu Made Yulia Rastuti)
Balinese
Nah amonto malu pengaptin tiyang ke calon pemimpin ane terpilih 2024 ngabihing isu bully ene yen dadi ngae kebijakan baru ane seken-seken tegas tur nguwantu apang tusing ade kasus bully di sekolah.
English
-
Indonesian
-
Government Nepasin Bully di Sekolah
Balinese
Ajin amonto sampine sinah baat pisan, tegen jelema dasa diri ulesne mara matingtingan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pangangon Sampi
Balinese
Baas amonto geden caine buina siteng, dadi bisa ngeling sleguk-sleguk?
English
-
Indonesian
Sekarang I Sampi patut menjadi mangsa Sang Raja Sangmong.
Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
Balinese
Nggih amonto gen saran tityng, Suksma.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet lonjakan sampah plastik rikala hari suci di bali.
Balinese
Kacrita jani petengé, mara I Raréangon pules, ia ngipi katurunan Betara. "Cai Raréangon, da cai sedih, né rurungé ngaja kanginang tuut, jeg tepuk I Lubangkuri!" Tuah amonto pangandikan Betarané lantas ida malesat ngawang-awang di ambara.
English
-
Indonesian
-
Folktale Rareangon
Balinese
Mirib ulian jam amonto suba bek pasliweran trek, bis, mobil lan onda.
English
-
Indonesian
-
Literature Kenapa Bisa Udaranya Tercemar?
Balinese
Nggih amonto gen malu ton, astungkara kayangne ento iraga maan pemimpin sane melah, suksma.
English
-
Indonesian
-
Literature Harapan Untuk Seorang Pemimpin
Balinese
Nah amonto den sane kabaosang tiang, yen ade ne pelih tiang nunas sinampura antuk sapangiwang tiang nggih, puputang titiang antuk Parama Santih.
English
-
Indonesian
-
Literature Yang penting berbuat dan berkarya yang baik