Literature Sundih Kahuripan Ring Tengahing Sasab Merana COVID-19

From BASAbaliWiki
200401-183533.png
Title (Other local language)
Photograph by
Nyoman Suandewi
Author(s)
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Dusun Waru,Desa Gesing,kec.Banjar,kab.Buleleng,Bali.
   Event
   Related scholarly work
   Reference


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   Description


   In English

   In Balinese

   Sundih Kahuripan Ring Tengahing Sasab Merana COVID-19 Olih: Nyoman Suandewi

   Suba makelo gumine grubug ulian COVID-19. COVID-19 ento sing je len tuah virus ane ngaenang gumine gerit buka jani, makejang sembakone pade menek, COVID-19 ngaenang makejang peken, sekolah,miwah tongos wisatane matutup, torise ane biasane sliwar-sliwer jani suba magedi ulian pandemine. Pandemine ene ngaenang gumine grubug. Makejang anake jani ngoyong jumah, keto masih tiang,kadirasa nasak awak tiange ulian masekeb di jumah. Yen sing melajah gegaene tuah ngaritang kambing dogen. Mekite tiang masuk nanging nyen lakar ngajahin, mekejang sekolahe metutup, sepi gumine jani ulian COVID-19. Apa buin yening peteng engsek keneh tiange sebilang ningehang berita di radio, ngancan makelo ngancan liu anake sane positif corona,ento ngaenang tiang jejeh yening pesu. Jani di desan tiange sampun wenten awig-awig, yening pesu iraga wajib nganggon masker apang tusing tertular, yadiastun sengal-sengal angkihane ulian memaskeran. Virus Coronane ene ngaenang tiang setate bengong sebilang wai, yening kekeneh baan tiang, ngancan wai ngancan malaib cita-cita tiange dados Dosen, krana sawai-wai tuah ngoyong jumah tusing nawang melajah pragat bintit ngaritang kambing. Ane kenehang jani tuah abesik kenken nasib tiange dadi murid yening kene dogenan, ulangan semester suba paek nanging tiang nu masih ngoyong dogen. Dikenkene iseng tiang mukak buku lakar malajah nanging ngenggalang kiap tiange pesu, len rasayang tiang rikala malajah di sekolah ngajak timpal-timpal tiange. Apa buin dugase tiang bangun kepupungan ngorahang teken I meme lakar majalan masuk, makejang nyama tiange nyuryakin, mirib ulian edot tiange bes keliwat lakar masekolah. Semenge dinane jani patuh dogen rasayang tiang, tusing ade ane demenin tiang, sewai-wai tuah amonto dogen, mirib gumine tusing mejalan ulian pandemine . Inguh .tuah ento ane rasayang tiang jani. Mekite pesu nanging takut teken pecalange, yen iraga lewat ngawag-ngawag sinah suba lakar masemprot. Kije jani laku tiang anggon ngilangang inguh bayune. Di pasihe masih sepi, ane ade tuah munyin ombak ngedablur, kadirasa neked be di pasihe takut pesu ulian pandemine. Iseng tiang nyemak caluk lakar nelokin I Toris, I Toris sing je len tuah kambing tiange ane muani, sangkal kaadanin I Toris krana ia mabulu gading. Dugase ento I Toris sedeng itehe nginyukang padang, kinyukan I Torise kalis pesan miriban ia tusing nawang kenken gumine jani. Inget tiang dugase tiang nu di SMA N Bali Mandara, ditu tiang satate macande sareng timpal-timpal tiange, melajah sambilang makedekan di arep kelase, apa buin yening sanje tiang sareng timpal tiange pasti lakar mebalih sunset ditu di bucu kelod sekolahe. Dikenkene mapunduh negak di taman sekolahe sambilang macande saling kedekin, nau rasayang tiang bareng-bareng ngajak timpal-timpal tiange. Hah ..nguda kene layu idup tiange jani, pragat sepi tusing taen nawang makedekan, Tusing karasa matan aine suba enceb Adeng-adeng tiang bangun laut majalan mulih sawireh gumine suba sanje. Rikala peteng klisah-klisah tiang di balene, makite sirep nanging yen kidemang ilang kiap tiange. Tepuk tiang buku majejer di duur mejane nagging tusing pesan ade keneh tiange lakar nyemak apa buin lakar melajahin. Makejang gaene boya rasayang tiang. Suba kudang bulan kaden tiang ngoyong jumah, ngantiang COVID-19 apang magedi. Krasak-krisik tiang pedidian. Makelo-kelo nyriep tiang ngrimik nyogjog ipian. Dumogi iraga ajak makejang setata polih kerahayuan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, tetep makenyem nyalanang gegaen di jumah astungkara pandemi puniki gelis mewali.

   In Indonesian


   Language: Template:Int:

   test1

   Language: Buginese

   test2