UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Dogenan

From BASAbaliWiki


edoegnn/.
dogenan
Root
Other forms of "Dogen"
Definitions
  • only; merely en
  • saja; melulu id
Translation in English
only; merely
Translation in Indonesian
saja; melulu
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
Dogenan
Andap
Dogenan
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Disubane malipetan uli peken lan lakar majalan mulih, ditu buin Luh Ayu Manik lan Putu Nita nepukin I Wayan lan I Made ngentungang luu plastik lan gabus. Ane jani tusing ja abedik nanging luune ane kutanga ke tlabahe liu sajan kanti kajanga nganggo montor palungan. Ane jani tepukina teken Luh Ayu Manik, luu plastike tusing ja tuah sisan ngae ogoh-ogoh dogenan. Nanging, luune ane kutanga ditu suba magenepan, luire botol plastik, kaleng, lan sisan plastik laad dedaaran. Empet kanti pajalan yéh tlabahé, ulian luuné nugdug di tlabahé. Meliah yéh tlabahé kanti ka sisin margané.
English
After leaving the market and on their way home, Luh Ayu Manik and Putu Nita saw I Wayan and I Made disposing of plastic and foam. However, this time it was not a small amount but rather a large amount such that they had to use a trailer. And it was not only leftovers from the ogoh-ogoh that were being thrown away but all sorts of rubbish like plastic bottles, cans, and food wrappers made of plastic. As a result, the river became blocked because of the rubbish piled up in it and the river overflowed onto the edge of the road.
Indonesian
Sekembali dari pasar dan akan berjalan pulang, kembali Luh Ayu Manik dan Putu Nita melihat I Wayan dan I Made membuang sampah plastik dan gabus. Kali ini sampah plastik yang dibuang ke sungai tidak sedikit, tetapi banyak sekali sehingga mereka sampai menggunakan mobil bergerobak. Sekarang tidak hanya sisa bahan ogoh-ogoh saja, tetapi juga berbagai jenis sampah, seperti botol plastik, kaleng, dan sisa plastik pembungkus makanan. Akibatnya aliran air sungai terhambat, karena sampah bertumpuk-tumpuk di sungai. Air sungai pun meluap hingga ke tepi jalan.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
I Nyoman jater matakon, “Blenjo, to apa dogenan garap Nyai jumah uli semengan?”

Masaut I Blenjo, “Ento gegaen icange makepedan uli semengan icang ngalih bunga nglantas icang ngae gegempolan anggon icang mayasin tendas kebone, ne mara sih icang maan ngencegang jit.” Masaut jani I Nyoman Jater, “To awake nunden ngaenang basa gede, tidik payas gede gaenang tendas celenge?”

Masaut I Blenjo, “Nah, amen keto icang ya pelih salah dingehan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Beno
Balinese
Tusing ja salah tampi dogenan kala ada nalih demen ngimbuhin tutur nanging tetep tusing ngidaang ngundukang omongan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Dedoyan Nglebihin Tutur Boya Bekel Palekadan
Balinese
Lenan teken ento Manusa Baline engsap nyuluhin dewek, tuah marasa di benehe dogenan.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Mangkin iraga patut ngrereh ide mangda prasida nguripang malih perekonomian ring Bali lan mangda mrasidayang ngrereh pangupajiwa boya ja ngandelang pamrentahe dogenan.
English
-
Indonesian
-
Literature Hobi Menghasilkan Uang
Balinese
Ojoga kone tebane ane bet misi padang dogenan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Langgana
Balinese
Ane nambah ngae heran, kije deen ajak gendingane jeg lagu K-pop deen, sabilang wai gendingne sarangeo sarangeo dogenan, tong… taen je inget teken gending bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Gila Karena K-pop
Balinese
Nah jani solusi ne iraga ajak mekejang harus sadar teken gencar ne era globalisasi puniki, apang iraga ingat teken meca buku, krana ilmu punika wenten ring buku, de kanti mani krana iraga males maca buku tusing nawang apa jeg jadi penonton dogenan dadine.
English
-
Indonesian
-
Literature Jendela Dunia
Balinese
Yen terus keto dogenan, mekelo-mekelo iraga bisa ngengsapang suksman hari raya Nyepi muah ngajiang tradisi iraga.
English
-
Indonesian
Bukan cuma jalan-jalan, tapi sampai ada yang membuat perkumpulan di tengah jalan.
Literature Katanya Nyepi, Kok Jalan-Jalan?
Balinese
Pemerintah tusing ja ngoyong dogenan ningalin krama Baline kena virus corona.
English
-
Indonesian
Sebelum adanya peraturan dari pemerintah untuk tinggal di rumah saja, tidak sedikit orang yang jarang dapat berkumpul dengan keluarganya.
Literature Kulawarga Mapupul Ulian Corona
Balinese
Tiang marasa pocol yen katemu lamun keto, tusing maan ngorta sawireh makejang pepesan nolih HP dogenan.
English
-
Indonesian
-
Literature MELESTARIKAN PERMAINAN TRADISONAL BALI
Balinese
Enu dogenan tiang tepukin gegandong ring jalan desa miwah ring mall-mall kota ring jembrana.
English
-
Indonesian
-
Literature Orang Pengemis
Balinese
Mangkin iraga patut ngrereh ide mangda prasida nguripang malih perekonomian ring Bali lan mangda mrasidayang ngrereh pangupajiwa boya ja ngandelang pamrentahe dogenan.
English
-
Indonesian
-
Literature Pariwisata dan ekonomi bali
Balinese
Lenan teken ento Manusa Baline engsap nyuluhin dewek, tuah marasa di benehe dogenan.
English
-
Indonesian
Misalnya saja menyemprot disinfektan ke aspal dan juga semak belukar.
Literature Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Tusing ja di China dogenan, ane jani viruse ene suba malali ngiterin gumi, negara-negarane ane ada di gumine makejang suba kena, keto masi di Indonesia.
English
-
Indonesian
Tidak hanya di Cina, hingga saat ini virus ini semakin meluas hampir ke seluruh negara di dunia, demikian pula yang terjadi di Indonesia.
Literature Suksma Corona! Ulian Corona TIang Payu Mokohan
Balinese
Ane kenehang jani tuah abesik kenken nasib tiange dadi murid yening kene dogenan, ulangan semester suba paek nanging tiang nu masih ngoyong dogen.
English
-
Indonesian
-
Literature Sundih Kahuripan Ring Tengahing Sasab Merana COVID-19
Balinese
OM SWASTYASTU Selantang warsa 2020 lan 2021 gering agung covid-19 tusing masih embas ring jagat perthiwi, masyarakat ane tusing sida naanang efek samping sakitne gering agung covid-19 merase suba kenyel, tusing ulian penyakitne dogenan, nanging kenyel masih nuutin arahan pemerintah.
English
-
Indonesian
-
Literature TAKSU TIRTA DAN ORGANISASI
Balinese
Kadi rasa ane daara padidi dogenan suba kuangan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
Balinese
Raksasa dogen nyak nyaga negaranne, i raga dadi manusa seken lakar masare dogenan?
English
-
Indonesian
Raksasa saja mau menjaga negaranya, kita sebagai manusia apa mau tidur saja ?
VisualArt Nulad Laksanan Kumbakarna
Balinese
Dong perirang cai dadi anak muani, aidupan ngamah dakin liman pianak somah dogenan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pan Brengkak
Balinese
Tusing di Bali dogenan
English
-
Indonesian
-
Covid Gering Nyaluk Makuta I Putu Suwèka Oka Sugiharta
Balinese
Dadi pemimpin sampun sepatutne ningehang suaran rakyat, eda dadi pemimpin demen nyengkalen dogenan kanti ane betenan glalang gliling aduh aduh mekelo-kelo jeg uwug gumine.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Sang Kaliyuga: Kali Citta Pralaya Perlambang Kalobaan
Balinese
Ingetang semeton ngutang luu to di tongosne semeton nah, apang sing sampah dogen dadi masalah di gumine apalagi sampah plastik ani sube pasti keweh dimusnahkan, ajak melajah uli jani pebedikin nganggo plastik, jaman nak be modern be ade tas anggo wadah blanjaan, bule ne dogen sg ngangguang plastik, masak irage lakar terus - terusan nganggo plastik kalah - kalahang bule dogenan, ihh kimud bane.
English
-
Indonesian
-
Literature Pahlawan Sampah di Bali
Balinese
Di sela-sela tongos tiang sing sengaja nepukin bule jegeg pisan, ditu tiang sapane ajak bule ento nganggen bahasa asing, ditu tiang bisane kipak-kipek dogenan, ditu tiang makeneh ape kaden orahange, disubane kal majalan mulih tiang marasa elek pisan sing bisa bahasa asing, apa buin disapa anak jegeg.
English
-
Indonesian
-
Literature Perlu mempelajari bahasa asing

Property "Balinese word" (as page type) with input value "edoegnn/." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.