Literature MELESTARIKAN PERMAINAN TRADISONAL BALI

From BASAbaliWiki
20230509T072626801Z783192.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMKN 3 Tabanan
Category
High School
Reference for photograph
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmentarigroups.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2Fpermainan-curik-curik-2.png&tbnid=IJM5Iwesk0mMVM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmentarigroups.com%2Fblog%2Fpermainan-curak-curik%2F&docid=mql9ka0NUF4baM&w=653&h=385&hl=in-ID&source=sh%2Fx%2Fim
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Ni Made Ayu Yuda Arini

  14 months ago
  Votes 0++
  Becik nikiūüĎć
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  ‚Ź§

  In Balinese

  Dugase tengah wengi, tiang enten ulian marasa awake dingin pesan. Ujane tusing rerenan uli semengan. Mula ja umah tiange di pegunungan, ujane suba cara malangganan. Tiang dadi kabayang-bayang dugase enu cerik. Yadiastun tanahe enu benyek ulian ujan, tiang ngajak timpal-timpale ka tegalan. Ditu iraga maplalianan, sakadi curak- curik engkeb-engkeban muah magoak-goakan. Tusing ja maplalian dogen, iraga masih inget nulungin meme ngalap cengkeh muah kopi. Yen jani kenken, apake enu ada cerik-cerike demen maplalianan tradisional sakadi magoak-goakan? Jani teknologine suba ngancan canggih, cerik-cerike suba dueg maplalian nganggon HP. Di Hpne ada makudang-kudang game muah sosial media. Makejang bisa kagaenin uli HPne sakadi maplalian game, mablanja online, chatting, mafoto, muah ngupload konten. Yen tiang ada galah matemu ajak timpal-timpale, konyangan sibuk ajak HPne. Tiang marasa pocol yen katemu lamun keto, tusing maan ngorta sawireh makejang pepesan nolih HP dogenan. Lan jani cerik-cerike muah yowanane nglestariang permainan tradisional, yadiastun jamane suba jaman globalisasi tur jaman digital. Permainan tradisional tuah silih tunggil budaya Bali ane nyidang numbuhang kerja sama tur rasa raket matimpal.

  In Indonesian

  ‚Ź§