How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Awake

awake

hwek.
  • yourself; myself (informal / impolite form) (Noun) en
  • dirimu; diriku (bentuk tidak formal/kurang sopan) (Noun) id
Andap
Awake
Kasar
Awake
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect

Usage Examples

“Ha….Ha…..Ha…..! Kenken Luh Ayu Manik, suba nyak jejeh bayune? Kema jani telpun Betarane tunden nulungin, suba kal sing nyidaang nulungin awake jani,” keto buin abet raksasane ento. Luh Ayu Manik saling tolih ajak Ayu Kinandari, bibihne ane barak ento gutguta ngedengang deweknyane masih jejeh. Ajaka dadua paturu bajang ento lantas pada-pada ngisiang lima.
[example 1]
“Ha...Ha...ha...! How do you feel Luh Ayu Manik? Scared? Go and try to contact your spirit friends - they won't be able to help you,” continued the demon. Luh Ayu Manik and Ayu Kinandari stared at each other, bit their lips in fear and clung to each other.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Tong ngelah karang sawah, karang awake tandurin

In English:   -

In Indonesian:   Jangan sampai menanam hal yang salah juga ya dalam diri itu, misal bibit kebencian, kesombongan, iri dengki dan bibit-bibit buruk lainnya.

In Balinese:   Yen suba kene, biasane tiang langsung merasa "Mih, awake demen san ajak gendingan luar negri, nganteg ane paek sing tolihe." Engken je asane nah?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ene awake malah ja maileh-ileh nyilih payuk lantang?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Virus koronane kabaosang ngidang ngae sesek tangkah rikala iraga mangkihan, lenan teken ento sakit ane kerasayang sekadi mekokohan, panes awake menek lan penyakit ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panglahlah geringe patutne sida nganehang momone ane suba makelo nyusupin awake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Care nyaluk baju ape tagih apang cocok teken awake, yen sedeng atau ngelah baju ukuran S to nyagang anggo de maksaang dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Alu mapineh kene, “Beh… lacur sajan awake buka jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rauh ida ditu, lantas ida malinggih di bale kambange sambilang ida mareraosan ngajak I Dempu Awang.

“Dempu Awang to kenapa bungut ibane bujuh?” “Inggih Ratu Ayu, titiang dados pragina suling ring purian.” “Dempu Awang to kenapa awak ibane mabulu?” “Inggih Ratu Ayu, titiang mabaju sengkelat nenten malapis.” “Dempu Awang to kenapa liman ibane dempet?” “Inggih Ratu Ayu titiang nunas jaja kuskus dereng mawajik.” “Dempu Awang to kenapa jit ibane madugal?” “Inggih Ratu Ayu, titiang negakin lungka-lungka dereng membusan.” “Dempu Awang, dong ulihang daan awake!” “Meneng Ratu Ayu meneng, payuke bolong kudiang matri.”

Keto kone reraosan Ida Raden Galuh ajak I Dempu Awang.

In English:  

In Indonesian:   Kepada ayahnya beliau menyampaikan berita tentang sabda yang didengar di taman.

In Balinese:   Jeg pasti ia mati tur cai buwung makurenan.”

Disubane sanja, Dadong Geget maekin I Kecut. “Cut, nguda sing ajak medem awake?”

“Ah, kene dong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Basang awake seduk.” Mara keto abetne I Raksasa, nyak lantas i pengangon bebek.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas menangis sambil menjerit- jerit

In Balinese:   Awake lakar ngalih bakal basa akejep.” Ngarod I Ketimun Mas ngeling, di tengah grobage mateteh lesung.

In English:  

In Indonesian:   Sambil berkata "Tauhukah kamu yang memanggil- manggil tadi?

In Balinese:   Ane jani, awake ane lakar kemu ngarepin I Macan, eda suba sangsaya teken icang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gaenang awake bangbang tongos mataluh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne awake nepukin tongos melah diru dauh tukad cengcenge ada pondok, ento pondok I Kaki Perodong.

In English:  

In Indonesian:   I Kakua diberikan hanya kulitnya.

In Balinese:   Yen iba lega, ne baanga pipis bolong aketeng, anggon panyilur angkihan awake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaden bakal mati awake, aget selamet neked sekolahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bli tiange mereren tur nakonang jalan teken anake cenik ane ajake liu ento. "Guss gus jagi matakon ,nawang dije umahne Pak Kadek Agus? ".Mesaut lantas anake cerik ento"awake sing be nawang".Makesyab Bli tiange ningeh munyi kasar keketo, lantas kalaine anake cerike ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anak ane biasanne pesu, ngalih gae, kumpul-kumpul lan jani tusing dadi, dadinne anake ento ngalih geginan ane lenan anggon ngisi awake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Awake sube mepeluh yadiastun nu semengan, ape ye ento ngranayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugase tengah wengi, tiang enten ulian marasa awake dingin pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Virus koronane kabaosang ngidang ngae sesek tangkah rikala iraga mangkihan, lenan teken ento sakit ane kerasayang sekadi mekokohan, panes awake menek lan penyakit ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Awake dados manusa sube sepatutne ngajejang bahas lan sastra sane luih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tongosan masih awake apang ngelah kegunaan untuk kemanusiaan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panglahlah geringe patutne sida nganehang momone ane suba makelo nyusupin awake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing nawang awake sibuk ade undangan pejabat ?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kawentenan parilaksana puniki ring awake mrasidayang ngemang rasa damai, aman lan tentram.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saking ja cai tumitisan pitara ane di entip kawahe jenenga.” Cendek liu pesan munyinne ane luh ngwelang ane muani, lantas masaut Pan Brengkak. “Beh, aeng liun munyin nyaine ngwelang awake, kanti bekbekan kuping awake madingehang munyin nyaine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sebet, sekel, inguh keneh awake

Cai mesemu takut sebilang nepuk awake

Asanange matan awake melontod tepukin ban nani o?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Awake boya je Leak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dening keto, ngomong jani Sang Muun, “Ih, Sang Lanjana, awake jani suba ngaku kalah.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Disekolah genah malajah,

Ngasah awake apang melah, Disubane ngalih selah, Apang tusing benyah,

Apang dadi anak wayah,

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Oren tiang jek de be ngurusang anak jek awake ja runguang rawat diri jaga kesehatan si luung, pang sing ulian bungut anake dijalane ngae uug bin di jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kuk kukuruyuuuuuk… kok.” Sambilanga ngebet I Sangkur.

“Ne kenken I Grungsang buka anak nyautin munyin awake.”

Saget teka I Pagul uli abian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Awake tusing nyak nampi, to krana buin urip awake ya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Awake tusing nyak nampi, to krana buin urip awake ya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh yening kena muane paddi, baju lan ane lenan bisa-bisa awake padidi terkontaminasi virus.

9.

In English:  

In Indonesian:   Untuk masker non medis (kain), segeralah direndam dengan cairan disinfektan selama 30 menit dan atau direndam dengan air hangat kemudian dicuci dengan detergen kemudian keringkan.

10.

In Balinese:   Yening tusing nyidang ngalahang musuh di awake, sinah idupe sengkala.

In English:  

In Indonesian:   Jangan cari bahaya, tahan dulu nafsumu!”

In Balinese:   Yen rerehang ring daging piteket Ida Padanda Made Sidemen, sane ketusang titian saking ngelah kakawin ida ne sane mamurda “sampalah laku”, sane dagingnyane “…….tong ngelah karang , karang awake tandurin”.

In English:  

In Indonesian: