How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Semangan –Mangan Tajine nu Manganan Bungute

Gibah.jpg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
I Komang Angga Sila Dharma
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Idup di jaman janine mekejang ajak keweh, mekejang ajak tuyuh, lan mekejang ajak sengsara. Mekejang ngelah pebeneh anggone melihang anak ane belog tur tiwas, pang ngenah teken awakne ririh kewale ririhne angone nyelekin timpal. Dijaman janine nyelekang timpal ape buin ngortaang kejelekan timpal ento sube biase. Yan dadi apang konyang kejelekan timpalne bakat bane ngortaang. Ento sube ngaenang tiang inguh ningeh orta dijalane ane sing karuan kebenehane tur kepatutan nyane. Uling pidan kanti ke jani nu masih tileh GIIBAH ento sing dadi palasang jak nak eluh. Tusing je di banjar, di pura, di warung jek ade dogent ngabe berita burung ane sing pasti beneh ne. Ane kene sube ngaeneng keluarga tiange uug ulian sai ningeh orta ne sing pasti dijalane ngaenang meme lan bapan tiange mepalasan. Ade ne ngoraang bapan tiange memitra ngajak anak eluh elenan di jalane, ade ngorang memen tiange kone sing nawang ngurus keluarga sing nekaang hasil kepisaga. Konden ortange memen tiange kone bise ngeleak, bapan tiange kone ngabe sesabukan, nanging ape ne sebeneh ne ade, ape ka sing ada. Ulian sai ningeh orta ne boya boya ngaenang meme lan bapan tiange miyegan, ngemasin memen tiange sai kene jagur lan katig-tig ban bapan tiange kanti uliange memen tiange ke pekak tiange. Keto nyan saktin bungut dijalane pang nyidang ngae uug di keluarga anak ne sing demenine segala cara angone. Jani ulian jengah memen tiange, ngebuktiyang bahwa ragane bise hidup mandiri, lan ngidupin pianak pianak nyane sane nu mesekolah. Mesesuluh sebilang wai memen tiange nyambatang orta nak di margine ento ba sing nyandang gugu, pelih ningeh informasi pelih pejalan ne jemak, jani memen tiange sedurung membenarkan informasi ne dingeh e di jalane pasti mataken kin panak panak ne, ane suba tamat mesekolah. Mare ne maan memen tiang metakon maan hadiah kone di shoppee 175 yuta amet mekesiab to sing taen meshopeean bise maan hadiah, tagine megenep, KTP, KK lan data pribadi lah tetep memen tiange metaken kin tiang, lan tiang nyambatang ento HOAX me, sing nyandang gugu, patuh cara orta di jalane sing nyandang gugu. Ningeh kone masi orta dijalane mantan somah e ba ngajak anak eluh aden misi ngajak panak anak len biin. Oren tiang jek de be ngurusang anak jek awake ja runguang rawat diri jaga kesehatan si luung, pang sing ulian bungut anake dijalane ngae uug bin di jumah. Jani beneh benehang malu ningehang informasi pang sing disinformasi bakat dingeh. Pang sing cara ne pidan ulian bungut di rurunge ngae uug di keluargane.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )