Pekak

From BASAbaliWiki
Root
-
Definitions
  • grandfather en
  • kakek id
Translation in English
grandfather
Translation in Indonesian
kakek
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
pekak; kaki
Andap
pekak
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
kaki (Tigawasa, Bantiran, Tenganan, Kedisan, Sukawana, Sembiran); kiang (Batununggul, Belimbing); tua manina (Seraya); pekak (Belimbing)
Sentences Example
Balinese
Yaning lakar makita melajah, jalan jani pekak lakar ngajahin Sari carane masemadi.
English
If you are willing to learn, I could teach you now, how to meditate.
Indonesian
Kalau sekarang berkeinginan belajar, mari kakek akan ajarkan, Sari, caranya bersemadi.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Prajani ia ngelah keneh mlalinin I Celepuk. “Cucu pekak ajak makejang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Angsa Tua di Telaga Rawit
Balinese
Sane mangkin pekak titiange sampun prasida ngamolihang pangresikan miwah ngamolihang pangresikan ring BaliBali. (Dumogi, Mangda sane jagi rauh sayan becik, santukan nenten makasami anak sane mrasidayang ngamargiang sistem ngubadin, punika mawinan sistem cremasi kakaryanin).
English
-
Indonesian
-
Literature Ngaben diganti dengan kremasi
Balinese
Tiang bengong, lantas i pekak ngaba orte yèh pasihè suba ngansan nyat lakar ada tsunami.
English
-
Indonesian
Saya bingung, kemudian kakek saya membawa berita bahwa air laut sudah surut pertanda akan terjadi tsunami.
Womens Spirit HOAX NGAWINANG UWUG
Balinese
I Pekak nadaksara nepukin kedis Kenari ulung di malun pondokne.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kedis Kenari Layahne Capleng
Balinese
Ring abian Pekak tiangé tiang mamula biu ketip.
English
In my Pekak field, I plant a ketip banana tree.
Indonesian
Di ladang Pekak saya, saya menanam pohon pisang ketip.
Literature Kripik Pisang Ketip
Balinese
Yen tolih uli anakne biiiiissss jeg liu pisan, ade ane jegeg, bagus, alit, bajang miwah pekak ehh montok bin sik.
English
-
Indonesian
-
Literature JENGAH DENGAN KEADAAN !!!
Balinese
Rerama, panak, cucu, paman utawi bibi, pekak utawi dadong makejang bisa dadi korban virus lan korban berita sane menyesatkan.
English
That is how we will rise from this pandemic inside and out.
Indonesian
Orang tua, anak, cucu, paman atau bibi, kakek atau nenek, semua bisa menjadi korban virus dan korban berita yang menyesatkan.
Literature Melawan pandemi dengan fokus diri luar dan dalam
Balinese
Akhirne tiang metakon teken pekak tiange, nanging masih ten bisa.
English
-
Indonesian
-
Literature Menerbitkan Buku Kamus Bahasa Bali
Balinese
ngujang pekak sampun linggsir nu masih magarapan di carik"?
English
-
Indonesian
-
Literature Petani Milenial Bali
Balinese
Ring rahina Saniscara jani, tiang sube mejanji ajak pekak tiang di Desa Pedawa, lakar liburan di desa.
English
-
Indonesian
-
Literature Sate Keladi, Kuliner Tradisional Bali Aga
Balinese
Pekak tiang ngorahang sate keladi ento wantah warisan tradisi leluhur ipidan.
English
-
Indonesian
-
Literature Sate Keladi, Kuliner Tradisional Bali Aga
Balinese
Tiang lakar majalan ka uma nulungin i pekak ngarit padang,neked di umane,ai ne sube panes nyentak,ento ngeranayang tiang inguh ngarit padang,sesuud tiang ngarit padang,tiang metaken sareng i pekak,napi ngeranayang semengan sube matan ai ne tegeh lan panes ne nyentak pekak?, lantas i pekak mesaut, ento ngeranayang tekanan suhu sane meningkat nenten kanti limolas juta derajat celcius.
English
-
Indonesian
-
Literature Satu hari di Desa Sanda
Balinese
Ring taman iriki semeton dados melaksanakan akeh kegiatan,minakadi olahraga utawi joging,ngadaang pertemuan utawi tugas kelompok sareng timpal,lan semeton sane jagi melancaran ngajak adik,meme bape ,utawi pekak lan dadonge dados ajak semeton samian meriki.
English
-
Indonesian
-
Place Ngewangun taman kota jagathkarana sane becik lan asri.
Balinese
Para semeton, sampun 115 warsa Indonésia bangkit saking kadurjanan tepatnyané rikala Budi Utomo kaadegang, 78 warsa Indonésia sampun merdeka miwah Sangsaka Merah Putih sampun mabriuk bebas ring tanah pertiwi Indonésia, reformasi sampun mamargi, sakéwanten wénten napi gerangan sareng bentala pendidikan majeng ring generasi bangsa, napike generasi puniki wantah katutup bibih sakadi bisu miwah pekak tur nénten wénten suara sané nyihnayang aspirasi.
English
This generation is simply silenced as if it were dumb and deaf and does not flinch from voicing various aspirations.
Indonesian
Disini saya mengajak seluruhnya untuk menyuarakan aspirasi atas pemerintahan di bangsa ini yang masih terbelenggu bayang-bayang Oligarki, dan hari ini Oligarki menjadi sangat leluasa mengobok-obok kekuasaan baik di elit atas dan di elit dibawah, Oligarki sangat mempengaruhi bagi para calon-calon pemimpin bangsa, oligarki sangatlah berdampak buruk bagi para pemimpin.
Government PENGARUH OLIGARKI TERHADAP CALON PRMIMPIN
Balinese
“Nah, pekak ngisinin pangidih ceninge.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
“Kenken kak, malenan sajan pekak jani.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
“Men pekak Cangak jani teka mai, tusing ngamah ebe kal ngemang ceramah?”
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Ada abulan pitung dina pekak sing taen mai malali.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Pekak masemaya, satonden galah krama mencar ke telagane ene, makejang suba nyidang kisidang pekak ke telagane ane katuju.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Pekak sing ngajeng ental, kewala isin entale kal plajahin tur kalaksanayang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
“Cening ajak makejang, pekak nyadia mapitulung tekening cai makejang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Pekak ngelah kampid anggon ngeberang cai ajak makejang, dot pekak ngisidang cai kal alihang tongos ane lenan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Pekak dot nyambatang tekening cai makejang, buin abulan krama desane meken ngaturang saji.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
“Mih resem eh serem pekak jani.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Kaden suba telah ebene kisidang pekak ke telaga ane lenan!” keto I yuyu nyautin.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Kan iang ane nyagjagin pekak paling si malu.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Sing pocol pekak mapitulung, aget suba makejang nyidang bakat keberang.”
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
“Mapan dugas pidan pelih parilaksanan pekak teken cai ajak makejang, nah jani pekak dot mapitulung, apang maguna dogen idup pekake.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Jani pekak tusing dadi ngamah ebe kerana ngelarang vegetarian.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Pekak kena kolesterol ulian demen ngamah ebe.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Pekak suba tua tusing nawang nu keto-keto.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Niang, Kakiang, Dadong, Pekak e katunden?
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan Budaya Bali di Masa Globalisasi Puniki
Balinese
Niang, Kakiang, Dadong, Pekak e katunden?
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan Budaya Bali di Masa Globalisasi
Balinese
Ia nandan pekak lingsir ka tengah pondokne lantas tanjena ngajeng.
English
-
Indonesian
Ia memapah kakek itu masuk, lalu mempersilakan makan.
Folktale Putri Bening
Balinese
Pekak lingsir majujuk di arepne. “Bang tiang ngidih nasi, Cening!
English
-
Indonesian
Yang berdiri di depannya adalah seorang kakek tua. “Berilah aku sesuap nasi, Anak Kecil!
Folktale Putri Bening
Balinese
Ulian sai ningeh orta ne boya – boya ngaenang meme lan bapan tiange miyegan, ngemasin memen tiange sai kene jagur lan katig-tig ban bapan tiange kanti uliange memen tiange ke pekak tiange.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Semangan –Mangat Tajine nu Manganan Bungute
Balinese
Ida malajah Asta Kosala Kosali (aturan dasar arsitektur tradisional Bali) saking Pekak Kenjing, Anak Agung Mel, miwah Ida Pedanda Oka.
English
He studied Asta Kosala Kosali (basic rules of traditional Balinese architecture) from Pekak Kenjing, Anak Agung Mel, and Ida Pedanda Oka.
Indonesian
Ia belajar Asta Kosala Kosali (aturan dasar arsitektur tradisional Bali) pada Pekak Kenjing, Anak Agung Mel, dan Ida Pedanda Oka.
Biography of Wayan Turun -