Jengah

  • embarrassed shamed
  • upset
Media
jengah
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Adi jengah nepukin Gede sane demen matajen di Tamblingan
No translation exists for this example.

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   Yan kola tusing maan metanding ngajak I Benaru jengah kola, Adi. ” I Grantang laut ngomong uli tengah goane teken I Cupak. “Beli tegarang entungan tali bune ka goane! “Disubane ada raos adine buka keto laut I Cupak ngentungan taline ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging yen ada anak ngawe jele wiadin ngawe jengah teken ukudan ceninge, sadida-sidaan eda Walesa.

In English:   Minab Ida Sang Hyang Widhi tuara wikan nyisipang.

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara kéto munyin I Sangsiahe, jeg gedeg tur jengah I Bojog, lantas masaut bangras I Bojog. “Ih, iba kedis Sangsiah, kénkén to munyin ibané to i busan?

In English:   In the middle of the bird’s fun, suddenly the monkey was sitting next to the bird.

In Indonesian:   Sedang asyiknya, tiba-tiba si kera sudah duduk di sebelahnya.

In Balinese:   Mara keto kone patakon Ida Betara Gurune, emeh kaliwat kabilbilne madukan jengah kenehne I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala buin telung keto ja lakar ngaba jengah, lakar pragat tuara nyidaang I Naga Basukih lakar nguluh Gunung Sinunggale.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jengah pesan ia nepukin ada kedis gede, bareng ngalih amah sig tongos kedise cerik-cerik.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Baan ningeh munyine Sang Lanjana keto, jengah gati Sang Muun lantas ia ngomong, “Beh degag pesan iba mesuang peta.

In English:  

In Indonesian:   Ratunya burung dari selatan pantai.