Caption - Kreatif Ulian Corona - Ni Made Mitayani

20200530-WA0025.jpg
Title
Caption - Kreatif Ulian Corona - Ni Made Mitayani
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Panglalah virus corona nenten ja sakadi panglalah tabia macenger lalahne, nanging seka bedik ia nglalahin, ento ane ngaenang pemerintah jengah ngorahin makejang ngoyong jumah Suba duang bulan idup dimasan virus coronane, liu krama baline maan paplajahan ulian viruse ene malali ka Bali. Makejang magae uli jumah, malajah uli jumah, tusing ngaenang kreatif adin tiange telah. Yen lakar dadi model ngidang masih uli jumah, cara adin tiange ngipi dadi model tuah dimasan coronane gen. Ngiring semeton sareng sami ngibur dewek padidi, pesuang kreatif ane gelahang, apang demen ja ngoyong jumah. Ingetang masih nglaksanayang pawarah saking pemerintah wacikin tangane, nganggen masker, lan nyaga jarak .

   In Indonesian