Ane

hen
  • in the past
  • that, which, who
  • which
Media
ane
Kasar
ane
Halus
sane
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Ditu liu ada anak ubuh ané merluang biaya anggonne masekolah.
[example 1]
There are a lot of orphans who need funds for their education there.

Yén ada murid-murid ané..belog atau ané nakal, engkén biasané caran Pak ngo(rah)in? Hukum Pak atau éngkén?
[example 2]
If you had a student that was...stupid or naughty, in what way would you handle it? Would you punish him or what?

Tiang dot nawang adaké dewek tiange ané lénan di guminé ené.
[example 3]
I wonder if there’s another me somewhere in the world.

Ada di tengah jalan ané macet pesan di Délhi, ada bajaj ané nepukin unduk soléh. Menék bareng ajak sopir tur penumpangné, rasayang masih bareng-bareng kasaktian bajajne ento.
[example 4]
Caught in the mad traffic of Delhi, an auto feels a touch of magic.Take a ride with the driver and the passenger, and feel the feather touch of a little stardust.

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   Uli buku ane daki buina usak brengbeng ento pesu raksasa-raksasa ane gobane aeng.

In English:   And from the pages of the dirty, torn and tattered book, horrid demons appeared.

In Indonesian:   Dari buku yang kotor, rusak, dan robek itu keluar raksasa-raksasa yang wajahnya seram.

In Balinese:   Uli buku ane daki buina usak brengbeng ento pesu raksasa-raksasa ane gobane aeng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buku ane bacana ajak Luh Ayu Manik ajak timpal-timpalne ento saget magejeran lan makeber.

In English:   The book that Luh Ayu Manik and her friends were reading shook and then flew about the room.

In Indonesian:   Buku yang sedang dibaca Luh Ayu Manik dengan teman-temannya tiba-tiba bergetar dan terbang.

In Balinese:   Prajani Luh Ayu Manik inget teken solah I Wayan ajak I Made ane ngentungang luu sisan ngae ogoh-ogoh ke tlabahe tuni semengan

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan critanan maniné semeng séméré lakar katampiang tekén ane mupahang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne jani ade apps basa Bali online ane canggih, Bli...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada di tengah jalan ane macet pesan di Delhi, ada bajaj ane nepukin unduk soleh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada di tengah jalan ane macet pesan di Delhi, ada bajaj ane nepukin unduk soleh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa ane makrana keto?

In English:   Always finish work even though you are tired.

In Indonesian:   Selalu menyelesaikan pekerjaan walaupun sudah lelah.

In Balinese:   Apa sujatinne ane ngranayang?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada umah anak cenik ane nadak benyah latig.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nawang ke ragane apa ane ngranang keto?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bunga apa ane paling luung?

In English:   What is the most beautiful flower?

In Indonesian:   Bunga apa ya yang paling indah?

In Balinese:   I Bapa nyatua, ia nepukin bunga ane paling luunga di gumine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kagiat Raden Dewi nyingak bungkung mas masoca mirah ane anggone teken Men Bekung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak inget teken adine ane enu digoane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi tundung bapa adin kolane, dija jani alih kola adin kolane …anak kola …anak … anak kola ane mayus magae, ngudiang adin kolane tundung bapa?” Ningeh munyin I Cupake keto dadi engsek memen bapane, merasa teken dewek pelih. “Jani kola lakar ngalih adin kolane, lakar abang kola takilan!” Masepan-sepan memene ngaenang I Cupak takilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bungkunge ento wantah druwen Ida Sang Prabhu lingsir, ane kapicayang teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin Pan Bekung mulang pencar buin bakatange tikehe ane busan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita ane jani I Cupak lan I Grantang neked di Bencingah Puri Kediri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita ane jani ada wong jero uli puri Kediri lakar meli bunga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu buin I Cupak matakon teken adine, “Nyen ane ngae gunung gunungan dini adi?” sambilange maklemir I Grantang nyaurin petakon beline. “Ene tusing ja gunung-gunungan beli, ene mula tuah taine I Benaru beli.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak ane kelihan, I Grantang ane cerikan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane jani kacaritayang I Grantang suba ngamulihang uli carik genah ipun magarapan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bungane ane kaaturang katerima olih Ida Raden Dewi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita ane jani, I Cupak baduuran ningeh I Benaru ngelur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak ane kelihan, I Grantang ane cerikan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eling lantas Ida teken I Grantang anak bagus ane ngamatiang I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane I Grantang lan Raden Dewi nengok uli ungas goane, gegeson pesan I Cupak nyaup Raden Dewi tur sahasa megat tali ane glantingine baan I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita ane jani i Cupak suba neked diwangan umahe, ditu laut I Cupak gelur-gelur ngeling.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pilih jaja ane encen nah?

In English:   Mother said, I can taste it.

In Indonesian:   Kata ibu, aku boleh mencicipinya.

In Balinese:   Ada jukung ane lakar ngatehang ngelalana di tukade.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apake mirib ane lakar ada di aep?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panca ngelah galeng ane paling sayangina, adanina I Bonta.

In English:   help Panca look for Bonta. . !

In Indonesian:   bantu Panca mencari Bonta. . .!

In Balinese:   Sakewala tusing ada ane inget, dina apa jani?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dina ane melah malali-lali.

In English:   Everyone wants to join in the fun.

In Indonesian:   Semua ingin ikut bersenang-senang.

In Balinese:   I Raju tusing percaya teken apa ane tepukina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane ngranayang soleh, tusing ada ane tengkejut, keto masih gurune.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane ngranayang soleh, tusing ada ane tengkejut, keto masih gurune.

In English:   Raju cannot believe his eyes.

In Indonesian:   Raju tidak percaya dengan penglihatannya.

In Balinese:   Yen ada ane matatu, lakar ke Vita nawang apa ane nyandang kagaenin?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen ada ane matatu, lakar ke Vita nawang apa ane nyandang kagaenin?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pasti ada ane nawang....

In English:   Somebody must know...

In Indonesian:   Pasti ada yang tahu ....

In Balinese:   Kelinci maan gegaen ane mabuat sajan.

In English:   But Tiger comes along, and he wants to ring the bell anyway!

In Indonesian:   Namun macan datang dan ingin membunyikan lonceng itu.

In Balinese:   Ia patut maang tatenger teken makejangne ane lakar ngamunyiang gongseng ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Temuang suksman gajah makeber ane ngidaang ngubah idup I juru tani lacur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Pengangon ngidih tulung teken I Bulan ulian kauber olih Hala Na Godang ane taluhne sube kadaar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu kone masisa buin aukud sada merine ento ane paling bengil tur berag.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu kone masisa buin aukud sada merine ento ane paling bengil tur berag.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen adep sinah bakal maal payu.

Ane ene merine?”

“Tidong, meri icange berag tur bengil!”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda takut…, merine bengil ento mula kai ane ngaba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eda takut…, merine bengil ento mula kai ane ngaba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen adep sinah bakal maal payu.

Ane ene merine?”

“Tidong, meri icange berag tur bengil!”

In English:  

In Indonesian:   Walaupun peliharaannya itu kotor dan kurus tapi sangat berguna bagi Pan Meri

In Balinese:   Dugase lakar nyuang, tuah putri ane paling cenika ane nyak ajaka nganten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugase lakar nyuang, tuah putri ane paling cenika ane nyak ajaka nganten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada anak muani ane mesib katak.

In English:   Reluctant to give blessing, the King gave very difficult conditions.

In Indonesian:   Karena enggan memberi restu, Raja memberi persyaratan yang sangat sulit.

In Balinese:   Kenalang, dadong tiange ane setata bungah tur demen maplalianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyaritayang indik naga ane buin makatang kasaktiane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tingkah,ngomong muah papineh ane rahayu plajahin.

In English:   Keto yen pikolih anake jemet malajah tur anteng magarapan.

In Indonesian:  

In Balinese:   Jejerang papinehe ngulati ane melah.

In English:   Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inet teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Tur lantas ngomong, “Katawang ento ane kauk-kauk i tunian?

In English:  

In Indonesian:   Nanti kalau ibunya tidak ada di rumah, panggil Ketimun Mas, "Pengembala menjawab, "Bebek saya tidak ada yang menjaga. "Raksasa marah, "Kalau tidak mau, Nanti kamu yang tak makan.

In Balinese:   Yening tusing meme ane mekaukan, da pesan ampakina jlanan!”

In English:  

In Indonesian:   Raksasa berkata "Hai, jero pengembala bebek, silahkan kerumahnya Ketimun Mas.

In Balinese:   Ne adiri buta, ane lenan bongol.

In English:  

In Indonesian:   Raksasa berkata "Hai, jero pengembala bebek, silahkan kerumahnya Ketimun Mas.

In Balinese:   Tusing ada ane masaut.

In English:  

In Indonesian:   Di kamar diam, kunci pintunya.

In Balinese:   Ada katuturan satua ane malu.

In English:  

In Indonesian:   Di kamar diam, kunci pintunya.

In Balinese:   Abulan ane suba liwat awake maan liwat ditu.

In English:  

In Indonesian:   Begitulah upah orang yang suka memaling dan membohongi teman.

In Balinese:   Kekaden I Lutung pondoke suung, ngenggalang ia menek punyan biu ane sedeng mabuah nasak.

In English:  

In Indonesian:   Langsung hilang lapar I kakua baru dengar berita itu.

In Balinese:   Ane malu dugas pamargan Ida Betara Ramane magebug ka lengka pura.

In English:   Because of its unfulfilled wishes, the bird was sad alone.

In Indonesian:   Oleh karena tidak terpenuhi keinginannya, si burung manyar sedih sendiri.

In Balinese:   Ane paling cerika tusing ngelah bulu madan I Doglagan.

In English:   Once upon a time there is a black chicken that has seven chicks.

In Indonesian:   Diceritakan terdapat ayam hitam yang memiliki tujuh anak ayam.

In Balinese:   Nasine ane sube ngantiang lebeng ento juange.

In English:   I Sugih was very rich, but stingy.

In Indonesian:   I Sugih sangat kaya, namun pelit.

In Balinese:   Apang tusing magarang, apa ja ane bakat ajak dadua eduma masih ajak dadua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inguh kenehne Ling ulian ngenehang lan nebag hadiah apa ane lakar baanga teken reramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa ke hadiah ane lakar ngidaang ngae Ling liang sajan?

In English:   Is the prize that will make Ling so happy?

In Indonesian:   Apakah hadiah yang akan bisa membuat Ling sangat bergembira?

In Balinese:   Ada katuturan satua, anak luh ane dadi lelipi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian tusing nawang apa ane lakar kalaksanayang, ia ngentasin gunung miwah bukit kanti ia kenjel tur pules di gelebeg petanine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Satua anak ane seleg magarapan lan demen matetulung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anu, Kweiya makeber nganggo kampidne ane luih pesan!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cacing ane mada Alos lan Aris maplalianan engkeb-engkeban.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa orahanga kedis-kedise unduk ane soleh ngengsut di punyan kayunne ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Laksanane ane jujur ngranaang keluarga muah timpal-timpale sayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa dogen ane tolih tiang di peken?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu ane nyidang tepukin lan gaenin di pekenne.

In English:   What things can you see in the market?

In Indonesian:   Apa saja yang kami lihat di pasar?

In Balinese:   I Lutung matolihan sambilanga ngetel paosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi ngraos, “ Duh Kakua tutugang legan ibane tekening wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Luas ka klinik tusing ngemedin, ulian liu ane luung lakar tepuk di jalane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Carita meong ane tusing ngarepotin anak len.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Onyang anake ngelah mbok wiadin beli ane bisa ngae unduk-unduk ane tusing bisa laksanaanga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala, ada masih anak ane ngelah mbok wiadin beli ane ngelah kaluihan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala, ada masih anak ane ngelah mbok wiadin beli ane ngelah kaluihan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Onyang anake ngelah mbok wiadin beli ane bisa ngae unduk-unduk ane tusing bisa laksanaanga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apake uli munyin raksasa ane sedeng pedih, ngranaang langite macedar, utawi ulian ada geng montor di ambune ane ngae uyut?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sinah mbok utawi belinne ngelah pasaut ane patut.

In English:  

In Indonesian:   Tetapi sebelum mulai membaca buku ini, coba katakan: menurutMU dari mana guntur berasal?

In Balinese:   Di kenehne, anak ane kelihan ento sinah nawang, sawireh suba liu mamaca buku.

In English:   Is it the roaring of the angry giant who lives in the sky that causes the heavens to rumble, or is it just the wild biker gang up in the clouds that makes all that noise?

In Indonesian:   Apakah berasal dari suara mengaum seorang raksasa di langit yang sedang marah sehingga langit menggelegar, atau disebabkan oleh geng motor di awan yang membuat keributan itu?

In Balinese:   Di satuane ene, anak cerik ane dot nawang uli dija tekan krebeke ento.

In English:   Of course, Big Sister has the right answer in the end, but before you start reading this fun book to find out, tell us: where do YOU think thunder comes from?

In Indonesian:   Tentu saja Kakak mempunyai jawaban yang benar.

In Balinese:   Apake uli munyin raksasa ane sedeng pedih, ngranaang langite macedar, utawi ulian ada geng montor di ambune ane ngae uyut?

In English:   Of course, Big Sister has the right answer in the end, but before you start reading this fun book to find out, tell us: where do YOU think thunder comes from?

In Indonesian:   Tentu saja Kakak mempunyai jawaban yang benar.

In Balinese:   Pastika, pamuputne i Mbok ngelah pasaut ane beneh.

In English:  

In Indonesian:   Tetapi sebelum kalian mulai membaca buku yang menyenangkan ini untuk mencari tahu, coba beri tahu kami: mengapa kalian berpikir bahwa langit berwarna biru?

In Balinese:   Nanging satonden ragane nyumuin mamaca buku ane nglilayang ene anggon ngalih pasautne, tegarang orahang teken tiang: Apa ngranayang ragane makeneh langite mawarna pelung?

In English:   Of course, Big Sister has the right answer in the end, but before you start reading this fun book to find out, tell us: why do YOU think the sky is blue?

In Indonesian:   Tentu saja, Kakak memiliki jawaban yang benar pada akhirnya.

In Balinese:   Ia nawang Mbokne ngelah pasaut ane liu, ulian ia sesai maca buku utawi ane lenan.

In English:   Could it be a giant blue sari spread out to dry in the sky that makes it blue, or is it something else altogether?

In Indonesian:   Mungkinkah itu kain sari biru raksasa terbentang di langit yang membuatnya biru, atau itu sesuatu yang lain sama sekali?

In Balinese:   Ia nawang Mbokne ngelah pasaut ane liu, ulian ia sesai maca buku utawi ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirib ke ento kamben pelung raksasa makebat di langite ane ngaenang pelung, wiadin tuara buka keto?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anak cerik biasane demen nyatuang apa ane tepukina. “Meli buku” tuah pengalaman ane ngranang anak cerik demen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anak cerik biasane demen nyatuang apa ane tepukina. “Meli buku” tuah pengalaman ane ngranang anak cerik demen.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali
  2. Putu Widastra, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa, Budi Utami
  3. https://letsreadasia.org/admin/#/books/detail/8603ce66-ddb1-4808-b427-20360d65095b
  4. https://letsreadasia.org/admin/#/books/detail/75381c85-c54b-4320-abaa-baf52c9f79df