Astungkara Masari

9D9FAEE2-067D-4EA2-AFA4-F5082758E3F4.jpeg
5.00
(one vote)
Title (Other local language)
Photograph by
Dananjaya
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  • covid-19
  • jegtulisgén
  • ngoyongjumah
  • sekat covid-19 ada di Bali
Reference
Related Places
Tabanan
Event
Related scholarly work
Reference
Competition
Gunakaya


You are not allowed to post comments.

Entered in the Gunakaya Wikithon

Description


In English

In Balinese

Biu ada, biu adep. Kacang ada, kacang adep. Pokokne tiang kal maadolan napi manten ane penting cucun tiang payu meli susu. Pidan satonden corona manten bedik tiang maan keuntungan, napi malih gumi cara mangkin niki. Rezeki sampun wenten ane ngatur. Maan bati siu rupiah kanggo, maan bati satus tali astungkara masari. Daripada tiang ngoyong nyegogog jumah, adanan tiang madagang dini sabilang peteng. Biasane ada gen ne meli, kadang masisa tapi tusing liu. Ane masisa nike duman tiang ka timpal-timpal ane nyampatan jalan dini. Tiang sadar sing lakar sugih ulian madagang cara kene, nanging ulian dagangan niki tiang nyakan sabilang wai. Astungkara gumine enggal normal cara ipidan, apang aluhan ngalih pangupa jiwa, tusing terbatas peraturan jam malam sareng peraturan sane tiosan.

In Indonesian

Makassarese