Peteng

From BASAbaliWiki
p)t%
Root
peteng
Other forms of "peteng"
Definitions
 • night (Andap) en
 • same as Siwa Latri, the night before Tilem, the new Moon, of Sasih Kepitu, almost always in January en
 • dark en
 • malam (Andap) id
 • gelap id
Translation in English
night; dark
Translation in Indonesian
malam; gelap
Synonyms
 • Wengi (h)
 • Antonyms
  Related words
  Puzzles
  Origin
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  peteng
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  wengi
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Nggih, restoran niki sampun mabuka saking semeng kantos peteng.
  English
  Yes, this restaurant is open from breakfast until dinner time.
  Indonesian
  Iya, restoran ini sudah dibuka dari pagi hingga malam.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Gumine suba sanja tur ngancan wengi ditu lantas I Kerkuak ngajakin I Angsa mulih.

  “Angsa jani suba meken peteng lan mai mulih, mani biin mai!” keto munyine I Kerkuak. “Mai nake jani mulih, mani buin mai!”

  Majalan lantas I Angsa ngajak I Kerkuak mulih, nanging disubane I Angsa neked jumah, I Kerkuak malipetan kema ka tukad dangin desa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Angsa Teken Kurkuak
  Balinese
  Manuk gagak ketah kaanggé pralambang peteng, piduka miwah pati.
  English
  He excused himself from pupetter’s house and then left to Bubunan Village.
  Indonesian
  Di luar istana Tambangan, ada pohon beringin yang sangat keramat.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Wantah limang diri ring wengi sane peteng punika Arya Dalem Tegehkori V (I Gusti Tegeh Tegal Kutha) ngluputang raga kasarengin olih permaisuri miwah makakalih putrannyané miwah sawitrannyané sané mawasta si Munang.
  English
  He excused himself from pupetter’s house and then left to Bubunan Village.
  Indonesian
  Di luar istana Tambangan, ada pohon beringin yang sangat keramat.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Nyabran semeng Ida makolem ring genah sane peteng dedet.
  English
  These days they have big ceremony, use this magic box there.
  Indonesian
  Saban siang Beliau menyembunyikan diri di lubang perlindungan yang ditutup dengan gedek.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Raris wenten anak alit ngenahang sawane punika ring genah sane peteng dedet.
  English
  You better get there, go ".
  Indonesian
  Yang tersisa hanya berupa kotoran tikus bercampur kulit gabah, istri I Kelian Pengkoh hanya menemukan itu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Daripada tiang ngoyong nyegogog jumah, adanan tiang madagang dini sabilang peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Astungkara Berkah
  Balinese
  Balap liar biasane ade ring jam 11 peteng kanti ngelemahang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government BAKAP LIAR
  Balinese
  Laut asapunika, makasami dados sipeng, peteng detdet jagat tigane.
  English
  The Babad Brahmana Catur tells about the journey of Dang Hyang Nirartha, a Hindu priest from the late Majapahit era (1489 A.D.).
  Indonesian
  Sebagai seorang pemuka agama Hindu, Dang Hyang Nirartha mengemban misi mempertahankan ajaran suci itu agar tidak punah.
  Lontar Babad Brahmana Catur
  Balinese
  Solusi ring masalah punike, ane kapertame tiang nunas ring pemerintah baline mangde nyediang sirkuit sane becik kaanggen alit alite menunjang hobi, Sane kaping kalih titiang nunas majeng ring bapak polisi mangde tetep sayage ring jalan raya, lan ngelaksanayang patroli peteng tur menindak tegas alit alite sane ngelaksanayang balap liar ring jalan raya
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Balap Balapan ring Jalan Raya
  Balinese
  Uli mara jumun lingsire baana nguskus kanti maka peteng buin makalemah kanti limang pesel nelahang saang masi tonden nyak gebuh pelase.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Beno
  Balinese
  Kaceritayang jani rikala peteng, Ida Sang Yogi Waikuntha ngidupang parapen utawi damar malengis nyuh di purane ento.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bikul ka Suarga Loka
  Balinese
  dugas mejalan pulang kampung daerah mambal dugas tiang lewat jalan Nike tiang Ten merase nyaman teken jalan ne nike,tiang nepukin jalan ane peteng dedet.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Jalan rusak di badung
  Balinese
  Tatkala peteng ia mangipi.
  English
  So, she refuses to clean up.
  Indonesian
  Suatu malam dia bermimpi.
  Childrens Book Bunty lan Prajurit Gelembung
  Balinese
  Kacerita gumine suba peteng, majalan I Cicing Gudig ka Pura Dalem.
  English
  -
  Indonesian
  Semua makanan itu nikmat dan lezat.
  Folktale Cicing Gudig
  Balinese
  Konyang gae jemak tiang uli semeng kanti peteng setata semangat.
  English
  -
  Indonesian
  Semua pekerjaan saat ambil mulai dari pagi hingga malam tetap semngat.
  Covid Foto - Corona Ngaenang Tiang Lais Maseluk - Ni Ketut Hema Sabela
  Balinese
  Om swastyastu Sane kaping pertama ngiring i rage sareng sami ngaturan suksema majeng ring ida sang hyang widhi Wasa santukan Ida i rage sareng sami polih kerahayuan.sane mangkin tiang jagi nyritayang perkembangan teknologi sekadi mangkin sane sampun pesat,saking anak kelih ngantos alit alit e uning nganggen teknologi,apa buin sane mangkin para sisiane perlu hp anggen melajah online,para reramane masih harus waspada saking alit alit e sane mangkin riantukan internet para sisiane dados manja,sane mawinan sisiane nenten ngamolihan jawaban papalajahan sane wenten ring sekolah,para sisiane nenten Kayun ngerereh ring bukune mangda praktis dogen,apa buin sane mangkin sampun wenten game online sane mawinan alit alit e lemah ke peteng ngisyang hp dogen,akeh masih dampak negatifnyane, akeh berita berita sane wenten ring hp sane durung kebukti kebenarannyane,nika mawinan i rage harus dueg memilah informasi apang ten polih berita sane hoax utawi palsu apa buin sane mangkin akeh wenten penipuan-penipuan online nike mawinan i rage harus berhati hati lan waspada
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Dampak negatif perkembangan teknologi
  Balinese
  Taler sané mabuat pisan, ngoyong jumah nénten maarti iraga lemah peteng ring pasirepan, nanging punapi carané mangda iraga satata produktif, sayan madué pikolih sané mawiguna majeng ring padéwékan taler krama Bali makasami.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
  Balinese
  Jani, uli semengan kanti peteng jumah dogén ngoyong suba cara siap kurungan, bayu gedé, munyiné samah, nanging tuah dijumah dogén.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Buin pidan? ( Ni Luh Murniasih)
  Balinese
  Dewa ratu dibi uling semenga kati sanje kati peteng nu mase ujan, yen kene gen ujan tukade pasti lakar blabar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Banjir merusak jembrana
  Balinese
  Gumi lemah karasayang peteng, gumi galang karasayang peteng, keneh galang kasaputin keneh jejeh ulian nyamané liu né positif virus ané madan covid-19.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Mara Jani-Ni Wayan Mariani
  Balinese
  Nanging ring dinane peteng wenten kejadian sane ngerubah pola pikir tiang, ritatkala kewehne nyalanang hidup di tengah pandemi puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Pandemi Belajar Bersyukur-I Made Aditya Prasadha
  Balinese
  Pas libur jumah ento, tiang nu gelem, lemah peteng awak tiang kebus, magenepan sampun ajeng tiang cara yeh hanget, vitamin C, jak susu, nanging gelem tiang nika sing nyak hilang, lantas tiang ke dokter atehina teken bapak tiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Sebet Yen Ingetang-Ni Made Wulan Sri Tarini
  Balinese
  Sabilang peteng makere masare, setata ngetel yeh paningalan tiange ulian sebete kaliwat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Virus Corona Ngajahin Tiang Matilesang Dewek-Nengah Kologan
  Balinese
  Rikale ogoh-ogoh puniki karyaninge dugas warsa 2022 sane sedeng marak covid-19 Filosofi ogoh-ogoh niki inggih punika nggegambarang sosok Bhuta sane manuansa peteng pinaka simbol antuk kesedihan utawi kesengsaraan miwah madue nenem tangan sane maiisi Bajra sane madue simbol keagamaan,Panggul kasimbol antuk kebudayaan, Suntikan madue simbol kesehatan, Cangkul madue simbol pertanian, Pancing madue simbol perikanan , sareng Lontar sane madue simbol antuk pendidikan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Grubug Covid-19
  Balinese
  Disubane peteng, ditu ngenah umah I Raksasa galang maglanaran, kasinarin antuk manik-manik ane masinar makenyornyor.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Galuh Pitu
  Balinese
  Ipun makasami nglelana lemah peteng kantos kababas ring guok madurgama.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Hanoman Buta
  Balinese
  Pupulan surat punika raris kamurdanin Door Duisternis tot Licht “Saking Peteng Nuju Sunar”.
  English
  She was born in a “priyayi” or aristocratic Javanese family.
  Indonesian
  Buah pemikirannya menjadi revolusi bagi kaum perempuan di Jawa dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia.
  Holiday or Ceremony Hari Kartini
  Balinese
  Len suba sandikaon buin kejep dogen suba peteng sinah lakar tusing tepuk apa!” Uyang paling kone Pan Meri sada sedih merine tuara tepuka.
  English
  -
  Indonesian
  kw....
  Folktale I Belog Pengangon Bebek
  Balinese
  Len suba sandikaon buin kejep dogen suba peteng sinah lakar tusing tepuk apa!” Uyang paling kone Pan Meri sada sedih merine tuara tepuka.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
  Balinese
  Gelisang satua, di subane pada duur, nuju peteng lantas I Dukuh matur teken Raden Mantri makakalih muah Raden Galuh, “Dewa-dewa Raden Mantri kalih muah Raden Galuh, mangkin I Dewa sampun sami duur, titiang mangkin mapamit ring I Dewa sami, titiang pacang moktah ka suniatan.
  English
  -
  Indonesian
  Karena Ida Raden Galuh masih menyusu, dia dicarikan susu kijang.
  Folktale I Dempu Awang
  Balinese
  Sabilang peteng kaurukang masastra baan jero Dukuh.
  English
  -
  Indonesian
  Begitulah hasil dari orang yang rajin belajar dan rajin bekerja.
  Folktale I Durma
  Balinese
  Buin kejepne, gumine peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kedis Piyit
  Balinese
  Lemah peteng ia maselselan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Lemah peteng ia maselselan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Iluh sane jegeg sakadi bulan,

  Ring peteng galang maglandaran, Sane nuntun arah bli majalan,

  Apang prasida nempasin rintangan
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Iluh Bulan
  Balinese
  Minab mangda nenten lunga anake ring margine peteng dedet.
  English
  -
  Indonesian
  Karena kasus Covid-19 semakin meningkat, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali.
  Literature Apakah Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Sudah Tepat?
  Balinese
  Di dalung  masih wenten arus lalu lintas sane padat arah menuju canggu uling semangan ngatep peteng ten surut surut macet Solusi:ngae jalur baru apang lebih memudahkan arus lalu lintas lebih lancar
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Jalan di dalung macet
  Balinese
  Nyabran peteng pihak keamanan lan polisi di Bali mangda rutin nglaksanayang patroli ring wewidangan soang-soang, krane jani pihak keamanan harus melajah uli pikobet ane suba liwat, liu ada kasus pengeroyokan lan kejahatan sane lianan ri kala peteng, ento awinan jani pihak keamanan harus lebih memperketat keamanan ring wewidangan soang-soang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government KOTAKU DENPASAR
  Balinese
  Peteng ne tityang sampun dipersilahkan pulang teken Dokter ipun, nangin tityang harus beristirahat lan tusing banyak pikiran.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kenangan di Kalbu
  Balinese
  Kasengsaran, sakadi bayangan peteng sane nyusup ring pantaraning kabecikan Bali, sampun dados meseh sane ngusak-asik panglimbak miwah kabecikan parajanane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kekirangan Sane Ngawinang Sengkala
  Balinese
  Di gunung agung masih wenten arus lalu lintas sane padat arah menuju monang maning uling semangan ngatep peteng ten surut surut macet Solusi:ngae jalur baru apang lebih memudahkan arus lalu lintas lebih lancar
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kemacetan Arus Lalu Lintas di Gunung Agung
  Balinese
  Di cemagi masih wenten arus lalu lintas sane padat arah menuju canggu uling semangan ngatep peteng ten surut surut macet Solusi:ngae jalur baru apang lebih memudahkan arus lalu lintas lebih lancar
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kemacetan di canggu
  Balinese
  Di denpasar masih wenten arus lalu lintas sane padat arah menuju cokrominito ke Ubung uling tengai utawi peteng macet Solusi:ngae jalur baru apang lebih memudahkan arus lalu lintas lebih lancar
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kemacetan lalu lintas di denpasar
  Balinese
  Keris mateges mangan, keris puniki karyanin titiang ring baligrafi mangda manah titiange landep sakadi keris mangda mawiguna ri wekasan pinaka sesuluh angga sarira ri kalaning gumine peteng.
  English
  The implied keris is sharp, I deliberately put this keris in the form of Baligraphy so that later my mind can be as sharp as a keris so that it can be useful in the future to explain the body and soul in the dark times of the world.
  Indonesian
  Keris tersirat tajam, keris ini sengaja saya tuangkan dalam bentuk Baligrafi agar nantinya pikiran saya dapat seperti setajam keris agar dapat berguna di masa depan untuk menerangkan jiwa dan raga di kala gelapnya dunia.
  VisualArt Keris Baligrafi
  Balinese
  Peteng dalu, ri kala krama Desa Cau aris sirep, nadak sara gumine mangmung.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ki Balian Batur - Gerubug Desa Cau
  Balinese
  Nyaluk peteng balawadya ane ngelah kawisesan pacang magegebug.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ki Balian Batur, Siat Peteng
  Balinese
  Sasubané makejang neked di jumah, sagét guminé suba peteng, tusing buin maan magerengan apa buin macanda tekén kulawarga.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Kulawarga Mapupul Ulian Corona
  Balinese
  Ia lakar nyalanang winaya pingit. “Nyen nawang godogan ane magending nyabran peteng ento nyidang ajak magendu wirasa,” ucapne sinambi magaang adeng-adeng.
  English
  -
  Indonesian
  Ia akan mencoba sebuah akal. “Siapa tahu kodok-kodok yang bernyanyi-nyanyi setiap malam itu bisa diajak bertukar pikiran,” desisnya sambil merayap perlahan-lahan.
  Folktale Lelipi Ngandong Godogan
  Balinese
  Rikala makarya miwah masekolah nyantos taler makarya wusan makarya semengan miwah peteng satata karasayang panes miwah kebus, asep saking TPA punika sekadi kabut ring kintamani sane ngawinang polusi udara.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Leluu pinaka bencana ring Bali
  Balinese
  Raris benjangne semeton pacang ngerasayang rasa sane wenten ring Nyepi, genah nenten wenten internet, nenten wenten transportasi sane mamargi, taler Bali sane peteng dedet, genah puniki wantah galah semeton nyingakin bintang-bintang sane becik ring langit Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature 1 hari di Bali
  Balinese
  Sabilang wai mulih sanja lan peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Amreta
  Balinese
  Nanging ring laksana kebijkan puniki, wenten kebijakan sane nenten efektif sekadi pemadaman lampu ring soang-soang desa nyaluk dina peteng lan kawentenan panyekatan ring jalan.
  English
  -
  Indonesian
  Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kebijakan yang menurut saya kurang efektif.
  Literature Apakah Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Sudah Efektif?
  Balinese
  Semengan gulem peteng detdet nyaputin gumine.
  English
  -
  Indonesian
  Pagi ini cuaca nya mendung banget tapi aku harus pergi sama temen-temen untuk buat tugas sekolah.
  Literature Bagaimana hari ini?
  Balinese
  Tiang latihan uli pagi neked peteng, sareng perjuangan titiang latihan 2 wai akhirne tiang bisa ngigel.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Belajar Nari Untuk PASKIBRAKA
  Balinese
  Toko-toko kawatesin mabuka ngantos jam 8 peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bersama Membasmi Pandemi COVID-19
  Balinese
  Yen kawatesin kantos jam 8 sinah rakyat cenike pamekas ane gegaene ngawit lingsir sanja kantos peteng marasa tusing maan keadilan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Biar Sama-sama Bisa Berjalan
  Balinese
  Kramane kawatesin makarya lan madagang tuah kantos jam 8 peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Biar Sama-sama Bisa Berjalan
  Balinese
  Ane nyansan keweh rakyat cenik ngandelang hasil harian ane galahne makarya wiadin madagang uling lingsir sanja kantos peteng, cara dagang nasi jinggo, dagang nasi kuning, dagang gorengan, dagang nasi goreng, dagang lalapan, dagang terang bulan, dagang canang, dagang sate lontong rombong, muah ane lenan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Biar Sama-sama Bisa Berjalan
  Balinese
  Taler sané mabuat pisan, ngoyong jumah nénten maarti iraga lemah peteng ring pasirepan, nanging punapi carané mangda iraga satata produktif, sayan madué pikolih sané mawiguna majeng ring padéwékan taler krama Bali makasami.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
  Balinese
  Jam 8 peteng, polisi jak pamong praja ne sayaga ngebubarang warga sane matumbasan lan makumpul.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Desa Kala Covid
  Balinese
  Dugas ibi peteng, pare truna ne jagi pacang ngaryanin ogoh ogoh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Diganggu Teknologi
  Balinese
  Lomba festival budaya puput sawetare jam 8 peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Festival Budaya Bertujuan Agar Generasi Bali Bali Lebih Mengenal dan Melestarikan Budaya Bali
  Balinese
  Lomba festival budaya puput sawetare jam 8 peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Festival Budaya Yang Bertujuan Agar Generasi Muda Bali Mengenal Budaya Bali Yang Indah Ini
  Balinese
  Jani, uli semengan kanti peteng jumah dogén ngoyong suba cara siap kurungan, bayu gedé, munyiné samah, nanging tuah dijumah dogén.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Guminé Sepi Ulian Ada Tamiu Uli Joh
  Balinese
  Ibi peteng di daerah tiang ujan bales misi krebek, uling jam 8 peteng kati jam 4 semengan ujan sing nget nget, pas jam 6:30 tiang menjalan masuk liwat jalan gatot subroto,tiang mekejenga ningal yeh gede di sisin kiri jalan nganteg sisin kanan jalan, tegeh yeh ne kati ajengkal, pas liwat jalan te tiang ngasanin care menek jetski ane di pasih, harapan tiang pang kedas jembrana ne sareng tanaman tanaman sane wenten ring jembrana ne di lestarikan dan liunin pang yeh uli ujan keserep teken tanaman sane ketanem, yeh ne dados mekuang karna jembrana ne kedas teken akeh wenten tanaman sane nyerep yeh
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Hujan deras
  Balinese
  Jaman sakadi mangkin ane paling utama nike melajah, melajah tusing mengenal waktu biar semeng, tengai lan peteng harus inget teken melajah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ingat peduli dengan pendidikan Hindu
  Balinese
  dugas mejalan pulang kampung daerah mambal dugas tiang lewat jalan Nike tiang Ten merase nyaman teken jalan ne nike,tiang nepukin jalan ane peteng dedet.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Jalan juga bisa lelah
  Balinese
  Yen peteng mulih uli megae , masuk , mlali lan ane lenan tusing sken ngenah margane ane usak to.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Jalan yang rusak
  Balinese
  Ri tatkala sunar punika bah, gumine peteng dedet.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kapurwan Parinama Desa Batubulan
  Balinese
  Silih tunggilnyané kebijakan sané mawasta PPKM darurat Jawa-Bali sané akéh ngundang kontroversi utamanyané ring para anak sané madolan rikala peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kebijakan Membuat Masyarakat Mengeluh
  Balinese
  Dijalan-jalan anak madagang kena penertiban, dagangan ada kausak tur kejuang, tusing dadi mabukak ngliwat teken jam 8 peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kebijakan Pemerintah Tentang PPKM
  Balinese
  Bali kasub pinaka “Pulau Dewata” sane madue siu pura, antuk peteng kaaptiang pura sane wenten ring Bali sayan kasor mangda pura sane rusak prasida kabecikang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Keindahan Bali
  Balinese
  ring daerah punika kekurangan lampu jalan ane ngae jalane peteng dedet.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kekurangan Lampu Jalanan Daerah Bajra utara
  Balinese
  Raris benjangne semeton pacang ngerasayang rasa sane wenten ring Nyepi, genah nenten wenten internet, nenten wenten transportasi sane mamargi, taler Bali sane peteng dedet, genah puniki wantah galah semeton nyingakin bintang-bintang sane becik ring langit Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kelestarian tradisi Nyepi di Bali
  Balinese
  Dibi peteng tiang nyingakin ring sosial media wenten bule gagal surfing, sawireh luhune liu pesan di pasihe.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kita harus melestarikan alam Bali
  Balinese
  Dibi peteng tiang nyingakin ring sosial media wenten bule gagal surfing, sawireh luhune liu pesan di pasihe.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kita harus menjaga kebersihan bali
  Balinese
  Ibi peteng tiang mukak hp kal ngalih instagram, jek kejut bayun tiange nepukin bule sane dueg sajan mebasa bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Konten Bahasa Bali Kasar
  Balinese
  Sasubane makejang neked di jumah, saget gumine suba peteng, tusing buin maan magerengan apa buin macanda teken kulawarga.
  English
  -
  Indonesian
  Sementara itu, sang istri yang diam di rumah disibukkan dengan pekerjaan rumah.
  Literature Kulawarga Mapupul Ulian Corona
  Balinese
  Latihan niki mulai ngawit uling jam pitu anteg jam dase peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Latihan Megambel Di Griya
  Balinese
  Dibi peteng dugas tiang ngalih berita ring internet tiang nyingakin orti indik Gubernur Bali Bapak I Wayan Koster ane dot ngangkat arak bali dadi minuman kelas internasional.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Mari Lestarikan Arak Bali
  Balinese
  Contohne punika Ngematiang lampu PLK pas jam 8 peteng.
  English
  -
  Indonesian
  Hal ini membuat masyarakat sangat geram terutama yang berkerja hingga hingga malam dan bagi mereka sangat membahayakan.
  Literature Matinya Lapu Penerangan Jalan yang Kurang Efektif
  Balinese
  Singkerase sampun 2 tahun tusing ngelaksanayang pawai ogoh ogoh sebilang ngerupuk karane pandemi covid 19 ring indonesia sampun ngeluas neket dibali.liu upakare sane gedegede mepakso buungin karane pandemi niki,termasuk ne hari raye pengrupukan sehari setonden nyepi nike di tiadakan,liu truna truni sane protes ke klian apang laksanakan ne pawai ogoh ogoh niki nanging klian bendese sampun nuunin surat kepeutusa\n di tiadakan ne pengrupukan mangde nuunin kasus ne keno covid niki,titiang sebagai truna truni milu mase kecewa niki karane di tiadakan ne pengrupukan niki,mase dalam hati “yen tenade pengrupukan hariraya nyepi niki jeg kuang asan”sambat tiange dalem hati,nanging sampun 2 tahun niki berlalu hatin tiang jak truna tyruni sebanjar liang asan karane klian bendesa maktayang surat uli gubernur ne isine di laksanayang buin upakare pengrupukan niki karane sampun dirasa pandemi niki sampun ilang,titiang teken truna truni ne lenan langsung semanget ngae ogoh ogoh,gotong royong lemah peteng ngaenin ogoh ogoh apang bagus pas rikale pengarakan nike,melatih teken timpal timpal lemah peteng mecande,mecerite di bale banjar mekedek mekemyem karane upakare pengrupukan nike sampun dados di laksanakan.titaing harap alit alit jani nyidang ngelestariang budaya ogoh ogoh nike neket ke genearasi selanjutnya.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Melestarikan Ogoh Ogoh
  Balinese
  Dugas dibi peteng tiang mireng orti ring TVne, ngenenin indik milihin lan ngolah leluu plastik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Minimnya Pemilahan Sampah
  Balinese
  Mani yen tiang suba dilantik dadi pemimpin, jalan-jalan dini lakar pasangin tiang penerangan ane luung apang galang yen gumine suba nyaluk peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ngidih Suara Nyuang Jalan
  Balinese
  Krama Bali mategul baan sepi apang ngidang melah baan ningalin rikala petengè teka lan apang ngidang magehang kupingè ningehang rikalanè sepi sipeng tusing ada anè makrisikan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Nyepi Caka 1942 Pinaka Srana Nangluk Mrana
  Balinese
  Tusing ja wantah ekonomi dogen ane mati, sabilang peteng lampu jalanne masi milu matiange.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Nyepi di bulan Juli
  Balinese
  Sing semeng sing peteng keto geen gae ne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Orang Bali atau Orang Tiktok
  Balinese
  Buina, ada masi anak ane tusing nyidang ngalih gae cara dagang nasi jingo ane biasane lais jam 12 peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature PPKM Akan Membunuh Dagang Nasi Jinggo
  Balinese
  Menurut tiang, PPKM ento tusing ada hubungane ajak lemah peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature PPKM Akan Membunuh Dagang Nasi Jinggo
  Balinese
  Sepatutnyane, dados medagang ngantos peteng nanging restoran utawi rumah makan patut ngametuang awig – awig mangda ajengan kabakta budal utawi take away.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature PPKM DITERAPKAN PEREKONOMIAN MENURUN
  Balinese
  Suud mavaksin, ngawit buin kramané mukak usaha, madagang, ngalih gaé, toko-toko mabukak kanti peteng, angkringan mabukak uli sanja kanti das lemah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pandemi Covid-19, Pemerintah dan Rakyat Harus Saling Rangkul
  Balinese
  Hotel tur villa maka tongos mareren ri kala peteng di Jimbaran masih liu ane tusing misi turis, anak ane magae ditu sahasa ngoyong dogen sabilang magae.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pariwisata di Jimbaran Sasukat Corona
  Balinese
  Ogoh-ogoh punika marupa karya seni patung ring kebudayaan bali sane sakadi parilaksana bhuta kala.Pelaksanaanyane peteng sadurung nyepi inggih punika pangrupukan nyepi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pawai Ogoh Ogoh Sebelum Nyepi
  Balinese
  Yen suba sanja utawi peteng, jeg suung.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pemerintah Tidak Boleng Buang-Buang Uang
  Balinese
  tiang lewat jalan Nike tiang nepukin jalan ane peteng dedet.krana jalan nika bedik ne penerangan jalan ane ngae jalanan ne peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Penerangan Di Karangasem
  Balinese
  Dugas peteng di pengrupukane, anake samian mesu ka rurunge mebalih ogoh-ogoh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Perlunya rasa sosial dalam mewujudkan persatuan
  Balinese
  Peteng dedet karasayang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sampah di Bali
  Balinese
  Kebijakan pemerintah puniki nenten efektif anggen mencegah kawentenan penyebaran virus Covid-19 puniki, apabuin misi awig-awig makejang sektor non esensial tusing dados mabuka miwah dagang ajenganne patut mabuka kanti jam kutus peteng dogen.
  English
  It was very difficult with the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) in Java and Bali.
  Indonesian
  Kebijakan Pemerintah seperti ini tidaklah efektif untuk mencegah adanya penyebaran virus Covid-19 ini apalagi ditambah dengan aturan semua sektor non esensial harus ditutup dan pedagang makanan harus buka sampai jam 8 malam hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
  Literature Sedih Akibat Peraturan Pemerintah
  Balinese
  Di jalan - jalan anaké madagang kena penertiban,dagangané ada kausak tur kajuang koné tusing dadi mabukak ngliwat teken jam 8 peteng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Seimbang, Jeli dengan Kiri Kanan
  Balinese
  Jani Tusing Care Pidan Sai-sai tiang ningalin anak cenik Jani tusing nu meplalianan dirurunge, di carike, ditukade nanging jani lemah peteng ane gisi e tuah hp Uli kepit peningalane suba nyemak hp.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sekarang Tidak Seperti Dulu