Kekirangan Sane Ngawinang Sengkala

From BASAbaliWiki
20231113T051939774Z983848.jpeg
0
Vote
Title
Kekirangan Sane Ngawinang Sengkala
Affiliation
SMAN 1 SAWAN
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://pin.it/4AteR3a
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Senyuman sane setata ngamedalang pangajap-ajap, lan rahinane mangkin, iraga sareng sami mapupul antuk semangat jagi nyuksmayang Bali sane sayan becik. Pamilihan 2024 sampun nyihnayang genah majeng ring iraga sareng sami, genah iraga pacang nentuang arah miwah karakter pamimpin sane pacang nuntun pulau sane becik puniki. Sajabaning pangaksama, iraga prasida ngrasayang energi miwah semangat anggen ngamolihang pauwahan sane kaaptiang. Pitaken sane pinih utama sane patut kacawis inggih punika, Napi pikobet sane pinih mabuat tur mabuat sane patut kapuputang olih sang sane jagi dados pamucuk ring Bali? Ring rahinane mangkin, titiang jagi nyuksmayang indik pikobet sane sampun sue ngereh iraga: pikobet indik kakirangan.

Kasengsaran, sakadi bayangan peteng sane nyusup ring pantaraning kabecikan Bali, sampun dados meseh sane ngusak-asik panglimbak miwah kabecikan parajanane. Iraga nenten dados lempas ring pikayunan indik akeh semeton iragane sane kantun ring garis kemiskinan sane ngutang hak-hak dasarnyane. Pendidikan sane nenten mamargi, kesehatan sane nenten kauratiang, miwah pangaptin sane kapendem ring tengahing pikobet ekonomi sane nenten prasida kapuputang. Duaning punika, rikala iraga minehin masa sane jagi rauh, iraga tan dados lempas saking pikobet ngenenin indik kawentenan jagate puniki.

Pinaka pamilet sane wicaksana, iraga maduwe tanggung jawab milih pamimpin sane madue visi, nanging taler sane sampun mautsaha ngicalang pikobet. Iraga merluang pemimpin sane nenten wantah nyusun kebijakan makro, nanging taler turun

In Indonesian