UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Meseh

From BASAbaliWiki


m) s) ;¾
meseh
Root
-
Definitions
 • (meseh) - enemy (Alus mider) en
 • (meséh) - changing (about clothes) (Andap) en
 • (meséh) - berganti; bersalin (pakaian) (Andap) id
 • (meseh) - musuh; lawan (Alus mider) id
Translation in English
enemy
Translation in Indonesian
musuh; berganti; bersalin (pakaian)
Synonyms
 • Masalin (l)
 • Antonyms
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  musuh
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  meseh; satru
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Meseh Rama inggih punika Rawana.
  English
  Rama's enemy is Ravana.
  Indonesian
  Musuh Rama adalah Rahwana.
  Balinese
  Antosang malu, tiang enu meseh.
  English
  Wait a minute, I'm still changing (clothes).
  Indonesian
  Tunggu dulu, saya masih berganti (pakaian).
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Keris puniki kawastanin Carita Belebang, kawigunannyané antuk nyaga katreptian miwah nénten purun kacingak olih meseh.
  English
  This spear is called Lelemon, it has great authority.
  Indonesian
  Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Serangan sané kalaksanayang tan dumade punika ngawinang rakyat Ngurah Kalianget kaget tur prajurité tan prasida maprakanti, sakadi rawuh rébuan meseh kasarengin olih makhluk halus, Prajurité Ngurah Kalianget kalah tur nyerah.
  English
  This spear is called Lelemon, it has great authority.
  Indonesian
  Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Tan polih mapengkas meseh ayam I Ngurah Rangsasa saget sampun padem kasambut olih ayam paican Ida Sanghyang Sambu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ayam Ijo Sambu
  Balinese
  Iraga rauh ka pura tatujonyane wantah nyakupang tangan pacang nunas ica majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, sumangda setate rahayu nemu rahayu, boya je ngerereh meseh sane ngawinang kasucian pikenoh sane suci pacang bocek. 2.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Iwang Penampen I Juru Parkir Sareng Pamedek Sane Parkir Ring Pura Hulun Danu Batur
  Balinese
  Rikala bulun Gerudane meken telah, sinalih tunggil Bikule tangkil ka Prabu Suliawana. “Mamitang lugra Gusti Prabu, Kedis Geruda sane dados meseh Gusti Prabu lan panjak-panjak Puri Kertha Bumi sampun kalahang titiang.
  English
  -
  Indonesian
  Sekarang dia tak bisa terbang lagi,” ungkap Tikus kepada Prabu Suliawana.
  Folktale Jero Ketut
  Balinese
  Kasengsaran, sakadi bayangan peteng sane nyusup ring pantaraning kabecikan Bali, sampun dados meseh sane ngusak-asik panglimbak miwah kabecikan parajanane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kekirangan Sane Ngawinang Sengkala
  Balinese
  Laksana nyapa kadi aku ritatkala kantun muda, punika silih tunggil meseh ring raga sane patut kaicalang.
  English
  -
  Indonesian
  Pada saat dalam kandungan Abimanyu pun telah mendapatkan pendidikan prenatal dari ayahnya, Arjuna.
  Literature Laksana Para Yowana miwah Rusaknyane Negara: Nlatarang Tetuek Utama Mosala Parwa
  Balinese
  Yening wenten meseh sane ngrampak utawi ngungseng karahayuan jagat Alengka, Kumbakarna pastika purun mayuda ngetohang urip yadiastun sampun uning jagi pejah ring rana.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Melanin Negara sakadi Pamargin Kumbakarna
  Balinese
  Kocap pasukan Taruna Gowak punika soang-soang madue sanjata marupa bedil, sane prasida ngamatiang meseh ring genah sane doh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Parinama Desa Pemaron Sajroning Kapurwan Desa
  Balinese
  Pamimpin sane ngamargiang “puputan” punika pastika ngaptiang mangdane ngasorang meseh-mesehnyane ngawit saking meseh sane wenten ring angga sarira.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Puputan
  Balinese
  Ajah-ajah inucap muatang makudang-kudang utsahan sang ratu tatkala ngarepin meseh sajroning payuddhan kantos lina.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Purnama Kapat: Purna Geguritan Niti Raja Sasana olih Cokorda Denpasar
  Balinese
  Kawiswara malih maosang, yening angga sarira sane mapawakan ening prasida ngasorang meseh sane wenten ring ati.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sastra Sakala Gunaning Janma
  Balinese
  Kawiswara maosang yening jagi ngruruh kaweruhan sane utama, kaaptiang prasida ngasorang meseh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sastra Sakala Gunaning Janma
  Balinese
  Tari Joged Bumbung punika madue pesona eksotis, pragina taler sampun kapilih olih pragina istri sane bajang raris meseh joged sane mentasang kejegegan pragina.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature TARI JOGED BUMBUNG DI BALI
  Balinese
  Tuni tiang bangun jam nem semengan, lantas tiyang mandus, suud to tiyang meseh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ubud Macet Milehan
  Balinese
  Kama, krodha miwah lobha sayan kuat bandingang ring meseh sane katon.
  English
  -
  Indonesian
  Kama, krodha dan lobha lebih tangguh daripada musuh yang terlihat mata.
  VisualArt MAHISHASURA
  Balinese
  Nanging di masan COVID-19 cara janiné, salingké nyapa katemu dogén suba jejeh, ulian meseh ané sing ngenah, ané ngaénang liu anaké gelem, bilih-bilih ngalin (tusing enu/mati).
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Mabesikan Iraga Runtuh, Mapasagang Iraga Teguh
  Balinese
  Ngapialangin pewangun, pinaka meseh sajeroning garba.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Narkotika Ring Indonesia
  Balinese
  Ida dane sareng sami, iraga sampun kawastananin merdeka, merdeka saking penjajah, sampun kawastanin berdikari (Berdiri di Kaki Sendiri) 78 warsa iraga sareng sami bebas sajroning penjajah, sane manados meseh ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pengelolaan Luu ring TPA Bali
  Balinese
  Sad mateges nenem lan ripu mateges meseh.
  English
  Sad means six and Ripu means enemy.
  Indonesian
  Sad berarti enam dan Ripu berarti musuh.
  VisualArt Sad Ripu
  Balinese
  Keto masih gumine jani para krama paling uyak meseh sane nenten kecingak
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature JARILAH YANG MEMEGANG DUNIA
  Balinese
  Sad Ripu inggih puniki nenem meseh sane wenten ring anggan imanusa sane ngawinang manusane akeh pisan keni panglalah guna rajah miwah guna tamah sane kabaos awidya.
  English
  Sad ripu are the six enemies in humans that cause humans to be more influenced by Guna Rajah and Guna Tamah which are the sources of Awidya.
  Indonesian
  Sad ripu merupakan enam musuh pada diri manusia yang meyebabkan manusia lebih banyak dipengaruhi oleh guna rajah dan guna tamah yang merupakan sumber awidya.
  Holiday or Ceremony Upacara Matatah
  Balinese
  Meseh manusa sane pinih ageng inggih punika deweknyane padidi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural VASUDHAIVA KUTUMBHAKAM
  Balinese
  Sujatinipun manusane nenten taen maduwe meseh sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural VASUDHAIVA KUTUMBHAKAM
  Balinese
  Sujatinipun manusane nenten taen maduwe meseh sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Vasudhaiva Kutumbhakam
  Balinese
  Meseh manusa sane pinih ageng inggih punika deweknyane padidi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Vasudhaiva Kutumbhakam