VASUDHAIVA KUTUMBHAKAM

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
VASUDHAIVA KUTUMBHAKAM
Title (Balines)
VASUDHAIVA KUTUMBHAKAM
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Hindu
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • gusti ayu citra gayatri
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Vasudhaiva Kutumbakam Sansekerta :. saking Vasudha , bumi, iva tur , lan Kutumbakam , sanak inggih ipun basa Sansekerta sane mateges makasami jagate wantah silih tunggil kulawarga tunggal utawi silih tunggil nyama sane nenten wenten mabinayan agama, ras, budaya, basa, miwah sane tiosan. Indonesia inggih punika negara san jimbar, madaging makudang-kudang pulau, taler kawangun olih para janan san madu makudang- kudang soroh, agama, ras, budaya, kepercayaan, miwah san tiosan. Ring sajeroning pabinayan utawi pabinayan, ketahnyan minab w nten konflik utawi pabinayan. Duaning punika, ngiringja iraga ngajegang pluralisme puniki. Y ning pluralitas n nten kamargiang becik, raris prasida w nten pikobet ageng. Minakadi pabinayan budaya, iri ati sosial, rasa bangga, miwah sane lianan. Punika mawinan, dados tugas sareng sami mangda ngatasi pabinayan antuk uning iraga dados sawitran manusa. Krama sane wangiang titiang, ring ajaran Hindu, perdamaian nenten dados piliham. Perdamaian inggih punika kewajiban sane patut kalaksanayang olih para janane sami. Santukan wantah kerahayuan sane prasida nglimbakang negara miwah jagat. Sujatinipun manusane nenten taen maduwe meseh sane lianan. Meseh manusa sane pinih ageng inggih punika deweknyane padidi. Punika mawinan, ring agama Hindu, iraga uning ring ajaran Sad Ripu, inggih punika enem meseh sane wenten ring angga manusa. Wenten nem meseh ainggih punika : hawa nafsu kama , rakus atau tamak lobha , sifat marah kroda , bingung moha , mabuk mada , iri hati matsarya yening meseh mesehne punika kaonang iraga, iraga dados jadma sane rahayu. Ring Mahaupanisad 6.72 kasambat: Ayam Bandhurayam Neti Ganana, Laghucetasam, Udaracaritanam Tu Vasudhaiva Kutumbakam . Sane mateges : Pemikiran hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya adalah pemikiran dari orang berpikiran sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Sloka ring ajeng maosang indik ring alam semesta puniki, iraga dados semeton. Jadmane patut ngawangun paiketan sane becik sareng ring sesama manusa, sareng ring Sang sane ngardi ipun, tur setata ngwangun paiketan sane becik sareng ring jagat raya. Yening iraga sampun uning iraga saling asah asih lan asuh, sapunapi iraga prasida uning jagat raya puniki pinaka umah iraga, ngiring iraga nglestariang kerahayuan mangda iraga dados manusa prasida setata maurip malarapan sareng-sareng.Semeton sareng sinamian, ngiring iraga nebar benih perdamaian ring panegara puniki antuk suara Vasudhaiva Kutumbakam .

  Ngiring iraga ngangkenin pabinayan suku, agama, ras, budaya, basa, miwah sane lianan pinaka kaindahan jagat. Yadiastun mabinayan ring identitas, iraga sareng sami pateh ring daging kamanusan. Ngiring iraga urip sakadi minyak miwah toya ring tungku sane asiki, yadiastun nenten prasida dados siki nanging setata prasida sareng-sareng. Tan Hana Wong Angyubagia, Tan Hana Wong Angayu Lulus Lan Tan Hana Wong Sampurna Ring Jagad Dwipa. Tidak ada manusia yang selalu berbahagia. Tidak ada manusia yang hidup tanpa rintangan. Dan, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.

  In Indonesian