Nem

  • six
Media
nem
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Guna: Sarahina wenten gae mrada, Bu, napi nuju-nuju manten?

Made: Yen..niki, nem...nem bulan niki pul wenten. Guna: Oo, full, nggih. Made: Kadang-kadang, dumun, polih ngaso. Ngecet-ngecet umah tiang. Guna: Oo, kenten.

Made: Ngecet umah. Nggih. Ngecet tembok, nika. Yen ten wenten mrada, ngecet umah. Kapah lah mangaso ne.
[example 1]
Guna: Every day you work painting prada (gold paint decoration) ... is that just during certain times?

Made: Yes .. these .. six .. these six months are full time. Guna: Oh ... full time ... huh? Made: Sometimes ... in the past ... I would get some time off. (And) would paint houses. Guna: Oh ... you did that?

Made: Painting houses. Painting walls. If there was no work painting prada, I would paint houses. I rarely get a rest.

Guna: Cukup..e..nem puluh ribu polih uli di ngajang kayune nika, Bu?

Nyoman: Pang wenten, kanggeang tiang ngentugin. Pang.. numbasang beras..pang wenten, numbasang ajengan pang wenten, kenten. Ajengan nasi nika. Guna: Oo kenten. Sampun sue nyemak gae?

Nyoman: Ampun, tiang. Uling tonden macucu tiang ampun.
[example 2]
Guna: Enough...eh...getting 60,000 (rupiah) from carrying wood, Ma'am?

Nyoman: That's how it is, I get enough to cover the shortfall. That's how it is....to buy the rice...that's how it is, to buy the food that how it is, its like that.

Guna: You mean a meal with rice?

  1. I Made Gumbleng, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa,
  2. Ni Nyoman Sri, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa,