UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Maintaining Religioius Harmony

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
Merawat Kerukunan Agama
Title (Balines)
Ngajeggan Kerukunan Agama
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
Author(s) / Contributor(s)
 • I Putu Ananda Satya Widhiasa
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Ngajeggan kerukunan agama Panglimbak galah sane gelis pisan ngawinang makasami anake saling saingan makarya teknologi sane prasida ngwantu manusa ring makudang aspek kahuripan. Kaw ntenan teknologi canggih sekadi smartphone miwah jaringan interm dia inggih punika paindikan san lumrah ring aab globalisasi mangkin. Internet kaanggen pinaka wadah komunikasi jaringan sosial ring dunia maya. Jaringan sosial utawi media sosial inggih punika sistem san kaangg n olih sang san ngangg n antuk ngamargiang interaksi miwah nglimbakang jaringan pasemetonan sareng makudang soroh krama. Tiosan ring punika, m dia sosial taler prasida kaanggen pinaka sarana ngedum gatra sareng sang sane tiosan. Kaw ntenan m dia sosial madu dampak positif miwah negatif ring kahuripan krama. Mangkin ak h pisan informasi san kasebar ring m dia sosial miwah prasida kapolihang olih krama. In Balinese: Informasi sane kasebar ring media sosial ngeranjing ring soang-soang interaksi kahuripan ring masyarakat utaminnyane ring sajeroning rukun agama. Punika mawinan media sosial sering kaangg n genah antuk ngedum informasi indik agama. Indonesia inggih punika negara san mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa san kabuktiang antuk sila kapertama pancasila san maosin Ketuhanan Yang Maha Esa. Lianan ring punika, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 miwah 2 taler maosang indik Negara Indonesia inggih punika negara sane kadasarin antuk Ketuhanan Sane Maha Esa miwah Negara ngicen kebebasan majeng ring soang-soang krama mangda ngamargiang agama miwah ngamargiang agama lan kepercayaannyane. Pinaka panegara san nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa, Pemerintah Indonesia ngangkenin w nten nem agama, inggih punika Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, miwah Konghucu. Kaw ntenan agama madu panglalah san becik ring parajanan santukan agama madu peran san becik ring sajeroning ngenenin kahuripan krama Indon sia, saking aspek sosial, ekonomi, miwah rohani

  In Indonesian