Paindikan

From BASAbaliWiki
Root
Other forms of "indik"
Definitions
  • situation, matter, affair, circumstance en
Translation in English
thing
Translation in Indonesian
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
paindikan
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Paruman mangkin paindikan piodalan ring banjar
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Paindikan punika mepikenoh ring interaksi para yowana lan tan karasa nguangin rasa urati ring panegara.
English
-
Indonesian
-
Comics Ngisin kemerdekaan, ngwangun bali
Balinese
Wénten makudang-kudang paindikan sané becik sané wénten ring Pulo Bali, pura sané suci miwah asri, pariwisata sané suksés, kaéndahan alam sané nénten kalah becik saking nusa tiosan.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Setengah Jiwaku
Balinese
Santukan yening iraga madue rasa percaya ring dewek, iraga pacang uning ring paindikan sane patut miwah sane tan patut.
English
-
Indonesian
-
Government Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya
Balinese
Ngandika Ida Anake Agung nakenang paindikan.
English
-
Indonesian
Kemudian dijawab oleh istri tuanya.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica dauh pangandika ring tiang ngeniang paindikan sane jaga margiang Ida.
English
So, Arya Kenceng, take my son, make him your adopted son, the ceremony with a bonfire on top of which is filled with a buffalo head.
Indonesian
Sejak itulah I Gusti Pucangan dinamai I Gusti Bagus Alit Notor Wandira.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Sang Prabu Akab ngaksi paindikan sane kalintang tawah punika, tur ida rumasa kimud pisan ring kayun.
English
But he is afraid that Pucangan someday will also claim his territory.
Indonesian
Kembali dalam wujud aslinya seperti semula.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Saking buke punika wenten paindikan sane tan naenin ical.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Buk Katah Legu Nginteng
Balinese
Kapi ambeng punika mawinan akeh pikolih kramane sane nenten stabil kantos wenten sakelompok jatma sane pikolihnyane kagolonang ring sor miwah nenten nyujur upah minimum sane manggeh, paindikan puniki madue paiketan sane erat antuk pangargan kebutuhan pokok ring masyarakat sane ngancan nincapang.
English
-
Indonesian
-
Government Ekonomi Sulit, Krama Menjerit
Balinese
Paindikan punika inggihan prioritas utama antuk nglanturang keberlangsungan idup manusa.
English
-
Indonesian
-
Government Ekonomi Sulit, Krama Menjerit
Balinese
Malarapan paindikan punika, perekonomian parajana pacang sayan stabil dadosnyane prasida ngebeking kebutuhan pokok hariannyane.
English
-
Indonesian
-
Government Ekonomi Sulit, Krama Menjerit
Balinese
indonesia inggih punika negara sane mabinayan baik suku, agama, ras, lan antar golongan keberagaman punika ngaryanin indonesia negara sane sugih ring sumber daya alamnyane saking akehnyane keberagaman sane kalintang indah pikobetnyane taler kalintang akeh, akeh pisan masyarakat sane kirang pendidikan saking dini, ring masa mangkin akeh pisan rerama sane mangkin nenten masekolah nyantos jenjang sekolah menengah atas utawi lulus sarjana taler wenten sane nenten masekolah mawinan rerama akeh nenten prasida mendidik sareng anak antuk becik santukan punika rerama mendidik antuk cara ipun padidi sakadi sering mamunyi pianak kantos ngecag anak antuk punika akeh siswa sane nyontoang lan nganutin parilaksana reramannyane punika miwah parilaksana punika taler nglaksanayang paindikan sane pateh ring sekolah punika sane ngawinang pendidikan indonesia merosot
English
BIG THINGS COME FROM LITTLE THINGS
Indonesian
HAL YANG BESAR DATANG DARI HAL YANG KECIL
Government Genah sané ageng mawit saking genah sané alit.
Balinese
Nampenin paindikan punika, titiang pinaka generasi penerus selanturnya patut pisan nyaga eksistensi basa Bali lan budaya Bali Inucap, mangda nenten sayan lami, sayan surud.  Punika mawinan Kabuatan rasa eling lan baos cumpu para yowana pinaka generasi penerus sajeroning nyaga lan ngelestariang Basa Bali pinaka warisan budaya druwene, pidabdab puniki kamargiang majalaran pidabdab nyobiahang kawentenan platform BasaBali wiki.
English
-
Indonesian
Karena jika eksistensi bahasa Bali di dalam kehidupan generasi muda itu hilang, maka keberadaan bahasa Bali sebagai warisan budaya hanya perlu menunggu waktu untuk punah.
Literature Kenali Bahasa Bali melalui BasaBali Wiki
Balinese
Ring makudang-kudang warsa sané sampun lintang wénten makudang-kudang paindikan sané nyihnayang parilaksana agama sané nénten utawi kirang toleran ring masyarakat Indonésia.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Harmony in Religious People
Balinese
Ngajegang kerahayuan sajeroning agama prasida kamargiang saking paindikan sane cerik-cerik sakadi saling asah asih rikala wenten sane mabakti utawi rahina sane suci, antuk paindikan sane cerik sakadi puniki prasida ngajegang kerahayuan parajanane.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Hubungan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Beragama
Balinese
Sakewanten, mangkin krama baline sampun pada wikan ngrereh peluang usaha anyar sane lempas saking bisnis pariwisata utawi nenten bergelut ring paindikan pariwisata.
English
-
Indonesian
-
Literature Nincapang Perekonomian Lokal Malarapan Antuk Utsaha Nglimbakang Pertanian
Balinese
Kesehatan inggih punika paindikan waras pinih utama ring kahuripan, dampak sampah waras menumpuk ngawinang udara waras keni polusi, mawinan iraga patut nenten ngebuang sampah waras nenten becik.
English
Not only that, I hope, respiratory health is also important.
Indonesian
-
Literature PANTAI KEDONGANAN BALI
Balinese
Pengaptin titiange majeng para pemimpin Bali sane pacang terpilih ring warsa 2024, mangda nguratiang paindikan kahanan toya ening majeng warga Nusa Penida, duaning toya ening punika kabuatang pisan ring sajeroning kauripan warga Nusa Penida.
English
-
Indonesian
-
Government KRISIS TOYA ENING RING NUSA PENIDA
Balinese
Sloka puniki nglarang krama Hindu nyingakin pabinayan utawi pabinayan pinaka paindikan sane setata wenten ring jagate puniki utawi sane ketah kabaos Rwa Bhineda.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Keberagaman lan toleransi kehidupan beragama
Balinese
Ngiring matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, uli krana pasuecan Idane, duaning paindikan sane luih-luih sane sampun kardi Ida pabuat iraga.
English
-
Indonesian
-
Government Kebersihan Bumi
Balinese
Duaning punika, ngiringja iraga sareng sami pada peduli ring palemahan iragane, tur nglaksanayang paindikan sane becik.
English
-
Indonesian
-
Government Kebersihan Ring Lingkungan Sekolah
Balinese
Paindikan sané matiosan puniki nénten ja mamargi sinarengan.
English
-
Indonesian
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Bali, terkenal akan kebudayaan dan adat istiadatnya yang unik yang masih kuat hingga sekarang, Masih banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi dan memegang teguh adat istiadat, sehingga sering kali menjadi objek wisata bagi para pengunjung yang datang ke Bali.
Government Kebudayaan Bali Terancam
Balinese
Mangda nenten wenten malih paindikan sane ngawinang iraga dados krama Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Menjaga keamanan bali
Balinese
Sakéwanten, yadiastun parikrama agama ring Bali sampun becik, kantun wenten makudang-kudang paindikan sane patut kauratiang mangda prasida ngukuhang parikrama punika.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Kerukunan Krama Beragama ring Bali
Balinese
Santukan anake sane ngamargiang paindikan sane kadi asapunika, ipun pacang keni ukuman sane kalintang abot.
English
-
Indonesian
-
Literature 1 hari di Bali
Balinese
Masa depan inggih punika paindikan sané nénten pasti.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Jaya dan Lestari
Balinese
Paindikan niki ngemang dampak positif lan negatif.
English
-
Indonesian
Banyak orang yang pindah ke Bali karena di bali banyak tempat yang bagus dan biaya hidup di bali rendah.
Literature Banyaknya orang luar yang pindah ke bali
Balinese
Santukan anake sane ngamargiang paindikan sane kadi asapunika, ipun pacang keni ukuman sane kalintang abot.
English
-
Indonesian
-
Literature Kelestarian tradisi Nyepi di Bali
Balinese
Bali madue sahananing paindikan antuk ngalestariang tur nyaga tradisinnyane.silih sinunggilnyane inggih punika manyama braya.
English
-
Indonesian
-
Literature LESTARIKAN GOTONG ROYONG
Balinese
Mangda prasida nglimbakang miwah nglestariang budaya Bali sakadi nyastra puniki prasida kamargiang antuk makudang-kudang paindikan, minakadi: 1.
English
-
Indonesian
-
Literature Literature Melestarikan Budaya Bali (Nyastra)
Balinese
Mangda prasida panglimbakang miwah nglestariang budaya Bali sakadi sastra puniki prasida kamargiang antuk makudang-kudang paindikan, minakadi: 1.
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan Budaya Bali (Nyastra)
Balinese
Santukan punika ngiring iraga sareng sami pastika yatna mangda nenten ngrasayang paindikan sane sami lan ngupapiara keamanan Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Nenten Montor, Helm Sesai Kabegal Ring Gumi Bali
Balinese
Paindikan akeh helm sane ical puniki sujatine sampun akeh wenten ring orti orti Bali nyantos orti nasional.
English
-
Indonesian
-
Literature Nenten Montor, Helm Sesai Kabegal Ring Gumi Bali
Balinese
Platform BASAbali Wiki punika manut titiang sareng sami,ngicenin dampak sane becik majeng ring paindikan pembangunan utawi kebudayaan sane wenten majeng ring krama Indonesia makasami.
English
The existence of a community space helps in recognizing community issues in sharing knowledge between individuals regarding social issues, and religion to referring to culture so that the concept of sustainable development can be implemented through the BASAbali Wiki platform.
Indonesian
Serta bahasa penerjemah lain yaitu bahasa Inggris sehingga bahasa bali bisa jauh lebih dikenal oleh orang non bali bahkan pelancong dari luar negeri ketika bertamu ke Bali, sehingga dengan dikenalnya kebudayaan berbahasa Bali bisa mendorong untuk kemajuan dalam pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan berbasis budaya dengan tambahan dalam memajukan sektor bahasanya dengan media pembelajaran terkini.
Literature P.B.W (Pemaksimalan BASAbali Wiki) Sebagai Media Sustainable Development of Culture di Era 4.0
Balinese
Inggih punika paindikan sane sampun mamargi ring pura Besakih.
English
-
Indonesian
-
Literature Pembayaran Digital menggunakan Qris Perlu di Terapkan Lebih Dalam Lagi
Balinese
Wénten makudang-kudang paindikan sané becik sané wénten ring Pulo Bali, pura sané suci miwah asri, pariwisata sané suksés, kaéndahan alam sané nénten kalah becik saking nusa tiosan.
English
-
Indonesian
-
Literature Pulau Bali Setengah Jiwaku
Balinese
Ento mawinan uling jani rage dadi jadma manusa patut ngelah papineh tur eling tekening lingkungan, uling paindikan sane cenik care inggian suud ngutang leluu ke tukade, napi malih luwungan yening kakedasin, krana kawigunan tukade liu pisan, yening sube kedas kan luung dadine .
English
Especially in the dry season, it will be difficult to access clean water.
Indonesian
Hal itu yang menyebabkan bahwa dari sekarang kita sebagai manusia seharusnya punya perhatian dan ingat akan lingkungan, dari hal yang kecil yakni berhenti membuang sampah ke sungai, apa lagi jika sungai itu bisa dibersihkan, karena manfaat sungai sangat banyak, apabila sudah bersih pasti akan bagus.
Literature Sungai sekarang jauh berbeda dengan yang dulu
Balinese
Nika mawinan makueh warga cendalane ten tatas ring paindikan punika.ritatkala dane murdaning jagat sampun cumpu munggah, mangda uratian dane kadi mangkin metaki taki mangda ngerecabayang warga cendala medue prarem lan uger uger ring warga cendala.
English
-
Indonesian
-
Literature Uger-uger Warga Cendala
Balinese
Iraga patut miara palemahan ring Bali mangda nenten wenten paindikan sane nenten becik.
English
-
Indonesian
-
Literature Upaya Melestarikan Bumi Bali
Balinese
Paindikan luu punika sareng sami mangda nureksain tur ngetangin sane becik tur patut.
English
-
Indonesian
-
Government Luu mabrarakan ring Pura Besakih rikala Karya IBTK 2024.
Balinese
Mawinan Pura Besakih mejanten pura ageng ring bali sane patut kalestariang paindikan kebersihan lan kesuciannyane.
English
-
Indonesian
-
Government Luu mabrarakan ring Pura Besakih rikala Karya IBTK 2024.
Balinese
Séh sampun dados paindikan sané sampun ketah kauningin olih krama Bali, Séh kasengguh dados tokoh "Hantu" miwah taler Séh puniki madué makudang-kudang wentuknyané nganutin carita soang-soang Séh.
English
Memedi has become something that is familiar to Balinese people, Memedi is known as a "Ghost" figure and also this Memedi has many forms depending on the story of each Memedi.
Indonesian
Memedi sudah menjadi hal yang tidak asing bagi Warga Bali, Memedi dikenal sebagai sosok "Hantu" dan juga Memedi ini memiliki banyak macam bentuk nya tergantung dari kisah setiap Memedi nya.
VisualArt MEMEDI
Balinese
Kaw ntenan teknologi canggih sekadi smartphone miwah jaringan interm dia inggih punika paindikan san lumrah ring aab globalisasi mangkin.
English
-
Indonesian
-
Intercultural MERAWAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Balinese
Paindikan punika dados kamargiang ring kauripan iraga sarahina, antuk ngirangin nganggen luu plastik lan kasilurin tas ramah lingkungan.
English
We can apply this in our daily lives, to reduce the use of plastic waste and replace it with environmentally friendly bags.
Indonesian
Uang dapat, lingkungan juga lestari.
Literature UANG DAPAT, LINGKUNGAN JUGA BERSIH
Balinese
Kawéntenan teknologi canggih sekadi smartphone miwah jaringan intermédia inggih punika paindikan sané lumrah ring aab globalisasi mangkin.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Maintaining Religioius Harmony
Balinese
Citta sane becik jagi ngerauhang paindikan becik.
English
Good thoughts will bring good things, and bad thoughts will bring bad things.
Indonesian
Pikiran yang baik akan mendatangkan hal yang baik, begitu pula pikiran yang buruk akan mendatangkan hal yang buruk.
VisualArt Mlajah Nyaga Pikayunan saking Kali Citta Pralaya
Balinese
Tegenan jinah sering ngawinang para janane ngamargiang paindikan sane tan patut, minakadi ngentungang oka, mangda prasida ngirangin pikobetnyane.
English
-
Indonesian
-
Government Marake khasus pembuangan bayi
Balinese
Ring makudang-kudang warsa san sampun lintang w nten makudang-kudang paindikan san nyihnayang parilaksana agama san n nten utawi kirang toleran ring masyarakat Indon sia.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat Kerukunan Agama
Balinese
Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat kerukunan agama
Balinese
Ring makudang-kudang warsa san sampun lintang w nten makudang-kudang paindikan san nyihnayang parilaksana agama san n nten utawi kirang toleran ring masyarakat Indon sia.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Merawat kerukunan agama
Balinese
saling ngajiang yadiastun iraga sareng sami mawit saking negara sane mabinayan, punika dados paindikan sane becik pisan.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Mutual Respect
Balinese
Iraga patut ngicalang sakancan paindikan sane ngranayang anake maroang-roangan sajeroning agama.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Ngajegang Kerukunan Beragama
Balinese
Indike punika ngawinang para yowanane sayan nganistayang anak miwah sayan akeh nglaksanayang paindikan sane corah (jele).
English
-
Indonesian
Bahkan menambah kemungkinan tingginya kenakalan remaja dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Government Ngalimbakang Kualitas Pendidikan Bangsa
Balinese
Nenten ja pemerintah kemanten, nanging iraga dados krama Bali tur warga negara Indonesia, mangda nenten nglaksanayang paindikan sane kaon.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Ngamargiang manut artos Pecut Agung
Balinese
Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik.
English
-
Indonesian
Secara sosiologis hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat.
Intercultural Ngamecikang Kerahayuan umat beragama
Balinese
Samaliha sampunangja ngawetuang paindikan sane kaon, minakadinipun pisan ring genahe sane tan madaging genah sampah.
English
-
Indonesian
-
Government Ngurangin Sampah Plastik Mangda Bersih Lan Asri
Balinese
Iraga nenten dados ngamargiang paindikan sane tan patut marep ring ipun.
English
-
Indonesian
-
Government Ngupapira Kelestarian Bhuana Agung
Balinese
Pikobet sampah dados silih tunggil pikobet sané akéh ngaruhin makudang-kudang paindikan ring Bali, minakadi pariwisata miwah palemahan.
English
-
Indonesian
-
Government Nusa Luu
Balinese
Séh sampun dados paindikan sané sampun ketah kauningin olih krama Bali, Séh kasengguh dados tokoh "Hantu" miwah taler Séh puniki madué makudang-kudang wentuknyané nganutin carita soang-soang Séh.
English
-
Indonesian
Memedi sudah menjadi hal yang tidak asing bagi Warga Bali, Memedi dikenal sebagai sosok "Hantu" dan juga Memedi ini memiliki banyak macam bentuk nya tergantung dari kisah setiap Memedi nya.
VisualArt Ogoh - Ogoh memedi
Balinese
Séh sampun dados paindikan sané sampun ketah kauningin olih krama Bali, Séh kasengguh dados tokoh "Hantu" miwah taler Séh puniki madué makudang-kudang wentuknyané nganutin carita soang-soang Séh.
English
Memedi has become something that is familiar to Balinese people, Memedi is known as a "Ghost" figure and also this Memedi has many forms depending on the story of each Memedi.
Indonesian
Memedi sudah menjadi hal yang tidak asing bagi Warga Bali, Memedi dikenal sebagai sosok "Hantu" dan juga Memedi ini memiliki banyak macam bentuk nya tergantung dari kisah setiap Memedi nya.
VisualArt Ogoh-Ogoh MEMEDI
Balinese
Indike puniki minab sakadi paindikan sané nénten mabuat, sakéwanten puniki ngawinang pikobet ring widang pariwisata.
English
-
Indonesian
Mungkin permasalahan ini terlihat sepele namun permasalahan ini sangat berdampak bagi sektor pariwisata yang ada dibali.
Government PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI WISATAWAN ASING
Balinese
Indike puniki minab sakadi paindikan sané nénten mabuat, sakéwanten puniki ngawinang pikobet ring widang pariwisata.
English
-
Indonesian
Mungkin permasalahan ini terlihat sepele namun permasalahan ini sangat berdampak bagi sektor pariwisata yang ada dibali.
Government PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI WISATAWAN MANCANEGARA
Balinese
Kawentenan kabrebehang kadi asapunika tan pariwangle ngawetuang pikobet paindikan perekonomian sane dahat kauratiang olih pemerintah.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit PKK Batur Sari
Balinese
Dadosipun, laksana sane alit punika pacang ngawinang anake tiosan taler pacang nglaksanayang paindikan sane pateh.
English
-
Indonesian
-
Government Panglalah saking krama sané kirang wikan ring pengelolaan sampah
Balinese
Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Panlataran indik kerahayuan antar agama
Balinese
Makudang-kudang rahina sané sampun lintang wénten rombongan sané malancaran ring Bali tur nglaksanayang paindikan sané nénten patut inggih punika nyampat utawi ngeluda anak lian tur nénten sida antuk nyingkahang.
English
-
Indonesian
-
Government COMING SOON
Balinese
Elingangja, mungguing laksana sane alit punika prasida nguwah paindikan sane ageng.
English
-
Indonesian
-
Government Partisipasi krama ring panglimbak lan demokrasi
Balinese
Inggih punika paindikan sane prasida aturang tiang ring semeton.
English
My esteemed judges, my beloved Basabali wiki team, and my beloved brothers and sisters.
Indonesian
Itulah yang bisa saya sarankan.
Government Penanganan pemanasan global ring bali
Balinese
Nanging, sinarengan ring kawentenan pangelimbak pariwisata inicap, taler metu paindikan sane nenten becik ring kawentenan inucap saking warsa ke warsa marupa magentos nya kawentenan fungsi lahan sane pengawitnyane pinaka wawidangan carik, magentos dados piranti pariwisata sane marupa penginapan, bungalow miwah genah genah matumbasan modern sekadi swalayan sane dahat kabuatang olih para tamiu sane rauh ring wawidangan pariwisata sane wenten ring wawidangan Seminyak Badung.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Blabar Ring Wawidangan Seminyak
Balinese
Ipun mitaenang mungguing jinah prasida numbasang saluiring paindikan, minakadinipun kabebasan, nanging napike pikenohipun?
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet indik wisatawan sane Ten inut majeng ring awig awig
Balinese
Indike punika prasida mamargi santukan iraga sareng-sareng ring timpal-timpal sane iwang, tur santukan iraga seneng ring parilaksanan timpal-timpal iragane, iraga taler seneng nglaksanayang paindikan sane kalaksanayang antuk timpal-timpal iragane, yadiastun parilaksanannyane punika iwang.
English
-
Indonesian
-
Government Problematika Remaja Zaman Now
Balinese
Sampunang kantos wenten anak sane ngrencanayang jaga ngamademang ipun, duaning ipun wantah mrasidayang ngeton paindikan sane nenten sida antuk ipun ngantenang.
English
Don't just because of a few limitations, their dreams will be broken.
Indonesian
Jangan hanya karena sedikit keterbatasan mimpi-mimpi mereka jadi patah.
Literature Wujudkan Masa Depan Cerah bagi Penyandang Disabilitas
Balinese
Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Religion harmony
Balinese
Sakéwanten, yadiastun parikrama agama ring Bali sampun becik, kantun wenten makudang-kudang paindikan sane patut kauratiang mangda prasida ngukuhang parikrama punika.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Religious Community Harmony in Bali
Balinese
Duaning punika, iraga patut nglaksanayang paindikan sane ngawinang dame ring pantaran parabangsane sane mabakti.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Religious Differences with tolerance for each others
Balinese
Paindikan sane sadarana sekadi nganggen tumbler miwah tote bag rikala mablanja banget ngwantu ngicalang nganggen luu plastik.
English
-
Indonesian
-
Government SAMPAH DIANTARA WISATA ALAM BALI
Balinese
Ipun pacang ajerih ring paindikan sane pacang nibenin ipun, tur ipun tan pacang ajerih ring sapasira jua.
English
-
Indonesian
-
Government Sampunang ngewalek timpal
Balinese
Dané maosang rikala jam punika, para Bhatara Kala kantun nglelana, mawinan yéning iraga medal saking umah utawi ngamargiang aktivitas rikala jam punika, pacang wénten paindikan sané kaon, sakadi kacilakan ring makhluk halus miwah sané tiosan sané wangi mistik.
English
It is said that during these hours, the Butha Kalas are roaming around, so if we leave the house or do our activities during the drama, bad things will happen, such as accidents being disturbed by spirits and other mystical things.
Indonesian
Konon katanya saat jam-jam tersebut, para Butha Kala sedang berkeliaran, sehingga jika kita keluar rumah atau beraktivitas disaat sandikala, maka akan terjadi hal-hal buruk, seperti kecelakaan di ganggu mahluk halus dan lain sebagai nya yg berbau mistis.
VisualArt Sandikala
Balinese
Iraga nenten dados nganggep sampah puniki nenten penting, santukan indike punika pacang ngwetuang paindikan sane kaon.
English
-
Indonesian
-
Government Sané Alit Nanging Mawesana Kaon
Balinese
Sane mangkin tiang jaga nguningayang paindikan sane sujati, inggih punika:
English
-
Indonesian
-
Government Kawéntenan Pasar umum Gianyar sané ageng, nanging sujatinnyané nénten ja kadi asapunika
Balinese
Mawastu jalan ring desa puniki rusak pisan, asapunika ring paindikan ngurus surat-surat kayak kartu keluarga miwah akte dadosé nénten prasida (lancar).
English
-
Indonesian
-
Government Sebuah Perjalanan
Balinese
Ring sajeroning urip manusane, wenten makudang-kudang paindikan sane kabuatang antuk indria (kama) manusa.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TAT TWAMASI
Balinese
Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TREATING RELIGIOUS HARMONY
Balinese
Ring makudang-kudang warsa sané sampun lintang wénten makudang-kudang paindikan sané nyihnayang parilaksana agama sané nénten utawi kirang toleran ring masyarakat Indonésia.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TREATING RELIGIOUS HARMONY
Balinese
Kruna “Luu” pinaka kruna sane nyihnayang paindikan sane sayuwakti nenten wenten kawigunnyane malih, bilih-bilih nenten punike kemanten, kruna puniki taler prasida nyihnayang rasa ewuh pakewuh ring sajeroning Kahuripan kramane.
English
-
Indonesian
-
Government Taksu Bali Nista Riantukan Parindikan Luu Mekabehan
Balinese
Ring sajeroning urip manusane, wenten makudang-kudang paindikan sane kabuatang antuk indria (kama) manusa.
English
As a basis/guideline for fostering harmonious relationships, we really know, respect, and practice the teachings of morality.
Indonesian
Demikian adanya, maka dalam hidup ini kita hendaknya selalu sering tolong menolong, merasa senasib dan sepenanggungan.
Intercultural Tat Twam Asi
Balinese
Ring sajeroning urip manusane, wenten makudang-kudang paindikan sane kabuatang antuk indria (kama) manusa.
English
Susila is good and noble behavior to foster harmonious and harmonious relationships among other living things created by God.
Indonesian
Di dalam kehidupan ini, kita pasti mengharapkan sebuah kedamaian dan kebahagiaan.
Intercultural Tat twam asi
Balinese
Manut ring artikel https://www.uii.ac.id/konflik-ukraina-rusia-bagian-dari-sisa-sisa-perang-dingin/ nguningayang yening "Rebat ring Eropa Timur antara Ukraina miwah Rusia ento nenten ja konflik baru nanging ento rebat saking sisan-sisan perang dingin sane bertahan kantos mangkin duaning wenten pihak nguningayang yening perang dingin ento sampun sue puput sekat runtuhne tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet." Paindikan punika katuturin olih Dosen Studi Keamanan Internasional Program Studi Hubungan Internasional (HI) UII, Irawan Jati, S.IP., M.Hum., MSS., Ph.D (Cand.) ring International Relations In Conversation saha tema Russia-Ukraine Updates: What Happens Next, Kamis (24/2) petang, nganggen Zoom Metting.
English
The article https://www.uii.ac.id/konflik-ukraina-russia-part-dari-sis-isah-war-dingin/, said that "The current conflict in Eastern Europe between Ukraine and Russia is not a new conflict and is part of the remnants of the cold war that still persists to this day, although some say the war is long over, the Berlin wall fell and the Soviet Union dissolved." This was conveyed by the Lecturer of International Security Studies at UII's International Relations (HI) Study Program, Irawan Jati, S.IP., M.Hum., MSS., Ph.D (Cand.) in International Relations In Conversation with the theme Russia-Ukraine Updates. : What Happens Next, Thursday (24/2) evening, via Zoom Meeting.
Indonesian
Pandangan yang berupa masukan buat langkah RI dalam memberikan kontribusi bagi solusi konflik Rusia vs Ukraina itu diuraikan dalam artikel ini.
Literature Konflik dari Ukraina dan Rusia Merupakan Sisa Dari Perang Dingin
Balinese
Tur sane seken inggih punika ajahan agama nenten wenten agama sane ngajahin paindikan sane ten becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Tri Hita Karana
Balinese
Ento mawinan uling jani rage dadi jadma manusa patut ngelah papineh tur eling tekening lingkungan, uling paindikan sane cenik care inggian suud ngutang leluu ke tukade, napi malih luwungan yening kakedasin, krana kawigunan tukade liu pisan, yening sube kedas kan luung dadine .
English
-
Indonesian
-
Government WAJIB DIISI JUDUL BERBAHASA BALIKU
Balinese
Paindikan sane sadarana sekadi nganggen tumbler miwah tote bag rikala mablanja banget ngwantu ngicalang nganggen luu plastik.
English
-
Indonesian
-
Government WISATA BUDAYA BALI DENGAN SAMPAH
Balinese
Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parisolah anake sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural What Can Be Done To Maintain Religious Harmony
Balinese
Ring makudang-kudang warsa sané sampun lintang wénten makudang-kudang paindikan sané nyihnayang parilaksana agama sané nénten utawi kirang toleran ring masyarakat Indonésia.
English
-
Indonesian
-
Intercultural What is Religious Harmony
Balinese
Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parisolah anake sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Yang bisa dilakukan untuk menjaga kerukunan beragama
Balinese
Santukan iraga puniki manusa, iraga ngandelang saluiring paindikan sane wenten ring urip iragane, minakadinipun iraga nganikain Ida Sang Hyang Widi Wasa, iraga nganikain sesama manusa miwah iraga nganikain sakancan sane murip.
English
-
Indonesian
-
Intercultural You maintain religious harmony
Balinese
Sloka puniki nglarang krama Hindu nyingakin pabinayan utawi pabinayan pinaka paindikan sane setata wenten ring jagate puniki utawi sane ketah kabaos Rwa Bhineda.
English
-
Indonesian
-
Intercultural diversity and religious tolerance
Balinese
Santukan ring masane mangkin akeh pisan jadma sane ngamargiang paindikan sane tan patut.
English
-
Indonesian
-
Government kasus kenakalan remaja
Balinese
Sloka puniki nglarang krama Hindu nyingakin pabinayan utawi pabinayan pinaka paindikan sane setata wenten ring jagate puniki utawi sane ketah kabaos Rwa Bhineda.
English
-
Indonesian
-
Intercultural keberagaman dan toleransi kehidupan beragama - andrean sastra
Balinese
Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural live in harmony amidst differences
Balinese
Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan,
English
-
Indonesian
-
Intercultural maintain religious harmony
Balinese
In Balinese: Riantukan Indonesia sane akeh sorohnyane, kerahayuan antar soroh utaminnyane antar umat beragama dados silih sinunggil paindikan sane mabuat pisan ring kahuripan masyarakat berbangsa dan negara.
English
-
Indonesian
-
Intercultural menjaga kerukunan