What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Kebersihan Bumi

0
Vote
Title
Kebersihan Bumi
Affiliation
SMK NEGERI 2 DENPASAR
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu Semeton Ida dane sareng sami sane tiang hormati. Wastan tityang Luh Gede Natania Maheswari. Ngiring matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, uli krana pasuecan Idane, duaning paindikan sane luih-luih sane sampun kardi Ida pabuat iraga. Mabuatnyane masyarakat sajeroning nyaga palemahan. Yening Ida dane nyingakin semetonnyane tusing nyaga lingkungan ento secara beneh, semeton dados maktayang tata cara nyaga lingkungan ane beneh. Yening kacingak daki raris kabersihin, iraga dados menegur utawi maktayang semetonnyane sane ngutang punika ten rungu utawi ngawantu ngusak palemahan. Ngiring sareng-sareng nyaga palemahan iraga majeng ring iraga sareng sami. Nyaga gumi iraga saking parindikan sane alit. Yening iraga ngajahin alit-alite mangda setata bersih, alit-alite pacang peduli ring lingkungan ring masa depan. Pinih untat, tiang ngaturang suksmaning manah ring semeton antuk uratian semetone. Tityang harap semeton ngidang nyaga lingkungan. Om Santih, santih, Santih, Om

In Indonesian