Gede

g)ed
  • a title used for Sudra or the name given to the eldest son
  • big, great, grand
  • want more than you can afford
Media
gede
Kasar
ageng; gede
Halus
agung
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

...majalan becik ring angga sarirane, sane ngawinang anggane kenak , seger oger tur bayune gede.
[example 1]
...improve circulation in the body, which could maintain our stamina and keep our body fresh.

Gede angin gede ombak besar.
[example 2]
The stronger the wind the bigger the waves will be.

Drika wenten perempatan Pasar Tampak Siring nika, ke kanan nika, jalan gede,Pak.
[example 3]
Over there is the intersection of Tampak Siring Market, to the right, is a large street, sir.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Dictionary


In Balinese:   Awakne gede ganggas lan malakar aji sarwa plastik lan gabus.

In English:   the body is tall and made of all kinds of plastic and cork.

In Indonesian:   Badannya tinggi besar dan terbuat dari segala macam plastik dan gabus.

In Balinese:   Basang gede madaar kereng pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa kalih dini, Pan Meri?” keto omongne I gede selem.

“Icang ngalih merin icange.

In English:  

In Indonesian:   sosok besar hitam itu mendekati Pan Meri.

“Sudah petang kenapa masih juga kesana kemari?

In Balinese:   Nah jani jemakanga ja, antiang dini!” I gede selem maselieb ka durin batune.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani jemakanga ja, antiang dini!” I gede selem maselieb ka durin batune.

In English:  

In Indonesian:   memang benar tadi sore ada anak bebek berenang ke sini.

In Balinese:   Suba keto teka I gede selem ngaba meri, bulune alus awakne kedas tur jangih pesan munyine.

“ene merine, Pan Meri?” “Tidong, meri icange anak bengil!”

Buin I gede selem mesuang meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba keto teka I gede selem ngaba meri, bulune alus awakne kedas tur jangih pesan munyine.

“ene merine, Pan Meri?” “Tidong, meri icange anak bengil!”

Buin I gede selem mesuang meri.

In English:  

In Indonesian:   Pan Meri merasa senang karena anak bebeknya akan segera ditemukan.

In Balinese:   Saget nangked kone Pan Meri di tanggun telabahe beten punyan asem, ada batu gede.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget nangked kone Pan Meri di tanggun telabahe beten punyan asem, ada batu gede.

In English:  

In Indonesian:   bingung Pan Meri, dan sedih karena anak bebeknya tidak ditemukan.

In Balinese:   Yen adep sinah bakal maal payu.

“Ane ene merine?” “Tidong, meri icange berag tur bengil!”

Kacarita suba liu pesan I gede selem mesuang memeri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen adep sinah bakal maal payu.

“Ane ene merine?” “Tidong, meri icange berag tur bengil!”

Kacarita suba liu pesan I gede selem mesuang memeri.

In English:  

In Indonesian:   kalau dijual harganya pasti mahal. "yang ini anak bebekmu Pan Meri?" "bukan, anak bebekku kurus dan kotor".

In Balinese:   Sedek bengong Pan Meri, jeg teka anak gede selem, siteng tur tangkahne mabulu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek bengong Pan Meri, jeg teka anak gede selem, siteng tur tangkahne mabulu.

In English:  

In Indonesian:   Di sana diperkirakan tempatnya angker dan bernuansa mistis.

In Balinese:   Suba keto I gede selem buin ngomong. “Beh…adi makejang tidong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba keto I gede selem buin ngomong. “Beh…adi makejang tidong.

In English:  

In Indonesian:   karena memang benar anak bebek iu bukan milik Pan Meri.

In Balinese:   Anake gede selem ento maakin Pan Meri. “Suba sandikaon adi enu masih kema mai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake gede selem ento maakin Pan Meri. “Suba sandikaon adi enu masih kema mai.

In English:  

In Indonesian:   Pan Meri terkejut, ketakutan hendak berlari tetapi kakinya lemas badannya gemetaran.

In Balinese:   Mare keto saget I gede selem ilang tur di samping batune gede ada meri buin aukud.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mare keto saget I gede selem ilang tur di samping batune gede ada meri buin aukud.

In English:  

In Indonesian:   akhirnya sosok besar hitam itu menghilang dan disamping batu besar itu ada anak bebek lagi satu ekor.

In Balinese:   Apa kalih dini, Pan Meri?” keto omongne I gede selem. “Icang ngalih merin icange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka I Raksasa kauk-kauk, munyinne gede tur garo, “Cening , cening Ketimun Mas, meme teka, ampakin meme jlanan!” Pedasange baan I Ketimun Mas. “Ne, nyen ya ngelah munyinne?

In English:  

In Indonesian:   Kenapa besar dan tidak jelas?

In Balinese:   Nguda gede tur garo?

In English:  

In Indonesian:   Bah, bukan ibu." Begitulah pikiran I Ketimun Mas.

In Balinese:   Munyinne gede tur garo.

In English:  

In Indonesian:   Sambil berkata "Tauhukah kamu yang memanggil- manggil tadi?

In Balinese:   Tekaning saangne apesel gede masih juanga, I Tiwas bengong ngenehang lacurne buka keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Riinan saking abad 17, I GUsti Made Yasa, panguasa Brangbang saren rakyat saking etnik Bali-Hindu miwah etnik non Bali sane maagama Islam ngewangun puri utawi kraton pinaka pusering pemerintahan sane kawastanin Puri Gede Jembrana ring wewidangan Jembrana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang sane nyeneng dados raja kapertama ring Puri Gede Jembrana inggih punika I Gusti Ngurah Jembrana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rikala pemerintahan Raja Jembrana I Gusti Gede Seloka ring (awal abad kaping 19, ipun ngadegang puri anyar anggen pusat pemerintahan tur kawastanin Puri Agung Negeri - sane selanturnyane kaloktah dados Puri Agung Negara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wastan Jembrana miwah Negara sampun kasurat ring sejarah Daerah Kabupaten Jembrana saking kaanggen wastan Puri, inggih punika Puri Gede Jembrana miwah Puri Agung Negara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba gede apine I Lutung ngencolang makecos ka raab umah jero dukuhe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pesengan Idane dogen suba ngarwanang, I Naga Basukih terang gati suba putran Ida Betara Guru totonan maukudan Naga, marupa lelipi gede pesan sing keto jenenga?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin kesepne buin ada bojog gede teka, masih ia matakon,

“Nang Cubling basang apa ento kaumbah?” Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.”

I Bojog lantas magedi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Men Cubling lantas ngomong, “Ih Bojog makejang, tulungin ja icang ngae bangbang ane gede tur dalem, lakar tongos nanem bangkene Nang Cubling!” lantas bojoge makejang ngae bangbang gede tur dalem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina ia masangin bojog di tukade, lantas ada bojog gede teka tur matakon,

“Nang Cubling, basang apa ento kaumbah?” Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.”

I Bojog tusing buin matakon, nglantas magedi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dane maduwe pianak tetiga inggih punika Gede Palgunadi, Kadek Pramesti Dewi, lan Ni Komang Tri Anggreni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kedise ane cerik-cerik nyeh pesan, nepukin kedise ane gede tur galak ento.

In English:  

In Indonesian:   Burung yang kecil-kecil sangat takut, melihat burung besar dan buas itu.

In Balinese:   Jengah pesan ia nepukin ada kedis gede, bareng ngalih amah sig tongos kedise cerik-cerik.

In English:  

In Indonesian:   Sangat jengkel ia melihat ada burung besar, ikut mencari makan di tempat burung- burung kecil.

In Balinese:   Jet ja iba gede, tuara ja gedenan apa tain ibane teken tain kaine.

In English:  

In Indonesian:   Walaupun kamu besar, besaran mana kotoranmu ketimbang kotoranku.

In Balinese:   Sedeng itepa kedise cerik-cerik ngalih amah, saget ada kedis gede pesan teka uli delod pasih.

In English:  

In Indonesian:   Sedang asyiknya burung- burung kecil mencari makan, tiba- tiba ada burung besar datang dari selatan pantai.

In Balinese:   Bulunne samah, kampidne lumbang, matanne gede, tur galak pesan, madan Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:   Bulunya lebat, sayapnya lebar, matanya besar, dan sangat buas, bernama Sang Muun.

In Balinese:   Sanggra lan Sanggri

Ni Wayan Sanggri Dados rabi ring puri Jero Kawan Beringkit Dados Jero Sandat Biung Gusti Bagus I Gusti Bagus Dherana Pensiunan BPD Bali

Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Sepuluh Palebon ring setra Setra Puri Gede Belayu

I Made Sanggra Mapungkusan Nang Mundri Meparab Pekak Sibak Meparab Pekak Tile Meparab Kumpi Kevin

Pratisentana Pasek Gelgel Pratisentana parekan geriya Geriya Gede Belayu

Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Delapan Belas Anggara Paing Wuku Sungsang Kageseng ring Setra Jebaud Kapuput Ratu Surya Geriya Gede Belayu Kaanyut ring Dam Tungkub Ngaben mekingsan ring geni

Kaateh antuk: Pianak lan mantu Cucu lan kumpi Semeton puri Semeton banjar Beraya lan wargi

Mejalan,mejalan lan mejalan Mejalan nuju umah wayah Mejalan sampunan kipak-kipek Mejalan sampunan tolah-tolih Mejalan leser-lempeng Nuju sunia loka Kaluwarga ngrastitiyang

Jeron Mangku Beji

22.05.18

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software
  2. I Gusti Made Sutjaja, "Concise Balinese Dictionary" Tuttle 2009
  3. I Ketut Pariana, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa