UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Gong kebyar tedun?

From BASAbaliWiki
20240418T043649769Z213701.jpg
0
Vote
Title
Gong kebyar tedun?
Affiliation
SMA Negeri 2 SINGARAJA
Regency/City
Buleleng
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Bali Tribune
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Manut ring disdikpora, Gong Kebyar manados silih tunggil seni waris sane embas ring Buleleng. Manut ring sastra, gong kebyar punika riin katemuin duk abad XX sawetaran warsa 1915 ring desa Jagaraga. Gong kebyar punika manados barungan gegambelan Bali sane panglimbakyane madasar ring gong gede, nganggen laras pelog lima nada sekadi nding, ndong, ndeng, ndung, ndang taler nenten ka sarengin antuk instrumen terompong. Mawit ring indik punika, Gong Kebyar selanturnyane ketah kebaosang barungan gamelan gong sane pinih ngutamayang kekompakan suara, dinamika, melodi lan tempo. Manut ring radarbuleleng, Sesolahan gong kebyar ketah katemuin ritatkala wenten festival seni ring Bali. Nanging wau niki, daweg acara Hut Kota Singaraja sane ka ping-420, wenten pikobet sane viral ring krama Buleleng utaman ipun ring para seniman Buleleng. Gong Kebyar Tedun? Indik punika taler polih uratian ring krama, seniman miwah pemerintah kabupaten Buleleng. Napi ngawinang gong kebyar tedun?, krana wenten kalih peristiwa langka. Sane kapertama gong kebyar sane tedun punika pacang ka solahang olih para seniman senior pinaka penglingsir seni budaya nika sane kawastanin gong kebyar legendaris, punika ngawinang akeh para seniman saking dura kabupaten melilacita ka Buleleng jagi miarsayang sesolahan punika. Sane kaping kalih gong kebyar sane sampun sayaga mesolah nenten prasida kasolahang, indik punika sane ngawinang para seniman tedun ring panggung pinaka genah masolah. Sekaa gong Eka Wakya lan sekaa gong legendaris jaya kusuma punika wastannyane, para seniman sane nyarengin sesolahan gong kebyar sane katedunang puniki rumasa pedih lan kuciwa krana ngarasayang nenten kaajinin. Wenten makudang-kudang isu sane maendahan ring media sosial pinaka jalaran tan durus kamargiang sesolahan gong kebyar legendaris niki, wenten sane nyambatang krana akehyane dudonan acara daweg penutupan acara niki, wenten malih sane nyambatang karana seni tradisional kalah saing tekening seni modern, taler wenten malih sane nyambatang krana mengutamakan pementasan band modern, miwah sane lianan. Pikobet niki rasayang titiang tusing pesan seneng kapirengang, krana manut ring isu-isu nika seni budaya tradisional rasayang titiang wantah kaanggap seni formalitas kemanten. Nanging napike samian niki patut?. Yening titiang uratiang miwah selehin malih, jalaran pinih utama sane nasarin ngawinang unduk sekadi puniki, inggih punika kirang nyane kordinasi lan menejemen dudonan acara daweg acara penutipan punika. Nah napi sane patut kalaksnayang mangda indik niki nenten kawawanin malih?, majeng ring para yowana pinaka warih seni lan budaya Bali, sampun sepatutnyane iraga sareng-sareng nyuluhin raga, nincapang malih keterampilan berkoordinasi mangda nenten miss komunikasi. Majeng ring pemerintah sampun sepatutnyane ngicenin pewarah-warah majeng ring seniman-seniman mangda nenten indik niki sane ngawinang para seniman salah tampi tur nenten prasida malih masolah, taler prasida ngicenin motivasi saha mendukung pikayunan para generasi muda ritatkala pacang nyolahang utawi ngaryanin pikaryan sekadi puniki mangda pasida mamargi antar. Budaya lan kesenian Bali pinaka warih patut kaajegang mangda nenten ical ring jagat niki. Napi malih wenten para pengelingsir pinaka senior ring bidang seni punika sane prasida ngicenin ajah-ajahan ring para yowana pinaka generasi muda sane pacang ngelanturang seni budaya niki, mangda nenten kicalang ulian wenten budaya-budaya modern sekadi mangkin, lan sane pinih becik seni tradisional prasida berkolaborasi tekening seni modern. Budaya Bali ajeg tur lestari.

In Indonesian