UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Mamargi

From BASAbaliWiki


mm(gi
mamargi
Root
Other forms of "margi"
Definitions
 • walk, go on (Alus mider) en
 • berjalan (Alus mider) id
Translation in English
walk
Translation in Indonesian
berjalan
Synonyms
 • majalan (l)
 • Antonyms
  Related words
  Puzzles
  Origin
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  majalan
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  mamargi; mamarga
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Benjang pacang mamargi ka pasisi jam 5 semeng.
  English
  Tomorrow will walk to the beach at 5 in the morning.
  Indonesian
  Besok akan berjalan ke pantai jam 5 pagi.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Dumogi para pamimpin eling yening pamutus sane becik pastika pacang kalaksanayang olih rakyate sami tur ngawinang gumine prasida mamargi becik malih.
  English
  Thank You
  Indonesian
  -
  VisualArt " Kali Citta Pralaya : Egoisnya seorang pemimpin "
  Balinese
  Napi sane makawinan, yadiastun ring Bali akehan maagama Hindu, sakewanten geginan agama lianan tetep mamargi patut tur adung, makadi imbanyane kawentenan adzan sholat lima waktu sane kalaksanayang olih agama Islam tetep kamargiang ring masjid soang-soang sane magenah ring wewidangan Bali.
  English
  We as citizens of Indonesia must know the Indonesian motto, namely Bhinneka Tunggal Ika, which means different but still one as stated on the Garuda Pancasila symbol.
  Indonesian
  Kita sebagai warga Indonesia harus tahu semboyang bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua seperti yang sudah tertera pada lambang Garuda Pancasila.
  Intercultural "Be One in Difference"
  Balinese
  Nusa Penida inggih punika silih sinunggil genah wisata sane sampun kaloktah ngantos kadura Negara, nanging parindikan punika nenten kasarengin antuk akses margi sane becik.Ring wewidangan nusa penida akses margi kalintang cupek lan usak sane ngawinang macet.Akeh mobil lan montore antre ring sisin jalanne yening wenten silih sinunggil mobilne meneng ring sisin margine,rikala jagi meimpasan.Kemacetan sayan makeh rikala mobil-mobil sane muat wisatawan medal sakeng pelabuhan.Biasane kemacetan punika kepanggihin ritatkala semeng lan sanja,inggih punika ritatkala wisatawane rauh lan mantuk utawi budal.Saking pikobet punika,pangaptin titiang majeng ring para pemimpin bali sane pacang kapilih ring warsa 2024 mangda nguratiang indik Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida mangdane nenten ngwutuang pikobet ring sajeroning pariwisata sane sampun mamargi becik ring Nusa Penida.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government (Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida )
  Balinese
  Ngiring sareng-sareng raketang malih rasa nyama braya druene.manyama braya dados kalakuin ring mangkin,sakadi nulungin anak lianan.Rasa manyama braya bisa saling rahayu kepanggih keto je kone orahine teken anak anak tua ne pidan.Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Ngliwatin rasa menyama braya, saling asah, asih lan asuh sareng semeton lianan, rarisang mamargi taler ngiring tincapang rasa solidaritas sami.Iraga patut masih taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural -
  Balinese
  yéning parindikané puniki terus mamargi maka Bali pacang kélangan ajegnyané.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government AKEHNYANE PELECEHAN OBJEK WISATA SUCI RING BALI
  Balinese
  Yéning terus mamargi, kahanan puniki pacang ngawinang alit-alite keni kakirangan gizi miwah ngawinang alit-alite sayan alon, puniki sané ngawinang anaké keni stunting, éling ring prinsip iraga saking rakyat antuk rakyat.
  English
  -
  Indonesian
  Jika terus terjadi, kondisi ini akan menyebabkan anak mengalami malnutrisi dan menyebabkan pertumbuhan anak melambat, inilah yang mengakibatkan seseorang mengalami stunting , ingat prinsip kita dari rakyat untuk rakyat saya harap calon pemimpin nantinya dapat menangani stuting dengan melanjutkan program program yang ada sebelum nya dan meningkatkannya.
  Government Air bersih mencegah stunting
  Balinese
  Semeton titiang pastika percaya, gumi Bali pacang landuh yening sakancan aspek kauripan seimbang lan mamargi luih.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Alas Boya Ja Abian
  Balinese
  Biang danene raris ngenken, tumuli dane mamargi.
  English
  Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.
  Indonesian
  Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Dasa diri sane mabusana putih sampun sedia nyarengin Arya Dalem Bansuluk Tegehkori VII mamargi nuju Puri Sukasada.
  English
  After the chief carried out the piodalan ceremony, he immediately held discussions with his clan brothers, such as Pasek Gaduh, Kebayan, Dangka, Ngukuhin, Tangkas, about the need to make him a palace and prepare for his coronation to become king as ruler in the Badeng or Badung region, and report to the King of Bali kingdom Shriaji Kresna Kepakisan at the Swecapura Gelgel castle.
  Indonesian
  Setelah selesai istana itu diberi nama Jro Kuta, untuk mengingatkan sebagai putra Satria Tegehkuri yang berasal-mula dari Bansuluk Tegehkuri.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Geger ring Balai Puri Dalem Samprangan punika katarka sampun mamargi duk warsa 1360.
  English
  The king of mengwi then ask Gusti Made Tegeh who he really is.
  Indonesian
  Shri Prabu Astasura Ratna Bumi Banten adalah nama Raja Bedahulu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Gelisang Sira Arya ngajak prajurit 200 diri, mamargi nuju Desa Kalianget.
  English
  You better get there, go ".
  Indonesian
  Yang tersisa hanya berupa kotoran tikus bercampur kulit gabah, istri I Kelian Pengkoh hanya menemukan itu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Kaputusan ida, Ida Bhatari kalugrain tur mamargi rahayu nglintangin danu nyujur Gunung Batur.
  English
  After Arya Tabanan died, Ngurah Rangong become next king.
  Indonesian
  Raja V adalah I Gusti Tegeh Tegal Kutha.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Kawéntenan punika mamargi rikala Kerajaan Bali sané magenah ring Klungkuug kapimpin olih Dalem Anom Sagening (1580-1665) sané madué puri ring Puri Swecapura.
  English
  The king of mengwi then ask Gusti Made Tegeh who he really is.
  Indonesian
  Shri Prabu Astasura Ratna Bumi Banten adalah nama Raja Bedahulu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Ngiring sareng 40 prajurit, Ida mamargi sareng pasukan sané sami purun tur kuat, ngempon ring sor wit kepuh ring setra Banyuning.
  English
  The pupetter's family then making a well hole for him to take shelter in.
  Indonesian
  Amat heran pikiran I Bendesa melihat kejadian yang aneh dan ajaib itu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Kacerita di sampune tengah wengi nedeng sepi, Ida Anak Agung Ngurah Rangsasa mamargi ka alase.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ayam Ijo Sambu
  Balinese
  Niki pinaka cihna BASAbali Wiki sampun mautsaha mamargi marerod sareng para yowanane.
  English
  If you use this application, you can look up the meaning in Indonesian.
  Indonesian
  Hal ini sebagai bukti bahwa BASAbali Wiki sudah berusaha berjalan bersama para remaja.
  Literature WIKIBALI, MEDIA ANAK MUDA MELESTARIKAN BALI
  Balinese
  Sampun sinah indike punika tan pacang sida mamargi. 4.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government BLACK CAMPAIGN
  Balinese
  Pinaka sisia patut sampun wénten ring sekolah galah 07.00 semeng, punika akidik manten kémad antuk ngamarginin sinah semeng punika ring margi sampun keni macet, kemacetan puniki mapikenoh kaon pisan ring parajana sami utaminnyané para sisia mawastu akéh wénten bencana santukan semeng punika parajanané mamargi uber-uberan sekadi para sisiané mangda nénten telat rauh ring sekolah tur mangda nénten keni dande.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government BUS METRO DEWATA DURUNG PRASIDA NEPASIN KEMACETAN RING KOTA DENPASAR
  Balinese
  Ritatkala mamargi rahina wengi, I Gede Pasekan kacunduk sareng raksasa.
  English
  -
  Indonesian
  Ia dibekali dua senjata pusaka, yaitu Keris Ki Baru Semang dan Tombak Ki Tunjung Tutur.
  Folktale Babad Buleleng
  Balinese
  turis dura negara sane ngawigunayang genah suci ring Pulo Dewata terus mamargi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Perilaku buruk turis di bali
  Balinese
  Punika mawinan parajanané ngentungang sampah sembarangan utawi ngobong sampah plastik punika sané ngawinang polusi udara, mangda nénten mamargi sakadi punika, parajanané mangda prasida ngolah sampah plastik manados makudang-kudang kerajinan, antuk ngawigunayang konsep 3R (reduce, reuse, recycle). (Reduce) inggih punika cara antuk ngirangin sampah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bahaya Sampah Plastik
  Balinese
  Titiang ngaptiang pemerintah prasida ngicenin panyawis lan solusi indik sapunapi carane nanganin indike puniki mangda nenten malih mamargi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet
  Balinese
  Punapike paindikane punika jaga terus mamargi, kantos akeh jadmane sane tan maderbe iwang jaga padem?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet
  Balinese
  Iraga dot pamrentahan pariwisata ring Bali mangda prasida ngicenin kakuatan ring kegiatan kerajinan lokal, pertanian lan hasil laut, mangda perekonomian Bali prasida mamargi, lan pikenohnyane prasida kapolihang olih masyarakat lokal.
  English
  As well as the government also pays attention to several areas, especially the borders of the borders of each city/district such as street lighting lights , traffic signs and infrastructure improvements of vital facilities.
  Indonesian
  Serta pemerintah juga memberi perhatian perhatian untuk beberapa wilayah , terutama perbatasan perbatasan setiap kota/kabupaten seperti lampu penerangan jalan , rambu lalulintas dan perbaikan infrastruktur fasilitas vital.
  Literature Bali dalam narasi baru
  Balinese
  Subak, sistem irigasi pertanian sané kaanggén ring Bali nénten malih mamargi santukan sumber-sumber toya sampun tuh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali Keni Krisis Toya
  Balinese
  Tetujon miwah tatujon ngeranjingang kaweruhan lokal (lokal wisdom) sajeroning muputang pikobet adat, pikobet gugatan sipil, pikobet pidana sané nénten madué dampak, pikobet kulawarga miwah sané tiosan sané mapaiketan sareng sakancan pikobet krama ring Bali inggih punika mangda prasida ngeranjingang keadilan, kabecikan miwah kepastian hukum ring masyarakat, nénten ngawinang resistensi ring masyarakat, ngrejek parajanané majeng ring Pengadilan adat, mangda pangadilan adat prasida mamargi langkung efektif, gelis miwah efisien.
  English
  Preserving and developing the nation's culture is an attitude that needs to be developed in addressing diversity.Not only that, cultural preservation is also a positive attitude and activities to fill the independence of Indonesia, friends.
  Indonesian
  Maksud dan tujuan membangkitkan kearifan lokal (lokal wisdom) dalam penyelesaian masalah adat, masalah gugatan perdata, masalah pidana yang tidak berdampak, masalah keluarga dan lain lainnya terkait dengan segala permasalahan masyarakat di Bali yakni untuk menghadirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum lebih dekat dalam masyarakat, tidak menimbulkan resistensi dalam masyarakat, menekan lajunya masyarakat ke Pengadilan, sehingga peradilan adat bisa berjalan lebih efektif, cepat & efisien.
  Literature Bali Binasa? Kenyataan yang berambang
  Balinese
  Tetujon titiang antuk bali sane bagi rauh inggih punika, bali sane mangkin kaloktah ring dura negara antuk alam sane becik, tradisi, budaya, adat istiadat lan krama sane kantun becik duaning sapunika sane jagi rauh puniki tetujon titiang bali mangda kasub antuk tradisi sampun mamargi becik santukan tradisi sane sampun becik punika meweh antuk ngengsapang.
  English
  -
  Indonesian
  Harapan untuk bali di masa depan adalah dimana bali itu sekarang di kenal di mancanegara lewat pesona alam, tradisi dan masyarakatnya yang masih kental akan tradisi jadi di masa depan saya ingin bali maju dengan apa yang membuat bali di kenal.
  Literature Bali dikenal lewat "tradisi"
  Balinese
  Ngiring para generasi milenial, inganan tangane mangda budaya Bali tetep ajeg miwah ekonomi kulawarga taler mamargi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Usaha Ulam Banten Sebagai Pengukuh Budaya dan Penghidup Ekonomi Keluarga
  Balinese
  Indiké puniki taler sané dados inspirasi antuk STT Widya Dharma Santi anggén makarya ogoh-ogoh sané mamurda Bawi Srenggi, antuk tatujon nyihnayang kahanan pendemi sané mamargi salami kalih warsa sané sampun lintang.
  English
  This is also the inspiration for STT Widya Dharma Santi to work on the Bawi Srenggi themed ogoh-ogoh, with the aim of describing the pandemic situation that has occurred over the past two years.
  Indonesian
  Hal ini pula yang menjadi inspirasi bagi STT Widya Dharma Santi untuk menggarap ogoh-ogoh bertema Bawi Srenggi, dengan maksud untuk menggambarkan situasi pendemi yang terjadi selama dua tahun belakangan ini.
  VisualArt Bawi Srenggi
  Balinese
  Sasampune wusan kasumbung olih wadwa ksatriane sami, ring tengaine punika mamargi Ida Sang Prabu Dristadyumna, okan Ida Sang Prabu Drupada.
  English
  Then war broke out between the Pandavas and the Kauravas.
  Indonesian
  [ID] Kakawin Bharatayuddha mengisahkan tentang peperangan selama 18 hari di medan perang Kuruksetra.
  Lontar Bharatayuddha
  Balinese
  Ngiring sareng-sareng raketang malih rasa nyama braya druene.manyama braya dados kalakuin ring mangkin,sakadi nulungin anak lianan.Rasa manyama braya bisa saling rahayu kepanggih keto je kone orahine teken anak anak tua ne pidan.Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Ngliwatin rasa menyama braya, saling asah, asih lan asuh sareng semeton lianan, rarisang mamargi taler ngiring tincapang rasa solidaritas sami.Iraga patut masih taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Brotherhood
  Balinese
  Lelaku saling hormat lan saling paham antar umat beragama ngawinang kegiatan ibadah

  saking limang agama ring Puja Mandala Bali lan Tugu ring Bukit Kasih Kanonang, Minahasa

  prasida mamargi becik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Buildings That Show The Characteristics of Religious Tolerance In Indonesia
  Balinese
  Gerhana bulan kalih gerhana matahari kabawos kala sane tan suci, mawinan kabawos ring sastra mangda anake meneng ring jero soang-soang ritatkala gerhana mamargi.
  English
  This only happens if the moon is at an orbital point, called the northern node and the southern node.
  Indonesian
  Ini hanya terjadi jika bulan berada di titik orbit , yang disebut nodus utara dan nodus selatan.
  Holiday or Ceremony Bulan Kapangan
  Balinese
  Gerhana matan ai biasane mamargi jebosan saking gerhana bulan.
  English
  Then, the women offered canang sari, incense and a piece of cloth while praying to God for the safety of the whole family.
  Indonesian
  Kemudian, para wanita mempersembahkan canang sari, dupa dan selembar kain sambil berdoa kepada Tuhan demi keselamatan seluruh keluarga.
  Holiday or Ceremony Bulan Kapangan
  Balinese
  Sakadi manusa, manusa prasida ngamargiang napija waras kaaptiang, prasida mamargi ring dija ja waras kaaptiang, ngutsahayang napija waras kaaptiang, ngerereh napija waras kaaptiang.
  English
  It's the same with humans, humans can do whatever they want, can go wherever they want, pursue goals, wander in search of identity.
  Indonesian
  Sama halnya dengan manusia, manusia dapat melakukan apapun yang ia inginkan, dapat pergi kemanapun yang ia mau, mengejar cita-cita, berkelana mencari jati diri.
  VisualArt Burung pada Ranting
  Balinese
  Napike sane sujatinipun sampun mamargi miwah napi sane prasida kamargiang?
  English
  To answer that, we can follow the example of Singapore, which was notoriously dirty when it was not yet a developed country like it is now.
  Indonesian
  Apa yang sebenenarnya terjadi dan apa langkah kecil yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu?
  Literature Apakah kita bisa hidup dalam lingkungan yang kotor?
  Balinese
  Sane mangkin ngiring sareng2 nyarengin himbauan saking pemerintahe utawi guru wisesane inggih punika meneng ring jumah,sampunang bengkung, nyaga jarak, johin punika keramaian,lan stata nganggen masker yening mamargi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Cemer Ikang bhuan (Ngurah ardinata)
  Balinese
  Pariwisata yoga ring Bali gumanti sampun mamargi ngawit sawatara warsa 1980 rauhing mangkin.
  English
  Yoga tourism in Bali has been running from the 1980s to the present day, initially created by overseas yoga teachers.
  Indonesian
  Pariwisata yoga di Bali telah berjalan dari tahun 1980-an hingga saat ini, awalnya diciptakan oleh para guru yoga di luar negeri.
  Scholars Room Cultural Capital of Local Yoga Teachers in Facing Global Competition in Yoga Tourism in Bali
  Balinese
  Mawinan sampun suwe perang/mayuda puniki mamargi kantos para yowana Indonesiane sampun madue pengalaman utawi kaweruhan sane ngametuang semangat persatuan miwah kesatuan pacang nglawan penjajah Belandane.
  English
  The long war experiences and also the more and more Indonesian youth got academic education had aroused the spirit of unity among various social strata and ethnic groups and the awareness to defend their country and to drive away the colonizers.
  Indonesian
  Namun pengalaman perang yang cukup panjang serta semakin banyaknya pemuda Indonesia yang dapat mencapai pendidikan tinggi telah membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dari berbagai lapisan masyarakat dan suku bangsa yang ada di Indonesia dalam mengusir penjajah.
  Government Dadalan Sejarah Wangunan Monumen Perjuangan Rakyat Bali
  Balinese
  Antukan makéh pisan sih danuné ring kauripan manusané, sang wikan ngraris mingitang toyan danuné sané mamargi tur niis kantos ka segara.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Danu: Bélong Ageng Ngembahin Kahuripan
  Balinese
  Yening wenten turis sane seneng mamargi nglintasin margi ring sisin carik miwah tukad, genah busungbiu cocok pisan kadadosang genah mawisata sane utama.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Rice Field Terrace Kekeran
  Balinese
  Dian ngutamayang panglimbak Galeri miwah Studio Sawidji sané kantun mamargi.
  English
  Dian is focused on the ongoing development of Sawidji Gallery and studio.
  Indonesian
  Dian fokus pada pengembangan Galeri dan Studio Sawidji yang sedang berjalan.
  Biography of Dewi Dian Reich Dian Sawidji
  Balinese
  Sekadi konflik Situbondo antara Islam lawan Kristen sané mamargi duk warsa 1992.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Differences are a source of tolerance
  Balinese
  Manut Putu Sinarjaya, tradisi puniki sampun mamargi sue pisan.
  English
  According to Putu Sinarjaya, this tradition has been around for a long time.
  Indonesian
  Salah satu tradisi unik yang ada di Desa Sidatapa adalah Ngaturang Buah.
  Podcast Episode 11 - Ngaturang Buah ring Sidatapa
  Balinese
  Parindikan sakadi puniki prasida mamargi prade generasi millenial miwah generasi Z sane meled nyarengin panglimbak teknologi tedun ke pertanian tur pamerintah nyokong antuk aksi nyata, sane nindihin kahuripan petani ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Nitenin Jagat Bali Saking Cemerin Mis
  Balinese
  Ring tengahing kota tiang mamargi, paling masledétan, makipekan nolih sisi kangin lan kauh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Covid-19 Mapakéling Tekéning Tutur Anak Lingsir
  Balinese
  Sakadi sané mamargi ring Pura Dalem Prajapati Banjar Dadakan, Désa Adat Kelaci Kelod, Désa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupatén Tabanan.
  English
  As happened at Pura Dalem Prajapati Banjar Dadakan, Kelaci Kelod Traditional Village, Abiantuwung Village, Kediri District, Tabanan Regency.
  Indonesian
  Seperti yang terjadi di Pura Dalem Prajapati Banjar Dadakan, Desa Adat Kelaci Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
  Government Etika Wisatawan Di Tempat Sakral Di Bali
  Balinese
  Sakadi sané mamargi ring Pura Dalem Prajapati Banjar Dadakan, Désa Adat Kelaci Kelod, Désa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupatén Tabanan.
  English
  As happened at Pura Dalem Prajapati Banjar Dadakan, Kelaci Kelod Traditional Village, Abiantuwung Village, Kediri District, Tabanan Regency.
  Indonesian
  Seperti yang terjadi di Pura Dalem Prajapati Banjar Dadakan, Desa Adat Kelaci Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
  Government Etika Wisatawan ring genah suci ring Bali
  Balinese
  Saking panyumu grubuge sane kaadanin Corona Virus rawuh ring jagat Baline akeh pisan gegaen anake sane ten mamargi sekadi biasane, akeh sane wusan mekarya.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Masepedaan-I Gusti Agung Gde Adilakshmana Awiyata
  Balinese
  Raris Galuh Pitu mamargi nuut titine.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Galuh Pitu
  Balinese
  Soang-soang ronde mamargi sawetara dasa menit tur kadabdabang olih wasit sane kabaos saya.
  English
  Each round runs for about ten minutes and is administered by a referee named “saya”.
  Indonesian
  Letaknya di pesisir pantai timur Bali, di bagian luar kaldera tua yang dikenal sebagai Gunungapi Seraya yang kini sudah tidak aktif.
  Holiday or Ceremony Gebug Ende (Gebug Seraya)
  Balinese
  antuk akéhnyané pikobet sané wénten ring Indonésia iraga sampun mresidayang muputang pikobet sampah yadiastun nénten sampurna, kantun akéh sampah sané kasebar nanging iraga antuk kesadaran antuk ngentungang sampah ngentungang sampah antuk nyortir dumun sadurung rauh ka tongos sampah miwah kaproses becik, iraga taler meled nyihnayang sekolah sané disiplin becik saking segi pendidikan miwah etika, utaminnyané ring ngentungang sampah antuk paripolah punika iraga meled nyihnayang indonesia emas 2045 santukan yéning nénten ngawit saking sané alit punika sané ageng nénten prasida mamargi
  English
  BIG THINGS COME FROM LITTLE THINGS
  Indonesian
  HAL YANG BESAR DATANG DARI HAL YANG KECIL
  Government Genah sané ageng mawit saking genah sané alit.
  Balinese
  antuk pikobet sané akéh punika iraga pinaka warga SMA Negeri 3 Kuta Selatan ngambil tindakan antuk ngaryanin tim bebas sampah antuk cara nyortir sampah antuk antuk ngepah sampah manut jenisnyané, antuk puniki iraga ngaptiang mangda samian siswa sadar ngutang sampah ring genahnyané miwah manut kategori sampahnyané soang-soang, nanging sayangnyané santukan kirangnyané pendidikan sané becik miwah antuk sikap sané katampi ri tatkala siswa kantun kapelajahin ring jumah ngawinang program puniki nénten mamargi becik banyk siswa sané wantah ngutang sampah lan nénten nyortir ipun becik sekadi ngenahang sampah organik ring non-organik, antuk punika iraga pinaka tim ngundang miwah malaksana ring langsung ngolah sampah, antuk paripolah sané kamargiang iraga prasida ngempati siswa antuk nyortir sampah manut kategori antuk ngawujudin kabersihan ring sekitar lingkungan iraga warga SMA Negeri 3 Kuta Selatan makarya sareng plastic exchange kota kidul antuk ngwantu
  English
  BIG THINGS COME FROM LITTLE THINGS
  Indonesian
  HAL YANG BESAR DATANG DARI HAL YANG KECIL
  Government Genah sané ageng mawit saking genah sané alit.
  Balinese
  Mungguh ring triwulan kapertama warsa kalih tali selikur, ekonomi bali katarkayang meweh antuk ngirangin kontraksi kaonnyane salami Covid-19, rumasuk ring pamargin vaksinasi sane katarkayang taler nenten sida mamargi becik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature MEMBANGKITKAN DAYA SAING SEMBARI MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAN EKONOMI PRODUKTIF
  Balinese
  Gerobogane dados katuju ring margi utama kalanturan antuk mamargi nuunin palebahan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Gigit
  Balinese
  Majeng ring pemerintah sampun sepatutnyane ngicenin pewarah-warah majeng ring seniman-seniman mangda nenten indik niki sane ngawinang para seniman salah tampi tur nenten prasida malih masolah, taler prasida ngicenin motivasi saha mendukung pikayunan para generasi muda ritatkala pacang nyolahang utawi ngaryanin pikaryan sekadi puniki mangda pasida mamargi antar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Gong kebyar tedun?
  Balinese
  Mangkin kantun akeh daerah ring Bali sane akeh kaanggen genah mamargi olih krama Bali sakewanten kahanannyane jalan usak tur durung kaaspal.
  English
  -
  Indonesian
  Yang Terhormat bapak dan ibu dewan juri.
  Government Government PIKOBET PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA RING WEWIDANGAN PELOSOK BALI SANE DURUNG MERATA NYUJUH KRAMA BALI
  Balinese
  Ngabag-ngabagin raris mamargi, Sang Hanoman rawuh ring penepi siring.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Hanoman Buta
  Balinese
  Yening pada-pada manusa majogjag, janten kapastiang wenten sane tan mamargi becik ring bhuwana agunge.
  English
  One of the kakawin poems he wrote was Hanyang Nirartha, which he wrote on palm leaves.
  Indonesian
  Salah satu kakawin yang beliau tulis adalah Hanyang Nirartha, yang ditulisnya pada daun lontar.
  Lontar Hanyang Nirartha
  Balinese
  Kakawin punika kocap karipta olih ida daweg ida mamargi ring pasisi Bali kelod.
  English
  According to Hanyang Nirartha, the beauty of nature also exists in the human body, so that between humans and nature cannot be separated.
  Indonesian
  Menurut Hanyang Nirartha, keindahan alam juga ada dalam tubuh manusia, sehingga antara manusia dan alam tidak dapat dipisahkan.
  Lontar Hanyang Nirartha
  Balinese
  Yadiastun akeh utsaha saking pemerintah minakadi ngicen bantuan sembako 3 bulan sekali majeng masyarakat miskin, nanging inflasi tetep mamargi antuk pangarga barang sané menék tegeh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Harga Barang Naik, Masyarakat Menjerit
  Balinese
  Ngiringja demokrasi mamargi!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Harmonisasi Bhineka Tunggal Ika nuju Pemilu 2024 sané damai lan sukses
  Balinese
  Ritatkala liburan sekolah tiang mamargi ka genah mandi tirta ujung sareng timpal timpal tiange.
  English
  During my school holidays I went to the Tirta Ujung baths with my friends.
  Indonesian
  Saya berharap ke depannya Bali bisa lebih maju di bidang pariwisata dan bisa pulih seperti sedia kala dan juga semoga penerangan di setiap jalan yang ada di Bali lebih memperhatikan keselamatan berkendara
  Literature Liburann
  Balinese
  Sapaninggal I Dukuhe, buin maninne palimunan kone Ida Raden Mantri sareng arine makekalih suba mamargi ngungsi pasisi.
  English
  -
  Indonesian
  Sekarang hamba mohon diri karena hamba akan moksa, janganlah Tuanku memikirkan hamba.
  Folktale I Dempu Awang
  Balinese
  Ida mimpin pasukan Buleleng nglawan penjajahan Belanda ring Perang Bali I, Perang Jagaraga, miwah Perang Bali III, sané mamargi ring warsa 1846 ⁇ 1849.
  English
  He led the Buleleng army against Dutch colonialism in the First Bali War, the Jagaraga War, and the Third Bali War, which occurred in 1846 – 1849.
  Indonesian
  Ia memimpin laskar Buleleng melawan penjajahan Belanda dalam Perang Bali I, Perang Jagaraga, Perang Bali III, yang terjadi pada tahun 1846 – 1849.
  Biography of I Gusti Ketut Jelantik -
  Balinese
  Mamargi saking Tabanan ka Dénpasar setata ngalinggihin sepéda ontél.
  English
  His work mostly uses mystical themes like "léak" (a person/spirit who practices black magic), and this can be seen in his Balinese-language books such as in the book Léak Kota Pala, Puisi Modré Samar Gantang, Léak Bukit Pecatu, Jangkrik Maénci, and others.
  Indonesian
  Di bidang sastra Bali mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, juara I menulis puisi; ésai; tembang macepat; se-Bali tahun 2000 dan 2001.
  Biography of I Gusti Putu Bawa Samar Gantang
  Balinese
  Tiosan nika sareng ngwantu ring kegiatan sosial, minakadi semeton sane nenten mrasidayang mireng tur ngraos, semeton sane buta, semeton sane nenten mrasidayang mamargi tur makarya sakadi semeton sane normal lianan.
  English
  He is also involved in social activities, such as children with disabilities and orphans and also participates in fighting plastic waste.
  Indonesian
  Dia juga terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya untuk anak-anak disabilitas dan yatim piatu dan juga ikut dalam memerangi sampah plastik.
  Biography of I Wayan Gunayasa
  Balinese
  Pemimpin sane madue komitmen anggen nyegah perundungan prasida ngawinang iraga mamargi ke genah sane becik,nujonin krama sane inklusif, adil lan ramah majeng samian individu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government perundungan pinaka pikobet
  Balinese
  Pariwisata ring Bali mangkin durung mamargi becik santukan wenten gering agung Covid-19.
  English
  -
  Indonesian
  Pariwisata di Bali saat ini belum berjalan baik karena adanya pandemi Covid-19 ini.
  Government Implementasi Online Promotion olih Sekaa Teruna Teruni antuk Ngwujudan Pariwisata Bali sane Anyar (Aman, Nyaman, lan Responsif)
  Balinese
  Ngliwatin rasa menyama braya, saling asah, asih lan asuh sareng semeton lianan, rarisang mamargi taler ngiring tincapang rasa solidaritas sami.
  English
  Through mutual tolerance, mutual respect for each other, keep going and let's show a sense of solidarity together.
  Indonesian
  Melalui sikap saling toleransi, sikap saling menghargai antar sesama, teruslah melangkah dan mari tunjukan rasa solidaritas bersama.
  Comics Indonesia Bangkit
  Balinese
  Margi sane usak punika marupa akses jalan ipune nuju ka sekolah nglintangin margi sane masisik miwah majemuk sampun ketah kamargiang siswa saking dusun sebuluh banjar cecah ri kala mamargi ka sekolah, akeh sisia sane ulung saking batu tur keni pinakit.
  English
  -
  Indonesian
  Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan teks orasi yang berjudul Infrastruktur Jalan Cecah.
  Government Infrastruktur Jalan Cecah
  Balinese
  Ngiring sareng-sareng selehin, napi mawinan utsaha sane kabaos nenten “esensial” puniki nenten kadadosang mamargi?
  English
  -
  Indonesian
  Karena kasus Covid-19 semakin meningkat, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali.
  Literature Apakah Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Sudah Tepat?
  Balinese
  Nanging, wénten makudang-kudang pihak sané ngadol carik punika anggén molihang bati antuk nénten mapikayun indik akibat sané pacang mamargi yéning carik terus kadol anggén kawangun manados resort/villa, pastika punika pacang ngicénin dampak ring palemahan, mawinan ngirangin akéh carik punika prasida ngawinang makudang-kudang akibat antuk inggih punika; 1.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Jaga carik mangda stata lestari ring tengah gempuran globalisasi
  Balinese
  Makudang-kudang warsa salanturnyanyane, sedek rahina punika, I Jayaprna mamargi ka pasar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Jayaprana dan Layonsari
  Balinese
  Mogi-mogi Covid puniki gelis matilar tur prasida mamargi sakadi jati mula.
  English
  That's what causes everything to Lock Down, not to leave the house, not to be stubborn, just stay at home.
  Indonesian
  Saking Sukanya melihat wadah sesajennya bagus kembali, ia lalu mencarikan pelanggan untuk saya.
  Covid Foto-(Jegèg Nyelolèt)-(Kadek Ambarwati)
  Balinese
  Indike puniki mamargi santukan kakirangan sumber toya miwah genah punika magenah ring tongos sane tegeh miwah tanah sane tuh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government KRISIS TOYA BERSIH RING BALI
  Balinese
  Bencana alam sayan akéh mamargi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kabersihan Jagat Baline Penting lan Genting
  Balinese
  Kawentenan puniki prasida mamargi, santukan wenten kakirangan administrasi ring sekolah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kakirangan Sarana Miwah Prasarana Fasilitas Sane Jangkep Ring Sekolah
  Balinese
  Sampun sinah indike punika tan pacang sida mamargi. 4.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kampanye Hitam Menyesatkan Calon Pemimpin
  Balinese
  Yening indik puniki malih mamargi sinah bangket-bangket (Jalur Hijau) mauwah dados hotel, villa, mall-mall, bungalow miwah sane tiosan sinah Bali jagi sayan rusak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Karang Awak
  Balinese
  Papat kasus padem sangkaning infeksi rabies warsa puniki mamargi ring Kabupaten Jembrana akehnyane kalih kasus,ring Kabupaten Buleleng wenten asiki kasus, miwah ring kabupaten Badung akehnyane asiki kasus.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kasus Rabies Ring Bali
  Balinese
  Dina ka dina terus mamargi, kawantenyane mala.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kenangan di Kalbu
  Balinese
  Paindikan sané matiosan puniki nénten ja mamargi sinarengan.
  English
  -
  Indonesian
  Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Bali, terkenal akan kebudayaan dan adat istiadatnya yang unik yang masih kuat hingga sekarang, Masih banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi dan memegang teguh adat istiadat, sehingga sering kali menjadi objek wisata bagi para pengunjung yang datang ke Bali.
  Government Kebudayaan Bali Terancam
  Balinese
  Men kenken ane jani?” “Ngiring lanturang malih mamargi Gusti Prabu.
  English
  -
  Indonesian
  Jangankan rusa, tikus pun tak ada melintas.
  Folktale Kedis Sikep Nylametang Prabu Suradarma
  Balinese
  Ring aab jagate sakadi mangkin iraga patut sareng – sareng ngutsahayang mangda ekonomi ring Bali prasida tetep mamargi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Memelihara Bebek, Memelihara Kehidupan
  Balinese
  Pendidikan sane nenten mamargi, kesehatan sane nenten kauratiang, miwah pangaptin sane kapendem ring tengahing pikobet ekonomi sane nenten prasida kapuputang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kekirangan Sane Ngawinang Sengkala
  Balinese
  Kawentenan puniki prasida mamargi, santukan wenten kakirangan administrasi ring sekolah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kekurangan Sarana dan Prasarana Fasilitas yang memadai di Sekolah
  Balinese
  Lianan ring punika, akehnyane truk-truk ageng sane mamargi alon ngawinang macet ring Canggu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kemacetan Ring Canggu
  Balinese
  Silih sinunggil conto kemacetan arus lalu lintas sane mamargi inggih punika ring kawasan jalan By Pass Ngurah Rai akses nuju Pelabuhan Sanur, antuk kawentenan kemacetan punika raris Pemerintah Kota Denpasar pacang ngenetang Parkir liar ring Jalan Bay Pass Ngurah Rai.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kemacetan Sane Wenten Ring Bali
  Balinese
  Sri Rama miwah Sang Laksmana mamargi ka patapan, nagingin kayun para wiku mangda ngemit yajnyan idane, santukan sering karusak olih para raksasa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Kembang miwah Kumbang
  Balinese
  Sakadi sane wenten ring buana agung, gelombang-gelombang suara punika kaembasang olih udara (wayu) sane mamargi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Kembang miwah Kumbang
  Balinese
  Dumogi pecantokan puniki mamargi antar.
  English
  -
  Indonesian
  Semoga saja perlombaan dan kegiatan berjalan lancar, ya!
  Comics Kemerdekaan Indonesia
  Balinese
  Puniki wantah cihna indik toleransi miwah kerjasama antar agama prasida mamargi ring dija ja, yening parajanane sami ngresep miwah ngajiang keragaman.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Kerukunan Krama Beragama ring Bali
  Balinese
  Nenten wenten prasarana sane becik, distribusi hasil pertanian nenten prasida mamargi becik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kirangnyane pasilitas pemerintah majeng petani
  Balinese
  Nenten wenten prasarana sane becik, distribusi hasil pertanian nenten prasida mamargi becik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kirangnyane pasilitas pemerintah majeng ring petani
  Balinese
  Sakewanten ring pamargi pariwasatane ring Bali keni pandemi, utsaha antuk madolan sanganan ring pasar Bali kantun mamargi, tur nincap drastis.
  English
  -
  Indonesian
  Namun di tengah terpukulnya sektor pariwisata di Bali yang terkena Pandemi, usaha pembuatan jajan pasar di Bali masih berjalan, dan meningkat drastis.
  Literature Usaha Klepon Solusi guna Meningkatkan Perekonomian di Masa Pandemi
  Balinese
  Ngantos pemilihan umum (pemilu) presiden miwah legislatif ring Pébruari 2024 sané jagi rauh, nincapnyané ekonomi Indonésia kaaptiang mamargi nuju arah sané positif.
  English
  -
  Indonesian
  Namun, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berkampanye demi menggaet pemilih muda dalam pemilu kali ini, membuat situasinya lebih genting.
  Government Kondisi Indonesia menjelang pemilu 2024
  Balinese
  Yening “push and pull strategy” puniki prasida mamargi becik, pastika ring galah sane pacang rauh, krama pacang uning ring kawigunan nganggen transportasi umum miwah pacang nganggen punika sayan sai.
  English
  This "push and pull strategy" is carried out at the same time to get maximum results. "Push strategy" is a more aggressive and proactive way where the government can encourage people by limiting the number of private vehicles and also special traffic lanes for public transportation so that roads are faster.
  Indonesian
  Push and pull strategy ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
  Government Krisis Macet ring Kodya, Transportasi Umum Solusinya!
  Balinese
  Tiang ngaptiang pemerintah Badung, ngrarisang nanganin indiké puniki sadurung akéh sané nénten kaaptiang mamargi
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kurangnya Penerangan Lampu di Jalan
  Balinese
  Punika mawinan, sajeroning nanganin pikobet luu punika ngabutuhang dukungan saking pihak sinamian, pikobet jagat Bali sane terus mamargi miwah nenten kakendaliang sangkaning kawentenan ngawag ngutang luu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government LUU PINAKA PIKOBET UTAMA RING JAGAT BALI