UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

BLACK CAMPAIGN

From BASAbaliWiki
20231130T150809774Z889107.jpg
0
Vote
Title
BLACK CAMPAIGN
Affiliation
SMA NEGERI 1 PENEBEL
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/463645/apa-itu-kampanye-hitam-black-campaign
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Ring warsa san jagi rauh, Indon sia pacang ngelaksanayang pemilihan umum Pemilu san kakawitin saking Pemilu legislatif raris kalanturang antuk pemilihan Pr sid n miwah Wakil Pr sid n. Panglimbak teknologi informasi miwah komunikasi dados silih sinunggil san prasida nyokong miwah nglahlahin pamargin Pemilu ring warsa-warsa selanturnyan . Akeh calon pemimpin sane sampun ngawigunayang TV, media sosial, miwah handphone pinaka komponen utama miwah strategi kampanye calon pemimpin antuk ngamolihang pikayunan kramane. Para pamilet pacang ngawigunayang makudang-kudang tata cara mangda kampanye ipun prasida ngamolihang suara san ak h. Silih tunggil kampanye san prasida kaangg n rikala pemilihan 2024 inggih punika black campaign.

Black campaign mawit saking basa Inggris san mateges kampanye hitam . Kampanye hitam ketahnyan nyihnayang parilaksana san matetujon antuk ngaonang silih tunggil pihak ring pemilihan umum. Kampanye hitam inggih punika taktik politik san kaangg n olih saingan utawi sekaa tertentu angg n ngusak citra miwah r putasi musuh politik ipun. Nyinggung calon utawi partai san ngelawan antuk nyebar informasi san iwang, fitnah, utawi ngambil tindakan manipulasi tiosan angg n ngusak kepercayaan publik majeng ring musuh politik inggih punika tatujon saking black campaign. Lianan ring ngawedarang bebaosan san n nten patut indik musuh politik, kampanye puniki taler prasida kamargiang antuk ngawigunayang pikobet indik agama, ras, utawi soroh angg n nyokong pikobet miwah nyokong pabinayan sosial.

Mangdan prasida mastikayang y ning orti san kawedar punika marupa kampanye gelap utawi n nten. Patut kauningin ciri-ciri black campaign mangda n nten dados berita hoax: 1. Suratan puniki nenten patut. 2. Ngarah ka SARA. 3. Sampun sinah indike punika tan pacang sida mamargi. 4. Warta punika n nten ja adil. 5. Ring tengahing tarune.

Gatra sane nenten becik puniki sering pisan munggah ring media sosial, minakadi Twitter, Facebook, Instagram, utawi Whatsapp. Indik punika ketah pisan kapanggihin ring para jana. Silih sinunggil conto saking black campaign puniki inggih punika serangan Jokowi pinaka Calon Presiden ring warsa 2014. Jokowi nerima black campaign saking tabloid obor rakyat san nampilang murda Capres Boneka kadukung antuk gambar karikatur Jokowi san sedek ngambung tangan Megawati Soekarnoputri. Daweg punika, indik tabloid san ngawinang pikobet ring parajanan punika digelis kapolihang ring polisi miwah makudang-kudang saksi taler kapangandikayang ngranjing, rumasuk Dewan Pers.

Dampak black campaign sane karasayang olih masyarakat inggih punika 1. Punika ngawinang panamp n san matiosan ring soang-soang pihak san prasida ngawinang pabinayan. 2. Kaciptan opini negatif miwah kaw ntenan pengelompokan san mapaiketan sareng kraman san marasa opini punika patut miwah n nten patut. 3. Ring sajeroning bebaosan punika, wenten makudang-kudang bebaosan sane iwang.

Nyingkahang berita black campaign sujatinyan n nten prasida, mawinan pamiarsa n nten prasida ngontrol anak san nampek mangda n nten ngirimang pesan indik black campaign punika. Nanging para pangwacen taler prasida ngicalang pikobet punika antuk nyingkahang murda utawi daging san ngawinang pikobet punika. W nten taler san patut urati y ning iwang ngwac n berita san nyihnayang indik pemilihan umum. 1. Nguratiang pariindikan san kawedar ring m dia. 2. Indayang cingakin sira sang sane nyurat artikel punika. 3. Ngamargiang verifikasi ring pihak san mapaiketan. 4. N nten nyambatang berita hoax ring sapasira jua.

Pinaka jadma san becik, iraga patut sayan waspada ring berita utaminnyan ri tatkala nuju pemilihan umum. ngiringdadospemilihsanebijak

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Black campaign mawit saking basa Inggris sané mateges 'kampanye hitam'. Kampanye hitam ketahnyané nyihnayang parilaksana sané matetujon antuk ngaonang silih tunggil pihak ring pemilihan umum. Kampanye ireng inggih punika taktik politik sané kaanggén olih saingan utawi sekaa tertentu anggén ngusak citra miwah réputasi musuh politik ipun." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.