Sapasira

From BASAbaliWiki
spsir
Root
Other forms of "sira"
Definitions
 • who; whoever (Alus mider) en
 • siapa (Alus mider) id
Translation in English
who
Translation in Indonesian
siapa
Synonyms
 • Sira (h)
 • Nyen (l)
 • Antonyms
  Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  nyen
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  sapasira
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Tantri: Dados tiang uning sapasira pasengan sane kaangge? Putra: Parab tiange I Putu Dharma Putra.
  English
  Tantri: May I know your name, please? Putra: My name is I Putu Dharma Putra.
  Indonesian
  Tantri: Boleh saya tahu atas nama siapa? Putra: Nama saya I Putu Dharma Putra.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Sapasira sane nenten urati ring Pendidikan pastika pacang manggihin pikobet ri kala ngarepin aab jagat sakadi mangkin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature NINCAPANG PENDIDIKAN RING PALEMAHAN 3T
  Balinese
  Sapasira uning ring ragané satata nyantélang ragané sareng reriptan, imajinasi, tur alien.
  English
  His first novel, “Putih Biru” (2019), tells a story of an adventure of rural teenagers in Bali and was ranked in the top eight of the selected novels at the 2017 UNNES International Novel Writing Contest in Semarang.
  Indonesian
  Orang yang mengenalnya selalu mengaitkannya dengan tulisan, imajinasi dan bahkan alien.
  Biography of Arya Lawa Manuaba Arya Lawa Manuaba, Ida Bagus
  Balinese
  Nanging dane tan nyidayang nuturang indike punika ring sapasira jua, santukan dane sami jejeh ngetor.
  English
  He explained that he was the son of the Bali king Ida Dalem Kresna Kepakisan at the Swecapura Gelgel castle.
  Indonesian
  Di kala itulah timbul keinginan Beliau untuk mengumpulkan sejumlah pengikut untuk diajak menghadap Raja Panji Sakti (II) di Puri Sukasada beserta Raja Mangui I Gusti Agung Gede, berhubung Beliau masih berada di Denbukit.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Nénten nyambatang berita hoax ring sapasira jua.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government BLACK CAMPAIGN
  Balinese
  Raris sapasira sane patut urati?, boya ja wantah tios wantah iraga sareng sami, para masyarakat taler pemerintah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Merdeka Saking Luu Plastik
  Balinese
  Tiosan punika, kaselehin sapasira sané naenin mapagubugan sareng pasién utawi polih kontak langsung sareng pasién, mangda ngamargiang isolasi.

  4.Travel Bubble, melarapan antuk pidabdab puniki, wisatawan sané sampun ngamolihang vaksin miwah ngamargiang makudang-kudang test, prasida rauh ka Bali, nanging kaenterang antuk agen perjalanan, mawinan wisatawan prasida rauh ring wewidangan sané ngranjing zona hijau utawi genah sane kadadosang. 5.Nyiagayang genah mawajik ring makudang-kudang genah sané akéh karauhin olih wisatawan, nglaksanayang pangresikan antuk disinfektan ring genah wisata, miwah nyiagayang petugas sane nyobyahang ring wisatawan mangda setata nguratiang prokes.

  6.Makarya wisata virtual nganggén platform digital anggén nyobyahang indik budaya, dresta, genah wisata, katreptian wewidangan Bali rauhing ring testimoni saking wisatawan sané sampun rauh ka Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali Matangi
  Balinese
  Sekenkennyane sampun kasurat ring Kitab Bhagavadghita IX.26, sloka punika pastika yening ketulusan ati ngerauhin kebagiaan kasira sane mekayun ngehaturang Yajnã dalem punapika rupané, ten kenapi yening ten mewah, ten kenapi yening ten sugih, krana sapasira ja dados meyajnã.
  English
  As written in Bhagavadghita IX.26, this verse proves that sincerity can bring happiness to anyone who wishes to perform Yajnã in any form, it doesn't have to be luxurious, it doesn't have to be rich, because anyone can give Yajnã .
  Indonesian
  Sebagaimana tertulis pada Kitab Bhagavadghita IX.26, sloka tersebut membuktikan bahwa ketulusan hati dapat mendatangkan kebahagiaan pada siapapun yang berkenan melakukan Yajnã dalam bentuk apapun, tidak harus mewah, tidak harus kaya, karena siapa saja boleh beryajnã.
  Literature Bali menurut dari konsep Tri Hita Karana
  Balinese
  Mawinan yening tusing iraga, sapasira malih sane patut eling?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali darurat luu plastik
  Balinese
  Nyutetang iraga mabaos ring sapasira.
  English
  When we talk to people we have to respect or who are older, then we should use gentle language singgih.
  Indonesian
  Apabila kita berbicara kepada orang yg harus kita hormati atau yang lebih tua, maka kita seharusnya menggunakan bahasa halus singgih.
  Literature Berbahasa bali
  Balinese
  puniki pinaka sepat siku-siku utawi tolak ukur rikala sapasira ja benjang bapak utawi ibu sane kajudi dados pamucuk selanturnyane mangda nitenin pamutus sane pacang kaambil, jakti-jakti kauratiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Becikang Makarya Pamutus
  Balinese
  Sang sapasira ja jemet, anteng ngayah tur subhakti tekening Ida Bhatara Wisnu, riwekas atmane lakar ngungsi Wisnu Loka utawi swargaloka.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bikul ka Suarga Loka
  Balinese
  Brati Sasana utawi Wrati Sasana inggih punika unteng ajah-ajahan tata susila majeng ring sulinggih utawi sapasira sane ngamargiang sasana kapanditan.
  English
  The main points of the teachings in the Brati Sasana include the teachings of Yama and Niyama Brata, Dasa Sila, Dasa Dharma, teachings to abstain from despicable actions, teachings on alertness, and teachings on spiritual ethics to achieve liberation.
  Indonesian
  Teks Brati Sasana tergolong ke dalam lontar sasana, atau etika.
  Lontar Brati Sasana
  Balinese
  Basa puniki kaanggen rikalaning mabebaosan nganutin sapasira sane kairing mabaos miwah sapasira sane kabaosang, inggih punika wenten sane sandang patut kasinggihang, wenten sane kasorang miwah wenten sane kaandapang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Jangan Malu Berbahasa Bali
  Balinese
  Ring aab jagate mangkin akeh taler wenten disinformasi ring medsos utawi media sosial marupa orti sane madi-madi, disinformasi wenten sane kakaryanin sekadi orti sane legal utawi resmi, tetujonnyane mangda sapasira sane ngwacen orti punika polih informasi sane iwang nglantur ngranayang kaon.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Disinformasi
  Balinese
  Dados mapunia pipis, piranti medis anggon dokter lan perawat ané suba nulungin sapasira ané suba kena mrana Corona ené krana di rumah sakit ento enu bedik piranti anggon ngwantu para pasien virus Corona.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Gegaén Ané Bisa Ngisinin Galah Dugas Mrana Corona
  Balinese
  Ngiring sameton sinamian sametin milenial lan gen Z saking mangkin rungu ring Politik , santukan yening nenten iraga sane rungu sapasira malih sane nindihin indik kawentenan gumi Baline.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024 ?
  Balinese
  Ngiring sameton sinamian sametin milenial lan gen Z saking mangkin rungu ring Politik , santukan yening nenten iraga sane rungu sapasira malih sane nindihin indik kawentenan gumi Baline.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024?
  Balinese
  I riki dados ngelangi utawi masiram sakewanten wenten tantu ring krama sane maosang indik sapasira sane masiram sareng tunangannane, pastika pacang gelis pegat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Gigit
  Balinese
  Antuk punika sapasira sane dados pemimpin Provinsi Bali 2024 sane jagi pacang rauh, banget pengaptin titiang mangda infrastruktur utamanyane jalan ring wewengkon padesaan akeh polih perhatiaan taler penanganan mangda wewengkon – wewengkon padesaan prasida kauningin olih krama Bali akeh lan para wisatawan, antuk punika menumbuhkan ekonomi krama Baline.
  English
  -
  Indonesian
  Seperti yang kita ketahui bersama Bali dikenal karena pesona alamnya, bahkan perekonomian masyarakat Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata.
  Government Government PIKOBET PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA RING WEWIDANGAN PELOSOK BALI SANE DURUNG MERATA NYUJUH KRAMA BALI
  Balinese
  Ipun nuekang, soang-soang jadma madue hak malajah, nenten ngitungang sapasira, saking dija, miwah ring dija ipun masekolah.
  English
  -
  Indonesian
  Siswa 14 tahun yang memiliki cita-cita sebagai pelukis ini mengatakan, prestasi yang didapatkan tidak terlepas dari motivasi kedua orang tuanya dan juga gurunya.
  Biography of I Made Nanda Adi Saputera
  Balinese
  Dados Jero anak lingsir uning ring wastan titiange, sapasira sujatine Jerone puniki?” Buin mabaos anake lingsir, “Uduh Cening, bapa sing ja ada len tuah I Kaki Buyut ane nongos di niskala, ngawawa tongose di tukade ene.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Wingsata lan I Sigara
  Balinese
  Sapasira Jerone?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Wingsata lan I Sigara
  Balinese
  Sapasira sane tan uning virus puniki?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kabudayaan Bali Pinaka Pamikukuh Pariwisata
  Balinese
  Nénten nyambatang berita hoax ring sapasira jua.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kampanye Hitam Menyesatkan Calon Pemimpin
  Balinese
  Yening nenten ngawit mangkin, pidan malih, yening nenten iraga sapasira malih?, puniki pinaka KARANG AWAK, puniki taler genah sane sutresnain, nika mawinan iraga taler patut nyaga mangda stata becik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Karang Awak
  Balinese
  Saking pikobat punika, titiang ngaptiang mangdane sapasira ja pemimpin Bali sane kapilih ring warsa 2024, mangda nguratiang pikobet kemiskinan sane wenten ring Bali tur mangde prasida ngarerehin solusi utawi ngicenin solusi ngenenin indik pikobet punika, mangda kemiskinan ring Bali nyansan ngareredang gumentos ical kemiskinan punika ring Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Katun Wewenten Kemiskian Ring Wewidangan Bali
  Balinese
  Yadian karya sastra sane medal riinan makehan nenten kasurat, tur nenten kauningin sapasira sane ngawi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sastra Bali
  Balinese
  Yening nenten iraga pedidi masyarakat Bali sane melajahin nganggen Basa Bali, sapasira malih?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahasa Bali Bahasa Ibu
  Balinese
  Dados mapunia pipis, piranti medis anggon dokter lan perawat ané suba nulungin sapasira ané suba kena mrana Corona ené krana di rumah sakit ento enu bedik piranti anggon ngwantu para pasien virus Corona.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Gegaén Ané Bisa Ngisinin Galah Dugas Mrana Corona
  Balinese
  Pangaptin titiang, sapasira ja sané jagi dados pamimpin, mangda ipun prasida dados pamimpin sané becik, sané prasida ngamolihang pauwahan sané becik, miwah sané prasida nué pikayunan miwah tetujon sané becik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Harapan Masyarakat
  Balinese
  Sepatutne rage dadi nak Bali patut ngajegan bahasa Bali punika apang tusing punah,apa buinan sastra Bali sane sampun dadi budaya iraga lan iraga sepatutne bangga teken budaya lan bahasa iraga,yen ten iraga sane nglestariang sapasira malih?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature KEREN BERBAHASA BALI
  Balinese
  Wyakti sampun janten iraga dados jadma mangda sampunang pisan gelis precaya ring sapasira ugi mangda nenten nguwehin informasi pribadi, dwaning kejahatan dados manten kalaksanayang antuk jadma sane sampun saling kenal.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kasus Pelecehan Mahasiswi Di Buleleng Sudah Jadi Perhatian Oleh Polres Buleleng
  Balinese
  Wyakti sampun janten iraga dados jadma mangda sampunang pisan gelis precaya ring sapasira ugi mangda nenten nguwehin informasi pribadi, dwaning kejahatan dados manten kalaksanayang antuk jadma sane sampun saling kenal.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kasus Pelecehan Mahasiswi Di Buleleng Telah Jadi Perhatian Oleh Polres Buleleng
  Balinese
  Sapasira sane padem ring payudan pacang ngamolihang Suargan ((prasasta sira nguni sampun tapa, gahan ta sira cakrawartting jagat, pejah sir ataman surud ring rana, asing mati mamuk ya moksatmaka).
  English
  -
  Indonesian
  Setiap orang yang gugur dalam pertempuran mendapatkan sorga (prasasta sira nguni sampun tapa, gahan ta sira cakrawartting jagat, pejah sir ataman surud ring rana, asing mati mamuk ya moksatmaka)..
  Literature Pamimpin: Catraning Jagat
  Balinese
  Tiang uning sapasira sane makadi, wantah sangkaning i manusa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pesisir Laut
  Balinese
  Tiang uning sapasira sane makadi, wantah sangkaning i manusa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pinggir laut
  Balinese
  Yen nenten saking iraga maduwe manah ngentasang masalah luwune punika sapasira jagi orahin utawi aturin nyaga jagat Baline lepas saking masalah sampah plastik punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Luu Plastik Ring Jagat Bali
  Balinese
  Napi mawinan titiang ngambil murda kadi asapunika ida dane.Santukan luu utawi sampah punika pinaka pikobet sane ageng ngancam palemahan iraga.Sampah utawi luu sane nenten katurang becik prasida ngwetuang pikobet palemahanne,sekadi polusi toya miwah udara miwah ngusak ekosistem.Yening nenten iraga sane nglestariang palemahanne sapasira malih.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Luu Ngwetuang Byuta
  Balinese
  Iraga prasida ngresepang napi sane kabuatang iraga mangda saling asah asih ring sapasira ja lan ring dija ja.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Mutual Respect
  Balinese
  Sasampun anak alit embas, reraman ipun pacang nunasang ring balian mangda uning sapasira atma sane dumateng (mawali embas) dados anak alit punika.
  English
  After a child is born, the parents will take them to a balian (a psychic) to find out whose spirit has incarnated (born) into that child.
  Indonesian
  Setelah seorang anak lahir, orang tuanya akan membawanya ke balian untuk mengetahui roh siapa yang menjelma (lahir) menjadi anak itu.
  Holiday or Ceremony Ngaluang (Maluasang, Ngawacakin)
  Balinese
  Irika pacang kauningin indik sapasira sane dumateng ring sang rare.
  English
  This kind of phenomenon is still common for Balinese people, and becomes an inseparable part of Balinese daily life, both physically and spiritually.
  Indonesian
  Fenomena semacam ini masih lumrah bagi orang Bali, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian orang Bali dalam tataran lahir maupun batin.
  Holiday or Ceremony Ngaluang (Maluasang, Ngawacakin)
  Balinese
  Sapasira sane nenten uning teken I corona?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Ngiring Ngumbah Lima, Pinaka Utsaha Makelid Uli I Corona (Ni Putu Chandra Bhahastanasari)
  Balinese
  Inggih ida dane sareng sami, malih apisan titiang negesang, sapasira ja sane dados pamimpin Bali dane patut tegas ring sajeroning nyanggra lan maparidabdab muputang miwah netesin sakancan pikobet sane wenten lan iraga pinaka krama Bali taler patut nyarengin sajeroning ngalestariang gumi Bali, yening nenten iraga, sira malih.
  English
  Om Swastiastu
  Indonesian
  Salam demokrasi!!
  Government Ngwangun bali sane lestari
  Balinese
  Sapasira ja sané jagi dados calon pamimpin, tulung urati ring anak alit pak/bu, jaga anak alit iraga sampunang senyuman anak alit irage layu, sampunang jagat maplalian ipun kaambil.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Nuju Bali Layak Anak
  Balinese
  Tiang ngaptiang, sapasira ja sané jagi kapilih dados calon pemimpin ring masa sané jagi rauh prasida muputang pikobet puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Nuju Bali Layak Anak
  Balinese
  Pemilet makasami sane wangiang tittiang memangkin iraga jagi nyanggra pemilu 2024 pemilu puniki tetujon ipun wantah jagi memilih sapasira sane jagi dados presiden sane jagi rauh, sane jagi ngawa bangsa iraga limag warsa sane jagi rauh nika krama jagi sane nganentuang .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Nyanggra pemilu 2024
  Balinese
  Dados kaancem psl 28 ayat 1 UU ITE sane maosang sapasira jadmane sane nyelapang tur nenten maderbe hak nyobyahang gatra bogbog miwah saluir ipun pacang keni pidana pasal 45 ayat 1 UU 19/2016. (via Indonesiabaik.id) Pasal punika sane pacang ngukum sang sane makarya gatra bogbog.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Nyobyahang Pakeling Indik Hoax
  Balinese
  Sapasira sane dados pemimpin Bali 2024 sane jagi pacang rauh mangda prasida makarya awig-awig anggen ngamiara lahan-lahan utawi jalur hijau sane wenten ring sejebag gumi Baline.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government PIKOBET ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SANE PRASIDA NGUSAK-ASIK KETAHANAN PANGAN TALER NEDUNANG MINAT YOWANA BALI DADOS PETANI
  Balinese
  Antuk punika sapasira sane dados pemimpin Provinsi Bali 2024 sane jagi pacang rauh, banget pengaptin titiang mangda infrastruktur utamanyane jalan ring wewengkon padesaan akeh polih perhatiaan taler penanganan mangda wewengkon – wewengkon padesaan prasida kauningin olih krama Bali akeh lan para wisatawan, antuk punika menumbuhkan ekonomi krama Baline.
  English
  -
  Indonesian
  Saat ini banyak daerah – daerah di Bali terutama daerah pelosok yang jarang diketahui dan dijangkau wisatawan belum mendapat infrastruktur dari pemerintah daerah.
  Government PIKOBET PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA RING WEWIDANGAN PELOSOK BALI SANE DURUNG MERATA NYUJUH KRAMA BALI
  Balinese
  Antuk punika sapasira sane dados pemimpin Bali ring Warsa 2024 sane jagi pacang rauh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government PIKOBET WISATAWAN ASING SANE LEMPAS SARENG TATANITI NORMA LAN TRADISI KRAMA BALI SARENG NGERUSAK CITRA PARIWISATA BALI
  Balinese
  Mangda kawentenan puniki wenten

  sayan ngelimbak wenten pikamkam saking ibu ketua PKK Banjar Batur Sari jagi pacing

  nyobyahang indik sapasira sane jagi nerma wantuan ring bantuan sosal punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit PKK Batur Sari
  Balinese
  Antuk pangrauh energi puniki, piranti-piranti kusus prasida ngraksa sang angangge utawi sapasira sane wenten ring pangiderannyane.
  English
  For example, if a motorbike is damaged in an accident, the motorbike will be made a pangulapan ceremony after it has been repaired at the workshop.
  Indonesian
  Misalnya, apabila suatu motor rusak karena kecelakaan, motor itu akan dibuatkan upacara pangulapan setelah diperbaiki di bengkel.
  Holiday or Ceremony Pamasupati
  Balinese
  Sane mangkin tiang sampun teka semengan, nika mawinan banget titiang mapitaken tur nyekenang sapasira sane polih giliran nyampat.
  English
  -
  Indonesian
  Janganlah selalu menyalahkan saya karena sering datang terlambat.
  Folktale Pan Balang Tamak, Pacentokan Tain Cicing
  Balinese
  Sapasira sane polih giliran nyampat niki?” patakon Pan Balang Tamak. “Peh, do to sangetanga Pan Balang Tamak unduk krama ane maan giliran nyampat.
  English
  -
  Indonesian
  Ada tai anjing berserakan.
  Folktale Pan Balang Tamak, Pacentokan Tain Cicing
  Balinese
  Rare-rare mangkin dangan pisan kaprovokasi olih sapasira ja punika becik saking anak sane nenten kauningin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Para Pamimpin lan Para Yowanane
  Balinese
  Duaning asapunika para yowana sapatutnyane sampun madue pilihan sane janten sapasira calon sane pacang kapilih ring galah pemilune punika, nenten dados ten sareng milih utawi golput.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pemilu Sehat Yowana Cerdas
  Balinese
  Titiang nunas ring sapasira ja sane jagi dados pemimpin sane jagi rauh, mangda ipun nyaris pikobet ring widang pertanian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Piranti Pertanian Sane Kirang
  Balinese
  Ditu lantas ia singgah jumah Jero Dukuhé.

  "Sapasira jero alit dados mriki praragaan?" patakon Jero Dukuh.

  "Inggih tiang I Raréangon.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Rareangon
  Balinese
  Yening durung sapasira sane pantes bertanggung jawab ngeninin unduke puniki?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government SAMI SERBA SUBSIDI,NANGING SALAH SASARAN
  Balinese
  Pamiarsa sami sane wangiang titiang, Sapasira ja sane kasudi dados manggala praja ring Bali ring warsa 2024 jagi rauh puniki, mangda sayuwakiti uratiang pisan indik pinyungkan sane kawetuang olih Stunting puniki.
  English
  Om Santih Santih Santih Om
  Indonesian
  Pada hari yang berbahagia ini, dalam rangka mengikuti acara Wikithon Bali Berorasi, izinkan saya menyampaikan orasi yang berjudul “Stunting Pinaka Kapiameng Masa Depan Bali”.
  Government Kesetaraan Gender
  Balinese
  Ipun pacang ajerih ring paindikan sane pacang nibenin ipun, tur ipun tan pacang ajerih ring sapasira jua.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Sampunang ngewalek timpal
  Balinese
  Raris, sapasira jagi ngemban adin titiange kari alit?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Bima Dados Caru
  Balinese
  Sapasira ja sane pacang kapilih, dumogi ida dane sareng sami nenten lempas saking kasenengan kuasa, nanging taler prasida mikayunin indik keanekaragaman budaya punika nenten dados kaicalang.
  English
  Thank you, OM Santhi, Santhi, Santhi OM.
  Indonesian
  Siapapun yang terpilih nanti, biarlah mereka tak hanya tenggelam dalam kesenangan berkuasa, tapi juga introspeksi bahwa keberagaman budaya bukan mainan yang bisa diinjak-injak.
  Government Ngukuhang Keanekaragaman miwah Ngawangun Masarakat sane Toleran lan Beradab
  Balinese
  Gelisin satua, pamutuse Sang Kadru lan Sang Winata jaga matoh-tohan, sapasira sane kaon kawidi dados panjak ring sang jayanti.Paitunganne sampun cumpu, galahe benjang kudane punika pacang karereh mangda mabukti sira sane iwang.
  English
  -
  Indonesian
  Singkat cerita, pada akhirnya Sang Kadru dan Sang Winata akan saling bertaruh, siapapun yang kalah ditugaskan menjadi budak dari yang menang.
  Womens Spirit Sesuluh Saking Katuturan Satua Sang Kadru
  Balinese
  Sang sadhaka, utawi sang sane pacang madiksa, ritatkalaning mamilih guru, musti uning antuk sapasira sane patut kadadosang guru tur sapasira sane nenten patut.
  English
  Siwa Sasana is a lontar which contains the rules of behavior of the priests of the Shiva sect.
  Indonesian
  Siwa Sasana adalah lontar yang memuat tentang aturan tingkah laku para pendeta aliran Siwa.
  Lontar Siwa Sasana
  Balinese
  Langkungan ring 18.000 anak sane sampun madaftar jagi ngicenin wantuan majeng ring sapasira sane ngaptiang wantuan.
  English
  This fund can be used as a budget to meet the basic needs of the refugees such as food, drink, clothing, health facilities, and accommodations.
  Indonesian
  Lebih dari 18.000 orang telah mendaftar untuk menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
  Literature Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Ukraina
  Balinese
  Pikolihnyane inggih punika makasami wargine sampun sauninga ring Peraturan Pemerintah ngeninin pangewates ngawigunayang kantong plastik angge apisan, nanging nenten makasami wargi sauninga ring sapasira sane ngamedalang uger uger inucap.
  English
  The result is everyone is aware of the government regulation on limiting single-use plastic bags, but some residents only know about the existence of government regulations without knowing where the regulations came from.
  Indonesian
  Hasilnya adalah semua orang mengetahui peraturan pemerintah tentang pembatasan kantong plastik sekali pakai, namun hanya sebagian warga hanya mengetahui jika peraturan tersebut ada tanpa memahami siapa yang mengeluarkan.
  Scholars Room The Effect of Regulations on Using Disposible Plastic in Community and Tourism Behaviours in Denpasar, Bali.
  Balinese
  Dados ipun, sapasira sane kabaos masyarakat punika?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Tombol Suhu
  Balinese
  Manut baos Ida, sapasira ja sane mawinan Ida magenah ring temukune, mangda ipun sane ngrereh mrika.”

  Wawu kapireng atur i putusan, eling ida ring indike dumun, raris ngadika ring I Sengguhu, “Jero Gede, ne anak ulihan Jero Gede I Lalumbang mengkeb ditu di temukunne, jani Jero Gede ngalih ia kema apang enyak ia teka mai!” Matur I Sengguhu, “Inggih yening yukti asapunika mangkin titiang nglungsur mapamit ring Palungguh Iratu, jagi mrika ka temukunne.”

  Tan kacerita ri sapamit Ida Sengguhu sampun rauh ring genah Ida Mpu Lalumbang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Tusing Dadi Naar Be Deleg
  Balinese
  Sapasira sane ugi, gumi Bali nenten ja makesami kawentenannyane becik, genah-genah sane wenten ring pelosok nenten perah kaekspose olih kramane, karana kasekatin antuk internet lan genah sane joh sawat.
  English
  The province of Bali, which is well known to foreign countries, has been heard to be a paradise island, this is because of the beauty and beauty of the province of Bali.
  Indonesian
  Siapa sangka provinsi Bali tidak semua keberadaannya bagus, tempat-tempat yang berada di pelosok tidak pernah diekspor oleh masyarakat, karena keterbatasan oleh internet dan lokasi yang sangat jauh.
  Literature PERHATIKAN AGAR SEIMBANG
  Balinese
  Sapasira ja sane pacang dados pemimpin, pastika sampun biasane ring kampanye duene pacang ngandika “pilih raga”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Wacanane Kidikin, Laksanane Akehin
  Balinese
  Punika mawinan titiang ngaptiang mangde sapasira ja pemimpin Bali sane jagi kajudi mangdane prasida nincapang miwah prasida karyanin program sane pacang prasida nincapang kasadaran Krama Bali indik mabuatnyane nglestariang budaya Bali utaminnyane nganggen basa miwah aksara bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government pengganggen Aksara miwah Basa bali sane sayan-sayan ngreredang
  Balinese
  Ngiring sameton sinamian sametin milenial lan gen Z saking mangkin rungu ring Politik , santukan yening nenten iraga sane rungu sapasira malih sane nindihin indik kawentenan gumi Baline.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government “ Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024?"