Caption - Ngiring Ngumbah Lima, Pinaka Utsaha Makelid Uli I Corona - Ni Putu Chandra Bhahastanasari

Ngiring Ngumbah Lima.jpg
5.00
(one vote)
Title
Caption - Ngiring Ngumbah Lima, Pinaka Utsaha Makelid Uli I Corona - Ni Putu Chandra Bhahastanasari
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Sapasira sane nenten uning teken I corona? Mangkin sakancan jadma sane wenten ring gumine madue pikobet sane patuh. Pikobetnyane nenten prasida ngelidin sane madan I corona. Corona puniki sampun nenten asing buin kapireng olih masyarakat sareng akeh. Dampaknyane mileh-ilehan. Boya ja wantah ring bidang kesehatan kemanten, nanging bidang sane lianan taler kena dampaknyane, minakadi ring sektor pariwisata, pertanian miwah pendidikan. Niki mawinan iraga makasami sepatutne setata eling lan waspada antuk ngemargiang parilaksana sane manut mangda prasida makelid uli I corona punika. Parilaksana punika dados kamargiang olih jadma soang-soang, mawit saking parilaksana pinih alit inggih punika ngumbah lima. Nenten wenten pelihnyane, wantah sediaang galah duang dasa detik anggen ngumbah lima sane beneh tur becik. Ulian corona makejang sampun waspada. Mangkin sakancan genah umum kasayagayang genah ngumbah lima. Ulian corona punika ngeranayang iraga makasami sadar indik pentingnyane kabersihan diri. Inggih punika napi sane ka antyangin malih? Ngiring ngumbah lima, dumogi corona gelis sirna ring gumine.

   In Indonesian