What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Karang Awak

20231129T010444122Z648356.jpg
0
Vote
Title
Karang Awak
Affiliation
SMK Negeri 1 Amlapura
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
Holla Bali
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

KARANG AWAK

Om Swastyastu

Bapak Ibu sareng sami sane dahat wangiang titiang, dumogi ida dane sinareng sami nenten lali ring dija mangkin ida dane magenah?, inggih patut pisan puniki mawasta PULAU BALI, genah sane sampun ngicenin iraga sareng sami sekancan sane keaptiang, minekadi tanah, toya, palemahan sane asri miwah makeh sane tiosan malih sampun tunas iriki ring BALI. Mangkin raris metu pitaken sane dangan pisan. Pitaken punika boya wenten tios wantah, napi sane sampun iraga kaaturang ring jagat Bali puniki? Minab makeh pisan sampun parilaksana iraga sane sampun iwang tan manut sasuduk sasuluk sane becik, minekadi wawangunan gedung-gedung sane makeh pisan tan bina kadi entikang oong ngulah pesu ten uning ring genah sane becik, indik puniki panggih titiang ring CANGGU, minab durung langkung 10 warsa kawentenan Desa Canggu sampun mauwah rupan ipune. Raris napikeh iraga jagi bengong mapangenan??? Napikeh iraga pacang makarya Canggu-Canggu sane tiosan? Napi iraga sampu waneh kadi puniki?. Yening indik puniki malih mamargi sinah bangket-bangket Jalur Hijau mauwah dados hotel, villa, mall-mall, bungalow miwah sane tiosan sinah Bali jagi sayan rusak. Makeh polusi, luu, dangan wenten banjir, tanah emid, taler biuta sane tiosan. Rikala biuta punika sampun mamargi, napikeh iraga kantun bangga, maosang BALI pulau SUARGAN, BALI pulau PARA DEWATA, BALI pulau SERIBU PURA?, sinah lakar Bali madue julukan sane anyar inggih punika BALI SERIBU MASALAH. Ngiring ngawit mangkin iraga metaki-taki mangda Bali puniki nenten wenten akeh KEBISINGAN, KEMACETAN, POLUSI lan sekancan kakaonan-kakaonan mangda sida kauratiang ngawit mangkin. Yening nenten ngawit mangkin, pidan malih, yening nenten iraga sapasira malih?, puniki pinaka KARANG AWAK, puniki taler genah sane sutresnain, nika mawinan iraga taler patut nyaga mangda stata becik.

Bapak Ibu calon DPD sane pacang ngangganin Bali puniki sane wangiang titiang, niki boya indik padewekan titiang, boya indik kawentenan jrone, boya taler indik kawentenan ipune, sakemaon puniki wantah indik kawentenan iraga sareng sami, inggih iraga sareng sami . Elingang taler BAPAK IBU iraga madue pianak lan putu, napikeh indike puniki sane benjangan jagi tamiang? Napikeh ipun jagi icenin lan naanenang rasa pedih ring pulau Bali puniki? Napikeh nika sane iraga aptiang?. Pastika iraga sareng sami jagi nyawis Nenten , antuk suara keras lan lantang , nika mawinan BAPAK IBU calon DPD sane wangiang titiang pinaka pinunas titiang sane utama inggih punika mangdane benjangan Bapak Ibu makarya awing-awing sane TEGAS mangda sida MEMINIMALISIR wangunan-wangunan sane sayan akeh puniki, taler makarya awig-awig ring dija manten dados ngawangun lan kuda akeh nyane sepatutne ngawangun sane becik. Bali sampun kosek, Bali sayan panas lan sayan nginguh. Ngiring Mapikenoh lan maparilaksana sane becik mangda sida Bali kabaos AJEG nganutin desa kala patra sane mautama. Titiang madue manah, Bapak Ibu sareng sami presida ngawangun napi sane kaaptiang iraga sareng sami puniki.

Inggih akadi punika sane prasida aturang titiang, dumogi napi sane kaaptiang iraga sareng sami prasida kalaksanayang. Iraga mangda sida jengah, mautsaha gotong royong saguluk sagilik sabayan taka ngawangun napi sane kaaptiang, mangda Bali puniki sayan maju nanging nenten ngaonang palemahan ipun. Suksema antuk uratian ida dane sinareng sami, wantah wenten iwang atur utawi manah titiang sane nenten manut arsa kapiarsa nenten lali titiang nunas agung rna sinampura. Gunung agung, gunung lempuyang, gunung batur, kirang langkung ampurayang titiang matur.

Suksema

Om Santih, Santih, Santih Om

KarangAwak Eling SatyamEvaJayate

In Indonesian