UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Lakar

From BASAbaliWiki


lk(,
lakar
Root
lakar
Other forms of "lakar"
Definitions
  • material out of which something is made en
  • will, shall en
  • akan id
  • kata benda yang digunakan untuk menyatakan benda yang digunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu id
Translation in English
material; will
Translation in Indonesian
bahan
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
lakar
Andap
lakar
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
kayune to dadi anggon lakar meja,
English
-
Indonesian
(batang) kayu itu boleh digunakan sebagai bahan dasar meja,
Balinese
Tiang lakar ke peken.
English
I will go to the market. Note that this is different from "Tiang tonden ke peken" (I have not yet gone to the market) or "Tiang suba ke peken" (I have already gone to the market.
Indonesian
Saya akan pergi ke pasar.
Balinese
Lakar kija mangkin?
English
Now where will you want to go?
Indonesian
Sekarang mau kemana?
Balinese
Beli wenten napi mriki? Yoga: Beli lakar motret dini. Lakar anggon Beli bareng pameran di galeri.
English
What brings you here (Lit. What brings Brother here)? Yoga: I am going to take pictures here (Lit. Brother is going to take pictures here). I’m going to use them for the exhibition at the gallery (Lit. Brother is going to use them for the exhibition at the gallery).
Indonesian
Kakak ada apa kemari? Yoga: Kakak ke sini hendak memotret. Mau Kakak pakai untuk mengikuti pameran di galeri.
Balinese
Nggih, yakti, benjang tiang lakar nangkil mrika. Mawinan mangkin tiang numbas woh-wohan anggen lakar banten.
English
Yes, true, tomorrow I plan to go there. That’s why I am going to purchase various fruits to be used for the offerings.
Indonesian
Ya, betul, besok saya hendak datang ke sana. Itulah sebabnya saya sekarang membeli buah-buahan untuk bahan sesajen.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Yening imbawang sakadi pemerintahan,anak cerik ento kaimplementasian pemerintah lan kendangne nike sistem pemerintahan.Yening seken anak cerik ento jemet makendangan manut ring uger-uger tur tusing ngangwang kitane dogen,yakti Taksu punika lakar Ajeg ring Padewekan Ragane.Pateh sakadi Pemerintah,yening Pemerintah puniki becik ngamargian sistem pemerintahan manut ring awig-awig punika ,yakti Taksu ring Pemerintahan lakar Ajeg tur disegani masyarakat.
English
-
Indonesian
-
VisualArt "HYANG AJI TAKSU"
Balinese
Yening ada anak kaliput dening kama droaka sinah lakar kena panglimbak kahanan Kanda Pat Bhuta.
English
If a person is affected by greed, then he will be affected by the nature of knda pat bhuta.
Indonesian
Jika seperti itu siapa yang mau percaya lagi dengan pemerintah?
VisualArt Kanda Pat Bhuta
Balinese
Peran anak luh sane kapertama sampunang nyebaran informasi sane durung patut benehnyane, sane kaping kalih literasi punika penting pisan kaangen nepasin disinformasi sawireh anak luh lakar dados ibu sane tugas utamane mendidik pianak nyane.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kendalikan Ibu Jari demi Ibu Pertiwi
Balinese
Nganutin pamikiran sane prasida kaendakang ring sekadi tanah air kita puniki, prasida silih sinunggilang dados ajengan titiang sekadi anake ring Bali, nunas acara sane cecik panglurah, mireng anake mangda patut wantah sasampun ring pratima, patut nora lakar mabakti nenten wantah mawasta ring jagat sane cecik nganutin pararaton.
English
-
Indonesian
-
Government "Kepengawanan lan Pusaka: Nyambutang Kekinian sareng Tradisi ring Bali"
Balinese
Sakewanten punika, ring pemanfataan VR puniki lakar anggo kidik destinasi wisata umpami sakadi Pantai Kuta, Sangeh Monkey Forest, Tegunungan Waterfall, yadiapin destinasi wisata religi inggih punika Tirta Empul.
English
By bringing Bali out, it’s hoped that a sense of longing for Bali will arise which will later make the feeling of wanting to visit Bali more volatile.
Indonesian
Maka daripada itu, mari wujudkan pariwisata Bali yang bertajuk teknologi, guna membangkitkan dan merevitalisasi pariwisata dan ekonomi penduduk Bali.
Government "MAI MELALI: Solusi Pariwisata Bali Metangi Berbasis Digital Rikala Pandemi"
Balinese
Nike mawinan beragam cara irage yening lakar ngisi kemerdekaan uli hal ane paling sederhana masang bendera merah putih ane ngae ciri kemerdekaan.
English
That's what causes the variety of car akita if it fills independence, from the simplest thing of putting up a red and white flag that characterizes independence.
Indonesian
Itu yang menyebabkan beragam car akita jika mengisi kemerdekaan, dari hal yang paling sederhana memasang bendera merah putih yang mencirikan kemerdekaan.
Comics "NINCAPANG SEMANGAT KEMERDEKAAN SAKING MILENIAL"
Balinese
Manut ring sastra mule saje, conto nyane, linuh tusing ngidang ban nebag ipidan lakar ade dije tongosne ento sing ngidang ban ngorahang, yen manut lontar palelindon ngorahang yening prakampa kal luung lan jelekne linuh maiketan ajak yoga dewa.
English
-
Indonesian
-
Literature "Tidak Bisa Ditebak"
Balinese
Apang irage uning tate cara ngutang leluu sane patut.ngutang luu ring kreteg dados berdampak akeh pisan beburon sane wenten ring kreteg lakar mati lan kretegne ten becik cingakin Ngiring sareng sareng lestariang Toya ring desa soang soang.
English
-
Indonesian
-
Literature AIR TERCEMAR
Balinese
Luu plastik ane ada di pasihe mula uli pidan dadi sorotan , yadiatun pemerintahe suba mautsaha mersihang luu ane ada ngelangi di pasihe .patut ada komitmen ane sujati ajak mekejang rikala lakar ngupepira pasih apange setata resik ,asri tur ngelangunin .
English
-
Indonesian
-
Literature SAMPAH BERENANG DI LAUT
Balinese
Nyen ane medaya gumine lakar dadi buka kene?
English
-
Indonesian
-
Literature Hidroponik Anggen Ngembangin Kreativitas
Balinese
Tantangan punika lumayan keweh lan akeh,mawinan irage lakar joh ajak

rerama(keluarga), ajak timpal, derika mekaryane nak lebih kejem,tur rage patut kuat fiisk lan mental,

patut jaga raga ring duranegara, lan irage ten dados engsap teken leluhur sareng keluarga.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Kirangan Genah Mekarya
Balinese
Luh Ayu Manik Mas teka ngoopin, kewala ia musti makeneh lakar ngamatiang monster ane sujatiné kena iusan ala polusin i manusa.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book 4 - Luh Ayu Manik Mas Nglawan Luu Plastik
Balinese
Ati sane tulus lakar ngriptayang kerukunan lan keharmonisan sareng sesama nenten nganengneng binayang sane wenten ring tengahne.
English
A sincere heart will create harmony and harmony with others regardless of the differences in them.
Indonesian
Hati yang tulus akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan dengan sesama tanpa memandang perbedaan yang ada di dalamnya.
Intercultural A Sincere Heart Creates Religious Harmony
Balinese
Sesuudne extra, sisya-sisya lakar mejalan mulih.
English
-
Indonesian
-
Literature Sehari dalam hidupku
Balinese
Selain nike mungkin pemimpin ane lakar terpilih bise ngemaang kesempatan baik ruang lan waktu contohnyane ketika ade perayaan negara atau daerah tertentu, nyama disabilitase bange kesempatan untuk tampil di acarane nike, nike salah satu pembuktian bahwa nyame disabilitase ngidayang berkreasi, kreative ten kalah ken ane lenan.
English
-
Indonesian
-
Literature Spesial ane sesungguhne
Balinese
Liu enu pipis lakar dum.” Petugas KPK: “Tolong kooperatif!
English
-
Indonesian
-
VisualArt Aget Ngipi
Balinese
Tegenja ayah-ayahan ceninge buat ngwangun kapracayane teken dewek ceninge, buina sehinja pepineh ceninge, apanga cening nyidayang ngresep teken paundukan-paundukan ane lakar teka.
English
-
Indonesian
-
Government Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya
Balinese
Sakewale para truni-truni utawi ibuk-ibuk tuah nyingakin saking abesik jatma utawi conto manten (jatma istri sane lianan), sane sampun pasti nenten pateh nike antuk struktutur kulit ipun, wireh wenten orti sekadi punike para truni-truni utawi ibuk-ibuk langsung nike lakar nyoba meli skincare punika sane durung jakti antuk patut utawi nenten kegunaan barang punika.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Alon-alon ring sajeroning ngange skincare sane durung jakti antuk kebenarannyane.
Balinese
Ulian sayang Ida Bhatara Wisnu ngupapira jagate to mahawinan Ida tedun dadi awatara pamekas lakar nulungin ye ane makejang ada di gumine.
English
It is also our hope that the concept of ogoh-ogoh can at least remind and reawaken humanity that the earth is not doing well right now.
Indonesian
Konsep ogoh-ogoh ini pun harapan kita bersama setidaknya bisa mengingatkan dan menyadarkan kembali manusia bahwa sekarang bumi sedang tidak baik-baik saja.
VisualArt Amukti Kalki Awatara Nyuksemayang Zaman Kali Yuga
Balinese
Di zaman kaliyugane jani kesambat diajah ajahan Weda ada tedun awatara Wisnu ane lakar ngelawan adharma di jagate.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Amukti Kalki Awatara (Sylviana Devi)
Balinese
Ngrengkeng kone I Marakarma,

“Beh, dija sih tongosné I Kedis Nuri?” Mara keto abetne I Marakarma, I Kedis Nuri lantas masaut. “Ih nyen ento nakonang kai?” “Iba lakar ajak ka umah kainé.”

“O, lamun keto, jalan malu singgah ka umah kaine,” kéto munyine I Kedis Nuri.
English
-
Indonesian
Mau katanya I Marakarma mampir.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Tan critanan maniné semeng séméré lakar katampiang tekén ane mupahang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Anak Ririh
Balinese
Icang lakar nampah angsane ento lan nyemak makejang emas di basangne,” keto papinehne Nang Kocong.
English
-
Indonesian
Aku ingin cepat kaya.
Folktale Angsa Mataluh Emas
Balinese
Disubane neked di tukad dangin desa ditu lantas I Kerkuak nolih liu ada be, pesu lantas daya corahne I Kerkuak. “Yen ne dum ajak I Angsa sinah lakar bedik icang maan ngamah, krana basang icange cenik, jeg liunan I Angsa maan ngamah krana awakne gede liu ngidaang ngamah be,” keto krebeten kenehne I Kerkuak.
English
-
Indonesian
Setelah sampai di sungai sebelah timur desa kemudian di sana I Kerkuak melihat ada banyak ikan, kemudian timbullah pikiran buruknya I Kerkuak. “Jika ini dibagi berdua dengan I Angsa sudah pasti aku akan dapat makan sedikit, karena perutku kecil, I Angsa akan makan lebih banyak karena badannya besar bisa makan banyak ikan,” begitulah kegundahan hatinya I Kerkuak.
Folktale Angsa Teken Kurkuak
Balinese
Ia marasa tusing padidiana, ada lakar ajak mapangenan di sisin telagane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Angsa Tua di Telaga Rawit
Balinese
Yen ada ruko kosong, tusing makelo pasti lakar dadi gerai Mixue.
English
If there is an empty shop, it won't be long before it becomes a Mixue outlet.
Indonesian
Apabila ada ruko kosong, maka tidak lama akan menjadi gerai Mixue.
VisualArt Apang Tusing Kalahan Mixue
Balinese
Nah, adi Arya Kenceng ajak pianak icange ene, anggon pianak icange ane lakar anggon cening pianak, anggon paican icange teken api ane misi tenggek bantenge, apang ia dadi nyama braya ajak pianak icange I Gusti Ngurah Tabanan.
English
He excused himself from pupetter’s house and then left to Bubunan Village.
Indonesian
Di luar istana Tambangan, ada pohon beringin yang sangat keramat.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Tur Ida lakar ngamanggehang prajanjian Idane ento kanti salawas-lawasne.
English
He excused himself from pupetter’s house and then left to Bubunan Village.
Indonesian
Di luar istana Tambangan, ada pohon beringin yang sangat keramat.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring dane, sapuniki: "Kita tusing lakar maan duman cecatu".
English
Night before the Mengwi’s prince arrive to marry the princess, Pucangan with his troops storming the Satria palace.
Indonesian
Keris ini bernama Carita Belebang, khasiatnya untuk menjaga keselamatan dan tak berani musuh melihatnya.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Inget I Pucangan teken raos Ida Bhatari Tolangkir dugas mapupul di Gunung Batur ane lakar maang wewidangan di Badung.
English
This spear is called Lelemon, it has great authority.
Indonesian
Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Coba baang cicinge ngamah cepok gen, ia lakar setia tur eboh ngajak I raga.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Asah asih Asu!
Balinese
Tiang sadar sing lakar sugih ulian madagang cara kene, nanging ulian dagangan niki tiang nyakan sabilang wai.
English
-
Indonesian
-
Literature Astungkara Berkah
Balinese
Ento makrana sekancan barang sube pastika lakar ngemetuang limbah lan lulu (sampah) ane ngranayang masalah di idup iragane jak mekejang.
English
-
Indonesian
-
Literature BALI BERSIH
Balinese
Nanging ada masi ane patut ingetang Bali yapitui dadi tongos melah tusing menjamin Masi lakar terus aman.
English
-
Indonesian
-
Literature BALI KEDEPANNYA
Balinese
Nenten nutup tongos wisata ring Bali anggen masyarakat umum nanging tetep nyalanang protokol kesehatan yening lakar macelep ka tongos wisatane miwah patut ngedengang bukti vaksin 2.
English
-
Indonesian
Berani untuk membuka tempat wisata di Bali untuk masyarakat umum dengan syarat harus tetap mematuhi protokol kesehatan saat memasuki area wisata serta wajib menunjukkan bukti vaksin 2.
Government BALI kemBALI BANGKIT
Balinese
Yening ten urati, kasuen-suen Bahasa Bali lakar ical lan parajana dadosne nenten linga antuk isu ring wawidanganyanne.
English
This is so that the use of Bali can be implemented properly and people from outside Bali are able to learn Bali properly.
Indonesian
Ini nantinya mampu membuat pembelajaran Bahasa Bali menjadi lebih seru, menarik, dan tentunya menambah minat seseorang untuk menggunakan Bahasa Bali di kehidupan sehari-hari.
Literature BASABali Wiki : Wadah Berbahasa Bali dan Partisipasi dalam Menganggapi Isu Publik di Zaman Sekarang
Balinese
Mangkin titiang lakar ngucapang pendapat mengenai BASAbali Wiki sane patut anggen melajah bahasa Bali ring alit alit di Bali atau bajang truna khususnyane saking Bali.
English
Who is currently still studying in the 3rd semester majoring in ENGLISH LANGUAGE EDUCATION DEPARTMENT.
Indonesian
Yang sekarang masih menempuh pendidikan di jurusan PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS semester 3.
Literature BASAbali Wiki di kalangan remaja
Balinese
Carita bawi srenggi sane manut teken solahe sane dados pemimpin,yening iraga dados pemimpin nenten dados rakus tekening pipis pateh teken carita bawi srenggi sane mekita sareng dwi sri kaanggen rabi.ento sube tusing dadi iraga dadi pemimpin buka keto yen tusing ngelah pipis lakar anggo ngalih demenan sampunan pipis dikantor jemak lan anggo meliang-liang ajk demenne lan tusing dadi maksa demenane apang demen ajak iraga ento mekade dadi pemimpin ane corah lan mencerminkan sifat ane jelek teken masyarakat ne ajak makejang ,yening pipis ento bakat jemak to madan pemimpin korupsi ane tusing ngelah pepineh luung ento lakar pejalan jelek dogen bakat tepuk care caritane ento.
English
Sekaa Teruna Teruni (STT) Widya Dharma Santi Banjar Bude Ireng, Batubulan Kangin this year made ogoh-ogoh named Bawi Srenggi.
Indonesian
Cerita babi srenggi yang patut untuk pemimpin,jikalau kita jadi seirang pemimpin jangan rakus pada uang sama dengan cerita babi srenggi ini yang menginginkan seorang dewi sri menjadi istrinya.jangan pernah menjadi pemimpin seperti itu ,tidak punya uang untuk mencari seorang wanita jangan sampai mengambil uang milik kantor untuk bersenang-senang bersama wanita dan tidak boleh memaksa wanita untuk suka itulah mencerminkan seorang pemimpin yang tidak tahu malu di masyarakat semuanya,dan kalau uang itu diambil itu pemimpin dinamakan korupsi yang tidak memiliki rasa dan jalan yang jelek akan ditemuinya
VisualArt BAWI SRENGGI
Balinese
Apake sengkala ane buka kene lakar manggeh kanti salawas-lawasne?
English
-
Indonesian
-
Government BENCANA BANJIR
Balinese
Ri kala marep kauh lan kaja, nyingakin pasih. “Apa ane tingalin i dewa mara, ento lakar dadi pajajahan dewane,” keto munyin raksasane.
English
-
Indonesian
Ketika melihat selatan, pandangan I Gede Pasekan terhalang gunung. “Apa yang telah engkau lihat akan menjadi daerah kekuasaanmu,” bisik raksasa itu.
Folktale Babad Buleleng
Balinese
Krama Baline mrasa sukeh tur putus asa pesan lakar nyalanin idup.
English
-
Indonesian
-
Literature Kembali ke Hasil Alam
Balinese
Luwu sane asalnyane ring tukad lakar ngembah ka pasih,lan polih ngusakang ekosistem ring pasih sekadi terumbu karang,be,lan masyarakat.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Tidak Boleh Hancur Karena Sampah
Balinese
Dauh jani, liu anake uli dura pulau miwah dura negara teka ke Bali ngelah keneh lakar meli gumi Baline, liu masih krama Baline ane tergiur ngadep duwen anake lingsir sane kewarisang.
English
Nowadays, many people from outside the island come to Bali with the desire to buy Balinese land.
Indonesian
Jaman sekarang, banyak orang dari luar pulau dan luar negeri datang ke Bali memiliki keinginan untuk membeli bumi Bali, banyak juga masyarakat Bali yang tergiur menjual warisan dari leluhurnya.
Literature Pulau Bali Tidak Untuk Dijual
Balinese
Jani tyang lakar melali ke pantai di jimbaran ring bali.
English
The beach is very good, many tourists come here.There I can sit while eating, can swim and others.
Indonesian
Pantainya bagus sekali banyak wisatawan ke sini.
Literature Pulau Bali penuh turis
Balinese
Yen empati luwung lakar ngaenang hidup menyame braya lakar luwung.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Sing Rungu Ken Semeton Disabilitas
Balinese
Di jaman jani makejang care perlu teknologi

Makejang pasti perlu teknologi care HP lan komputer Hidup iragane care kuang lengkap tanpa teknologi Tapi ade desa di Bali sane tonden maan ngerasayang teknologi Sepatutnyane mekejang ngidang maju karena teknologi Teknologi punika bisa kaanggen antuk ngesejahteraang masyarakat Apa buin jani suba ade internet Sane bisa ngemudahin gegaen iraga Iraga perlu dukungan apang timpal iraga ring desa-desa sane tonden maan teknologi apang bisa ngerasayang teknologi

Adene teknologi di Bali lakar ngaenang Bali makin dikagumi
English
-
Indonesian
Di jaman sekarang semuanya seperti perlu teknologi

Semua pasti perlu teknologi seperti HP dan komputer Hidup kita seperti kurang lengkap tanpa teknologi Tapi ada desa di Bali yang belum daat merasakan teknologi Seharusnya semua bisa maju karena teknologi Teknologi sendiri bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat Apa lagi sekarang sudah ada internet Yang bisa memudahkan pekerjaan kita Kita perlu dukungan agar teman kita di desa yang belum mendalat teknologi agar dapat merasakan teknologi

Adanya teknologi di Bali akan membuat Bali semakin dikagumi
Literature Bali Berteknologi
Balinese
Transformasi nilai-nilai budaya khususne ring bidang seni pertunjukan,awalne sampun lumrah nyinahang polemik antara,krama sane setuju lan sane jejeh lakar terberai ne akar nilai budaya Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Pariwisata Bali dan Seni Pertunjukan
Balinese
Para saya ngitungang siap-siape ane lakar maprutput di kalangan.
English
-
Indonesian
Para petugas penilai mempersiapkan ayam-ayam yang akan bertarung di arena sabung ayam.
Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
Balinese
Yen terus kene perkembangan budayane, mekelo-mekelo budaya bali pastike lakar tergantikan.
English
-
Indonesian
-
Literature Budaya Bali vs Budaya Luar
Balinese
Napi lakar wastan budaya Baline yening lestariang teken anak saking dura negara?
English
-
Indonesian
-
Literature Budaya Bali, Jati Diri Bali
Balinese
Yening nenten mangkin, buin pidan malih lakar lestariang?
English
-
Indonesian
-
Literature Wisatawan di Bali
Balinese
Nika mawinan, anake sane lakar ngerereh opini sane sampun wenten ring website puniki nenten mresidayang manggihin opini berdasarkan kategori sane kekayunin (imba,opini kategori politik,pendidikan tur lianan) Miwah, page load nyane sane lambat sane mawinan anake cenderung sukeh ngunjungin website punika.
English
The page load can be faster and more active in adding unique and interesting content that provides information about current public issues.
Indonesian
Yang kedua, Basabali Wiki bertujuan memberikan ruang atau wadah untuk masyarakat Bali yang ingin turut serta berpendapat atau menyalurkan inspirasinya terhadap isu – isu yang ada.
Literature BASAbali Wiki : GIAT POTENSI SAMBIL BERASPIRASI
Balinese
Suba paek I Durmini teken memene, lantas memene nyapatin, “Cening Durmini lakar kija?
English
-
Indonesian
-
Folktale Batu Tangis
Balinese
Dugas ento, Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nyirnayang ia.
English
Until one day, Rambut Sedana's magic arrow hit Bawi Srenggi and it flew into the sea.
Indonesian
Hingga pada suatu ketika, panah sakti Rambut Sedana mengenai Bawi Srenggi hingga terbang ke laut.
VisualArt Bawi Srenggi
Balinese
Kacerita suba jani neked jumahne, tengkejut I Blenjo, “Mimih, to lakar anggon gena Cai ngaba lelipi mulih?
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Beno
Balinese
Ngraos I Gancang kene, “Cai Gancing ajak Gancung, sawireh buka kene panes gumine, sing buungan jani iraga lakar kena pakeweh.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
Balinese
Om swastyastu Semeton,,

Bali ne Jani sube mulai Ade penipuan, Care situs kabar LIPUTAN6.com Ade kabar anak uling Taiwan Adane TA TOU kene uluk uluk Money changer di Bali 2juta rupiah

Pas lakar jalan jalan ke Bali.
English
Om swastyastu brothers and sisters

Bali is now starting to have fraud Like the news site LIPUTAN6.com There is news that a child from TAIWAN whose name is TA TOU has been scammed by a money changer in Bali of Rp. 2 million

When going to go to Bali.
Indonesian
Om swastyastu saudara - saudara

Bali sekarang sudah mulai ada penipuan Seperti situs kabar LIPUTAN6.com Ada kabar anak dari TAIWAN namanya TA TOU kena penipuan money changer di Bali sebesar 2jt rb

Saat akan jalan jalan ke Bali.
Literature Hati hati menggunakan medsos
Balinese
Dugas dina redita tiang melali ke pasih,bek pesan ade bule.Binjepne sing sengaje matepuk bule ane mabaos kene(antuk arti bahasa baline) "kone Bali terkenal ulian alamne indah,budayane melah,nanging ngude jani tiang nepuk bek pesan luu di jalan lan di pasihe?".Beh jek lek bane di kenehe ningehang baos kto.Jani sing ngidang saling pelihang nak to ulah irage jak makejang.Sepatutne irage sadar,pariwisata nike salah satu sumber pemasukan tergede di Bali,yen kene nyen lakar rugi?
English
-
Indonesian
-
Literature Pantai Penuh Sampah Plastik
Balinese
Dugas dina redita tiang melali ke pasih,bek pesan ade bule.Binjepne sing sengaje matepuk bule ane mabaos kene(antuk arti bahasa baline) "kone Bali terkenal ulian alamne indah,budayane melah,nanging ngude jani tiang nepuk bek pesan luu di jalan lan di pasihe?".Beh jek lek bane di kenehe ningehang baos kto.Jani sing ngidang saling pelihang nak to ulah irage jak makejang.Sepatutne irage sadar,pariwisata nike salah satu sumber pemasukan tergede di Bali,yen kene nyen lakar rugi?
English
-
Indonesian
-
Literature Pantai Dengan Sampah Plastik
Balinese
Bali liu ngelah tradisi ane unik, salah satunne ento tradisi pengrupukan dije truna truni ne ngae ogoh ogoh ane lakar linderan di desa masing masing anggen ngulah bhuta kala.
English
-
Indonesian
-
Literature Cantiknya bali
Balinese
Jani bapa lakar mapica swagina marep ken Cening ajak telu, apang kukuh ban Cening nglaksanayang!” Masaur Ida Sang Arunika, Sang Abimanyu, miwah Sang Weda. “Singgih Ratu Bhagawan, paragayan Hyang Pramesti Guru.
English
-
Indonesian
-
Folktale Begawan Domia
Balinese
Setelah nike timpal tiang e tunasine no rekening ne sampun nike baang e santukan lakar ngirim dana punike.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Berita Hoax Di Kalangan Genderasi Wanita Di Media Sosial
Balinese
Kaceritayang mangkin rahina Galungan ia ajaka dadua matemu ring Pura Desa mejanji lakar sembahayang bareng.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bes Percaya Teken Hoak
Balinese
Jeg sebet gati keneh tiange ningalin anak ane tusing ngelah kesadaran diri, dong tuun malu ngutang luu di bak sampah, utawi simpen ja malu luune di tengah mobilne nyanan disubane neked di tongos ane lakar katuju mara ngalih tong sampah utawi tongos ngutang luu.
English
-
Indonesian
Bukan karena disalip, tetapi ada sampah yang terbang dari dalam mobil itu.
Literature Terlalu percaya diri
Balinese
Lantas keto sang atma ane marupa Bhuta Cuil lakar ngrubeda ngusak-asik kawentenan keluarga.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Bhuta Cuil
Balinese
Gumine sube kebus ulian polusi buin misi kebus ulian perang politik, taune buin mani taun 2024 lakar ade pemilihan umum Presiden Indonesia.
English
-
Indonesian
-
Government Bijak dalam memilih
Balinese
Inggih Ida dane, titiang jagi ngaturang orasi sane memurda "Menolak Money politik" Ida dane sareng sami, ring taun 2024 irage lakar memilih
English
-
Indonesian
-
Government Bijak memilih
Balinese
Jani ia lakar ajak tiang ka Wisnu Loka tangkil majeng ring Ida Bhatara Wisnu.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bikul ka Suarga Loka
Balinese
Tusing makelone, para buron alase mapupul lakar ngadegang raja.
English
-
Indonesian
Pertama yang dicalonkan adalah Macan Tutul, tetapi macan tutul menolak. “Jangan, melihat manusia saja aku sudah lari tunggang langgang,” ujarnya. “Kalau begitu Badak saja, kau kan amat kuat,” kata binatang lain.

“Tidak-tidak, penglihatanku kurang baik, aku telah menabrak pohon berkali-kali.”

“Oh!
Folktale Bojog Dadi Raja
Balinese
Nyen ja bani mai nginem yehe kal matiang!”

“Icang kaliwat bedak, ada yeh ngudiang tusing dadi inem?” Sang Prabu nyautin. “Ingong tusing rungu, bani ka tengah danune, kal tadah idup-idup!”

“Nah, lamun buka keto munyin caine, icang tusing lakar ka tengah danune ngalih yeh.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
Balinese
Duaning punika, pamerintah sinareng para pamucuk agamane sampun nombang kramane nganggen lelakaran aprani anggen lakar penjor.
English
Based on that, the government, in cooperation with religious authorities forbid the people from using non-organic materials for penjors.
Indonesian
Berdasarkan hal itu, pemerintah bekerja sama dengan otoritas keagamaan melarang penggunaan bahan-bahan anorganik untuk bahan penjor.
Holiday or Ceremony Buda Kliwon Pegatwakan
Balinese
Wisatawan dura negarane durung kaicenin mawali malancaran ka Bali olih pemerintah, mangda nenten makta Virus sane lakar ngranayang gumi Baline nyansan ngewehang, ento mawinan ekonomi krama Baline tuah kahasilangang olih pakarya anak bali, sakadi silih sinunggilnyane kawentenan pabrik baas katos utawi genah ngaryanin sekancan sarana prasarana babantenan minakadi pangkonan, tumpeng, pendek, nasi kepel, tumpeng barak, tumpeng selem miwah sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Literature Membangun Pabrik untuk Mengembalikan Ekonomi Masyarakat Bali
Balinese
Paek manyi, Pan Jirna buin mapangidihan teken somahne. “Madak kayang manyi lakar teka, sekayane ngancan ngliunang.
English
-
Indonesian
Menjelang musim panen berikutnya, Pan Jirna berkata lagi kepada istrinya, “Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa tiga kali lipat dari sebelumnya.
Folktale Bukit Catu
Balinese
Kacerita buin manine Men Balu lakar ka desa ngadep paku.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bulan Kuning
Balinese
Di galahe ene tiyang lakar nyobiahang unduk bully ane sube tatas kepireng di keramane makadi di sekolah lenan ken ento cara lepasin unduke ene pikibet ene ngulgul kauripan para yowanane perundungan ento bisa marupa tindakan fisik bise ngae tatu di para korbane.
English
-
Indonesian
-
Government Bully Ring Bali
Balinese
I Bapa mulih ngaba satua lakar baange Nam.
English
Father comes home with a story for Nam.
Indonesian
Ayah pulang membawa cerita untuk Nam.
Childrens Book Bunga apa ane paling melah?
Balinese
Harapan titiang antuk Gumi Bali niki mangde selaras ajeg tur lestari duwaning akeh pisan pikobet krame Bali sane nenten je puput sekadi, wenten investor sane jagi lakar ngurug pasih jagi anggene genah hotel , wahana, cafe , bar lan sane tiosan.
English
We hope that Bali can run in a stable and sustainable manner and many problems of the Balinese people cannot be resolved, for example, there are investors who will invest more to build hotels, rides, cafes, bars and others.
Indonesian
Kami berharap agar Bali ini dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan walaupun banyak masalah rakyat Bali yang tidak dapat diselesaikan, misalnya, ada investor yang akan menginvestasikan lebih banyak untuk membangun hotel, wahana, kafe, bar dan lain-lain.
Literature Mengubur Lautan
Balinese
Mahasiswa di Universitas ane ngurus berkas mekire lulus masih keweh yening lakar ngurusang berkas ajak pegawe ane WFH krana berkas ento tusing konyangan nyidang kaurus di daring.
English
-
Indonesian
-
Literature Tidak Boleh Sengsara karena Covid-19
Balinese
Nanging karmaphalane, dosane lakar kapupu yening  dados wakil rakyat lempas ring swadharma.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Cangak Maketu
Balinese
Menurut titiang, iraga nyidang kena disinformasi krana enggal ring akun-akun sane lakar ngemaang hadiah gratis (Giveaway).
English
From there I was already suspicious.
Indonesian
Pertama, saya akan berpendapat mengenai apa penyebab disinformasi?
Womens Spirit Caran Nempasin Disinformasi Sane Beredar Ring Media Sosial
Balinese
Ambar Sari, Kuluk ane mabulu putih, matanne warna kuning, utawi loreng kuning, kawibawan anak ane ngelahang lakar negehang.
English
Cina Majaler, Dogs characterized by long shoulders and long calves are suitable for hunting.
Indonesian
Ambar Sari, Anjing putih mulu, bermata kuning, atau berbelang kuning, diyakini akan meningkatkan wibawa bagi pemiliknya.
Lontar Carcan Asu
Balinese
Tampak Meles, Kuluk ane bulune malenyig lakar ngaba bagia teken ane ngelahang.
English
Cina Majaler, Dogs characterized by long shoulders and long calves are suitable for hunting.
Indonesian
Ambar Sari, Anjing putih mulu, bermata kuning, atau berbelang kuning, diyakini akan meningkatkan wibawa bagi pemiliknya.
Lontar Carcan Asu
Balinese
Brahma Sandangan, Kuluk ane bulu lan matane mawarna putih, tundune mawarna barak, lakar ngaba bagia.
English
Cina Majaler, Dogs characterized by long shoulders and long calves are suitable for hunting.
Indonesian
Ambar Sari, Anjing putih mulu, bermata kuning, atau berbelang kuning, diyakini akan meningkatkan wibawa bagi pemiliknya.
Lontar Carcan Asu
Balinese
Gong Sabarung, Kuluk ane pesu entut ri kala nyalak, ane ngelahang lakar kimudin anak.
English
Cina Majaler, Dogs characterized by long shoulders and long calves are suitable for hunting.
Indonesian
Ambar Sari, Anjing putih mulu, bermata kuning, atau berbelang kuning, diyakini akan meningkatkan wibawa bagi pemiliknya.
Lontar Carcan Asu
Balinese
Ong Bero, Kuluk ane abesik matanne cenikan utawi kuluk ane mamunyi gilik, ane ngelahang lakar demenanga ajak anake.
English
Cina Majaler, Dogs characterized by long shoulders and long calves are suitable for hunting.
Indonesian
Ambar Sari, Anjing putih mulu, bermata kuning, atau berbelang kuning, diyakini akan meningkatkan wibawa bagi pemiliknya.
Lontar Carcan Asu
Balinese
Tangis, Kuluk ane matanne satata belus, ento maciri lakar nekang rezeki.
English
Cina Majaler, Dogs characterized by long shoulders and long calves are suitable for hunting.
Indonesian
Ambar Sari, Anjing putih mulu, bermata kuning, atau berbelang kuning, diyakini akan meningkatkan wibawa bagi pemiliknya.
Lontar Carcan Asu
Balinese
Putra Kajantaka ckc meng ane bulune mawarna selem teked ka batisne, lakar ngaba sengketan di kulawarga
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Durjana Akwtu ckck meng selem misi garis putih uling teras nganti ikuhne, ento lakar ngaba baya
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Wisnu Atansa ckc meng kolok lakar maguna yen maubuh
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Pandita Lalaku ckc tundun meng ane bulune misi garis putih teked ka bungutne, muncuk ikuhne malilit, ento lakar ngaba wibawa baan ane ngelah
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Bulan pumama ckc meng ane mabulu putih, ada garis selem di bangkiang (tengen), ane ngelah lakar nemu bagia
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Lintang Kemukus, Yen ngelah meng makaukud awakne misi tutul lantas ikuhne putih, bisa lakar ngaé baya krana bisa ngae anake cerik sakit tur tusing rahayu.
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Tampak rial ckc meng ane mabulu selem tur makejang bulun batisne mawarna putih, ento lakar ngaba merta
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Duruana Keta ckc meng selem misi garis putih di batis nganti ikuh, ane ngelahang lakar sesai gelem
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Cadramawa ckc meng ane misi user-user di terasne, tangkah, lan tundune, ane ngelah lakar selamet
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Puselurik ckc meng ane jrijin batisne kembang tur ikuhne lantang, diastun malilit lakar boros tur sai kelangan
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Wulan Pumama ckc meng ane misi warna putih di basangne tur malingkeh selem di awakne, apa buin yen ikuhne malilit di muncuk, ane ngelahang lakar setata nemu bagia
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Bulan Kerabinan, Meong ckc ane mabulu selem tur misi warna len di kebot bangkiangne, ento kapracaya ane ngelahang lakar nemu rahayu
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Sangga Buana ckc meng selem ane misi warna malingkeh di tundune lan muncuk ikuhne malilit, ento lakar maguna
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong
Balinese
Ksatria Wibawa ckc meng ane setata pesu yeh matane, ikuhne malilit, ane ngelahang lakar nemu bagia tur maan asil luung
English
-
Indonesian
Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
Lontar Carcan Meong