Metu

  • to cause to count out; to emerge
Media
Metu
Kasar
Unknown [edit]
Halus
metu
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Disubane orahina teken Ni Bawang, ditu laut Ni Kesuna metu kenehne ane kaliwat loba. Dot ngelahang panganggo lan perhiasan ane bungah buka ane gelahang embokne.
[example 1]
After being told by Ni Bawang, Ni Kesuna got greedy. She also want to have exquisite clothes and accessories like the ones owned by her sister.

  1. Wahyu Wirayuda, https://www.facebook.com/bodhisattva.avalokitesvara