UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature WASTAN DESA TAMAN BALI KABUPATEN BANGLI MAWIT SAKING KATUTURAN RING BABAD BANGLI

From BASAbaliWiki
TAMAN NARMADA.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
IhateGreenJello
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Desa Taman Bali Kabupaten Bangli
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Desa inggih punika wewidangan sane kagenahin olih krama sane nyungsung tata titi manut pasobayan sareng sami. Desa mawit saking kruna Sanskerta sane mateges wewidangan. Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin. Ring Pulo Bali, desa madue kagunan san mabuat pisan. D sa ring Bali utamanyann D sa adat madu cecir n marupa madu Pura Kahyangan Tiga inggih punika Pura D sa, Pura Puseh, miwah Pura Dalem. Ring sajroning d sa taler w nten san dados kapah makudang-kudang banjar san ngeranjing ring wewidangan d san punika. Makasami d sa-d sa san w nten ring Bali madu carita sapunapi san ngawinang d san polih wastan sakadi punika. Caritan punika w nten saking carita san kasuratang marupa babad utawi carita satua, taler w nten san mawit saking narawakya. Silih tunggil wastan d sa ring Bali san madu carita inggih punika D sa Taman Bali san magenah ring Kabupat n Bangli. D san puniki magenah ring sisi kelod Kabupat n Bangli. Napi san ngawinang d san puniki kawastanin d sa Taman Bali ? Makudang-kudang sumber san prasida kapolihang ngen nin indik wit d san puniki makadi sumber san sampun kasurat ring Babad Bangli. Babad Bangli kantos mangkin sampun kagentosin aksaranyann antuk aksara Latin olih Drs. A. A Ged Raka sareng sameton. Babad Bangli maosang indik papalihan raja Bangli kantos carita san ngen nin indik carita kaw ntenan d sa Taman Bali, Bangli san kaketus saking lontar babad Puri Agung Bangli. D sa Taman Bali mawit saking caritan oka Sang Subali sane polih pica saking Bhatara Wisnu sane maparab Sang Angga Tirta. Sang Angga Tirta metu saking tirta miyik ngalub san mawasta Tirta Harum, san mangkin dados Pura Tirta Harum. Sang Angga Tirta salanturnyan kaemban olih Sang Jaya Rembat. Gelisin satua, Sang Angga Tirta marabian sareng D wa Ayu Mas Maketel pinaka oka istrinnyan Sang Dalem Angsana. Kacarita I D wa Ayu Mas keni sungkan sakadi anak dan, raris katunasang tamba majeng ring Sang Jaya Rembat ring Tirta Harum. Daweg matamba i rika, Dewa Ayu matemu smara sareng Sang Angga Tirta san ngawinang Ida mobot. Sang Dalem Angsana raris duka tur Sang Angga Tirta kabakta ka G lg l. Duk punika, Sang Jaya Rembat sedih tur nyambat Sang Subali san sampun amor, nunas pangampura santukan tan sida nyaga Sang Angga Tirta. Sang Subali raris tedun tur ngandika Ida mangkin pacang nuju G lg l nunas mangda Sang Angga Tirta n nten kapejahang. Santukan punika, Sang Dalem Angsana raris l dang nyangkepang Sang Angga Tirta sareng I D wa Ayu Mas Maketel. Ida makakalih madu oka tatiga. Okan san kaping kalih kanikain ngaryanin puri ring sisi kal r kulon saking Tirta Harum. I rika Ida makarya tetamanan san ngulangunin sakadi taman san w nten ring taman Indraloka. Taman punika raris kawastanin Taman Narmada, san mangkin dados Pura Taman Narmada. Santukan taman punika kalintang ngulangunin, raris kawastanin jagat punika Taman Bali, taman san mawit saking taman ring Indraloka san kabakta ka Bali. Tiosan saking caritan punika, ring Babad Bangli taler maosang indik carita raja-raja Bangli miwah sentanannyan san mawit saking Puri Agung Bangli miwah taler maosang indik perang san naenin w nten ring Bangli. Asapunika carita indik kaw ntenan D sa Taman Bali Kabupat n Bangli san mungguh ring Babad Bangli. Kaw ntenan sumber-sumber puniki mabuat pisan utamannyan olih krama Bali, santukan saking sumber punika iraga pacang uning wit iragan . Mungguing asapunika, ngiring sareng sami mlajahang d w k, malarapan antuk nelebin kapurwan utawi sejarah duw n . Nelebin kapurwan madu piteges san pateh ring nelebin jati tattwan iraga saking kapurwan ngantos ka pungkur wekas.

  In Indonesian