Mas

ms/
  • gold (Mider) (Noun)
  • name of a tree used in traditional Balinese medicine (Mider) (Noun)
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
mas
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-
Sponsored by
link={{{sponsor_link}}}

Usage Examples

Ngutang mas nuduk slaka.
[example 1]
Throw away gold, take silver (literally). People who throw away valuable things, but take what is less valuable (meaning of proverbs).

Tiang madan kayu mas. Daging tiangé onyangan tis. Tiang dadi anggon ubad sakit mejen. Jemak buah tiangé, alih yehné, campurin gula batu, laut inem.
[example 2]
I named the gold tree. All ingredients are cold. I can used as dysentery’s medicine. Take my fruit water, mix with lump sugar and drink it.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Sajeroning cakepan sane mamurda Luh Ayu Manik Mas punika akeh guna kaya utawi nilai kahuripan sane kapolihang umpami ngawantu jadma mangda satata saling asah asih lan asuh.

In English:   I Wayan and I Made wanted to scream ...

In Indonesian:   Namun, bibir mereka terkatup tidak mampu bicara.

In Balinese:   Luh Ayu Manik Mas teka ngoopin, kewala ia musti makeneh lakar ngamatiang monster ane sujatiné kena iusan ala polusin i manusa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang atma sane mawarna mas puniki raris kapagpagin antuk dedari swargan.

In English:   In the river he meets a crocodile that is ready to eat him.

In Indonesian:   Di Sungai itu ia bertemu buaya yang siap memangsanya.

In Balinese:   Bhatara Rambut Sedana wantah pesengan Ida Bhatara Wisnu sane madruwe rambut halus mawarna mas ring dadan Ida.

In English:   Bhatara Rambut Sedana is another name of Lord Wisnu who has golden hairs on His chest, where Goddess Laksmi resides.

In Indonesian:   Bhatara Rambut Sedana adalah nama lain dari Bhatara Wisnu yang memiliki rambut halus berwarna kemasan di dada-Nya.

In Balinese:   Lontar Canting Mas nggih punika silih sinunggil lontar kawisesan.

In English:   Many think that kawisesan lontars are always related to black magic or “leak”.

In Indonesian:   Banyak yang menganggap bahwa lontar-lontar kawisesan selalu terkait dengan ilmu hitam atau leak.

In Balinese:   Manut Lontar Canting Mas, nenten wenten ajian kiwa utawi tengen.

In English:   According to Canting Mas' lontar, there is neither white magic nor black magic.

In Indonesian:   Seringkali, lontar kawisesan memuat tentang kekuatan kombinasi aksara-aksara suci yang dapat membangkitkan proteksi diri dan lingkungan sekitar.

In Balinese:   Canting Mas puniki kapercaya katedunang olih Dyah Swabhawa, okan Ida Dang Hyang Nirartha.

In English:   Many think that kawisesan lontars are always related to black magic or “leak”.

In Indonesian:   Banyak yang menganggap bahwa lontar-lontar kawisesan selalu terkait dengan ilmu hitam atau leak.

In Balinese:   Kagiat Raden Dewi nyingak bungkung mas masoca mirah ane anggone teken Men Bekung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu mapaica cincin mas masoca mirah teken pajenengan puri Kediri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Irika ring pasisin alase puniki sampun cawisang titiang I Dewa prau mas madaging sarwa mule, miwah kaula katah, punika praune linggihin ngrereh ida i biang.

In English:  

In Indonesian:   Putra raja yang tertua dinamai Raden Smarajaya, adiknya dinamai Raden Jayasmara, dan yang terkecil dinamai Raden Galuh Argamanik.

In Balinese:   Ipun embas ring Bali tur dados prawira Bali

Nénten ja lian wastanipun Luh Ayu Manik Mas, anak bajang istri saking Bali Ipun tresna pisan ring palemahan, utamannyané ring sarwa entik-entikan Pangaptinipun wantah asiki: mangda jagat Baliné satata landuh lan lestari Ipun ngamolihang kawisésan saking jagat Baliné

Duaning ipun satata mapitresna kapining pertiwi, satata midabdabin karajegan palemahan Baliné.

In English:   Luh Ayu Manik Mas is a Balinese environmental hero.

In Indonesian:   Luh Ayu Manik Mas adalah pahlawan lingkungan Bali.

In Balinese:   Wénten satua yowana nyukti prawira

Saking Bali raris dumadi Luh ayu manik mas Rumaksa entik-entikan Mangda jagat Bali kerti Wisésan jagat

Sutresna ring pertiwi

In English:   The first verse of Geguritan Luh Ayu Manik Mas, sung in Pupuh Durma meter.

In Indonesian:   Bait pertama dari geguritan Luh Ayu Manik Mas dalam Pupuh Durma.

In Balinese:   Pada kapertama saking Geguritan Luh Ayu Manik Mas, katembangang nganggen Pupuh Durma.

In English:   The first verse of Geguritan Luh Ayu Manik Mas, sung in Pupuh Durma meter.

In Indonesian:   Bait pertama dari geguritan Luh Ayu Manik Mas dalam Pupuh Durma.

In Balinese:   Irika ring pasisin alase puniki sampun cawisang titiang I Dewa prau mas madaging sarwa mule, miwah kaula katah, punika praune linggihin ngrereh ida i biang.

In English:  

In Indonesian:   Putra raja yang tertua dinamai Raden Smarajaya, adiknya dinamai Raden Jayasmara, dan yang terkecil dinamai Raden Galuh Argamanik.

In Balinese:   I Gusti Ayu Mas Triadnyani, embas ring Jakarta duk warsa, 2 Desémber 1967.

In English:  

In Indonesian:   I Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani, lahir di Jakarta, 2 Desember 1967.

In Balinese:   Kacerita jani I Raksasa, lakar buin kumahne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Tepukina I Ketimun Mas matangkeb.

In English:  

In Indonesian:   Tolong bukakan ibu pintu!"I Ketimun Mas merasa senang.

In Balinese:   Dapetange umahne I Ketimun Mas suung.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Adanina I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Dikira ibunya yang datang.

In Balinese:   Suba ada asedengan jlema, pesu lantas I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   “Cening, cening Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Mabesen ia teken panakne, kene, “Cening, cening Ketimun Mas, meme bakal luas ka peken.

In English:  

In Indonesian:   Tolong bukakan ibu pintu!"I Ketimun Mas merasa senang.

In Balinese:   Tekepina I Ketimun Mas aji grobag, tetehina aji lesing batu.

In English:  

In Indonesian:   Tolong bukakan ibu pintu!"I Ketimun Mas merasa senang.

In Balinese:   Kacerita kone jani I Ketimun Mas, nongos jumahan meten makancing jlanan.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Jani kacerita memenne I Ketimun Mas, mara teka uli di peken.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Morahan I Ketimun Mas, “Meme, ibusan ada anak kauk-kauk.

In English:  

In Indonesian:   Dikira ibunya yang datang.

In Balinese:   Lantas ada kone meong teken bikul, kema maekin memenne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Mara kedenga, bek limane misi mas teken selaka.

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih sangat kaya, namun pelit.

In Balinese:   Lantas seluk tiang, ditu maan mas teken slake.” Mara keto I Sugih ngencolang mulih.

In English:   I Tiwas immediately went home, and cooked the rice.

In Indonesian:   I Tiwas segera pulang, dan memasak beras itu.

In Balinese:   Sibehnyane temaga, jelanane salaka, seregne mas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mpu Tanakung ring kriya sasran idane inggih punika Kakawin Wrettasancaya maosang indik sungsut kayun Sang Dewi sane katinggalin olih jiwatmannyane inggih punika Sang Kawi (mango): mas ningwang toh diwasa tekaping mangwalanglang kalangwan/ tolih ranten rasika kari tibrangarang kandehan kung/ sokagring ring taman agulingan ring hebing nagapuspa/ mandakranta bhramara manangis ring ruhur darpa manghreng// “Uduh jiwatman titiange, sampun sue dados pangawi (mango) ngumbara alanglang kalangwan/ cingakin titiang sane ngajap-ajap/ sungsut, lara ring telenging taman, nylempang ring soring taru nagasari/ ring duhure makebertiosan sinambi nangis ngrieng// Parikan kakawin ring teks baduur punika muatang kruna mango taler lango.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kapurwan parinama puniki taler prasida kapanggih ring prasasti sane wenten ring Pura Hyang Tibha sane kawangun antuk Candrasengkala “Lawang apit gajah” inggih punika isaka : 829 = warsa 907 Masèhi olih Srie Aji Darmapangkaja Wira Dalem Kesari Warmadewa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pamerintahe masé suba nyalanang program-program apang viruse ene tusing nyebar buin ke anak ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Cokorda Mantuk Dirana, nganggen lengkara, “…katah ilang drajating budi, tuna ring panerima…” mangda prasida nglintangin masa puniki wantah wenten siki pamargi, “reh kocap tan saking sastra, tan mantra tatan mas manik, sida manulak sanghara, kewala sane asiki, kasusilaning budi, punika kangken perahu, kukuh kaliwat-liwat, tuara keweh tempuh angin, sida mentas saking sanghara sagara”, santukan boya ja sastra, nenten ja mantra, punika taler nenten marupa emas manik sane prasida nambakin sanghara.

In English:  

In Indonesian:   Karya sastra yang ditulis sekitar setahun menjelang Puputan Badung tersebut (10 September 1906), sebagaimana tersirat dalam judulnya, memang merekam tanda-tanda zaman kehancuran atau sanghara.

In Balinese:   Gelisin satua, Sang Angga Tirta marabian sareng Déwa Ayu Mas Maketel pinaka oka istrinnyané Sang Dalem Angsana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mas Ruscitadewi embas ring désa Kesiman, Dénpasar.

In English:   As well as writing poetry, songs, and short stories, she teaches philosophy in the form of theatre to prisoners who’ve been sentenced to death at Kerobokan Prison.

In Indonesian:   Ia juga mengajar anak-anak penderita virus HIV/AIDS di Yayasan Kerti Praja, dan seorang Kurator untuk Gelar Seni Bali Mandara Nawanatya, sebuah rangkaian acara seni sepanjang tahun.

In Balinese:   Sarwa wesi-wesian sane kaanggen inggih punika mas, salaka, wesi, tembaha miwah timah.

In English:   Pelinggih comes from the word 'lingga' which means the place where God is seated.

In Indonesian:   Pelinggih berasal dari kata ‘lingga’ yang artinya tempat Tuhan berstana.

In Balinese:   Wenten barong warak saking Pura Puseh, barong macan saking Pura Kaja, akudang Rangda marupa nyejehin, lan barong mas saking Pura Dalem.

In English:   The Hindus can recognize well between the Almighty God and the guardian spirits.

In Indonesian:   Anak-anak muda mengecat badan mereka dengan warna pink atau biru, lalu berjalan keliling desa.

In Balinese:   Tiosan Made Pasek, wenten taler Niti Mas Sastro sane ngaripta cerpen mamurda “Lobha” (Loba) sane nyatuayang indik anak ane setata melaksana corah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nganutin kawentenan karya-karya sastra sane karipta olih Mede Pasek miwah Mas Niti Sastro punika sapatut nyane sane kadadosang perintis utawi pangawit Sastra Bali Modern.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto masih iang ane nyambatang teken nyama-nyamane makejang,” keto pangidihne I ebe mas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I ebe mas lantas kauluh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Boya mas mirah ane tuah ngae ulap mata

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pidan ja krama Bali maduwe artha brana marupa mas-masan, tur ngadol mas-masan, ipun sapantesnyane nenten naenin lali maaturan rikala rahina Sabuh Mas.

In English:   It is said in the Vedic Scriptures that Goddess Lakmsi is always present where there is no quarrel.

In Indonesian:   Dinyatakan dalam Kitab Suci Veda bahwa Dewi Laksmi senantiasa hadir di mana tidak ada pertengkaran.

In Balinese:   Niki piteges rahina Sabuh Mas.

In English:   This is the significance of Sabuh Mas celebration.

In Indonesian:   Ini adalah makna dari perayaan Sabuh Mas.

In Balinese:   Sabuh Mas mateges ‘mas suci sane matumpuk’.

In English:   Sabuh Mas literally means ‘sacred piles of gold’, and as the name suggests, it is a day to worship Goddess Laksmi for incessant wealth.

In Indonesian:   Sabuh Mas secara harfiah berarti ‘tumpukan emas yang suci’, dan sebagaimana yang bisa ditebak dari nama itu, Sabuh Mas adalah hari untuk memuja Dewi Laksmi demi kekayaan yang berlimpah.

In Balinese:   Inggih wantah patut sakadi punika, sakewanten santukan pandemi Covid-19 puniki, makasami perpustakan ring Jogja matutup. “Tetap stay di Jogja mas Kadek, sebentar lagi tesismu bisa saya acc untuk diujikan”, Asapunika orti saking supervisor titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kedise ento nglantas macelep ka guwungane ipidan, laut mataluh mas.

In English:  

In Indonesian:   Empat hari kemudian, burung dara itu kembali ke rumah perawan tua ubanan.

In Balinese:   Vidio puniki taler kaunggahang pinaka dokumenter sane saking dasar, saking turah pinaka pemuda Banjar sane mekantenan becik sareng mas asyari sane me agama Islam tur pinaka semeton mesjid al-qomar tur forum keagamaan umat agama bali, vidio niki taler nyinahang bahasa Indonesia riantukan titiang meled jagi ngaturang pesan indik keragaman sane bersifat megumi , taler pesan turah ring vidio punika ragane nyihnayang, nenten uning yening lekad jagi me agama napi, ring dije lan pinaka napi cihna , budaya/ tradisi lan agama sane kesarengin pinaka pematut Shang hyang embang.

In English:   Which means, each religious teaching teaches to love fellow humans and their differences to achieve prosperous togetherness.

In Indonesian:   Yang artinya, tiap ajaran agama mengajarkan untuk mencintai sesama manusia dan perbedaannya untuk mencapai kebersamaan yang sejahtera.

In Balinese:   Sakadi contonyane carita anak alit Luh Ayu Manik Mas, prewiring putri Bali.

In English:  

In Indonesian:   Banyak orang melakukan kegiatan olahraga, mereka tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan dan imunitas tubuh.
  1. Partami, Ni Luh, dkk. 2006. Kamus Bali-Indonesia Edisi Ke-3. Denpasar: Balai Bahasa
  2. Lontar Taru Pramana Usada III d 1854/12; disimpan dlm Gedong Kirtya, Singaraja, berdasarkan penelitian ilmiah Taru Pramana: Suatu Analisis Filologis dari Drs. I Wayan Sukersa, M.Hum, 1996