How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature Lango taler Mango

Description


In English

In Balinese

Basa Kawi utawi Jawa Kuno ketah madue kosa basa sane satata ngawinang rasa kadaut. Utaminnyane, kruna-kruna sane nlatarang indik kalangwan. Sang kawi nyihnayang anggannyane kasatan tekening kalangwan sane rauh antuk makudang-kudang rupa. Nenten prasida naanang rasa iseng kalangen ring kawentenan kalangwan, kalangwan sane matunggilan kapining ambunnyane sarwa bunga ring masan kartikane, taler saking rasa manunggal kapining kalangwan, rasa kalangen sane nenten prasida kasaihang , sane kasimpen olih para kawi antuk sesuratan. Pantaraning kruna-kruna punika, wenten krna lango, lengeng, lengleng, taler kruna polahnyane sakadi kalangwan, kalangun, angdon lango, alanglang kalangwan. Kruna punika pateh sakadi rasa kadaut. Ngrasayang lango punika ngawinang lali ring angga, nyilem taler manunggal ring kalangwan, pinaka manunggalnyane sang sane kaincepang kapining sang sane ngincepang.

Sang sane ngincepang taler manunggal ring kalangwan, maosang anggannyane mango. Ida punika sang kawi, sakewanten pinaka yogi sane ngumbara ring sagara miwah giri, pasir taler ukir, pinaka genah sane lango tur maning suci. Saking tangan Sang Mango ring Bali naler kawastanin mangu, manguri punika embas kriya sastra sane madue tetuek-tetuek miwah piteket-piteket sastra agama. Mawit saking pangawi punika embas candi-candi basa genah ngalingga stanayang Dewi Saraswati.

Mpu Tanakung ring kriya sasran idane inggih punika Kakawin Wrettasancaya maosang indik sungsut kayun Sang Dewi sane katinggalin olih jiwatmannyane inggih punika Sang Kawi mango : mas ningwang toh diwasa tekaping mangwalanglang kalangwan tolih ranten rasika kari tibrangarang kandehan kung sokagring ring taman agulingan ring hebing nagapuspa mandakranta bhramara manangis ring ruhur darpa manghreng Uduh jiwatman titiange, sampun sue dados pangawi mango ngumbara alanglang kalangwan cingakin titiang sane ngajap-ajap sungsut, lara ring telenging taman, nylempang ring soring taru nagasari ring duhure makebertiosan sinambi nangis ngrieng Parikan kakawin ring teks baduur punika muatang kruna mango taler lango. Sang Mango nilar jiwatman idane antuk angdon lango, antuk alanglang kalangwan ring segarane. Ring sajeroning pahan sane tiosan Sang Mango maosang: Sane ngawinang beli nilar adi ring pamereman nenten ja sangakaning lali alanglang kalangwan sakewanten sangkaning harsa sane nenten prasida kataanang nyuratang lango saka ri harepku lalita nggurit lango .

Lango inggih punika kaluihan palemahan, sakewanten naler ngembasang kruna mango inggih punika sang sane kalangen, sane satya nglaksanayang bakitinnyane anglanglang kalangen nyurat kruna kruna sane lango , ngraris matunggilan sareng Ida. Santukan sane kaapti olih Sang Yogi nenten mabinayang tekening sane katuju olih Sang Kawi inggih punika kelepasan saking kamanunggalan kapining dewa sane kaincepang sadhana sang kawiswara n asadhya kalepasan I sandhi ning mango . diterjemahkan oleh YesiCandrika

In Indonesian